Sunteți pe pagina 1din 52

Since 2013 indexed in Societatea Română

de Neuro-Otologie
Societatea Română de Audiologie
și Patologie a Comunicării
Societatea Română
de HPV
Academia
de Știinţe Medicale
Societatea Română
de Foniatrie
EBSCO Academic Search Ultimate &
One Belt, One Road Reference Source

JOURNAL FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION


Year XIII • No. 46 (1) 2020 • DOI: 10.26416/ORL.46.1.2020

ISSUE
THEME
SKULL BASE
SURGERY
AND ENT

PHARYNGO-LARYNGOLOGY
Refluxul faringo-laringian
– entitate clinică nouă?
page 9

CERVICAL PATHOLOGY
Surgical treatment
for hemangiomas of face
and neck in children –
where, when and how?
page 13

OTOLOGY
Miringoplastia
în perforaţiile cvasitotale
ale membranei
timpanice, cu spitalizare
de 24 de ore
page 17
Journal for continuing medical education

“Honour your master and banish


your bad spirits”
Hans Sachs
(Samii’s Essentials in Neurosurgery)

Dragi colegi, de bază de craniu este deosebit de im- Assoc. Professor


Ne bucurăm să vă avem alături la în- portantă, în preocuparea noastră de a Mădălina Georgescu
ceput de an, cu un nou număr al revistei oferi pacienților soluțiile optime, adec- Editor-in-chief
ORL.ro și cu o nouă ediție a Forumului vate fiecăruia dintre ei.
ORL.ro, dedicate unei supraspecializări a Cu ajutorul colegilor și prietenilor
otorinolaringologilor și neurochirurgilor noștri, am reușit să vă oferim la Forumul
deopotrivă, patologia bazei de craniu ORL.ro prelegeri deosebite, deopotrivă
cu originea în sfera ORL. ale invitaților români și străini, soluții
Ne propunem ca articolele și rezuma- terapeutice de vârf și de viitor pentru
tele conferinței să vă rețină atenția, pen- patologiile complexe și severe otologice
tru că ele reflectă posibilitățile medicinei și rinologice.
românești și internaționale în această Vă așteptăm cu drag, cu primăvara în
patologie de graniță. suflet, încercând să fim gazde bune și să
Fără îndoială că stăpânirea rinone- vă convingem să ne rămâneți aproape.
urochirurgiei și a otoneurochirurgiei
implică pasiune, dedicare și o excelentă Mădălina Georgescu
instruire teoretică și practică, dar pen-
tru aceia dintre noi care nu practicăm
aceste supraspecializări, cunoașterea
actualităților din domeniul patologiei
Reclamă ORL 46(1)0101
content Year XIII • No. 46 (1) March 2020

EDITOR-IN-CHIEF
Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU
PHARYNGOLOGY DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
Dr. Loredana MITRAN
6 Treatment of peri-implant tissue oral cancer EDITORIAL BOARD
Professor Silviu ALBU, Professor Traian ATAMAN
Sorin Vladimir Ibric-Cioranu, Vlad Petrescu Seceleanu, Vlad Andrei Budu Professor Sorin BASCHIR, Professor Gheorghe COMŞA
Professor Stan COTULBEA, Professor Dumitru CRISTEA
Professor Emil MĂRGINEANU, Professor Dan MÂRŢU
PHARYNGO-LARYNGOLOGY Professor Gheorghe MUHLFAY, Professor Cristian STAN
Assoc. Professor Sebastian COZMA
Assoc. Professor Luminiţa RĂDULESCU
9 Refluxul faringo-laringian – entitate clinică nouă? Assoc. Professor Corneliu ROMANIŢAN
Assoc. Professor Carmen STAN
Silviu Crăc, Alexandra Gheorghe, Alexandru Panfiloiu, Cristian Ioniţă, Assoc. Professor Mihai TUȘALIU
Vlad Andrei Budu SL Adriana NEAGOȘ, SL Raluca Ioana TELEANU
SL Daniel Mihai TELEANU, SL Vlad Andrei BUDU
Dr. Victor Gabriel CLĂTICI, Dr. Irina GHEORGHIU

CERVICAL PATHOLOGY
Dr. Elena CRISTESCU, Dr. Alexandru PASCU, Dr. Daniela SAFTA
Dr. Celesta DRĂGULESCU
Dr. Valentina Ruxandra MOROTI-CONSTANTINESCU
13 Surgical treatment for hemangiomas of face and neck in children – Dr. Arthur WEISMAN, Dr. Cristiana OPREA
ACADEMICIANS
where, when and how? Professor Ion ABABII, Professor Constantin DUMITRACHE
Professor Mircea IFRIM, Professor Constantin POPA
Daniela Vrînceanu, Bogdan Dorobăţ, Mihai Dumitru Professor Victor VOICU
INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

OTOLOGY Professor Patrice TRAN BA HUY (France)


Professor Jeff MULDER (The Netherlands)
Dr. Bernard ARS (Belgium)
17 Miringoplastia, în perforaţiile cvasitotale ale membranei timpanice, PEER REVIEW
Professor Romeo CĂLĂRAŞU
cu spitalizare de 24 de ore Professor Elena IONIŢĂ, Professor Mărioara POENARU
Vasile Ciuchi, Oana-Irina Popa Professor Valerie LUND (France)
Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU
Assoc. Professor Payam BEHZADI (Iran)
SL Vlad Andrei BUDU
IMAGISTIC AND ENDOSCOPIC ATLAS Dr. Loredana MITRAN, Dr. Daniela VRÎNCEANU
Dr. Ciprian ENĂCHESCU (France), Dr. Irina GHEORGHIU
21 Artera etmoidală anterioară – implicaţii în chirurgia endoscopică EDITORIAL SECRETARIES
Dr. Anca CIOBOTARIU, Dr. Daniel MIREA
endonazală Dr. Mircea ROMANIŢAN
Vlad Andrei Budu, Silviu Crăc, Alexandra Gheorghe, Ioan Alexandru Bulescu DTP
Ioana BACALU
PROOFREADING
30 FORUM ORL.RO ABSTRACTS Viorica DUMITRENCO, Florentin CRISTIAN
PHOTOPROCESSING
Radu LEONTE

CEO
Simona MELNIC
DEPUTY CEO MULTICHANNEL & EVENTS MANAGER
Lavinia SIMION
EDITORIAL MANAGER
Oana NEACȘU
SALES MANAGER
Mircea TOMESCU
ADMINISTRATIVE MANAGER
Dana STUPARIU
SUBSCRIPTIONS MANAGER
Alina ROȘU
abonamente@medichub.ro

COMPANY ADDRESS:
MEDICHUB MEDIA SRL
Green Gate Office Building, 22 Tudor Vladimirescu Blvd.,
11 Floor, District 5, 050883, Bucharest, Romania
th

Phone: (031) 425.40.40, Fax: (031) 425.40.41


E-mail: redactia@medichub.ro
www.medichub.ro
Reclamă ORL 46(1)0102

Copyright © 2020 MEDICHUB MEDIA, S.R.L.


Drepturile de autor pentru articolele și fotografiile
publicate aparţin exclusiv MEDICHUB MEDIA, S.R.L.
Reproducerea, totală sau parţială, și sub orice formă,
tipărită sau electronică, sau distribuţia materialelor
publicate se face numai cu acordul scris al Editurii.

ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor


aparţine în întregime autorilor. Persoanele intervievate
răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii
spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete.
KS 81 1.1 10/2017/A-E-RO

KARL STORZ – Your Competent


Partner in Training and Continuing
Education

KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany


KARL STORZ Endoscopia Romania srl, Str. Prof. Dr. Anton Colorian, nr. 74, Sector 4, Bucuresti/Romania
www.karlstorz.com
pharyngology

Treatment of peri-implant tissue


oral cancer
Sorin Vladimir Abstract Rezumat
Ibric-Cioranu1,
Vlad Petrescu In the near future, oral and maxillofacial surgeon will Odată cu creșterea accceptării de către populație a tra­ta­
have to deal with an increasing number of squamous cell men­telor implanto-protetice, se va remarca o am­pli­fi­care
Seceleanu2, car­ci­nomas of the peri-implant tissues, due to the ever a in­ci­denţei carcinoamelor scuamoase mucozale peri­im­
Vlad Andrei in­crea­sing rate of dental implant therapy in edentulous or plan­tare. În fazele incipiente, diagnosticul creează probleme
Budu3 fu­ture edentulous patients. When physicians are diagnosing de ra­țio­na­ment medical, din cauza cameleonismului
1. Faculty of Dental Medicine, the patients in early stages, the differential diagnosis is pa­to­lo­giei, care îmbracă aceleași caracteristici ca cele ale
“Titu Maiorescu” University, some­times difficult to set as the onset of oral carcinoma unei banale periim­plan­tite. De asemenea, acești pacienți
Bucharest;
Department of Oral can mimic the clinics of perimplantitis. Most of the times, sunt monitorizați de medicii stomatologi implantologi,
and Maxillofacial Surgery, if they have some sort of distress of their implant mucosa, care sunt mai slab pregătiți în managementul cancerului
“Elias” University Emergency the patients will address their dentists, who have a lesser oral la pacienții care prezintă lucrări dentare cu suport
Hospital, Bucharest
ex­pe­rience regarding oral cancer. The authors want to im­plan­tar. Dorim să prezentăm această patologie deosebit
2. Department of Oral high­light this aggressive pathology, which is not new, de agresivă, grefată pe un țesut de neo­formație, mucoasa
and Maxillofacial Surgery,
“Elias” University but when it affects the peri-implant tissues, it can cause periimplantară, prin expunerea unui caz de carcinom
Emergency Hospital, false diagnosis. This paper presents the case of a 68-year- spinocelular la un pacient de 68 de ani, cu punct de plecare
Bucharest
old patient who underwent partial mandible resection din ţesuturile mucozale implantar.
3. “Prof. Dr. Dorin Hociotă” for a perimplant mucosa squamous cell carcinoma. Cuvinte-cheie: implant dentar, periimplantită, carcinom
Institute of Phono-Audiology
and Functional ENT Surgery, Keywords: oral implant, peri-implantitis, squamous scuamos
Bucharest; carcinoma
“Carol Davila” University
of Medicine and Pharmacy,
Bucharest Submission date:
7.01.2020 Tratamentul cancerului oral periimplantar
Acceptance date: Suggested citation for this article: Ibric-Cioranu SV, Petrescu Seceleanu V, Budu VA. Treatment of peri-implant tissue oral cancer. ORL.ro. 2020;46(1):6-8.
30.01.2020

Introduction barrier of the implant-alveolus junction. Peri-implantitis


Implant therapy has many advantages for the edentu- can lead to bony craters, sometimes extending up to ana-
lous patients, one of the most important being the pres- tomical landmarks such as maxillary sinuses, causing
ervation of dental tissues. Thus, there is an increasing sinusitis, or inferior alveolar nerve, causing neuralgia.
demand for implant prosthesis in the dental offices. In Initially, there were scarce reports regarding the onset
the US and Europe, there is an estimate that more than of oral carcinomas in peri-implants tissues, less than
2.6 million dental implants are performed each year(1). 0.01 per million patients per year(3). In the last years,
Oral cancer affects any area of the oral mucosa. It can there has been a higher percentage of papers addressing
be divided in primary tumours, or metastasis (seldom), this issue. A hypothesis could be that bone and tissue
with the primary site found in the lungs, the kidneys or destruction caused by peri-implantitis, as well as the
in the breast, and from the surrounding facial regions chronic inflammation can be a trigger for the activation
(nasal fossa, maxillary sinuses, facial skin). Over 90% of of cancer cells(4).
the total of oral cancer is represented by the squamous Most of the times, during the current management of
cell subtype, which has an aggressive pattern and can peri-implantitis, the dentist performs a curettage of the
metastasise rapidly. necrotic and granular tissue found in bone geode, in the
The risk factors are, besides the well-known smok- peri-implant alveolus. The tissues are not currently sent
ing and drinking habits, the genetic anomalies and a to a pathological exam, thus sometimes early forms of
compromised immune system(2). Regarding local fac- oral cancer can be missed by the physicians.
tors, one of the most important is the chronic inflam-
mation. Chronic inflammation can be found in patients Case study
with aggressive parodontosis, as well as those with A 68-year-old patient was admitted to our depart-
peri-implantitis. ment, complaining of recurrent pain in the mandible
A decrease or even lack of keratinized tissue sur- right area during eating. The patient was on hyperten-
rounding the dental implants can be a trigger for peri- sive treatment and stated that he had been admitted to
implantitis. The keratinized tissue acts as a protective a maxillofacial department, approximately two years

6 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Figure 1. Perimplant mucosa causing a verrucous Figure 2. Panoramic X-ray showing bone loss around
tumour mass lower right first molar implant

before, for the same condition. He had been diagnosed On palpation, it was tender and it bled. Another biopsy
with gingival hyperplasia due to implant prosthesis. under local anaesthesia was conducted which set the
After some conservative treatment that included local diagnosis of invasive carcinoma.
debridement and antibiotics, a biopsy was performed On CT examination along with panoramic digital RX,
which confirmed the inflammatory response. the bone involvement was minimal and it only seemed
At admittance, there was a large verrucous and veg- to involve the medial implant. That type of defect could
etant mass at the level of 46 and 47 (implant pillars for have been a consequence of an older peri-implantitis.
a bar supported overdenture). The tumour was cover- There weren’t any other discrepancies in the floor of the
ing the bucal and also the lingual walls of the alveolus. mouth; there was no cervical node involvement.

Figure 3. Tumour removal en bloc with mandible Figure 4. Intraoral view of the remaining defect and
alveolar bone and implants postoperative panoramic X-ray

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


7
pharyngology

Under general anaesthesia, a surgical resection was it can be marginal or segmental ostectomy. Depending
performed en bloc with marginal mandible ostectomy. on tumour histological type, depth and extent, and
The soft tissue defect was reconstructed with a cheek also on clinical and CT signs of node involvement, a
advancing flap. The pathological examination along with radical, selective or modified type of neck dissection
immunochemistry tests revealed the total resection of is associated.
a keratinized invasive squamous cell carcinoma, well In the last years, there have been numerous reports
differentiated, T2N0MxG1. highlighting the relationship between oral cancer and
The recovery was good, and the patient was scheduled oral biofilm. Porphyromonas and Fusobacterium(6) have
for regular check-ups. been found to be involved in cancer genesis through
special receptors. Unlike dental surfaces, implants
Discussion cannot be thoroughly decontaminated due to their
Implant prosthetic treatment is a modern therapy for special surface treatment and acid engraving (that
the reconstruction of edentulous ridges. With the use of favours osteointegration), but once exposed the oral
implant driven prosthesis, oncologic patients who un- cavity, it allows to be colonized by an aggressive bio-
derwent bone resection can have a better quality of life. film which in turn can cause dysplastic mucosal tissue
In patients with a history of neoplasia versus cancer- transformation.
free groups, there is a higher incidence of oral cancer, The chronic persistent inflammation is considered
as they are screened frequently at local check-ups. Oral to be a trigger in malignancy development, as there is
cancer can be detected in early stages and mucosal dys- a high secretion of cytokines, interleukins and growth
plasia can be treated adequately. factors in the inflammation process. The growth factors
A rather more difficult diagnosis is seen in previously play a major part in the reduction of cell apoptosis and
cancer-free individuals, which exhibit signs of peri-im- can lead to the onset of DNA mutations(7).
plantitis. In these patients, early signs of cancer can The bone invasion in oral cancer is more likely to
mimic chronic inflammation. As to further impeach be found along the implant-alveolus junction(8). In this
physicians, oral cancer seems to present more often as micrometric space, there is usually a process of bioac-
a primary tumour (70%) rather than metastatic(5). ceptation of the implant rather than bone integration,
Regarding age groups, it seems that older adults and this creates a path of least resistance.
(above 65-70 years old) are more likely to develop squa-
mous carcinoma in peri-implant tissues. The mandible Conclusions
is more prone to oncologic cell proliferation than the The best method to diagnose an early-stage peri-im-
upper jaw(5). plant squamous cancer remains incision biopsy, followed
The clinical signs are very similar to peri-implantitis: by pathological and immunochemistry examinations.
gingival hyperplasia, bony craters around implants, lo- There is no biomarker available on the market that has
cal pain and bleeding on probing. It is usually found in a high specificity and sensitivity for oral cancer. The
older implants, but that is also where peri-implantitis treatment should include surgical resection en bloc with
is more likely to appear. the underlying bony bed and dental implants. When the
The treatment of peri-implant carcinoma is the same patient is disease-free, he can benefit from another oral
as for any other type of oral cancers. The surgical resec- dental prosthesis. n
tion with adequate oncologic safety margins is very im-
portant to ensure a good prognosis. The bone resection Conflicts of interests: The authors declare no
is dependent on tumour extent to the alveolar bone, as conflict of interests.

1. https://apnews.com/Business%2520Wire/ and dental implants: a literature review. J Oral Science Rehabilitation. 2018
References

b669b116a9a645bc845df0b2a4544e5e, accesat 27.01.2019 Dec; 4(4):36–4.


