Sunteți pe pagina 1din 2

Structura desfasurata a lucrarii (WBS- Work Breakdown Structure)

Proiect Grădinița Prichindel

Achiziționare teren Pregătire teren pentru construcție Ridicarea clădirii Racordare la Amenajări interioare
rețele de utilități
- Studiu de piață - Certificat de urbanism - Realizarea fundației - Racordare Electrica - Instalația electrică
- Calculare buget de investiții - Cadastru - Ridicarea pereților - Racordare canalizare - Instalațiile sanitare
- Întocmire acte pentru creditul bancar - Memoriu tehnic - Realizarea acoperișului - Racordare Distrigaz - Montare tâmplărie PVC
- Obținere credit bancar - Obținere avize - Tencuirea pereților
- Obținere certificat de proprietate - Aviz apărare civilă - Zugrăvirea pereților
- Aviz Direcția de Sănătate Publică - Amenajare băi
- Aviz apărare incendii - Finisaje interioare
- Aviz Administrare Drumuri și Poduri - Mobilare camere
- Aviz Electrica
- Aviz Protecția mediului
- Studiu geotehnic
- Studiu de fezabilitate
- Studiu geotehnic preliminar
- Avizarea terenului de fundație
- Realizare proiect cladire
- Obținere autorizație de construcție
- Afișare panou construcție
Amenajări exterioare Obținere autorizație de funcționare Interviuri pentru angajare Realizare programe Inaugurarea
și acreditare si training de promovare grădiniței
Izolarea exterioară a cladirii - Depunerea documentației la ARACIP - Depunere dosar - Realizarea - Petrecerea
- Îm prejmuirea clădirii și a curții - Obținere autorizație sanitară - Analiza dosare materialelor promotionale de bun vevit
- Montare leagăne, tobogane - Realizare interviuri - Prezentarea pe Internet
- Amenajare parcare - Selectarea personalului - Realizarea unei
- Amenajare spațiu verde - Participare la training campanii publicitare
- Plantare conifere, arbuști ți flori de pregatire
- Plantare gazon