Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1

Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PILOTI FORATI ( CONSOLIDARI COLOANE) Data: 5.02.2008

EXECUTAREA PILOTILOR FORATI (CONSOLIDARI COLOANE)

Cine efectueaza
Nr. Documente de Documentul
Categoria de lucrari, controale, verificari Faza si Frecventa solicitata controlul /
Crt. referinta Intocmit
verificarea
0 1 2 3 4 5
1 Preluarea amplasamentului C182 – 87; Inainte de inceperea -Proiectant P.V.de preluare
C83 –75 Executiei Lucrarilor -Consultanta amplasament
Proiect exec. -R.T.E si a bornelor de reper
STAS 9824/1-75 -sef P.Lucru
-topometru
2 Verificarea pichetarii lucrarii: Proiect exec. Inainte de inceperea executiei -Sef CQ P.V. de trasare
2.1Trasarea platformei de lucru ; Normativ C 56 – 85 lucrarilor -R.T.E.
2.2. Transmiterea si materializarea reperelor de trasare C 83 – 75 -topometru
2.3. Identificarea instalatiilor subterane si aeriene STAS 2561/4-90
3. Verificarea lucrarilor pregatitoare: Proiect exec. In timpul executiei platformei si la -R.T.E. P.V. de control
- Receptie terasamente platP.V de lucru; Caiet de sarcini instalarea utilajului -CQ
- receptie fundatie platP.V de lucru; C 160 / 1975 -sef form.exec.
- receptia  exterior al uneltei de sapat si instalarea utilajului C 56-85 -topometru
- verticalitatea prajinii instalatiei de foraj STAS 2561/4-90
4. Trasarea pe teren a pilotilor si stabilirea ordinii de executie Proiect exec. Dupa verificarea lucrarilor prgatitoare -R.T.E. P.V. de control
Caiet de sarcini - CQ
STAS 9824/1–75 -topometru
C 160 - 1975
5 Urmarirea stratigrafiei intalnite, nivel apa si compararea lui cu sondajele Proiect de executie; In timpul saparii la fiecare pilot -RTE; Fisa pilot
geologice Caiet de sarcini; -Consultanta;
STAS 2561/4-90 -Executant
C160-75

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ fizician RTE, Pag 1 / 4
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PILOTI FORATI ( CONSOLIDARI COLOANE) Data: 5.02.2008

6. 6.1. Verificarea cotei si curatirii fundului gaurii; Proiect exec. La fiecare pilot -R.T.E. Fisa de exec.
6.2. Verificarea pozitiei gaurii executate; C 160 – 75 -executant PVLA
6.3. Natura terenului STAS 2561/4-90 -topometru CQ.00.03
-consultanta
-laborator
7 Verificarea carcasei de armatura pe mal si introducerea ei Proiect exec. Pentru fiecare pilot: -la fiecare lot -sef P.Lucru P.V. de control
7.1. Certificate de calitate NE 012-99 aprovizionat; -R.T.E. -Raport incercare
7.2. Verificarea aspectului STAS 2561/4–90 -la 2 % din nr colaci si leg. bare ; - laborator -Certificate de calitate
7.3.Verificarea dimensiunilor si profilului STAS 438/1 –89 -Idem, doua masuratori ale -consultanta
7.4. incercarari pe otel beton Caiet de sarcini dimensiunilor si una a profilului;
7.5.Verificarea carcaselor de armatura si montarea lor STAS 438 /3 –98 -Idem doua epruvete din barele sau
7.6. Verificarea pozitiei tuburilor pentru carotaj sonic colacii aprov;