2. Prakash O, Gill J, Farr G. Immune disorders and susceptibility to neoplasms. 6. Gallimidi AB, Fischman S, Revach B, et al. Periodontal pathogens Porphyro­
Ochsner J. 2002; 4(2):107–111. mo­n as gingivalis and Fusobacterium nucleatum promote tumorprogression
3. Bhatavadekar NB. Squamous cell carcinoma in association with dental in an oral-specific chemical carcinogenesis model. Oncotarget. 2015;
implants: an assessment of previously hypothesized carcinogenic
6:22613–23.
mechanisms and a case reports. J Oral Implantol. 2012; 38:792–8.
4. Piemonte E, Lazos J, Belardinelli P, Secchi D, Brunotto M, Lanfranchi-Tizeira 7. Maiuri AR, O’Hagan HM. Interplay between inflammation and epigenetic
H. Oral cancer associated with chronic mechanical irritation of the oral changes in cancer. Prog Mol Biol Trabsl Sci. 2016; 144:69–117.
mucosa. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2018; 23(2):e151–e160. 8. Schache A, Thavaraj S, Kalavrezos N. Osseointegrated implants: a potential
5. Rodríguez Caballero A, Romero Ruiz MM, Serrera Figallo MA, Gutiérrez Pérez route of entry for squamous cell carcinoma of the mandible. Br J Oral
JL, Torres Lagares D. The relationship between oral squamous cell carcinoma Maxillofac Surg. 2008; 46:397–399.

8 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


pharyngo-laryngology

Refluxul faringo-laringian –
entitate clinică nouă?
Abstract Rezumat Silviu Crăc1,
Alexandra
In the past, pharyngolaryngeal reflux was considered a În trecut, refluxul faringo-laringian (RFL) era considerat o Gheorghe1,
com­pli­cation of the gastroesophageal reflux disease. The complicație a refluxului gastroesofagian. Refluxul gas­tro­eso­
gas­tro­esophageal reflux disease is a clinical entity be­long­ fa­gian este o entitate clinică ce aparține gastroenterologiei Alexandru
ing to gastroenterology and it represents all the symp­ și reprezintă totalitatea simptomelor datorate refluxului Panfiloiu3,
toms due to reflux of the gastric content in the eso­pha­gus, con­ți­nutului gastric la nivelul esofagului, însoțit sau nu de Cristian Ioniță1,
whether or not accompanied by lesions of the eso­pha­geal le­ziuni ale mucoasei esofagiene, fiind diagnosticat și tratat Vlad Andrei
mu­co­sa, being diagnosed and managed by the gastro­ de către medicul gastroenterolog. Refluxul faringo-laringian, Budu1,2
en­te­ro­logist. The pharyngolaryngeal reflux, known in cu­nos­cut în literatura de specialitate ca „the silent reflux”,
1. IFACF ORL
the specialty literature as „the silent reflux“, is considered este considerat o entitate clinică distinctă, diagnosticată și „Prof. Dr. Dorin Hociotă”,
a distinct clinical entity, diagnosed and managed by the tra­ta­tă ca atare de către medicul otorinolaringolog datorită București
oto­la­ryn­go­lo­gist due to its specific symptoms caused by the simp­to­ma­to­logiei sale specifice cauzate de ascensionarea 2. UMF „Carol Davila“,
as­cen­sion of the gastric content to the pharyngolaryngeal su­cu­lui gastric la nivel faringo-laringian, care produce leziuni București
level, causing laryngeal mucosal lesions. The authors ale mucoasei laringiene. Autorii își propun trecerea în revistă 3. Clinica Medicover,
are focusing on establishing a diagnosis and treatment a simptomatologiei refluxului faringo-laringian, stabilirea București
al­go­rithm for pharyngolaryngeal reflux, reviewing the unui algoritm de diagnostic și tratament, dar și a impactului
sym­p­to­ma­to­logy and the impact of this pathology on the aces­tei patologii asupra anatomiei și fiziologiei normale a
nor­mal anatomy and physiology of vocal tract structures, struc­tu­ri­lor tractului vocal, insistând asupra di­fe­ren­țe­lor dintre
spe­ci­fi­cally on the differences between pharyngolaryngeal refluxul faringo-laringian (RFL) și boala de reflux gas­tro­eso­fa­
reflux and gastroesophageal reflux disease (GERD). gian (BRGE).
Keywords: pharyngolaryngeal reflux, GERD, disphonia Cuvinte-cheie: reflux faringo-laringian, BRGE, disfonie

Submission date:
5.01.2020 Pharyngolaryngeal reflux – a new clinical entity?
Acceptance date: Suggested citation for this article: Crăc S, Gheorghe A, Panfiloiu A, Ioniță C, Budu V. Pharyngolaryngeal reflux – a new clinical entity? ORL.ro. 2020;46(1):9-12.
27.01.2020

Refluxul faringo-laringian (RFL) reprezintă tota- antiacidă (peristaltismul și clearance-ul esofagian, sa-
litatea proceselor inflamatorii de la nivelul mucoasei liva, gravitația, secreția bicarbonatului), permițându-i
faringiene, laringiene și a altor organe respiratorii astfel să rămână intactă în urma unor episoade fiziolo-
asociate, produse de progresia retrogradă, extraeso- gice, repetate, de reflux. Mucoasa faringiană și larin-
fagiană, a conținutului gastric acido-peptic. Boala de giană nu posedă astfel de mecanisme de apărare anti-
reflux gastroesofagian (BRGE) nu este singura cauză reflux, astfel că la acest nivel, în urma contactului cu
a RFL, acesta fiind considerat a fi o entitate clinică conținutul gastric acido-peptic, apar leziuni epiteliale,
nouă, conform unor date recente din literatura de disfuncție biliară, inflamație și alterarea senzitivității.
specialitate (1). Este un sindrom multifactorial, cu o Studii experimentale au demonstrat că mucoasa eso-
prezentare clinică vastă, cu potențial evolutiv către fagiană poate rămâne intactă, fără apariția leziunilor,
diverse complicații, astfel că necesită, în majoritatea în urma a aproximativ 50 de episoade de reflux în de-
cazurilor, abord multidisciplinar. cursul unei zile, pe când la nivelul tractului faringo-
Studiile epidemiologice relevă că refluxul faringo- laringian sunt suficiente doar trei astfel de episoade pe
laringian are o prevalență extrem de crescută, fiind parcursul unei săptămâni pentru a determina apariția
unul din principalele motive de prezentare la medicul leziunilor(5). La nivel esofagian, leziunile celulare apar
de familie sau la otorinolaringolog, numărul acestora la valori ale pH-ului <4, spre deosebire de tractul farin-
crescând cu peste 500% în ultimii 20 de ani(2). Conform go-laringian, unde leziunile apar la valori ale pH-ului
lui El-Serag, prevalența patologiilor de reflux a crescut mai mari și la expuneri foarte scurte. Din acest motiv,
cu 4% în fiecare an, începând cu 1976(3). Mai mult decât tratamentul pentru RFL trebuie să fie mai agresiv și
atât, se estimează că în prezent mai mult de 50% din cu durată mai mare decât tratamentul pentru BRGE(6).
pacienții cu disfonie persistentă suferă de RFL(4). BRGE și RFL sunt considerate a fi patologii dis-
Mucoasa esofagiană, mai ales în porțiunea esofa- tincte, diferite din punct de vedere simptomatologic
giană distală, prezintă mecanisme proprii de apărare și fiziopatologic – BRGE este cauzată de disfuncția

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


9
pharyngo-laryngology

anormală laringiană și a mușchilor vocali din cauza


hipertrofiei corzilor vocale şi a edemului aritenoidian
reacţional (figura 1).
Această disfuncție laringiană este principala ca-
uză a simptomatologiei laringiene persistente – he-
majul laringian și tusea cronică persistentă. Potrivit
unui studiu realizat de Koufman pe un lot de 899
de pacienți, hemajul laringian a fost prezent la 87%
din pacienții cu RFL versus 3% în cazul pacienților
cu BRGE, iar pirozisul și durerea retrosternală erau
prezente la 20% din pacienții cu RFL și la 83% din
pacienții cu BRGE(8).
Cel mai frecvent întâlnite simptome ale RFL sunt
hemajul laringian (98%), tusea cronică persistentă
(97%), globus faringeus (95%) și disfonia (95%). Disfo-
nia, foarte des întâlnită, este caracterizată ca fiind
matinală, cu perioadă prelungită de warm-up vocal
Figura 1. Edem aritenoidian bilateral post-RFL și cu îmbunătățirea progresivă a calității acesteia pe
parcursul zilei. Cunoscut în literatura de specialitate
sfincterului esofagian inferior și de depășirea bari- ca „the silent reflux”, din cauza absenței, în majori-
erelor fiziologice antireflux, iar RFL este cauzat de tatea cazurilor, a simptomatologiei tipice de reflux –
disfuncția sfincterului esofagian superior și de pep- pirozis și durere retrosternală –, RFL rămâne deseori
sina reactivată. nediagnosticat și netratat corespunzator.
Pacienții cu BRGE prezintă episoade de reflux, Belafsky a elaborat un chestionar, Reflux Symp-
îndeosebi nocturne, în timp ce la pacienții cu RFL tom Index, bazat pe subiectivismul pacienților asu-
cele mai frecvente episoade de reflux sunt diurne, pra severității simptomatologiei faringo-laringiene:
în ortostatism. Un aspect destul de important ar fi disfonie, hemaj laringian, tuse seacă iritativă, globus
că pacienții cu esofagită de reflux severă pot să nu faringeus, mucus excesiv etc. Fiecare simptom este
sufere de RFL, dar și viceversa, pacienții cu RFL sever cuantificat pe o scară de la 0 (nicio problemă) până la
pot să nu asocieze și BRGE. Datele din literatura de 5 (problemă severă), cu un scor maxim de 45. Un scor
specialitate arată că RFL nu este o complicație sau un RSI>13 este sugestiv pentru RFL (tabelul 1).
stadiu avansat al BRGE. Totuși, aproximativ o treime În cazul disfoniei persistente, standardul de aur
din pacienții cu RFL suferă și de BRGE(7). privind metoda de diagnostic este endoscopia larin-
Aciditatea gastrică nu este singura cauză a RFL, în giană sau fibroscopia rinofaringo-laringiană. Cel mai
procesul fiziopatologic fiind implicate și sărurile bilia- frecvent întâlnite semne clinice, obiectivate endosco-
re, și enzimele pancreatice prin efectul lor proteolitic. pic, sunt reprezentate de edemul și eritemul mucoa-
Conținutul gastric acido-peptic produce modificări sei laringiene, îndeosebi posterior, interaritenoidian
faringo-laringiene prin contact direct cu mucoasa de (figura 2).
la acest nivel, dar și indirect, prin iritarea esofagu- În scopul facilizării diagnoscticului RFL, Belafsky
lui distal, cauzând un reflex vagal, ce produce tuse a elaborat Reflux Finding Score (RFS), bazat pe obiec-
cronică și hemaj laringian, cu afectare secundară a tivarea videoendoscopică a modificărilor laringiene:
mucoasei laringiene. edem suglotic, obliterare ventriculară, edem laringi-
Principalii factori de risc implicați în apariția RFL an difuz, edemul corzilor vocale, pahidermia inter­
sunt: etilismul și tabagismul cronic, obezitatea, seden- ari­tenoidiană, țesut de granulație la nivelul corzilor
tarismul, clinostatismul postprandial precoce, regimul vocale, hipertrofia mucoasei endolaringiene, secreții
alimentar dezechilibrat și dezordonat. endolaringiene dense. Scorul variază între 0 și 26,
Întrucât simptomatologia tipică de RFL este uneori iar un RFS >7 are o valoare de predictibilitate de 95%
nespecifică și similară celei din alte patologii precum pentru RFL (tabelul 2).
IACRS, alergii, etilismul și tabagismul cronic, ingestia Ca metode de diagnostic paraclinic al RFL amintim
substanțelor chimice iritante și patologia tumorală pH-metria și impedansmetria intraluminală, superi-
laringiană, este deosebit de important să avem un al- oară pH-metriei deoarece evidențiază și episoadele de
goritm de diagnostic și tratament pentru această pato- reflux non-acid și gazos, manometria și testul pentru
logie. În acest caz se impune o anamneză minuțioasă, evidențierea pepsinei în salivă.
necesară realizării unui diagnostic diferențial corect În lipsa unui diagnostic corect și a instituirii unui
și stabilirii conduitei terapeutice optime. tratament medicamentos adecvat, RFL poate evolua
RFL afectează activitatea laringiană, conducând la către diverse complicații, precum laringită cronică,
hiperfuncție vocală. Hiperemia și edemul mucoasei laringospasm, stenoză subglotică, sindrom de apnee
corzilor vocale, rezultat al iritației chimice produse de în somn, bronșectazii, rinită sau rinosinuzită cronică,
conținutul gastric acido-peptic, determină activitate putând crește riscul apariției cancerului laringian.

10 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Tabelul 1 Reflux Symptom Index, după Belafsky et al.(9)
0 = nici o problemă
În ce măsură vă afectează următoarele simptome?
5 = problemă majoră

1. Disfonie sau modificări vocale 0 1 2 3 4 5

2. Hemaj laringian 0 1 2 3 4 5

3. Mucus excesiv cu rinoree posterioară 0 1 2 3 4 5

4. Dificultate la înghițirea solidelor, lichidelor sau a pastilelor 0 1 2 3 4 5

5. Tuse postprandială sau în clinostatism 0 1 2 3 4 5

6. Dificultate respiratorie sau senzație de înecare 0 1 2 3 4 5

7. Tuse iritativă 0 1 2 3 4 5

8. Senzație de corp străin faringo-laringian 0 1 2 3 4 5

9. Arsură, indigestie, durere retrosternală, reflux 0 1 2 3 4 5

TOTAL RSI >13 => RFL

Tratamentul RFL este multimodal, iar modificările H2 seara (înainte de culcare) pentru o perioadă de
simple și eficiente ale stilului de viață sunt esențiale minimum 3 luni.
pentru controlul simptomatologiei și, totodată, un Spre deosebire de BRGE, răspunsul pacienților cu
adjuvant al tratamentului medicamentos. RFL este RFL la tratamentul cu IPP este diferit, în mare parte
o boală cronică, intermitentă, iar din această cauză, din cauza faptului că pacienții cu RFL necesită un
chiar dacă pacientul este simptomatic sau asimptoma- tratament mai agresiv și pentru o perioadă mai înde-
tic, sau dacă tratamentul medical a fost sau nu institu- lungată. Totuși, majoritatea pacienților prezintă ame-
it, modificările stilului de viață trebuie să reprezinte liorări ale simptomatologiei după 3 luni de tratament,
primul pas terapeutic și să persiste până la final. iar rezoluția simptomelor și a semnelor laringiene
Tratamentul igieno-dietetic presupune scăderea durează în general aproximativ 6 luni(11).
ponderală, cu atingerea și menținerea unui IMC op-
tim, evitarea clinostatismului precoce postprandial,
scăderea cantității alimentelor ingerate, renunțarea
la fumat și la consumul de alcool, precum și evitarea
anumitor medicamente sau alimente.
Tratamentul igieno-dietetic este, totodată, un
factor determinant al răspunsului la tratamentul
medicamentos.
Tratamentul medicamentos este mai degrabă unul
empiric și constă în asocierea unui inhibitor de pompă
de protoni (IPP; omeprazol, pantoprazol, esomepra-
zol) cu antiacide, fiind considerat totodată și o metodă
de diagnostic.
Studii clinice au demonstrat o îmbunătățire semni-
ficativă a calității vieții pacienților la o doză dublă de
IPP pentru o perioadă de 4 luni. Bove et al. afirmă că
tratamentul maximal pentru RFL constă în adminis-
trarea unei doze duble de IPP înaintea micului dejun și
administrarea unei doze de antagonist al receptorilor Figura 2. Pahidermie interaritenoidiană

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


11
pharyngo-laryngology

Tabelul 2 Reflux Finding Score, după Belafsky et al.(10)


0 = absent
Edem subglotic
2 = prezent
0 = absentă
Obliterare ventriculară 2 = parțială
4 = completă
0 = absentă
Hiperemie 2 = doar la nivel aritenoidian
4 = difuză
0 = absent
1 = ușor
Edemul corzilor vocale 2 = moderat
3 = sever
4 = polipoid
0 = absent
1 = ușor
Edem laringian difuz 2 = moderat
3 = sever
4 = obstrucție
0 = absentă
1 = ușoară
Hipertrofia comisurii posterioare 2 = moderată
3 = severă
4 = obstrucție
0 = absent
Granulomul de coardă vocală/țesut de granulație
2 = prezent
0 = absente
Secreții endolaringiene dense
2 = prezente
TOTAL RFS >7 => RFL

Concluzii faringeus și de disfonie evolutivă, iar aspectul endo-


RFL nu trebuie confundat cu BRGE, cele două scopic este caracteristic.
entități clinice fiind distincte din punct de vedere Terapia în cazul refluxului faringo-laringian este
fiziopatologic, simptomatologic și terapeutic. multimodală și constă în tratament igieno-dietetic și
RFL reprezintă o patologie foarte frecventă, dar de medicamentos (IPP + antiacide) pentru o perioadă de
cele mai multe ori subdiagnosticată clinic, din cauza minimum 3 luni, mai agresiv și cu o durată mai mare
lipsei unui algoritm de diagnostic şi a dificultăţilor comparativ cu tratamentul BRGE. n
de diferenţiere simptomatologică.
Simptomatologia tipică a RFL este reprezentată Conflicts of interests: The authors declare no
de hemaj laringian, tuse cronică persistentă, globus conflict of interests.

