Sunteți pe pagina 1din 21

Arcurile faringiene (branhiale)

Arcurile faringiene (branhiale)


 In saptamana a 4 4--a pe partile laterale ale capului
sase perechi de proeminente alungite dorsoventral
si separate prin invaginari ale ectodermului =
santuri branhiale ectodermale (5)
 In profunzime arcurile branhiale proeminã în
faringe pe pereţii laterali formând proeminenţe
endodermale alungite dorsoventral,
dorsoventral, separate prin
evaginãri ale endodermului faringian = pungi
endobranhiale (faringiene
faringiene)) (5)
1. Prozencefal
2. Primordiu emisfera
cerebrala
3. Mugure maxilar
4. Stomodeum
5. Primul arc faringian
6. Primul sant ectobranhial
7. Arcul II faringian
8. Santul II ectobranhial
9. Laringe
10. Faringe
11. Maduva spinarii
12. Glob ocular
13. Punga a IIIa faringiana
Arcurile faringiene (branhiale)
Structura: trei straturi
Structura:
 la exterior ectoderm
 în interior endodermul
 între ectoderm si endoderm: mezenchim
care contine
contine:: un schelet cartilaginos;
cartilaginos;
componenta musculara care se
diferentiaza in muschi ai capului si gatului
gatului;;
un arc arterial care strãbate axul
longitudinal al arcului şi face legãtura între
sacul aortic şi aorta dorsalã
dorsalã;; nervi senzitivi
si motori pentru derivatele arcurilor
arcurilor..
Arcurile faringiene (branhiale)
branhiale)

Functii
 Formeaza pãrţile laterale ale capului şi
gâtului
 Formeaza osteocraniul visceral şi în micã
mãsurã şi cel neural
 Rol în geneza vaselor sanguine ale capului
şi gâtului precum şi a unor viscere cervicale
Arcurile faringiene (branhiale)
branhiale)
Evolutie
 In S5 arcul II creste si depaseste lateral
arcurile III & IV → sinus cervical → cavitate
vezicula)) cervicala (prin unirea arcurilor II si
(vezicula
IV) → dispare in S7 impreuna cu santurile
faringiene IIII--IV prin cresterea in dimensiuni
a arcurilor III & IV.
Arcul I faringian
Oase: ciocan
 Oase: ciocan,, nicovala,
nicovala, mandibula (cartilaj
Meckel))
Meckel
Ligamente:: anterior al ciocanului &
 Ligamente
sfenomandibular
Muschi:: masticatori, milohioidian, pantecele
 Muschi
anterior al muşchiului digastric, tensor al
timpanului, tensor al vālului palatin
Nervi:: Diviziunile mandibularā şi maxilarā
 Nervi
ale nervului trigemen
Arcul Il faringian

Oase: scāriţa, procesul stiloid, coarnele mici


 Oase:
şi jumātatea superioarā a corpului osului
hioid (cartilajul Reichert)
Ligament:: stilohioidian
 Ligament
Muşchi:: mimicii, pantecele posterior al
 Muşchi
muşchiului digastric, stilohioidian, stapedius
Nerv:: facial
 Nerv
Arcul Ill faringian

Oase: coarnele mari şi jumātatea inferioarā


 Oase:
a corpului osului hioid
 Muşchi
Muşchi:: stilofaringian şi jumātatea
superioarā a constrictorilor faringieni
Nerv:: glosofaringian
 Nerv
Arcul IV faringian

 Cartilajele laringelui (exceptie epiglota


epiglota))
Muşchi:: cricotiroidian
 Muşchi cricotiroidian,, ridicator al valului
palatin şi jumātatea inferioarā a constrictorilor
faringieni
Nerv:: laringeu superior
 Nerv
Arcul VI faringian