8. Verificarea calitatii betonului: Proiect exec. Pentru fiecare pilot:-la fiecare transport -sef P.Lucru -condica de turnare a
8.1.Verificarea documentelor de livrare a betonului NE 012-99 -la fiecare transport -R.T.E. betonului
8.2.Lucrabilitatea betonului Caiet de sarcini 4 det.pt. fiecare tip de beton si schimb -sef laborator -Fisa pilot
8.3.Temperatura betonului STAS 1759 –88 -cel putin 6 cuburi la primii 25 de P.V A 46
8.4.Determinarea rezistentei la compresiune la 28 de zile STAS 1275- 88 piloti si cate 3 la fiecare grupa de 25
8.5. Urmarire cantitate de beton turnat, pozitie palnie, pozitie tubaj STAS 1799 –88 piloti
C170-81
9. Receptia pe faze Caiet de sarcini -la terminarea fiecarei faze de -Consultanta P.V. receptie
(lucrari ascunse ) C56 – 85 executie, inaunte de trecerea la o faza -R.T.E. Calitativa
Proiect de executie urmatoare -sef P.Lucru Registru general pe
obiectiv
10. Verificarea in faza premergatoare montarii carcasei de armatura in gaura Ordinul MLPAT 1 /Amplasament -ISC Proces verbal de faza
forata Nr. 31 / N/ 1995 -Proiectant determinanta
Proiect de executie -Consultanta
Caiet de sarcini -Executant
C56 – 85

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ fizician RTE, Pag 2 / 4
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PILOTI FORATI ( CONSOLIDARI COLOANE) Data: 5.02.2008

11 Verificarea calitatii betonului prin carotajul sonic Proiect de executie !0 % din numarul pilotilor -Laborator Raport de incercare
Caiet de sarcini -autorizat
C26 – 85 Executant
12. Receptia pilotilor executati Proiect de executie 100 % -Consultanta Releveu piloti
-pozitie implant Caiet de sarcini -Executant PVLA (Notificatie)
-cote C56 – 85 -RTE
-fise STAS 2861 / 4 / 90
13. Pregatirea capului pilotului ( coloanei ) Proiect de executie 100 % -Consultanta PVLA (Notificatie)
13.1.Cota Caiet de sarcini -Executant
13.2.evazare armatura pilot -RTE
14. Verificarea armaturii radierului: Proiect exec. La fiecare radier: -sef P.Lucru PVLA (Notificatie)
14.1. Certificate de calitate NE 012-99 -la fiecare lot aprovizionat -R.T.E. -Raport incercare
14.2. Verificarea aspectului STAS 2561/4 –90 -la 2 % din nr colaci si leg. bare - laborator
14.3.Verificarea dimensiunilor si profilului STAS 438/1 –89 -Idem, doua masuratori ale -consultanta
14.4.Incercarea la indoire pe dorn conform reglementarilor in vigoare Caiet de sarcini dimensiunilor si una a profilului
14.5.Verificarea carcaselor de armatura si montarea lor STAS 438 /3 –98 -Idem doua epruvete din barele sau
colacii prelevati
15 Verificare cofrag radier Proiect de executie Lafiecare radier -Executant PVLA (Notificatie)
15.1.dimensiuni Caiet de sarcini -Consultanta
15.2.etanseitate C 56 – 85
15.3.sprijiniri
16. Verifcarea in faza determinanta Ordinul MLPAT La fiecare radier -ISC Proces verbal de faza
Premergatoare betonarii zidului de sprijin Nr. 31 / N / 1995 -Proiectant determinanta
Proiect de executie -Consultanta
Caiet de sarcini -Executant
17. Verificarea calitatii betonului: Proiect exec. -la fiecare transport -sef P.Lucru -condica de turnare a
17.1.Verificarea documentelor de livrare a betonului NE 012-99 -la fiecare transport -R.T.E. betonului
17.2.Lucrabilitatea betonului Caiet de sarcini 4 det.pt. fiecare tip de beton si schimb -sef laborator

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ fizician RTE, Pag 3 / 4
Semnatura:
PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI Editia : 1
Cod: PCC – 02 Revizia: 0

PILOTI FORATI ( CONSOLIDARI COLOANE) Data: 5.02.2008

17.3.Temperatura betonului STAS 1759 –88 - cel putin 3 cuburi pentru R28
17.4.Determinarea rezistentei la compresiune la 28 de zile STAS 1275- 88
17.5 Aspectul betonului dupa decofrare STAS 1799 –88
C170-81

Responsabil elaborare: Verificat :


Nume: CQ fizician RTE, Pag 4 / 4
Semnatura:

S-ar putea să vă placă și