1. Ford CN. Evaluation and management of laryngopharyngeal reflux. JAMA. 7. De Bortoli N, Nacci A, Savarino E, Martinucci I, Bellini M, Fattori B, et al. How
Bibliografie

2005;294:1534-1540. many cases of laryngopharyngeal reflux suspected by laryngoscopy are


2. Abou-Ismail A, Vaezi MF. Evaluation of patients with suspected laryngopharyngeal gastroesophageal reflux disease-related? World J Gastroenterol. 2012; 18, pp. 4363-
reflux: a practical approach. Curr Gastroenterol Rep. 2011;13:213-8. 4370.
3. El-Serag HB. Time trends of gastroesophageal reflux disease: a systematic review. 8. Koufman JA, Aviv JE, Casiano RR, Shaw GY. Laryngopharyngeal reflux: position
Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5:17-26. statement of the Committee on Speech, Voice, and Swallowing Disorders of the
4. Altman KW, Stephens RM, Lyttle CS, Weiss KB. Changing impact of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Otolaryngol Head
gastroesophageal reflux in medical and otolaryngology practice. Laryngoscope. Neck Surg. 2002; 127, pp. 32-35.
2005;115:1145-1153. 9. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. Validity and reliability of the reflux symptom
5. Fraser AG. Review article: gastro-oesophageal reflux and laryngeal symptoms. index (RSI). J Voice. 2002;16:274-277.
Aliment Pharmacol Ther. 1994;8:265-272. 10. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. The validity and reliability of the reflux finding
6. Johnston N, Knight J, Dettmar PW, Lively MO, Koufman J. Pepsin and carbonic score (RFS). Laryngoscope. 2001;111:1313-1317.
anhydrase isoenzyme III as diagnostic markers for laryngopharyngeal reflux 11. Bove MJ, Rosen C. Diagnosis and management of laryngopharyngeal reflux disease.
disease. Laryngoscope. 2004;114:2129-2134. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;14:116-123.

12 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


cervical pathology

Surgical treatment
for hemangiomas
of face and neck in children –
where, when and how?
Abstract Rezumat Daniela
Vrînceanu1,
Introduction. Hemangiomas are among the most Introducere. Hemangioamele sunt cele mai întâlnite tu­ Bogdan
common benign tumors in children, with an incidence of mori benigne ale copilului, având o incidență de 2-3% la
2-3% in newborns and up to 10% in the first year of life. nou-născut și ajungând până la 10% în apropierea vârstei Dorobăţ2,
The pathology at the level of head and neck accounts for de 1 an. Lo­ca­li­za­rea la cap și gât reprezintă 60% dintre toate Mihai Dumitru1,3
60% of the total number of cases with hemangiomas. ca­zu­ri­le de he­man­gioa­me. Indicația terapeutică în cazul 1. ENT Department,
In pediatric cases, most of them resolve spontaneously. he­man­gioa­me­­lor la copil trebuie să țină cont de faptul Bucharest University
Emergency Hospital
Therefore, the the­ra­peutic modalities should be applied că cele mai mul­te re­gre­sea­ză spontan. Astfel, indicație
in cases with an im­por­tant esthetic deficit, with terapeutică vor avea he­man­gioa­me­le cu impact estetic 2. Interventional Radiology
Department,
functional disturbances or with recurring bleeding. In semnificativ, cele care induc tul­bu­rări func­țio­nale sau cele Bucharest University
children, the treatment should be preemptive in nature cu sângerări recurente. Tra­ta­men­­tul he­­man­gioamelor la Emergency Hospital
and requires the parents’ in­formed consent. Materials copil este considerat preventiv și ne­­ce­si­tă con­sim­ță­mân­tul 3. “Carol Davila” University
and method. We describe the case of a 9-year-old girl informat al părinților. Materiale și me­to­d ă. Pre­zen­tăm of Medicine and Pharmacy,
Bucharest
with hemangioma at the level of the right nasogenial cazul clinic al unei fetițe de 9 ani, cu un he­man­giom al
groove. We applied our current al­go­rithm for diagnosis regiunii geniene drepte, la care s-a practicat abla­ție ra­di­ Corresponding author:
Daniela Vrînceanu
and treatment and we performed the oral radical ca­lă prin abord oral. Prezentăm algoritmul de di­ag­­nos­tic E-mail: vrinceanudana@
ablation of the hemangioma. Discussion. In pediatric și tratament. Discuție. Cele mai multe cazuri pediatrice yahoo.com
cases, many of them have a spontaneous re­so­lu­tion. The au o rezoluţie spontană. Indicaţia de tratament se impune
indication for undergoing a treatment mo­da­li­t y derives în cazul unui impact estetic semnificativ, al tulburărilor
from major esthetic impact, functional dis­tur­bances or funcţionale şi al sângerărilor recurente. Concluzii. În he­
recurrent bleeding. Conclusions. The children with face man­gioa­mele cervico-faciale la copil, protocolul terapeutic
and neck hemangiomas require a personalized ap­proach tre­bu­ie individualizat. Discutarea acestui protocol trebuie
tailored in a complex team meeting. Selective em­bo­ fă­cu­tă într-o echipă mixtă și antrenată în această patologie.
li­za­tion should be performed in selected cases before Em­bo­li­za­rea selectivă se poate face doar preoperatoriu, în
sur­gi­cal ablation by a trained interdisciplinary team. cazuri selec­ționate.
Keywords: hemangioma, children, surgery Cuvinte-cheie: hemangiom, copil, chirurgie

Submission date:
6.01.2020 Tratamentul chirurgical al hemangioamelor cervico-faciale la copil –
Acceptance date:
29.01.2020 unde, când și cum?
Suggested citation for this article: Vrînceanu D, Dorobăţ B, Dumitru M. Surgical treatment for hemangiomas of face and neck in children – where, when and how?
ORL.ro. 2020;46(1):13-16.

Introduction with older age of the parents, high blood pressure


Hemangiomas are some of the most common be- during pregnancy, and increased weight at birth(5).
nign tumors in pediatric population, with an incidence Since 1982, Mulliken and Glowacki have classi-
of 3% at birth and reaching 10% till the age of 1 year fied vascular anomalies at birth in hemangiomas and
old(1). Head and neck location represents 60% of the vascular malformations(3). Hemangiomas represent,
cases with hemangioma. There is a general female pre- from a histological point of view, a proliferation of
dominance(2). During their evolution, it is described a endothelial cells leading to formation of small vascu-
proliferative stage of up to 18 months followed by an lar tumors with capillaries, venules and small vein.
involution stage with color change to wine-like red(3). Given the type of vessels proliferating inside, the he-
Thus, 50% of the head and neck hemangiomas resolve mangiomas can be cavernous or capillary (1-3). Cutane-
by the age of 5, and up to 70% by the age of 7(4). Their ous hemangiomas may be superficial (inside papillary
etiology is still debatable. There is some association dermal layer), deep (inside reticular dermal layer or

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


13
cervical pathology

Doppler ultrasound is a noninvasive imaging modality


for clinical monitoring. The gold standard is repre-
sented by cervical and cerebral MRI. Hemangiomas
show a T1 hypo signal and T2 hyper signal along with
contrast media uptake(5). Bilateral carotid angiography
permits selective embolization before surgery in order
to diminish bleeding. Hemangiomas without a surgi-
cal indication should not be embolized and benefit
only from Doppler ultrasound and MRI follow-up. Se-
lective embolization should be reserved only to those
cases with active bleeding.
The differential diagnosis of hemangiomas focuses
on solid tumors or other vascular tumors like lym-
phangiomas or arteriovenous malformations. The
latter represent a direct connection between frail
arteries and veins with the absence of capillaries
and high-pressure blood passing between these two
territories(4).
While facing such a case, the ENT surgeon should
take into consideration the fact that many of the he-
mangiomas disappear spontaneously. The treatment
modalities should be applied in those cases with in-
creased esthetic impact, functional disturbances and
recurrent bleeding. In children, the surgical removal
is considered preemptive and requires parents’ or legal
Figure 1. Clinical aspect of right genial mass guardians’ informed consent(4).

subcutaneous tissue) or mixt. This staging can be also Clinical case presentation
applied to hemangiomas at the level of the mucosa. We encountered the case of a 9-year-old girl with a
Furthermore, their clinical evolution undergoes three right genial tumor with debut two years before, pain-
steps: proliferation in the first year, involution up to less but with increased dimensions during effort or
5 years, and involuted up to 10 years(1,2,4). mastication (Figure 1). The clinical exam revealed a soft
The current principles of diagnosis in hemangiomas mass, without pulsations and protruding through oral
begin with thorough ENT clinical exam, searching for mucosa while pressing on the genial grove (Figure 2).
pulsations and murmurs implying the evolution of Cerebral MRI with contrast described a soft tissue
an arteriovenous malformation. Flexible endoscopy mass in the right genial region with T1 hypo signal and
searches for associated oral and pharyngeal pathology. T2 hyper signal (Figure 3). Doppler ultrasound both of

Figure 2. Presence of the tumor at the level of right oral Figure 3. MRI revealing the extent of the right genial
mucosa under light external pressure tumor with T1 isosignal and T2 hyper signal

14 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Figure 4. Doppler
ultrasound of the soft
tissues ena­bling the
analysis of the contact
between the mass
and facial vessels and
masseter muscle

Figure 5. Bilateral
carotid angiography
followed by selective
embolization of the
right internal maxillary
artery with gel foam

Figure 6. Transoral surgical approach with radical ablation of the mass

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


15
cervical pathology

facial soft tissues enabled further study of the relations


between facial vessels and masseter muscle (Figure 4).
Before surgery, we performed bilateral carotid angio­
graphy and selective embolization of the right internal
maxillary artery with gel foam (Figure 5). Surgery was
performed transoral under general anesthesia (Figure
6). Surgical healing was uneventful, with complete re-
moval of sutures at 10 days (Figure 7). The pathology
result concluded to a cavernous hemangioma.

Discussion
We still lack a clear recipe for approaching heman-
giomas. Every case requires a personal and sequential Figure 7. Clinical result 10 days after surgery
therapy protocol. One of the most recent is the Treat-
ment Guideline for Hemangiomas and Vascular Malfor- surgeons, or ENT surgeons. Ideally, such cases should
mations of the Head and Neck (Head and Neck 2010)(4). benefit from the input of an interdisciplinary team
The available treatment principles range from reuniting also imaging specialists and interventional
watchful waiting to laser therapy, medicine therapy radiologists. The experience gathered with each case
(topical steroids, betablockers), sclerotherapy, radio- improves the outcome of the next child with heman-
therapy, or cryosurgery. Classic open surgery is not the gioma of face and neck.
first line of treatment(6-14).
Surgery is indicated in cases with hemangiomas at Conclusions
the tip of the nose and on the lips which are not re- Regarding pediatric cases with hemangiomas at the
sponding to other treatment modalities, upper eye lid level of face and neck, the therapy protocol should be
hemangiomas with visual impairment, esthetic im- custom tailored. All the steps should be approved by a
pact of hemangiomas of the forehead and scalp, and complex team trained to approach such complex cases.
in cases with recurrent bleeding episodes(4,8). Further Selective embolization should be performed only be-
desk reference should be sought in the Guidelines of fore surgery and in other instances postponed. All the
Care for Hemangiomas of Infancy (American Academy necessary arguments to support surgical decision and
of Dermatology)(15). Unfortunately, in cases affecting close cooperation with the parents and their informed
the oral or pharyngeal mucosa, the guidelines require consent are necessary. n
further data.
The general practitioner should refer such cases to Conflicts of interests: The authors declare no
dermatologists, pediatricians, plastic surgeons, OMF conflict of interests.

1. Jacobs AH, Walton RG. The incidence of birthmarks in the neonate. Pediatrics. hemangiomas, April 7-9, 2005, Bethesda, Maryland, USA. Pediatr Dermatol. 2005;
References

1976; 58:218–222. 22:383–406.


2. Waner M, Suen JY. Management of congenital vascular lesions of the head and 9. Chantharatanapiboon W. Intralesional corticosteroid therapy in hemangiomas:
neck. Oncology. 1995; 9:989–994. 997. clinical outcome in 160 cases. J Med Assoc Thai. 2008; 91:S90–96.
3. Finn MC, Glowacki J, Mulliken JB. Congenital vascular lesions: clinical application 10. Greinwald JH Jr, Burke DK, Bonthius DJ, Bauman NM, Smith RJ. An update on the
of a new classification. J Pediatr Surg. 1983; 18:894–900. treatment of hemangiomas in children with interferon alfa-2a. Arch Otolaryngol
4. Zheng JW, Zhou Q, Yang XJ, Wang YA, Fan XD, Zhou GY, Zhang ZY, Suen JY. Head Neck Surg. 1999; 125:21–27.
Treatment guideline for hemangiomas and vascular malformations of the head 11. Ho NT, Lansang P, Pope E. Topical imiquimod in the treatment of infantile
and neck. Head Neck. 2010; 32:1088–1098. hemangiomas: a retrospective study. J Am Acad Dermatol. 2007; 56:63–68.
5. van Rijswijk CS, van der Linden E, van der Woude HJ, van Baalen JM, Bloem JL. 12. Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB,
Value of dynamic contrast-enhanced MR imaging in diagnosing and classifying Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 2008;
peripheral vascular malformations. Am J Roentgenol. 2002; 178:1181–1187. 358:2649–2651.
6. Guidelines of care for cryosurgery. American Academy of Dermatology 13. Koay AC, Choo MM, Nathan AM, Omar A, Lim CT. Combined low-dose oral
Committee on Guidelines of Care. J Am Acad Dermatol. 1994; 31:648–653. propranolol and oral prednisolone as first-line treatment in periocular infantile
7. Al Buainian H, Verhaeghe E, Dierckxsens L, Naeyaert JM. Early treatment of hemangiomas. J Ocul Pharmacol Ther. 2011; 27:309–311.
hemangiomas with lasers. A review. Dermatology. 2003; 206:370–373. 14. Ogino I, Torikai K, Kobayasi S, Aida N, Hata M, Kigasawa H. Radiation therapy for
8. Frieden IJ, Haggstrom AN, Drolet BA, Mancini AJ, Friedlander SF, Boon life- or function-threatening infant hemangioma. Radiology. 2001; 218:834–839.
L, Chamlin SL, Baselga E, Garzon MC, Nopper AJ, Siegel DH, Mathes EW, 15. Frieden IJ, Eichenfield LF, Esterly NB, Geronemus R, Mallory SB. Guidelines
Goddard DS, Bischoff J, North PE, Esterly NB. Infantile hemangiomas: current of care for hemangiomas of infancy. American Academy of Dermatology
knowledge, future directions. Proceedings of a research workshop on infantile Guidelines/Outcomes Committee. J Am Acad Dermatol. 1997; 37:631–637.

16 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


otology

Miringoplastia în perforaţiile
cvasitotale ale membranei
timpanice, cu spitalizare
de 24 de ore
Abstract Rezumat Vasile Ciuchi,
Oana-Irina Popa
The authors present their experience of over twelve years in Autorii prezintă experiența lor de peste doisprezece ani în Centrul Medical
reconstructing the tympanic membrane with large per­fo­ re­con­struc­ția membranei timpanice cu perforații largi, cu spi­ Medico-Clinique,
ra­tions, within a 24-hour hospitalization. The surgical tech­ ta­lizare de 24 de ore. Este expusă schematic intervenția chi­rur­ București
nique and the sequence of the operative steps are explained gicală, cu succesiunea timpilor operatori. Cazuistica cuprinde Life Memorial Hospital,
sche­ma­ti­cally. The study includes 508 procedures (both 508 intervenții (miringoplastii și timpanoplastii) efectuate în București
my­rin­go­plasty and tympanoplasty procedures), performed două centre medicale private în perioada 2005-2018.
in two private clinics, between 2005 and 2018. Cuvinte-cheie: timpanoplastie, tehnică chirurgicală,
Keywords: tympanoplasty, surgical technique, 24-hour spitalizare de 24 de ore
hospitalization

Submission date:
8.01.2020 Myringoplasty for large eardrum perforation as 24-hour in-patient care
Acceptance date: Suggested citation for this article: Ciuchi V, Popa OI. Myringoplasty for large eardrum perforation as 24-hour in-patient care. ORL.ro. 2020;46(1):17-20.
28.01.2020

Introducere n Miringoplastii = 439


Reconstrucția membranei timpanice cu perforații n Timpanoplastii cu control mastoidian = 54
cvasitotale și obținerea unui rezultat funcțional bun n Timpanoplastii cu osiculoplastie = 15
postoperatoriu au reprezentat și încă reprezintă o difi- n Explorarea cavității timpanice cu osiculoplastie = 100
cultate majoră pentru otochirurgi. n Osiculoplastii = 73
În decursul anilor s-au făcut numeroase încercări n Chirurgia colesteatomului = 278
pentru obținerea materialului ideal în reconstrucția n Revizia cavităților postoperatorii și meatoconcoplastii
membranei timpanice. Pentru perforațiile cvasitotale, = 47
proba timpului a dat câștig de cauză autogrefei de apone- n Chirurgia otosclerozei = 805
vroză temporală, homogrefei (Parma-tymp) și autogrefei n Chirurgia urechii externe (malformații, stenoze,
combinate pericondro-cartilaginoase de tragus (școala tumori, colesteatom) = 48
germană). n Aerația cavității timpanice cu tub transtimpanal = 109
În cazuistica prezentată s-a folosit numai aponevroza n Chirurgia sindromului Goodhill = 8.
temporală. Din cele 439 de miringoplastii, 261 au fost reali­
za­t e pentru perforații cvasitotale ale membranei
Materiale și metodă tim­pa­n ice.
Activitatea chirurgicală s-a desfășurat în două cen- Termenul de perforație cvasitotală a fost admis atât din
tre medicale private în următoarele perioade: Centrul punct de vedere anatomic (prezența membranei Schrap-
Medical Medico-Clinique, București, februarie 2005 nell), cât și din punct de vedere chirurgical:
– august 2018, și Life Memorial Hospital, București, a. Lipsa a 2/3 din pars tensa cu resturi antero-supe­
martie 2010 – iulie 2016. rioa­re și/sau postero-superioare, posibil și cu plăci de
În aceste două centre s-au efectuat 2683 de intervenții tim­­pa­no­scleroză.
chirurgicale, dintre care 2128 au fost pentru afecțiuni b. Lipsa în întregime a pars tensa, cu un rest marginal
otologice și 555 de intervenții rinologice pentru perme- periferic de 1-2 mm.
abilizarea foselor nazale și pentru obținerea unei funcții c. Lipsa celei de-a doua treimi posterioare cu placă
tubare normale. calcară mare în treimea antero-superioară.
Intervențiile chirurgicale otologice și clasificarea ce- d. Perforație largă după miringoplastii nereușite efec-
lor mai frecvente dintre acestea se prezintă astfel: tuate anterior.