 Cartilajele laringelui
Muşchi:: intrinseci ai laringelui
 Muşchi
Nerv:: laringeu recurent
 Nerv
Santurile ectobranhiale
(faringiene)
faringiene)
 Primul sant participā prin prelungirea
dorsalā la formarea epiteliului care
cāptuşeşte meatul acustic extern şi a foiţei
ectodermale a membranei timpanului timpanului..
Extremitāţile dorsale ale arcurilor faringiene
1 şi 2 fuzioneazā formînd primordiul
pavilionului urechii
urechii..
Pungile endobranhiale
(faringiene)
faringiene)
Punga I
 = Reces tubotimpanic alungit
alungit.. Partea
distalā a acestui reces intrā în contact cu
prima pungā ectobranhialā
ectobranhialā;; va contribui la
formarea membranei timpanice
timpanice..
 Cavitatea recesului tubotimpanic devine
cavitate timpanica si antru mastoidian
mastoidian..
Conexiunea recesului tubotimpanic cu
faringele se alungeste si formeaza tuba
auditiva..
auditiva
Pungile endobranhiale
Punga II
 Dispare în cea mai mare parte, fiind încorporatā
în faringe,
faringe, cu excepţia prelungirii anterioare care
devine sinus tonsilar (fosa) fosa). Endodermul
prolifereazā şi creşte în mezenchimul
înconjurātor.
înconjurātor. Pārţile centrale ale acestor
proliferāri se fragmenteazā formînd criptele
tonsilare..
tonsilare
 In S20 mezenchimul înconjurātor al criptelor se
diferenţiazā în ţesut limfoid,
limfoid, care se va organiza
în foliculii limfatici ai tonsilei palatine.
palatine.
Pungile endobranhiale
Punga III
 Prezintā o porţiune dorsalā solidā şi o porţiune alungitā
ventral.. În S6 epiteliul fiecārei porţiuni dorsale se
ventral
diferenţiazā în cate o glandā paratiroidā inferioarāinferioarā..
Epiteliul pārţilor ventrale prolifereazā si constituie
timusului,, care migreazā medial şi fuzioneazā
primordiile timusului fuzioneazā,,
formînd timusul
timusul..
 Primordiile timusului şi glandelor paratiroide inferioare pierd
legāturile cu faringele şi migreazā caudal
caudal..
 Ulterior paratiroidele se separā de timus şi se aşeazā pe
suprafaţa dorsalā a glandei tiroide
tiroide..
Pungile endobranhiale
Punga IV
 La începutul S5 se formeazā glandele
paratiroide superioare.
superioare. Ele se detaşeazā de locul
de origine şi se deplaseazā infero
infero--medial pentru
a ajunge în cursul S7 superior de glandele
paratiroide inferioare.
inferioare.
! Paratiroidele superioare iau naştere caudal de
paratiroidele inferioare şi ulterior îşi schimbā
poziţia cu acestea,
acestea, denumirile indicand
situarea lor finalā.
finalā.
Pungile endobranhiale
Punga V
 Se dezvoltā corpul ultimobranhial
ultimobranhial,, care
va migra caudal şi medial şi se va implanta
în peretele dorsal al glandei tiroide
tiroide.. La
nivelul lui se diferenţiazā celulele
parafoliculare (tip C), secretoare de
calcitoninā..
calcitoninā
1. Punga III
faringiana
2. Arcul III faringian
3. Santul III
ectobranhial
4. Santul IV
ectobranhial
5. Faringe
6. Laringe
7. Punga IV
faringiana
8. Nervul X
Anomalii in evolutia santurilor
faringiene
 Sinusurile cervicale externe (branhiale
branhiale)) –
persistenta sinusului cervical; se deschid de
obicei la marginea anterioara a SCM in 1/3
inferioara
 Fistula branhiala = canal cu deschidere
dubla (interna si externa),
externa), prin persistenta
pungii II si santului II.
 Chisturi branhiale – persistenta cavitatii
cervicale
Anomalii in evolutia pungilor
faringiene
 Sindromul DiGeorge – lipsa timusului si a
glandelor paratiroide (lipsa diferentierii
pungilor III si IV in derivatele adulte);
adulte);
hipocalcemie;; imunodeficienta
hipocalcemie imunodeficienta;;
+ defecte cardiovasculare,
cardiovasculare, anomalii de
ureche si micrognatie
micrognatie..
 Sinusul cervical intern – prin persistenta
unei parti a pungii a IIa faringiene
faringiene;; se
deschide in sinusul tonsilar.
tonsilar.

S-ar putea să vă placă și