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


17
otology

Aceste patru variante au fost constatate în cazurile


ope­rate și în cele care au avut ca indicație operatorie
mi­rin­goplastia cu grefă totală de aponevroză temporală.
Din punct de vedere etiologic, menționăm sechelele
postotitice, sechelele posttraumatice, miringoplastii­
le nereușite și timpanoscleroza cu perforație largă de
tim­pan.
Selecția cazurilor pentru intervenție s-a făcut ur­
mă­r indu-se următorii parametri:
a. Perioada de „ureche uscată” (lipsa otoreei).
b. Aspectul otomicroscopic al mucoasei timpanice.
c. Valorile normale ale salpingomanometriei.
d. Rezerva cohleară.
e. Motivația bolnavului.
Pregătirea preoperatorie a bolnavilor a vizat
efectuarea analizelor solicitate de anestezist, audiome-
tria, salpingomanometria și igienizarea regiunii pre- și
Figura 1. Decolarea restului de pars tensa de pe mânerul retroauriculare.
ciocanului și a tegumentului de pe conduct, spatula cu Anestezia a fost în aproape toate cazurile cea gene-
rest de pars tensa, înainte de aplicarea aponevrozei rală cu intubație orotraheală. În foarte puține cazuri,
la cererea bolnavului, s-a recurs la anestezia locală su-
plimentată într-un anumit timp operator, cu injectarea
intravenoasă de mialgin diluat.
Calea de abord folosită în toate cazurile a fost mixtă –
endaurală și retroauriculară.
Pe cale endaurală s-a efectuat excizia inelului cicatri-
cial al perforației și a eventualelor resturi periferice de
pars tensa, cu sau fără depuneri calcare. Tot pe această
cale s-au efectuat inciziile longitudinale pentru crearea
lambourilor meatale superior, posterior și antero-infe-
rior, cu asigurarea pediculilor vasculari necesari vascu-
larizării grefei de aponevroză.
Calea retroauriculară a asigurat expunerea apone-
vrozei temporale și recoltarea unui fragment suficient
de mare din care să se modeleze grefa timpanică. După
disecția părților moi și expunerea conductului auditiv
extern, calea retroauriculară a permis individualizarea
lambourilor meatale și decolarea lor retrograd spre con-
Figura 2. Decolarea lamboului antero-inferior că, împreună cu ligamentul fibrocartilaginos din sulcu-
sul timpanic. Rămân astfel în câmpul operator pereții
osoși ai conductului, mânerul ciocanului și reperele
anatomice ale peretelui intern al cavității timpanice
(figura 2).
Dacă unghiul timpano-meatal antero-inferior nu
a fost vizibil din cauza bombării excesive a peretelui
conductului, acesta s-a aplatizat cu freza tăietoare și
diamantată.
Modelarea aponevrozei a permis aplicarea acesteia pe
sub mânerul ciocanului și pe pereții osoși ai conductului,
asigurându-se astfel forma naturală de pâlnie a neo-
membranei timpanice (figura 4). Tot în acest timp ope-
rator s-a putut aplica între aponevroză și capul scăriței
o columelă, dacă nicovala sau apofiza descendentă a
acesteia era absentă.
Repunerea lambourilor meatale peste aponevroză în
pozițiile lor anatomice și contenția acestora prin pansa-
mentul endaural reprezintă un timp la fel de important
Figura 3. Introducerea grefei de aponevroză temporală ca și celelalte anterioare (figurile 5 și 6). Pentru asigu-
pe sub mânerul ciocanului rarea unui rezultat funcțional bun este necesar să se

18 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


contureze unghiul timpano-meatal antero-inferior prin
aplicarea grefei, a lamboului meatal și a pansamentului
otochirurgical (figurile 7 și 8).
Sutura planurilor moi retroauriculare și pansamen-
tul extern au finalizat intervenția chirurgicală, în care
fiecare timp operator trebuie executat cu minuțiozitate.
La fel de importante sunt și îngrijirile postoperato-
rii, în efectuarea cărora trebuie să se asigure participarea
conștientă a bolnavului, tratamentul medicamentos,
ședințele de căldură locală, respectarea controalelor
postoperatorii și evitarea virozelor căilor respiratorii
superioare în perioada imediată postoperatorie.
Controalele postoperatorii trebuie să urmărească vas-
cularizarea grefei, prevenirea suprainfecției secundare și
asigurarea ventilației cavității timpanice prin manevre
Valsalva sau insuflații tubare.
În cazuistica noastră, bolnavii au fost externați la
24 de ore, după îndepărtarea pansamentului extern. Figura 4. Aponevroza introdusă, forma de pâlnie, lam­
În a șaptea zi s-au îndepărtat firele retroauriculare și boul antero-inferior susținut de decolator și burete de
la 12-14 zile s-a efectuat primul pansament endaural. gel­foam pe lamboul superior
Vascularizarea grefei se poate observa din săptămâna
a treia, remanierea cicatricială fiind completă în a treia
lună, când se poate aprecia și rezultatul funcțional prin
audiometria postoperatorie.
În evoluția postoperatorie pot apărea și unele
complicații care trebuie sesizate la timp și corectate prin
tratament local imediat sau printr-o reintervenție la
10-12 luni distanță.
În categoria complicațiilor imediate intră lipsa
vascularizației grefei, care poate duce la autoliza aces-
teia, precum și la alunecarea grefei din poziția inițială;
aceasta se produce la repunerea lambourilor meatale sau
la efectuarea pansamentului endaural.
Vascularizația insuficientă sau întârziată, prin neres-
pectarea de către pacient a ședințelor de căldură locală la
nivelul urechii operate, constatată cu ocazia controalelor
postoperatorii, trebuie corectată imediat, pentru a nu se
ajunge la autoliza grefei. Această complicație am putut
să o evităm prin suplimentarea ședințelor de căldură Figura 5. Repunerea lamboului antero-inferior
locală și prin controale mult mai frecvente.
Alunecarea grefei din poziția inițială am întâlnit-o în
două cazuri, care au fost rezolvate printr-o intervenție
precoce corectoare.
Suprainfecția secundară la nivelul conductului
auditiv extern și al regiunii juxtatimpanice, atât bac-
teriană, cât și micotică, poate apărea prin nerespec-
tarea regulilor de igienă locală, cel mai frecvent prin
umezirea pansamentului endaural în timpul băilor sau
dușurilor. Măsurile terapeutice aplicate din timp au
rezolvat această complicație în două cazuri de micoză
auriculară și într-un caz de suprainfecție bacteriană.
În timpul controalelor postoperatorii efectuate la 3, 6
și 12 luni am constatat, în puține cazuri, prezența unor
evoluții aparte în procesul de vindecare și remaniere
cicatricială a grefei:
a. Punți fibrocicatriciale filiforme între neomembrana
timpanică și peretele antero-inferior al conductului (în
special când acesta se bomba și crea un unghi timpano- Figura 6. Repunerea lamboului superior peste
meatal îngustat) – două cazuri. aponevroză

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


19
otology

Figura 7. Repunerea lamboului antero-inferior și burete Figura 8. Aplicarea endaurală a lamboului posterior
de gelfoam pe lamboul superior, înainte de închiderea prin speculul auricular
abordului retroauricular

b. Perle epidermice de circa 1-2 mm în diametru, situ- 2. Colaborarea bolnavului este hotărâtoare pentru
ate pe peretele inferior al conductului, la nivelul liniilor respectarea îngrijirilor postoperatorii și pentru ob­ț i­
de unire a lambourilor meatale posterior și antero-in- nerea rezultatului anatomofuncțional dorit, pentru
ferior – 5 cazuri. respectarea controalelor postoperatorii pe o perioadă
c. Retracții postoperatorii ale neomembranei timpa- mai lungă.
nice prin disfuncții tubare apărute ulterior, netratate și 3. Rata de succes depinde în mod deosebit de
neglijate – 3 cazuri. experiența otochirurgului, de omogenitatea echipei
d. Infecții secundare prin igienă deficitară, cu operatorii și de respectarea tuturor parametrilor pre-,
apariția unor otite externe juxtatimpanale, miringi- intra- și postoperatorii.
te granuloase și chiar perforarea neotimpanului – 4 4. Cazuistica numeroasă din cele două centre medicale
cazuri. private se explică prin încrederea pacienților într-o vin-
Toate aceste complicații s-au rezolvat prin tratamente decare rapidă și obținerea unui auz mai bun. n
locale și urmărirea cazurilor pe o perioadă de 3-6 luni.
Miringoplastia în perforațiile cvasitotale ale mem- Conflicts of interests: The authors declare no
branei timpanice este o intervenție chirurgicală care conflict of interests.
impune respectarea multor parametri și nu este lipsită
de unele complicații. Acestea sunt cu atât mai puține și
minore cu cât intervenția este efectuată cu mai multă
Bibliografie
acuratețe și când controalele postoperatorii sunt res- 1. Charachon R, Junien Lavillauroy C, Accoyer B. Les tympanoplasties. Cahiers d’ORL.
1971; 9, 767.
pectate și desfășurate pe o perioadă mai îndelungată 2. Fisch U. Tympanoplasty and Stepedectomy, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New
(6-12-24 de luni). York 1980.
3. Ciuchi V. Experiența Spitalului Militar Iași în tratamentul hipoacuziilor de
transmisie. Otorinolaringologia. 1988; vol. XXXIII, nr. 1, 61-66.
Concluzii 4. Ciuchi V, David L, Ilie A. Considerații asupra factorilor care influențează rezultatele
anatomofuncționale în reconstrucția membranei timpanice, Conferința Națională
1. Pentru obținerea rezultatelor anatomofuncționale ORL, București, 1997.
5. Ciuchi V, David L, Chelcea D. Timpanoplastia cu transpoziție osiculară,
performante, pentru evitarea complicațiilor și eșecurilor, Otorinolaringologia. 1998; vol. XIX, nr. 1-2, 32-34.
toți timpii operatori și îngrijirea postoperatorie trebuie 6. Ciuchi V, Popa I. Chirurgia otologică în centrele medicale private (II). ORL.ro. 2019;
nr. 43 (2), an XII, 19-20.
să se realizeze fără niciun compromis.

20 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


imagistic and endoscopic atlas

Artera etmoidală anterioară –


implicaţii în chirurgia
endoscopică endonazală
Abstract Rezumat Vlad Andrei
Budu1,2,
The authors’ aim is to review the descriptive anatomy of the Autorii își propun o trecere în revistă a anatomiei descriptive Silviu Crăc1,
anterior ethmoidal artery, highlighting both the imagistic a arterei etmoidale anterioare, insistând atât asupra as­pec­
and endoscopic characteristics and their importance in telor imagistice și endoscopice, cât și a implicațiilor aces­tora Alexandra
en­dosco­pic endonasal surgery. We like to underline the in­ în chirurgia endoscopică endonazală, subliniind ris­cu­rile Gheorghe1,
tra­or­bital and endocranial hemorrhagic risk due to ar­te­ry’s hemoragice, intraorbitale și chiar endocraniene ce pot apă­ Ioan Alexandru
damage during surgery. As an atlas template, the authors rea intraoperatoriu prin lezarea acestei structuri vas­cu­lare. Bulescu2
present unique images from their own collection of cli­ni­cal Sub formă de atlas, sunt prezentate imagini unice din co­lec­ 1. Institutul de Fonoaudiologie
cases. ția particulară a autorilor. şi Chirurgie Funcţională ORL
Keywords: anterior ethmoidal artery, middle meatus, Cuvinte-cheie: arteră etmoidală anterioară, meat mediu, „Prof. Dr. D. Hociotă“,
Bucureşti
FESS – functional endoscopic sinus surgery FESS – chirurgie endoscopică funcțională a sinusurilor
2. Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila”,
Bucureşti
Submission date:
5.01.2020 Anterior ethmoidal artery – implications in endoscopic endonasal surgery Autor pentru corespondență:
Acceptance date: Suggested citation for this article: Budu VA, Crăc S, Gheorghe A, Bulescu IA. Anterior ethmoidal artery – implications in endoscopic endonasal surgery.
27.01.2020 Vlad Budu
ORL.ro. 2020;46(1):21-24. E-mail: vladbudu@yahoo.com

Artera etmoidală anterioară, ramură a arterei of- Artera poate fi lezată în cursul traiectului ei de la
talmice, se desprinde la nivelul orbitei și are un traiect nivel etmoidal, în special în abordul recesului sinusu-
inițial către medial, părăsind orbita prin gaura etmo- lui frontal(3). Lezarea arterei poate produce complicații
idală anterioară, însoțită de vena și nervul omonim. importante, în special dacă se retractă în orbită, unde
Ajunge în cavitatea nazală, trecând prin/printre celu-
lele etmoidale anterioare la nivelul meatului mijlociu,
apoi se îndreaptă superior și pătrunde în fosa craniană
anterioară prin sutura dintre lama orizontală (ciurui-
tă) a etmoidului și lama orizontală a osului frontal(1).
La nivelul cavității nazale, artera etmoidală anteri-
oară dă ramuri pentru celulele etmoidale anterioare,
sinusul frontal, peretele lateral nazal, dar și pentru
partea anterioară a septului nazal (figura 1).
Traiectul la nivelul labirintului etmoidal este va-
riabil și intens dezbătut în literatura de specialitate,
deoarece aceasta este regiunea în care artera poate fi
lezată iatrogen în timpul intervențiilor chirurgicale
rinosinuzale.
În literatură se consideră că artera este situată frec-
vent între a doua și a treia lamelă bazală etmoidală,
adică între lamela bulei etmoidale și cea a cornetului
nazal mijlociu, poziționată superior, în apropierea
bazei craniului.
Această dispoziție a fost identificată în studii di-
ferite în peste 80% din cazuri(2). Se presupune că, în
cazul în care celulele etmoidale sunt bine pneumati-
zate, artera va trece printr-un canal propriu, iar în
cazurile în care pneumatizarea este insuficientă, va Figura 1. Ramurile arterei etmoidale anterioare la
traversa direct baza craniului (figura 2). nivelul meatului mijlociu

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


21
imagistic and endoscopic atlas

Figura 2. Canalul arterei etmoidale anterioare stângi la nivelul etmoidului anterior

sângerarea poate determina apariția unui hematom de către arteră, la trecerea din porțiunea oftalmică în
periorbital, intraorbital sau retroorbital(4). cea nazală a acesteia (figura 3).
În general, în protocolul de examinare computer- De cele mai multe ori, la emergența arterei etmoi-
tomografică preoperatoriu este indicat ca pe lângă dale anterioare dinspre orbită spre cavitatea nazală,
vizualizarea patologiei rinosinuzale în sine să poa- lama papiracee apare discret protruzionată spre me-
tă fi reperate toate elementele anatomice implicate dial (spre meatul mediu), fără ca această imagine să
în etapele chirurgicale endoscopice, cu menționarea fie patologică. Vizualizarea computer-tomografică a
eventualelor zone de risc și complicații. De aceea, des- acestei situații scade riscul lezării arterei în timpul
coperirea arterei etmoidale anterioare este esențială intervențiilor endoscopice rinosinuzale (figura 4).
pentru a evita complicațiile hemoragice ce pot surve- În practica medicală curentă există situații când ar-
ni. Patognomonică pe imaginile CT este descoperirea tera etmoidală anterioară are un traiect descendent de
unui spicul (minima întrerupere de continuitate, cât la nivelul peretelui superior al meatului mijlociu, astfel
gămălia unui ac) la nivelul perforării laminei papiracee încât riscurile lezării acesteia pot crește considerabil.

Figura 3. Emergența arterei etmoidale anterioare din orbită (imagine CT confirmată endoscopic)

22 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Figura 4. Artera etmoidală anterioară dreaptă la ieșirea Figura 5. Artera etmoidală dreaptă: risc de lezare în
din orbită timpul creării antrostomei

În aceste cazuri pot apărea hemoragii importante cu


compromiterea actului chirurgical endoscopic chiar
și la abordul sinusului maxilar (meatotomia medie) –
figura 5.
Poziționarea arterei etmoidale anterioare cel mai
frecvent posterior de recesul frontalului și suprabular
face ca în chirurgia endoscopică a sinusului frontal
unul din riscurile majore să fie reprezentat de leza-
rea acesteia. Tocmai de aceea, deschiderea recesului
frontalului se va efectua spre anterior, în dauna celulei
agger nasi, și nu spre posterior, spre celulele supra-
bulare (4). Pentru siguranța chirurgicală și scăderea
riscului complicațiilor este indicat ca zona recesului și
ostiumului frontal să fie abordată cu tije endoscopice
angulate de 45° sau de 70° (figura 6).
Există situații în care, în timpul abordului patologiei
rinosinuzale, riscul lezării arterei etmoidale anterioa-
re să fie crescut din cauza unor poziționări anatomi-
ce perilezionale periculoase. Dacă în cazul patologiei Figura 6. Artera etmoidală dreaptă, inferior de recesul
frontalului (imagine cu endoscop de 70°)

Figura 7. Osteom etmoidal stâng delimitat posterior de artera etmoidală anterioară

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


23
imagistic and endoscopic atlas

Figura 8. Osteom etmoidal stâng în contact cu lamina cribriformă și cu artera etmoidală anterioară

inflamatorii/infecțioase vizualizarea computer-tomo- necesară preoperatoriu și poate fi efectuată cu ajutorul


grafică a arterei este dificilă, în ceea ce privește pato- unui examen computer-tomografic, patognomonic,
logia tumorală benignă, este obligatoriu a obiectiva fiind locul de trecere dinspre orbită spre etmoidul
poziția etmoidalei anterioare preoperatoriu (figura 7). anterior la nivelul laminei papiraceea. Vizualizarea
În acest caz, abordul endoscopic se va efectua cu corectă imagistică preoperatorie a arterei etmoidale
maximă precauție, întrucât există riscul lezării arterei anterioare asigură scăderea riscurilor complicațiilor
și retragerii acesteia în orbită, cu constituirea unui hemoragice, orbitare și endocraniene ce pot apărea
hematom retrobulbar, cu comprimarea nervului optic. intraoperatoriu. n
În cazul unei astfel de complicații, decompresia orbi-
tară de urgență reprezintă manevra chirurgicală de Conflicts of interests: The authors declare no con-
elecție pentru restabilirea funcționalității normale a flict of interests.
conținutului orbitei și a nervului optic. În cazul în care
osteomul etmoidal se descoperă în imediata apropiere
a arterei etmoidale anterioare, dar și în contact intim Bibliografie
cu lama ciuruită etmoidală, trebuie să primeze o ati- 1. Simmen D, Raghavan U, Briner H R, et al. The surgeon’s view of the anterior
tudine chirurgicală rezervată, pentru a evita riscurile ethmoid artery. ClinOtolaryngol. 2006;31:187-191.
2. Yang YX, Lu QK, Liao JC, Dang RS. Morphological characteristics of the anterior
hemoragice și endocraniene (figura 8). ethmoidal artery in ethmoid roof and endoscopic localization. Skull Base.
În concluzie, insistăm asupra faptului că artera 2009;19(5):311-317. doi:10.1055/s-0028-1115323
3. Xiang YY, Xu DC, Huang FL, Zhang XK. Applied anatomy of the ligation of
etmoidală anterioară poate prezenta o mare varia- ethmoidal artery with nasal endoscope. Chin J Clin Anat. 2002;20:375-376.
bilitate a traiectului său și a ramurilor terminale la 4. Stammberger H. Functional Endoscopic Sinus Surgery: The Messerklinger
Technique. St. Louis: Mosby-Year Book; 1991. pp. 70-76.
nivelul cavității nazale. Descoperirea acesteia este

Reclamă ORL 46(1)0104 


Reclamă ORL 46(1)0103

24 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Cochlear™ Nucleus®
Profile™ Plus Series Implant

Designed for simpler MRI


The Nucleus® Profile™ Plus Series Implant
provides access to pain-free,1 more
convenient MRI scans at 1.5 and 3.0 Tesla
without the need for magnet removal.

Provides access to MRI at 1.5 and


3.0 Tesla with magnet in place.*
No need to apply a bandage and splint.
Builds on the unrivalled reliability
record of the Profile Series Implant.1,2,3
Built on the world’s thinnest
cochlear implant platform.4

References
1. Cochlear Limited. D1593476. Cochlear Nucleus Reliability Report, Volume 17 December 2018. 2019, Mar.
2. Hearing Implant Reliability Reporting | MED-EL [Internet]. Medel.com. 2019 [cited 7 March 2019]. Available from: http://www.medel.com/hearing-solutions/cochlearimplants/reliability
3. 2018 Global Implant Reliability Report. 027-N025-02 Rev B. Advanced Bionics AG and affiliates. 2018.
4. Compared to all currently available receiver stimulators available from Cochlear and other cochlear implant manufacturers. Based on published device specification information.

For more information, please contact your Cochlear representative or visit


www.cochlear.com follow us on:
* Unless magnet removal is necessary to reduce image artefact.
Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will
advise you about the factors which could affect your outcome. Always read the instructions for use. Not all products are available in all countries.
Please contact your local Cochlear representative for product information.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Profile, and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2019. D1651459 V2 AUG19
Forum ORL.ro Program
12 TH EDITION, 6-7 MARCH 2020, BUCHAREST

Friday, 6 st of March 2020


8:30-9:00 Registration
ENDOCRANIAL COMPLICATIONS OF THE MASTOIDIAN INFECTION – PART I
Moderator: Assoc. Prof. Alma Aurelia Maniu
9:00-9:20 Myringoplasty for large eardrum perforations as 24-hour in-patient care –
Prof. Vasile Ciuchi, Oana-Irina Popa (MD)
9:20-9:40 Otomastoiditis secondary to radiotherapy of head neoplasia –
Assoc. Prof. Luminița Rădulescu, Vlad Cozma
9:40-10:00 Temporal bone cholesteatoma with skull base erosion – As. Prof. Cristian Mârțu, Alexandra Doroftei,
Diana Diaconu, Ionuţ Piftor, Daniela Sadovnic, Dan Mârțu, Luminița Rădulescu
10:00-10:20 Superior semicircular canal dehiscence as a complication of petrous bone cholesteatoma solved
by endoscope-assisted transmastoid approach – Assoc. Prof. Alma Aurelia Maniu, Ana Badea,
Cristian Flețan
10:20-10:40 Coffee break

ENDOCRANIAL COMPLICATIONS OF THE MASTOIDIAN INFECTION – PART II


Moderator: As. Prof. Horațiu Ștefănescu
10:40-11:00 Outcomes of surgical treatment in chronic otitis media without cholesteatoma –
As. Prof. Violeta Necula
11:00-11:20 Diagnostic and therapeutic difficulties in otomastoiditis complications –
Assoc. Prof. Florin Anghelina
11:20-11:40 Congenital middle ear diseases – clinical and management significance –
Assoc. Prof. Dan Cristian Gheorghe
11:40-12:00 Otogenic lateral sinus thrombosis – has there anything changed? –
As. Prof. Horațiu Ștefănescu, N.C. Balica, A.H. Marin, S. Lupescu, M. Poenaru
12:00-12:30 Challenges and modern therapeutic solutions in allergic rhinitis – Prof. Codruț Sarafoleanu
12:30-13:30 Lunch
OTOLOGY – PRESENT AND FUTURE – PART I
Moderators: Assoc. Prof. Luminița Rădulescu, As. Prof. Violeta Necula
13:30-13:50 Challenges in cochlear implantation – Assoc. Prof. Luminița Rădulescu
13:50-14:10 Opportunity of electric auditory brainstem response assessment prior to select cases in cochlear
implantation – As. Prof. Cristian Mârțu, Sebastian Cozma, Alexandra Lungu, Dan Mârțu,
Giacomo Mandruzzato, Corina Butnaru, Luminița Rădulescu
14:10-14:25 Incidence of complications following cochlear implantation in children and adults –
As. Prof. Adriana Neagoș
14:25-14:40 Subtotal petrosectomy and cochlear implantation –
Assoc. Prof. Alma Aurelia Maniu, As. Prof. Violeta Necula
14:40-14:55 Middle and inner ear malformations in cleft palate patients –
As. Prof. Violeta Necula, Assoc. Prof. Alma Aurelia Maniu
14:55-15:15 Cochlear implantation: still too many questions – As. Prof. E.H. Ștefănescu, N.C. Balica, M. Poenaru
15:15-15:30 The Baha® System – treatment benefits in conductive-mixed hearing loss –
Tracey Adams: Cochlear Senior Audiological Support Specialist
15:30-16:30 Keynote lecture: Extended approaches to the skull base in CP-angle and surrounding structures –
Prof. Madjid Samii
16:30-16:45 Coffee break
SKULL BASE SURGERY
AND ENT
OTOLOGY – PRESENT AND FUTURE – PART II
Moderator: Assoc. Prof. Mădălina Georgescu
16:45-17:10 Beethoven – born 250 years too early. Solutions MED-EL can provide nowaday –
Eng. Gerald Schwarzecker (Company Symposium MED-EL)
17:10-18:10 Keynote lecture: Future in vestibular treatment – Angelica Perez-Fornos (MD, PhD)
18:10-18:25 Rare vestibulopathies – bilateral vestibular deficit in otosclerosis –
As. Prof. A. Osman, Iulia Găvănescu, Alina Odină, R. Jianu, F. Anghelina
18:25-19:25 Round Table: Disequilibrium – at the fine line between ENT and neurology –
Daniela Anghel, Sebastian Cozma, Mădălina Georgescu, Adina Roceanu

Saturday, 7 th of March 2020


ANATOMY IN ENT PATHOLOGY EXTENDED IN THE SKULL BASE
Moderator: Daniela Vrînceanu (MD, PhD)
9:00-9:30 Keynote lecture: Surgical anatomy of the internal acoustic porus – Sergiu Stoica (MD, PhD)
9:30-9:50 CT and MRI imaging of skull base – Cristina Ancuța (MD)
9:50-10:20 Surgery of facial nerve – Prof. Madjid Samii
10:20-10:40 Therapeutic approach to the inverted papilloma with malignant transformation originating
from the sphenoid sinus – As. Prof. Mihail Tușaliu
10:40-11:00 Management of complications in fronto-orbital craniofacial trauma –
Bogdan Bănică, Mircea Laslău, Dan Teleanu, Daniela Vrînceanu
11:00-11:20 Surgical approach to the infratemporal fossa – when to choose it? –
Daniela Vrînceanu, Adrian Ştefan, Mihai Dumitru, Bogdan Bănică, Dan Teleanu
11:20-11:35 Management of allergic rhinitis and its impact on patients – Brînduşa Petruţescu (MD)
11:35-11:50 Role of oral immunostimulants in the prevention of recurrent respiratory tract infections –
As. Prof. Elena Pătrașcu
11:50-12:10 Coffee break
RHINONEUROSURGERY
Moderator: Prof. Codruț Sarafoleanu
12:10-12:30 Keynote lecture: Complications during the endoscopic transsphenoidal rhinoneurosurgery –
Bogdan Mocanu (MD, PhD), Sergiu Stoica, Silviu Oprescu, Anca Vişan
12:30-12:50 Keynote lecture: How to avoid complications in endoscopic skull base surgery –
Prof. Codruț Sarafoleanu
12:50-13:10 Keynote lecture: Speleotherapy/salinotherapy – scientific approach and therapeutic use –
Assoc. Prof. Mariana Rotariu, Constantin Munteanu
13:10-14:30 Round Table: Sellar surgery – Moderator: Bogdan Mocanu (MD, PhD)
· Pathology of the rhinobasis – a complex challenge –
Prof. Gheorghe Mühlfay, Adrian Bălașa, Beáta Kiss, Mădălina Georgescu, Karin Horváth
· Management of CSF iatrogenic leaks –
As. Prof. Vlad Andrei Budu, Silviu Crăc, Alexandra Gheorghe, Alexandru Panfiloiu
· Rhinoneurosurgery of sellar and parasellar tumors – the role of ENT specialist in the surgical team –
Bogdan Mocanu (MD, PhD), Sergiu Stoica, Silviu Oprescu, Anca Vişan
14:30 Closing ceremony
FOR PROFESSIONALS

First for iPhone. First for Android™ In a recent clinical study,

The only cochlear implant sound processor offering


direct smartphone connectivity and control
90 %

of users found it more convenient to


Each patient is unique and their hearing solution should be too. With its exclusive control the Nucleus 7 Sound Processor
wireless technology, the Nucleus 7 Sound Processor gives your patients more® with Nucleus Smart App compared
options to connect to the people they love and the things they love to do. with using a remote control. 2

Our smallest and lightest behind-the-ear hearing solution, the Nucleus 7 Sound
1

Processor, combines comfort and wearability with proven hearing performance. 2

Find out how the Nucleus 7 Sound Processor can benefit your patients at:
www.cochlear.com/nucleus7
Follow us on:
References
1. Cochlear Limited. D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2017, Mar; Data on file.
2. Cochlear Limited. D1296247. CLTD 5620 Clinical Evaluation of Nucleus 7 Cochlear Implant System. 2017, Sep; Data on file.
Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always read
the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information. Cochlear, Hear now. And always, HearYourWay, Nucleus, the elliptical
logo and True Wireless are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. The Cochlear Nucleus 7 Sound Processor is compatible with iPhone, iPad and iPod touch. The Cochlear Nucleus Smart App is
available on App Store and Google Play. For compatibility information visit www.cochlear.com/compatibility. Apple, the Apple logo, FaceTime, Made for iPad logo, Made for iPhone logo, Made for iPod logo, iPhone, iPad
Pro, iPad Air, iPad mini, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. To use the Nucleus
Smart App for Android, your device will need to run Android 5.0 (Lollipop) or later and support Bluetooth 4.0 and later. For a list of verified devices visit http://www.nucleussmartapp.com/android. Android, Google Play
and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0
Attribution License. © Cochlear Limited 2019. D1440186 ISS3 SEP19
ABONARE
2020

Publicație creditată cu

10 EMC
pentru medici

Denumire produs Detalii produs Suma Plată online securizată*


ORL.ro Digital 4 numere format digital 89 lei
ORL.ro Tipărit 4 numere format tipărit 119 lei
Combo 1 Digital 2 reviste format digital 149 lei
Combo 1 Tipărit 2 reviste format tipărit 199 lei
Combo 2 Digital ORL.ro + Ziarul Viața Medicală 189 lei
Combo 2 Tipărit ORL.ro + Ziarul Viața Medicală 299 lei

Ordin de plată sau transfer bancar pe coordonatele: MEDICHUB MEDIA SRL, Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 11,
sector 5,050883, București, OP 69 – CP 197, CUI 16136719, J40/2001/2004. Cont IBAN RO73RNCB0617140595120003,deschis la BCR.
*Plată online prin platforma medichub.ro
Partenerii Forumului ORL.ro

PLATINUM

SILVER

BRONZE

Expozanți

KappaMedical
Medical and Marketing Solutions
Forum ORL.ro abstracts

Otomastoiditis secondary to radiotherapy of head neoplasia


Otomastoidita secundară radioterapiei pentru neoplaziile capului

Luminița Rădulescu, Vlad Cozma


“Grigore T. Popa” University of Medicine and Farmacy, Iași

Otomastoiditis and chronic otitis media with effusion are rel- Otomastoidita și otita medie cronică seroasă sunt relativ
atively common both before and after radiotherapy (RT) of the frecvente atât înainte, cât și după radioterapia neoplasmelor
craniocervical neoplasms. Otomastoiditis implies significant craniocervicale. Otomastoidita implică probleme semnificative
health problems and reduces the overall quality of life because de sănătate şi reduce considerabil calitatea vieţii prin tabloul
of the specific clinical presentation (otic fullness, otalgia and clinic caracteristic (senzaţie de plenitudine otică, otalgie şi oto-
otorrhea, tinnitus, deafness). The efficient protection of the ree, tinitus, hipoacuzie). Protejarea complexului otomastoid-
otomastoid complex during the RT sessions for cancers located ian este dificilă la pacienţii cu neoplasme aflate în vecinătate
in the vicinity (parotid region, rhinopharyngeal, parapharyn- (malignităţi parotidiene, rinofaringiene, parafaringiene). Drept
geal) is hard to achieve. As a result, the pathological mechanism urmare, procesele fiziopatologice rezultate după expunerea la
after exposure (low blood supply of the region, tisular hypoxia) radioterapie (vascularizare scăzută, hipoxie tisulară locală)
reduces the bone’s regenerating capacity, providing a propitious reduc capacitatea reparativă a osului, oferind teren propice
site for local infections such as osteomyelitis. Even though man- infecţiilor cu evoluţie fulminantă şi complicaţii asociate. Deşi
dibular bone disorders (osteoradionecrosis) are more frequent patologia osoasă mandibulară (osteoradionecroza) este mai
after RT, our ENT clinic confronted a case of otomastoiditis frecventă postiradiere, clinica noastră ORL s-a confruntat
which debuted years after completing RT for an adenoid cystic în 2019 cu un caz rar de otomastoidită instalată în contextul
carcinoma of the parotid gland. The case presentation brings unui neoplasm parotidian radiotratat. Prezentarea de caz aduce
into discussion the therapeutic conduct and the challenges în discuţie conduita terapeutică aplicată şi particularităţile
encountered during the undulating evolution of the disease întâlnite pe parcursul evoluţiei oscilante de la remisiune la
(from remission to relapse with neurosurgical complications). recădere, cu complicaţii neurochirurgicale. Acest raport
This report underlines the importance of a good monitoring of subliniază importanța monitorizării pacienţilor cu patologie
patients with otomastoiditis in their medical history, even more otomastoidiană, cu atât mai riguroasă la cei cu status postra-
rigorous in those with post-RT status, prone to intracranial dioterapeutic predispuşi complicaţiilor intracraniene, cu punct
complications, beginning with otologic disorders. de plecare otic.
Keywords: otomastoiditis, head neoplasia, radiotherapy Cuvinte-cheie: otomastoidită, radioterapie, neoplazie

Temporal bone cholesteatoma with skull base erosion


Colesteatomul stâncii temporale cu eroziune spre baza de craniu

Cristian Mârțu1,2, Alexandra Doroftei2, Diana Diaconu2, Ionuț Piftor2, Daniela Sadovnic2, Dan Mârțu1, Luminița Rădulescu1,2
1. “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi
2. ENT Department, Clinical Rehabilitation Hospital, Iaşi

Temporal bone cholesteatoma can produce erosion of the Colesteatomul stâncii temporalului poate produce eroziunea
otic capsule and extend to important landmarks, including capsulei otice și se poate extinde la baza craniului. Pacienții
the skull base. The patients usually present cholesteatoma prezintă frecvent operații anterioare pentru colesteatom și
surgery in the past and otorrhea, but sometimes the symp- acuză otoree, dar pot acuza și o simptomatologie nespecifică,
tomatology may be nonspecific, including facial nerve con- precum tulburări de conducere în teritoriul nervului fa-
duction problems, vertigo, but also conductive hearing loss cial, vertij, dar și hipoacuzie de transmisie, cu membrana
with normal tympanic membrane. We present the diagnostic timpanică intactă în cazul colesteatomului primitiv. Sunt
and therapeutic challenges encountered in five patients, with prezentate provocările diagnostice și terapeutice întâlnite la
the aforementioned symptomatology, treated in our clinic. cinci pacienți internați și tratați în clinica noastră, cu acuzele
One case presented a cholesteatoma with normal tympanic menționate anterior. Sunt prezentate un caz de colesteatom
membrane and otic capsule and skull base erosion, one case cu membrană timpanică normală și eroziunea capsulei otice
presented primary dura prolapse in the mastoid due to ex- și a bazei craniului, un caz cu eroziunea tegmen tympani și pro-
tended cholesteatoma erosion of tegmen tympani, and three lapsul durei în cavitatea mastoidiană în prezența unui coles­
other cases presented secondary dura and content prolapse teatom extins și alte trei cazuri cu eroziunea tegmen tympani
due to recurrent cholesteatoma. Different surgical approaches și prolapsul durei secundare recidivei de colesteatom. Diferite
and defect reconstruction methods are presented. The results tehnici de abord chirurgical și de reconstrucție a defectului
were good, with local control of the disease and stable skull bazei craniului sunt prezentate. Rezultatele postoperatorii au
base repair. fost bune, cu reconstrucție stabilă a defectului bazei craniului
Keywords: cholesteatoma, erosion, skull base și fără recidivă locală a colesteatomului.
Cuvinte-cheie: colesteatom, eroziune, bază de craniu

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


31
Forum ORL.ro abstracts

Superior semicircular canal dehiscence as a complication of petrous bone cholesteatoma solved


by endoscope-assisted transmastoid approach
Fistula de canal semicircular superior ca o complicație a colesteatomului petros, rezolvată prin abord
transmastoidian asistat endoscopic

Alma Aurelia Maniu, Ana Badea, Cristian Flețan


ENT Department, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Introduction. Congenital or acquired petrous bone cho- Introducere. Colesteatomul de os petros congenital sau
lesteatoma is defined as a cholesteatoma medial to the otic apărut este definit ca fiind colesteatomul care se extinde me-
capsule that can lead to various complications, such as hearing dial față de capsula otică. Acesta poate duce la complicații nu-
loss, facial paralysis, headache or dizziness, and may represent meroase, cum ar fi hipoacuzie, paralizie facială, amețeală sau
a surgical challenge due to the extension in anatomical areas cefalee. Chirurgia colesteatomului de os petros reprezintă
difficult to access. Materials and method. We present two o provocare din cauza extensiei acestuia în arii anatomice
cases of petrous bone cholesteatoma – supralabyrinthine- ascunse, cu acces dificil. Materiale și metodă. În această
apical, according to Moffat et al. classification – in which lucrare sunt prezentate două cazuri de colesteatom suprala-
endoscope-assisted transmastoid supralabyrinthine approach birintic apical, conform clasificării lui Moffat et al., care
was performed. In both cases, dizziness was present due to prezentau fistula de canal semicircular superior. În ambele
superior semicircular canal dehiscence. Results. The chole- cazuri s-a practicat abord transmastoidian supralabirintic
steatoma was removed without complications and the residual microsco­pic, asistat endoscopic. Rezultate. Colesteatomul
hearing was preserved. Conclusions. Endoscope-assisted a fost îndepărtat fără complicații, iar auzul rezidual a fost
surgery allows the removal of cholesteatoma of petrous apex păstrat. Concluzii. Chirurgia microscopică asistată endo-
while preserving hearing. It also makes possible the removal scopic permite în­de­păr­t area unui colesteatom din spațiul
of the cholesteatoma via transmastoid approach for perilaby- perilabirintic, cu păstrarea auzului. Este o tehnică minim
rinthine space using minimally invasive surgery instead of invazivă, care poate fi folosită în anumite situații cu succes,
middle fossa approach, which is the standard surgical proce- evitându-se astfel complicațiile unei craniotomii din abordul
dure. Thus, the complications of craniotomy can be avoided. clasic al fosei cerebrale mijlocii.
Keywords: superior semicircular canal dehiscence, Cuvinte-cheie: fistulă de canal semicircular superior,
petrous bone cholesteatoma, transmastoid approach, coles­teatom de os petros, abord transmastoidian, asistat
endoscope-assisted endoscopic

Outcomes of surgical treatment in chronic otitis media without cholesteatoma


Rezultatele obţinute în chirurgia otitei medii cronice supurate fără colesteatom

Violeta Necula
ENT Department, County Emergency Clinical Hospital of Cluj-Napoca

Chronic otitis media (COM) without cholesteatoma is a Otita medie cronică supurată necolesteatomatoasă reprezintă
common pathology in our current practice. In the inactive o patologie frecvent întâlnită în practica noastră curentă. Dacă
form the tympanoplasty is the treatment of choice, while în cazul formei inactive intervenţia chirurgicală se limitează
in the active form the ear cannot be kept dry for an optimal la o timpanoplastie, întâlnim adesea forma activă, dificil de
period of time before the surgery, requiring wider surgical stăpânit, în care urechea nu poate fi menţinută uscată un
approach. In a group of 42 patients, 26 cases were prone to interval optim pentru a putea beneficia de timpanoplastie,
various forms of tympanoplasty. In 16 cases with active form necesitând un abord chirurgical mai amplu. Pe un lot de 42 de
of COM, mastoidectomy was required. Tympanoplasty was pacienţi, 26 de cazuri s-au pretat la diverse forme de timpano-
performed at the same time in 14 cases, and in two cases plastii, fiind urechi care nu mai prezentaseră acutizări de mai
the tympanoplasty was performed in a second surgery. The mult de un an. În 16 cazuri, cu formă activă, a fost necesară
results of surgery consisted in the disappearance/reduction of mastoidectomia. Timpanoplastia s-a făcut în acelaşi timp ope­
ear discharge in active forms which did not respond properly rator în 14 cazuri, iar la două cazuri s-a efectuat în al doilea
to the local treatment. The improvement of the hearing was timp operator. Intervenţia chirurgicală a avut drept rezultat
noticed in 30% of the cases. The chronic otitis media without dispariţia sau reducerea supuraţiei în formele active care nu
cholesteatoma benefits from surgical treatment, with good re- au răspuns corespunzător la tratamentul medicamentos, pre-
sults in most cases, improving the quality of the patient’s life. cum şi îmbunătăţirea auzului la 30% din cazuri. Otitele medii
Keywords: chronic otitis media without cholesteatoma, cronice supurate necolesteatomatoase beneficiază de trata-
tympanoplasty, mastoidectomy ment chirurgical, cu rezultate bune în majoritatea cazurilor,
îmbunătăţind calitatea vieţii pacienţilor.
Cuvinte-cheie: otită medie cronică necolesteatomatoasă,
timpanoplastie, mastoidectomie

32 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Diagnostic and therapeutic difficulties in otomastoiditis complications
Dificultăţi diagnostice şi terapeutice în complicaţiile otomastoiditelor

Florin Anghelina
University of Medicine and Pharmacy of Craiova; ENT Department, County Emergency Clinical Hospital of Craiova

The complications of otomastoiditis are serious diseases, Complicațiile otomastoiditelor reprezintă afecțiuni grave,
with a rapid unfavorable evolution in the absence or delay of cu o evoluție rapid nefavorabilă în lipsa sau întârzierea
the appropriate treatment. The urgent establishment of the tratamentului adecvat. Stabilirea urgentă a diagnosticului,
diagnosis, with the differentiation of the types of complica- cu diferențierea tipurilor de complicații apărute, este vitală
tions that have arisen, is vital for determining the therapeutic pentru stabilirea deciziei terapeutice, care de multe ori este
decision, which is often difficult since there are still many con- dificilă, existând încă numeroase controverse. Sunt prezentate
troversies. There are presented several situations of otomas- mai multe situații de complicații otomastoidiene, fiecare cu
toiditis complications, each with their treatment particulari- particularitățile sale de tratament, alegerea deciziei terapeu-
ties, the therapeutic decision being difficult to choose, most tice fiind dificilă, de cele mai multe ori coexistând un mana­
often coexisting with a mixed ENT-neurosurgical-infectionist gement mixt otorinolaringolog-neurochirug-infecționist.
management. Cuvinte-cheie: complicaţii otomastoidiene
Keywords: mastoiditis complications

Congenital middle ear diseases – clinical and management significance


Anomalii congenitale de ureche medie – semnificație clinică și chirurgicală

D.C. Gheorghe
ENT Department, ”M.S. Curie” Emergency Clinical Hospital for Children, Bucharest

The anatomical abnormalities of the middle ear are impor- Anomaliile anatomice ale urechii medii sunt elemente im-
tant elements in the differential diagnosis regarding child portante în diagnosticul diferențial al hipoacuziei copilu-
hearing loss, taking in consideration the frequent inflam- lui, în contextul patologiei inflamatorii frecvent întâlnite
matory pathology encountered at this age. We present some la această vârstă. Dorim să prezentăm câteva aspecte clin-
clinical and surgical features linked to a case series having ico-chirurgicale, prin prisma unor cazuri clinice cu aceeași
the same condition: conductive hearing loss. Objective. trăsătură clinică: hipoacuzia de tip transmisie. Obiectiv.
To discuss the main causes of diagnostic errors in cases of Prezentarea principalelor cauze de erori diagnostice privind
children with hearing loss. Materials and method. A ret- hipoacuzia copilului. Materiale şi metodă. Studiu retro-
rospective study, including some cases with anatomical ab- spectiv, incluzând toate cazurile de anomalii anatomice ale
normalities of the middle ear that were sent and managed in urechii medii, prezentate la departamentul ORL al Spitalului
the ENT Department of the “M.S. Curie” Emergency Clinical Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie”. Rezultate.
Hospital for Children. Results. One case of stapedial ar- Sunt prezentate un caz de arteră stapediană, două cazuri de
tery, two cases of congenital absent stapes, four cases with absență congenitală a scăriței, patru cazuri cu malformații
tympanic membrane, ossicular chain and external audi- timpanice, de lanț osicular și/sau stenoze de canal auditiv
tory canal malformations, three cases of congenital chole- extern bilateral, trei cazuri de colesteatom congenital și un
steatoma, and one case with ossified stapes are presented. caz cu otoscleroză verificată intraoperatoriu. Concluzii.
Conclusions. Middle ear and tympanic malformations can Malformațiile de ureche medie și ale timpanului pot fi de
be diagnosed usually by a thorough clinical examination, obicei diagnosticate printr-un examen clinic corect, com-
completed with good quality imagistics and with various pletat cu examinări imagistice de os temporal și cu evaluări
audiological assessments. The therapeutic approach can be audiometrice diverse. Abordul terapeutic al acestor anomalii
challenging and requires a detailed discussion with the pa- poate fi dificil și necesită o discuție detaliată cu aparținătorii
tient in order to get completely satisfying results. pacientului pentru o expectativă satisfăcătoare.
Keywords: hearing loss, middle ear malformations, Cuvinte-cheie: hipoacuzie, malformații ureche medie,
children copil

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


33
Forum ORL.ro abstracts

Otogenic lateral sinus thrombosis – has there anything changed?


Tromboflebita sinusului lateral de cauză otică – s-a mai schimbat ceva?

E.H. Ştefănescu, N.C. Balica, A.H. Marin, S. Lupescu, M. Poenaru


“Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara

Objective. Otogenic lateral sinus thrombosis (OLST) is a Obiectiv. Tromboflebita sinusului lateral de cauză otică
rare intracranial complication of otitis media. The manage- este o complicaţie intracraniană rară. Tratamentul este con-
ment is controversial. It still represents a potential life-threat- troversat, iar afecţiunea are risc vital, în ciuda tratamentului
ening condition despite the modern antibiotic treatment. This cu antibiotice moderne. Acest studiu prezintă simptomato­
study aims to report the clinical presentation and manage- logia şi tratamentul pacienţilor cu această afecţiune pe o
ment in a series of OLST over a 10-year period. Materials perioadă de 10 ani. Materiale şi metodă. Au fost revăzute
and method. The medical charts of 8 patients diagnosed with foile de observaţie a 8 pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pentru
OLST were reviewed. These patients were identified from a tromboflebita sinusului lateral de cauză otică. Aceştia au fost
search of 536 subjects with a diagnosis of mastoiditis oper- identificaţi dintr-un grup de 536 de pacienţi operaţi pentru
ated over a 10-year period (2010-2019). Results. A total of 8 afecţiuni mastoidiene în perioada 2009-2018. Rezultate.
patients (six males and two females), with ages ranging from Opt pacienţi (șase bărbaţi şi două femei), cu vârste între 11
11 to 68 years old, were diagnosed with OLST. All of them had şi 68 de ani, au fost diagnosticaţi cu tromboflebita sinusului
a history of chronic ear disease. Seven patients were under lateral de cauză otică. Toţi prezentau antecedente de afecţiuni
antibiotic therapy prior to admission. The most commonly otice. Şapte dintre ei au primit tratament antibiotic în pe­
reported symptoms were headache, ear discharge and hear- rioa­da premergătoare internării în spital. Cele mai frecvente
ing loss. Imaging studies and microbiological cultures were simptome la prezentare au fost cefaleea, secreţia auriculară
performed in all patients. Other complications were simulta- şi hipoacuzia. Examinări imagistice şi culturi microbiene
neously present: intracranial abscess (n=2). The treatment in au fost efectuate la toţi pacienţii. În două situaţii au fost
all cases comprised of i.v. broad-spectrum antibiotics, mas- prezente concomitent şi alte complicaţii endocraniene (ab-
toid surgery, and long-term hypocoagulation. Sigmoid sinus cese cerebrale). Tratamentul a constat din antibiotic cu spec-
exposure was performed in all patients. All patients had a tru larg administrat intravenos, mastoidectomie şi terapie
satisfactory resolution of their symptoms, and the mortality anticoagulantă. Sinusul sigmoid a fost întotdeauna expus.
rate was of 0%. Conclusions. The clinical course of OLST Toţi pacienţii au avut o evoluţie favorabilă, rata mortalităţii
can be masked by previous antibiotic therapy. The neurologic fiind zero. Concluzii. Simptomatologia tromboflebitei si-
symptoms may dominate the presentation. Therefore, a high nusului lateral de cauză otică poate fi mascată de terapia cu
suspicion index is needed for diagnosis. The high recanaliza- antibiotice administrate anterior, iar semnele neurologice pot
tion rate and zero rate of mortality can be obtained with a predomina. În aceste situaţii se recomandă un grad înalt de
timely combination of i.v. antibiotics, mastoid surgery and suspiciune. Rata mare de evoluţii favorabile cu mortalitate
hypocoagulation. zero poate fi obţinută printr-un tratament combinat, medical
Keywords: otogenic lateral sinus thrombosis, broad-spec- (antibiotic i.v. cu spectru larg şi anticoagulante) şi chirurgical.
trum, antibio­tics, mastoidectomy, hypocoagulation Cuvinte-cheie: tromboflebita sinusului lateral de cauză
otică, antibiotice cu spectru larg, mastoidectomie, tratament
anticoagulant

34 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Challenges in cochlear implantation
Provocări în implantarea cohleară

Luminița Rădulescu
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași

Introduction. Cochlear implantation changes the patients’ Introducere. Implantarea cohleară influențează profund
and the family’s life by restoring hearing and by (re)integra­ viața pacientului și a familiei prin restabilirea auzului și prin
ting them in social life. Objective. This study evaluated the (re)integrarea lor în viața socială. Obiectiv. Această lucrare
difficulties in cochlear implantation (CI) that can occur before prezintă dificultățile care pot apărea în implantarea cohleară
surgery – related to the indications of implantation, during (IC) înainte de operație – legate de indicațiile de implantare, în
surgery in patients with inner and middle ear malformations timpul intervenției chirurgicale, la pacienții cu malformații ale
or middle ear inflammation, and after implantation, rela­ urechii interne și mijlocii sau cu inflamații ale urechii medii,
ted to the possible complications of cochlear implantation. și după implantare, legate de posibilele complicații. Metodă
Method and discussion. A retrospective chart review study și discuție. Acesta este un studiu retrospectiv realizat la
was performed on CI patients (age range: 10 months old to 65 pacienții cu IC (vârsta cuprinsă între 10 luni și 65 de ani) care
years old) who underwent successful cochlear implantation. au fost implantați cohlear cu succes. Toate dispozitivele au fost
All devices were activated four weeks after implantation. The activate la patru săptămâni după implantare. Este discutat
impact of the etiology, the diagnosis, and the middle and inner impactul etiologiei, al diagnosticului și al stării urechii medii
ear condition on decision of cochlear implantation are dis- și interne asupra deciziei de implantare cohleară. Concluzii.
cussed. Conclusions. Every cochlear implantation should be Fiecare implantare cohleară trebuie planificată cu atenție de
planned carefully by the CI team. The surgeon must be capable către echipa de IC. Chirurgul trebuie să fie capabil să schimbe
to change the initial surgical plan according to the anatomi- planul chirurgical inițial în conformitate cu condițiile ana-
cal findings. The family has an important role in all decisions tomice. Familia are un rol important în toate deciziile cu pri-
regarding cochlear implantation, especially in children. vire la implantarea cohleară, în special la copii.
Keywords: cochlear implantation, challenges Cuvinte-cheie: provocări, implant cohlear

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


35
Forum ORL.ro abstracts

Opportunity of electric auditory brainstem response assessment prior to select cases in cochlear
implantation
Oportunitatea utilizării EABR înainte de implantarea cohleară în cazuri speciale

Cristian Mârțu1,2, Sebastian Cozma1,2, Alexandra Lungu2, Dan Mârțu1, Giacomo Mandruzzato3, Corina Butnaru1, Luminița Rădulescu1,2
1. “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi
2. ENT Department, Clinical Rehabilitation Hospital, Iaşi
3. MED EL Research Engineer/Research & Development

Introduction. Cochlear implantation (CI) is the best treat- Introducere. Implantarea cohleară reprezintă opțiunea
ment option for bilateral profound sensorineural hearing loss de tratament optimă pentru hipoacuzia neurosenzorială
(SNHL), but its efficiency could be limited by the patency of profundă bilaterală, însă eficența sa depinde de integritatea
retrocochlear pathways, which are difficult to evaluate in căilor de transmisie retrocohleară, uneori dificil de evaluat
some cases. Although imagistic exploration and audiometric prin metode standard de diagnostic. Chiar dacă explorarea
testing are good indicators for successful results after CI, some imagistică și testarea audiometrică sunt indicatori buni pen-
cases may need further exploration and sometimes the deci- tru rezultatele de succes după implantare cohleară, uneori
sion for CI might be influenced by the results of direct coch- decizia pentru implantare cohleară ar putea fi influențată de
lear stimulation prior to implantation. Electric auditory brain- rezultatele stimulării cohleare directe înainte de implantare.
stem response (EABR) is a good indicator for normal neural Stimularea electrică a cohleei poate furniza informații despre
transmission and might be a predictor for good results after transmisia neurală și poate fi un predictor pentru rezultate
CI. Materials and method. EABR has been used to evalu- bune după implantare cohleară. Materiale şi metodă. S-a re-
ate the opportunity of CI in a group of three patients with alizat înregistrarea potențialelor de trunchi cerebral (Electric
bilateral profound SNHL, when standard diagnostic meth- Auditory Brainstem Response; EABR) la stimularea ferestrei
ods did not clear indicate CI. The stimulation was performed rotunde cu ajutorul unui electrod plasat prin timpanocenteză,
using PromStim System EABR by placing an angled blunt la un grup de trei pacienți cu hipoacuzie neurosenzorială
needle electrode in the round window (RW) niche through a profundă bilaterală, cu ajutorul unui sistem PromStim EABR.
small tympanotomy. Results. The results were good for two La acești pacienți, testele standard de diagnostic nu au furni-
of our patients, with response starting from 200 cu (100 µs zat informații suficiente pentru indicația fermă de implantare
phase duration), respectively 600 cu (100 µs phase duration). cohleară. Rezultate. Răspunsurile au fost bune pentru doi
In the third patient, there has not been found any response dintre pacienți, începând de la 200 cu (durata de fază: 100 µs),
until 1000 cu/100 µs. The electrode was changed and reposi- respectiv 600 cu (durata fazei: 100 µs). Al treilea pacient nu
tioned, but still no response was recorded even at 1000 cu/200 a avut niciun răspuns până la 1000 cu/100 µs. După schim-
µs. One case exhibited cardiac arrhythmia during posterior barea și repoziționarea electrodului, nu s-a înregistrat răspuns
tympanotomy when facial nerve detection/stimulation was nici la 1000 cu/200 µs. Înainte de această testare, un caz a
performed. CI had been postponed until EABR testing showed prezentat aritmie cardiacă în timpul timpanotomiei poste-
no influence of the heart rate during and after electric stimu- rioare, când a fost efectuată detectarea/stimularea nervului
lation in the RW. After CI implantation and activation, the facial. Implantarea cohleară a fost amânată până la testarea
patient had no cardiac problems. Conclusions. In conclu- EABR, care nu a arătat nicio influență a ritmului cardiac în
sion, eABR is a useful method in predicting the efficiency of timpul și după stimularea electrică în nișa fereastrei rotunde.
cochlear implantation in particular cases where retrocochlear După implantarea și activarea implantului cohlear, pacien-
issues are suspected. Simulating CI stimulation may bring ad- tul nu a avut probleme cardiace. Concluzii. În unele cazuri
ditional insight before deciding for CI in cases with associated excepționale, atunci când nu este posibilă indicarea clară
pathology. Although it is invasive and needs patient’s sedation de implantare cohleară, EABR este o metodă utilă pentru o
or intubation, it is a useful tool when the usual tests are not evaluare prealabilă a rezultatelor postoperatorii. Simularea
enough in identifying retrocochlear hearing loss and in decid- stimulării implantului cohlear poate aduce o perspectivă
ing whether CI is a useful option for the patient. suplimentară preoperatorie în cazurile cu patologie asociată
Keywords: cochlear stimulation, retrocochlear, indication sau când sunt suspectate probleme retrocohleare. Deși este un
gest invaziv, fiind nevoie de sedarea sau intubarea pacientului,
poate fi utilă când testele obișnuite nu sunt suficiente pentru
a decide dacă implantarea cohleară este o opțiune benefică
pentru pacient.
Cuvinte-cheie: stimulare cohleară, retrocohlear, indicație

36 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Incidence of complications following cochlear implantation in children and adults
Incidența complicațiilor după implantul cohlear la adulți și copii

Adriana Neagoş
MD, PhD, Senior Lecturer, Department of Otorhinolaryngology, “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu-Mureş

Introduction. The complication rate after cochlear im- Introducere. Rata complicațiilor după chirurgia implan-
plant surgery is described in literature as ranging from 4% tului cohlear este descrisă în literatură ca fiind cuprinsă între
to 15%. Most studies classify the complications as minor or 4% și 15%. Majoritatea studiilor clasifică aceste complicații
major. The complications that require revision surgery are în minore și majore. Complicațiile care necesită chirurgie
considered major complications, having an incidence of 4-5%, de revizie sunt descrise ca fiind complicații majore, care au
but the rate is 2.3-13.3%. The present study describes the way o incidență de 4-5%, iar rata este de 2,3-13,3%. Studiul de
some types of complications were solved in order to ensure față arată modul în care unele tipuri de complicații au fost
the benefit of the cochlear implant. Materials and method. soluționate în vederea asigurării beneficiului implantului coh-
It was performed an evaluation of 60 patients implanted in lear. Materiale și metodă. S-a efectuat o evaluare a celor 60
the period 2014-2019 at the cochlear implant center of Târgu- de pacienți implantați în cadrul Centrului de implant cohlear
Mureş, taking into consideration the complications, the de- de la Târgu-Mureș, în perioada 2014-2019, luându-se în studiu
ficiencies and the results on the short term, medium term complicațiile, deficiențele și rezultatele pe termen scurt, me-
and on the long term of the patients with cochlear implant. diu și lung ale pacienților cu implant cohlear. Datele au fost
The data were correlated with those from the specialized corelate cu cele din literatura de specialitate. Rezultate și
literature. Results and discussion. Knowing and classify- discuții. Cunoașterea și clasificarea complicațiilor după chi-
ing complications after cochlear implant surgery are a very rurgia implantului cohlear reprezintă un capitol foarte impor-
important chapter of this modern method of treating hear- tant al acestei metode moderne de tratament al hipoacuziilor
ing loss in children and adults. Surgery involves risks which la copii și adulți. Chirurgia implică riscuri, care trebuie cunos-
must be well known, taking all the necessary pre-, intra- and cute, luându-se toate măsurile pre-, intra- și postoperatorii
postoperative preventive measures. Our experience demon- de prevenție a acestora. Experiența noastră demonstrează
strates the existence, within the limits described by literature, existența în limitele descrise de literatură a incidenței unor
of some minor complications. Conclusions. The minor and complicații minore. Concluzii. Complicațiile minore și majore
major complications, known and accepted, make it necessary cunoscute și acceptate fac necesară aplicarea metodelor de
to apply the methods of medical and surgical treatment for the tratament medicamentos și chirurgical pentru conservarea
preservation of the implant, both organically and function- implantului atât din punct de vedere organic, cât și funcțional,
ally, the explantation rate being as low as possible. rata explantărilor fiind cât mai mică posibil.
Keywords: cochlear implant, minor or major complica- Cuvinte-cheie: implant cohlear, complicații minore sau
tions, explantation rate majore, rata explantării

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


37
Forum ORL.ro abstracts

Subtotal petrosectomy and cochlear implantation


Petrosectomia subtotală și implantul cohlear

Alma Aurelia Maniu, Violeta Necula


ENT Department, County Emergency Clinical Hospital of Cluj-Napoca; “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Introduction. Cochlear implantation in the setting of Introducere. Chirurgia implantului cohlear în cazul unui
chronic otitis media or previous middle ear surgery poses pacient cu otită medie supurată cronică ridică numeroase
several problems for the surgeon, such as the possible spread probleme pentru chirurg din cauza posibilității extinderii
of infection to the cochlea and the subarachnoid spaces, infecției la cohlee sau în spațiile subarahnoidiene, cu apariția
with consequent meningitis or risk for electrode array ex- meningitei sau extruzia electrodului. O altă provocare le
trusion. Another challenge is given by inner ear malforma- reprezintă malformațiile urechii interne din cauza situațiilor
tions due to the difficult anatomical situations. In these anatomice modificate și abordul dificil al cohleei. În aceste
circumstances, subtotal petrosectomy is the technique of situații, petrosectomia subtotală este o tehnică de preferat.
choice. Materials and method. In the present study, there Materiale și metodă. În studiul de față sunt prezentate
are presented the clinical and functional results of cochlear rezultatele clinice și funcționale pentru o serie de 8 cazuri
implantation and subtotal petrosectomy in a case series de pacienți la care s-a practicat implant cohlear și petrosec-
of eight patients from the ENT Department of the “Iuliu tomie subtotală în Clinica ORL din Cluj-Napoca. Rezultate.
Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj- Electrodul intern a fost corect poziționat la toți pacienții și
Napoca. Results. The intraoperative electrophysiological nu au existat complicații intra- sau postoperatorii. Concluzii.
responses were adequate and there were no complications Petrosectomia subtotală asociată cu închiderea conductului
after surgery. Conclusions. Subtotal petrosectomy associ- auditiv extern, ocluzia trompei lui Eustachio și obliterarea
ated with external auditory canal closure, Eustachian tube mastoidei reprezintă o tehnică chirurgicală adecvată pentru
occlusion and mastoid obliteration is an effective procedure implantarea cohleară în anumite situații particulare, cum
to facilitate cochlear implantation in particular cases of sunt otita medie supurată cronică și malformațiile urechii
cochlear implant candidates. interne.
Keywords: cochlear implantation, subtotal petrosectomy, Cuvinte-cheie: implant cohlear, petrosectomie subtotală,
chronic otitis media, inner ear malformations malformații ale urechii interne

Middle and inner ear malformations in cleft palate patients


Malformaţii ale urechii medii şi interne asociate cu cheilo-velo-palatoschizisul

Violeta Necula, Alma Aurelia Maniu


ENT Department, County Emergency Clinical Hospital of Cluj-Napoca; “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Orofacial clefts are often associated with conductive hear- Despicăturile orofaciale sunt asociate cel mai adesea cu
ing loss due to otitis media with effusion, a consequence of hipoacuzia de transmisie din cauza otitei seroase, pe fondul
Eustachian tube dysfunction. We present the cases of two disfuncţiei trompei lui Eustachio. Prezentăm două cazuri în
patients in which orofacial cleft was associated with middle care despicătura orofacială s-a asociat cu malformaţii la nive-
and inner ear malformations, with severe to profound hear- lul urechii medii şi al urechii interne, cu hipoacuzie severă
ing loss requiring cochlear implant. The aberrant course of profundă, care a necesitat implant cohlear. Traiectul abe­rant
facial nerve – over the oval window in one case, and over the al nervului facial – în primul caz peste fereastra ovală, iar
promontory in the second case – created intraoperative dif- în al doilea caz peste promontoriu – a creat dificultăţi in-
ficulties, resolved without postoperative complications. The traoperatorii, rezolvate cu success, fără complicaţii post­­ope­
association of the two malformations is rarely encountered, ratorii. Asocierea celor două malformaţii este rar întâlnită,
with very few data in literature. High-definition imaging datele din literatură fiind destul de puţine. Investigaţiile
is extremely important in such cases in order to avoid the imagistice de înaltă definiţie sunt extrem de importante în
possible complications with severe consequences. astfel de cazuri, pentru a putea evita posibilele complicaţii
Keywords: orofacial clefts, middle and inner ear malfor- cu consecinţe grave.
mations, facial nerve aberrant course Cuvinte-cheie: palatoschizis, malformaţii ale urechii
medii şi interne, traiect aberant nerv facial

38 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


BIROUL INTERNAŢIONAL DE AUDIOFONOLOGIE
www.biap.org

Sesiune știinţifică organizată cu ocazia


Celei de-a 55-a Convenţii a BIAP
29 aprilie 2020, București
– primul anunţ –

Stimaţi colegi,
În perioada 30 aprilie – 2 mai 2020 avem onoarea de a găzdui la București sesiunile
de lucru din cadrul celei de-a 55-a Convenţii a Biroului Internaţional de Audiofonologie.
Cu această ocazie, la invitaţia Societăţii Române de Audiologie și Patologie a Comunicării,
BIAP va susţine o sesiune știinţifică adresată profesioniștilor interesaţi de patologia
auzului, manifestare la care avem plăcerea să vă invităm pe data de 29 aprilie 2020,
începând cu ora 14.00.
Detalii privind locaţia, programul și modul de înscriere vor fi publicate în curând
pe site-ul Societăţii Române de Audiologie și Patologie a Comunicării (www.srapc.ro).

Președinte SRAPC, Președinte BIAP,


Sebastian Cozma Andrea Bohnert
Universitatea de Medicină și Farmacie Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
„Grigore T. Popa” Iași Universität Mayence
Compartimentul de Audiologie Hals-, Nasen-, Ohrenklinik
Spitalul Clinic de Recuperare Iași Schwerpunkt Kommunikationsstörungen
Membru BIAP România D-55131 Mayence, Allemagne
Forum ORL.ro abstracts

Cochlear implantation: still too many questions


Implantul cohlear: prea multe întrebări fără răspuns

E.H. Ştefănescu, N.C. Balica, M. Poenaru


“Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara

The performance of the cochlear implant recipients varies Performanţele pacienţilor cu implant cohlear sunt destul
considerably and many factors have been taken into account de diferite şi mulţi factori au fost luaţi în considerare în încer-
in an attempt to explain this situation. We discuss further carea de a găsi explicaţii. În continuare vom discuta despre
about one of these factors, namely the type of insertion. unul dintre aceşti factori, şi anume modalitatea de inserţie a
It seems that a single type of cochleostomy is not ideal in electrodului în cohlee – prin cohleostomie sau prin membrana
all cases, and the concept of “one size fits all” proves once ferestrei rotunde. Se pare că nu există un tip ideal de inserţie
again to be wrong. We compare the round window mem- valabil în toate cazurile. Vom prezenta argumentele pro şi con-
brane (RWM) and the bony cochleostomy approaches. Thin, tra fiecărui tip de inserţie. Electrozii subţiri şi drepți par a se
straight electrodes seem better suited for RWM insertion, insera cel mai bine prin fereastra rotundă, dar câteodată acest
but should be considered for bony cochleostomy insertion lucru nu este posibil. Electrozii mai rigizi sau cei cu curbură
when the anatomy is not favorable. Thicker or pre-curved preformată par a se insera mai uşor printr-o cohleostomă.
electrodes may be best inserted by bony cochleostomy. Cuvinte-cheie: implant cohlear, cohleostomă, membrana
Keywords: cochlear implantation, bony cochleostomy, ferestrei rotunde
round window membrane

Rare vestibulopathies – bilateral vestibular deficit in otosclerosis


Vestibulopatii rare – deficitul vestibular bilateral în otoscleroză

A. Osman1,2, Iulia Găvănescu2, Alina Odină2, R. Jianu2, F. Anghelina1,2


1. University of Medicine and Pharmacy of Craiova
2. County Emergency Clinical Hospital of Craiova

Introduction. The bilateral vestibulopathy involves an Introducere. Deficitul vestibular bilateral (DVB) face parte
acute or chronic vestibular deficit without vertigo, the term din categoria vestibulopatiilor fără vertij, termenul desem-
reffering to a loss of function in both labyrinths. Bilateral nând reducerea funcționalității ambelor labirinturi, acută sau
vestibulopathy is a rare affliction which causes imbalance, cronică. DVB este o afecțiune rară, ce cauzează atât probleme
especially during physical movement, as well as visual distur- de echilibru, în special în mișcare, cât și probleme vizuale
bance (oscillopsia). Although it is most commonly explained (oscilopsie). Deși cel mai adesea este atribuit medicației oto-
by iatrogenic ototoxicity, there are rare diseases which may toxice, există și cauze mai rare pentru DVB, așa cum vom
cause this type of inner ear disease, as shown in this presen- documenta în prezentarea de față. Diagnosticul este relativ
tation. Bilateral loss is easily diagnosed at the bedside in se- facil în formele severe, posibil chiar la patul pacientului, pe
vere forms of bilateral vestibulopathy, whereas in mild forms când în formele cu afectare ușoară, DVB poate fi ușor confun-
the diagnosis may be tricky, and the affliction may pass as dat cu sindroamele cerebeloase. Prezentare de caz. Lucrarea
a cerebellar syndrome. Case presentation. We present the prezintă cazul unei paciente diagnosticate în antecedente cu
case of a patient previously diagnosed with bilateral otoscle- otoscleroză bilaterală, forma activă, cu hipoacuzie progresivă
rosis. The patient had progressive bilateral hearing loss with bilaterală și implicare vestibulară. Diagnosticul audiologic al
vestibular involvement. Documenting the progressive hear- progresiei hipoacuziei a fost relativ facil, însă atât tomogra-
ing loss was fairly easy, but diagnosing the vestibular loss fia de înaltă rezoluție pentru urechea internă, cât și testele
required an inner ear computed tomography and extensive vestibulare au fost elemente-cheie în diagnosticul pozitiv al
vestibular testing. tulburărilor de echilibru prezente.
Keywords: bilateral vestibular deficit, otosclerosis Cuvinte-cheie: deficit vestibular bilateral, otoscleroză

40 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Disequilibrium – at the fine line between ENT and neurology
Tulburările de echilibru – la granița fină dintre ORL și neurologie

Daniela Anghel1, Sebastian Cozma2, Mădălina Georgescu3, Adina Roceanu4


1. Neurology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest; "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
2. Recovery Clinical Hospital, Iași; "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași
3. "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest; "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Institute of Phonoaudiology and ENT Functional Surgery, Bucharest
4. Neurology Department, Bucharest University Emergency Hospital

Human gait and balance are a complex network based on seve­ La om, mersul și echilibrul reprezintă o rețea complexă,
ral sensorial information (somatosensorial, musculoskeletal, bazată pe mai multe informații senzoriale (proprioceptive,
cardiorespiratory system, visual and vestibular information). musculoscheletale, cardiorespiratorii, informații vizuale și
Safe walking requires intact cognition and executive control. vestibulare). Mersul în siguranță necesită o activitate cognitivă
Gait disorders lead to a loss of personal independence and trust optimă și un control executiv intact. Tulburările de mers duc la
in its own abilities, more frequently falls and injuries which pierderea independenței personale și a încrederii în propriile
lead to a marked reduction in the quality of life. Acute onset puteri, la căderi frecvente şi la răniri și au ca rezultat o reducere
of a gait disorder may indicate a cerebrovascular or other acute marcantă a calității vieții. Debutul acut al unei tulburări de mers
lesion in the central or peripheral vestibular system, but also poate indica o leziune cerebrovasculară sau o altă leziune acută
systemic diseases or adverse effects of medication, in particular la nivelul sistemului vestibular central sau periferic, dar și boli
polypharmacy, including sedatives. Sensory ataxia caused by sistemice ori efecte adverse ale medicației, în special politerapia,
polyneuropathy, parkinsonism and frontal gait disorders due inclusiv sedative. Ataxia senzorială datorată polineuropatiei,
to subcortical vascular encephalopathy or disorders associ- parkinsonismului și tulburărilor de mers asociate leziunilor cere­
ated with dementia are among the most common neurological brale frontale în urma encefalopatiei vasculare subcorticale sau a
causes. The vestibular system is also an important component tulburărilor asociate cu demența sunt printre cele mai frecvente
of balance and gait. The inefficiency of the vestibular system cauze neurologice de dezechilibru. Sistemul vestibular este, de
to process information results in loss of balance and increased asemenea, o componentă importantă a echilibrului și a mersului.
fall risk. Peripheral or central vestibular lesions are both as- Tulburările sistemului vestibular de procesare a informațiilor au
sociated with gait impairment. It is very useful to take into ca rezultat pierderea echilibrului și creșterea riscului de cădere.
consideration gait performance tests, as a vestibular function Leziunile vestibulare periferice sau centrale sunt asociate cu
test for patients with vertigo. The vestibular neuritis and cer- afectarea mersului. Este foarte util să se ia în considerare testele
rebellar vestibular lesions are always associated with a severe de performanță a mersului, ca teste de funcție vestibulară pen-
alteration of stance and gait. The physiological aging of the tru pacienții cu vertij. Nevritele vestibulare și leziunile vestibu-
vestibular, visual and somatosensorial systems leads, as well, lare cerebeloase sunt întotdeauna asociate cu alterarea severă
to gait and balance disturbances. The evaluation of the walk- a poziției și a mersului. Îmbătrânirea fiziologică a sistemelor
ing type, speed, pace symmetry and gait fluence are important vestibulare, vizuale și proprioceptive/somatosenzoriale conduce
landmarks in differentiating the cause of gait disorder. These la tulburări de mers și de echilibru. Evaluarea tipului de mers,
clinical aspects are very useful in identifying the etiology of viteza, simetria pașilor, ritmul și fluența mersului sunt repere
gait disturbances, as well as for an appropriate management – importante în diferențierea cauzei tulburării de mers. Aceste
vestibular and neurological rehabilitation. aspecte clinice sunt foarte utile pentru identificarea etiologiei
Keywords: vestibular lesion, neurological gait disorders, tulburărilor de mers, precum și pentru un management adecvat
falls, aging – reabilitare vestibulară și neurologică.
Cuvinte-cheie: leziune vestibulară, tulburări de mers de
cauză neurologică, cădere, îmbătrânire

CT and MRI imaging of skull base


Imagistica CT și IRM a bazei de craniu

Cristina Ancuța
“Prof. Dr. Dorin Hociotă” Institute of Phonoaudiology and ENT Functional Surgery, Bucharest

Osseous involvement and intracranial extension of head and Procesele patologice din sfera ORL pot evolua frecvent intra­
neck pathology along the skull base are common. For nearly cranian, extinzându-se prin baza de craniu. Examinările IRM și
every borderline skull base pathology, skull base protocol MRI HRCT, incluzând baza de craniu, sunt complementare în evalu-
and thin-section CT (HRCT) are complementary in the evalua- area acestora. Imagistica modernă demonstrează complexitatea
tion. Modern imaging has the unique advantage of being able to anatomică a zonei prin reconstrucții multiplanare. CT evaluează
demonstrate the complex skull base anatomy in multiple planes. cel mai bine anatomia osoasă, în timp ce IRM oferă o rezoluție
CT demonstrates best the bony anatomy, while MRI has supe- tisulară superioară. Prezentarea evidențiază anatomia zonei,
rior soft tissue resolution. This review emphasizes the critical importantă în evaluarea căilor de extensie a patologiei de graniță,
anatomy in order to assess the borderline pathology spread prin baza de craniu.
through skull base. Cuvinte-cheie: anatomia bazei de craniu, IRM, CT cu secțiuni
Keywords: skull base anatomy, MRI, thinsection CT (HRCT) subțiri (HRCT)

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


41
Forum ORL.ro abstracts

Therapeutic approach to inverted papilloma with malignant transformation originating


from the sphenoid sinus
Papilom inversat malignizat cu origine sfenoidală – management terapeutic

Mihail Tușaliu
“Prof. Dr. Dorin Hociotă” Institute of Phonoaudiology and ENT Functional Surgery, Bucharest

Inverted papilloma is a benign form of sinonasal tumor charac- Papilomul inversat este o formă de tumoră benignă nazo-
terized by aggressive local evolution, tendency to local recurrence sinuzală, având drept caracteristici evoluția locală agresivă,
and a significant risk of malignancy. The tumor often originates tendința la recidivă și un risc important de transformare malignă.
in the lateral nasal wall, while in a small percentage of cases Originea tumorii este, în cele mai multe cazuri, la nivelul perete-
(<10%) an exclusively sinusal location is encountered. A sphenoi- lui lateral nazal, în timp ce într-un procent mic de cazuri (<10%)
dal sinus origin of the tumor is rare. We present the therapeutic se întâlnește o localizare exclusiv sinuzală. Originea tumorii la
management of a patient initially diagnosed with inverted papil- nivelul sinusului sfenoid este și mai rară. Este prezentată condui-
loma, originating in the left sphenoid sinus, that subsequently ta terapeutică urmată în cazul unui pacient diagnosticat inițial
maligned. We emphasize a few particularities of the endoscopic cu papilom inversat cu origine la nivelul sinusului sfenoid stâng,
endonasal approach: timing of the surgery, anatomical and sur- ulterior malignizat, punând accentul pe câteva particularități ale
gical risk elements, along with complete resection difficulties. abordului chirurgical endoscopic endonazal – momentul opera-
Keywords: malignized inverted papilloma, sphenoid sinus, tor, elemente de risc anatomochirurgical, dificultatea obținerii
endoscopic surgery unei rezecții complete.
Cuvinte-cheie: papilom inversat malignizat, sinus sfenoid,
chirurgie endoscopică

Management of complications in fronto-orbital craniofacial trauma


Managementul complicațiilor în traumatismele craniofaciale fronto-orbitale

Bogdan Bănică1, Mircea Laslău1, Dan Teleanu3,4, Daniela Vrînceanu2


1. OMF Surgery Department, Bucharest University Emergency Hospital
2. ENT Department, Bucharest University Emergency Hospital
3. Neurosurgery I Department, Bucharest University Emergency Hospital
4. “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Introduction. Fractures of the upper wall of the orbit are Introducere. Fracturile peretelui superior al orbitei se întâl-
rarely isolated at the level of the upper wall of the orbit in the nesc rareori izolate la nivelul peretelui superior al orbitei în
adult population. Most commonly, they are associated with frac- populaţia adultă. Cel mai frecvent se asociază cu linii de fractură
ture lines which interest the supraorbital margin that enters the care interesează marginea supraorbitală ce intră în alcătuirea
anterior wall of the frontal sinus in traumas with high kinetic peretelui anterior al sinusului frontal, în traumatisme cu energie
energy. Severe joint fractures require neurosurgical and ENT in- cinetică mare. Fracturile cu cominuţie severă necesită colaborare
terdisciplinary collaboration, as their treatment usually involves interdisciplinară neurochirurgicală şi ORL, pentru că tratamentul
the associated frontal sinus fracture management. Immediate presupune de regulă şi managementul fracturii de sinus frontal
complications in the fractures of the superior wall of the orbit asociate. Complicaţiile imediate în fracturile peretelui superior al
with the involvement of the frontal sinus may occur within up orbitei cu implicarea sinusului frontal pot apărea într-un interval
to 6 months from the trauma: frontal sinusitis, meningitis, brain de până la 6 luni de la traumatism: sinuzită frontală, meningită,
abscess, cavernous sinus thrombosis, CSF fistulas, diplopia or abces cerebral, tromboză de sinus cavernos, fistule LCR, diplopie
blindness, limitation of eye movements, neurosensory deficiency sau cecitate, limitarea mişcărilor oculare, deficit neurosenzorial
in the territory of the supraorbital or supraulnar nerves. Late în teritoriul nervilor supraorbital sau supratrohlear. Complicaţiile
complications can occur more than 6 months after the trauma: tardive se pot manifesta la peste 6 luni de la producerea trauma-
formation of mucocele or pio mucocele, late frontal sinusitis, sec- tismului: formarea de mucocel sau mucopiocel, sinuzită frontală
ondary brain abscess, aesthetic defects. Materials and method. tardivă, abces cerebral secundar, defecte estetice. Materiale și
We present a case report of upper-third of the face resolved in metodă. Vom prezenta un caz clinic de fractură de etaj superior
a mixed team, OMF surgeon – neurosurgeon – ENT surgeon. al feței rezolvat în echipă mixtă, chirurg OMF – neurochirurg –
Discussion. The treatment of frontal sinus fractures with orbit chirurg ORL. Discuție. Tratamentul fracturilor de sinus frontal
interest is controversial and complex. The treatment options cu interesarea orbitei este controversat şi complex. Opţiunile de
include: hospitalization, reduction and fixation – osteosynthe- tratament includ dispensarizare, reducere şi fixare – osteosinteză,
sis, osteosynthesis and obliteration of the frontal sinus, osteo- osteosinteză şi obliterarea sinusului frontal, osteosinteză şi cra-
synthesis and cranialization of the frontal sinus. Conclusions. nializarea sinusului frontal. Concluzii. Complicațiile imediate
Immediate and late complications in fronto-orbital craniofacial și tardive în traumatismele craniofaciale fronto-orbitale trebuie
trauma must be correctly diagnosed. The therapeutic strategy corect diagnosticate. Strategia terapeutică depinde de deficitele
depends on the aesthetic and functional deficits. estetice și funcționale.
Keywords: fronto-orbital trauma, high kinetic energy, Cuvinte-cheie: traumatism fronto-orbital, cinetică mare,
long-term complications, hospitalization, osteosynthesis complicații la distanță, dispensarizare, osteosinteză

42 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Asociația Medicilor Independenți este COMUNITATEA MEDICILOR
ANTREPRENORI care pun pe primul loc pasiunea pentru
exercitarea profesiei și grija pentru pacient.
Asociația Medicilor Independenți este ȘANSA de a fi parte a unei
ELITE A MEDICILOR care împărtășesc aceleași principii și valori
profesionale și umane.
Asociația Medicilor Independenți este o ALTERNATIVĂ VIABILĂ
PENTRU PACIENȚII din România de a primi îngrijire coordonată și
pluridisciplinară, cu centralizarea întregului dosar al pacientului și prin
colaborarea unor echipe de medici specializați.

Valorile AMI:
• competență, profesionalism și probitate
• calitatea crescută a actului medical
• acces rapid și în beneficiul pacientului

Ești pacient? Programează-te pe www.mediciami.ro


Ești medic? Vrei să fii membru, intră pe www.mediciami.ro/membru

Comunitatea ta de încredere!
MEMBRI FONDATORI

Dr. Mihaela Leventer Dr. Mădălina Georgescu Dr. Ion Bogdan Codorean
Dr. Leventer Centre Otomed Artro Sport Clinic

Dr. Ovidiu Palea Dr. Silviu Predoi Dr. Wargha Enayati


Provita Wellborn Intermedicas
Forum ORL.ro abstracts

Surgical approach to the infratemporal fossa


Abordul chirurgical al fosei infratemporale

Daniela Vrînceanu1, Adrian Ștefan1, Mihai Dumitru1,4, Bogdan Bănică2, Dan Teleanu3,4
1. ENT Department, Bucharest University Emergency Hospital
2. OMF Surgery Department, Bucharest University Emergency Hospital
3. Neurosurgery I Department, Bucharest University Emergency Hospital
4. “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Introduction. The infratemporal fossa is the irregular Introducere. Fosa infratemporală este spațiul retromaxi-
retro-maxillary space, bounded above by the greater wing lar neregulat, delimitat deasupra de aripa mare a sfenoidu-
of the sphenoid and a part of the squama of the temporal lui și de o parte a scuamei osoase temporale până la creasta
bone, bordered by the infratemporal crest. The surgical ap- infratemporală. Abordarea chirurgicală a acestei zone ana-
proach to this difficult anatomical area is shared between tomice dificile este împărțită între neurochirurg, chirurgul
neurosurgeons, maxillo-facial surgeons and ENT surgeons. oromaxilofacial și chirurgul ORL. Materiale și metodă. Vom
Materials and method. We present a case series of tumors prezenta o serie de cazuri de tumori de fosă infratemporală.
of the infratemporal fossa. We discuss details about diagno- Vom discuta detalii despre etapele de diagnostic și abordarea
sis and surgical approach steps for each case. Discussion. chirurgicală pentru fiecare caz în parte. Discuție. Abordul
The cutaneous surgical approach to tumors of the infratem- chirurgical cutanat al tumorilor de fosă infratemporală poate
poral fossa can be resumed in two main types – transcervi- fi sintetizat în două tipuri principale: abord transcervical
cal and coronal approach. The bony approaches include the și abord coronal. Abordurile osoase includ abord transman-
transmandibular, the transzygomatic, the transantral, and dibular, transzigomatic, transantral și transcranian. Vom
the transcranial approach. We present the particularities of prezenta particularitățile cazurilor raportate și vom insista
reported cases and we insist on each step of the surgical ap- pe fiecare pas al abordului chirurgical. Concluzii. Abordul
proach. Conclusions. The surgical approach by a complex chirurgical al tumorilor de fosă infratemporală de către o
team to the tumors of infratemporal fossa allowed the suc- echipă mixtă a dus la vindecarea cu succes a acestei patologii
cessful cure of this difficult and challenging pathology. The dificile și provocatoare. Imagistica este esențială pentru
imagery is essential in surgical planning. Transcervical ap- planningul chirurgical. Abordarea transcervicală a permis o
proach allowed a good exposure of tumors of infratemporal bună expunere a tumorilor de fosă infratemporală. Abordarea
fossa. Transmandibular approach may enlarge the exposure. transmandibulară poate mări expunerea. Standardul de aur
The gold standard remains the radical ablation of the tumor rămâne ablația radicală a tumorilor de fosă infratemporală.
of infratemporal fossa. Cuvinte-cheie: fosă infratemporală, chirurgie, echipă
Keywords: infratemporal fossa, surgery, team

Complications during the endoscopic transsphenoidal rhinoneurosurgery


Complicaţiile rinoneurochirurgiei endoscopice transsfenoidale

Bogdan Mocanu, Sergiu Stoica, Silviu Oprescu, Anca Vişan


Brain Institute – Monza Hospital, Bucharest

The authors present some complications, incidents and ac- Autorii prezintă anumite complicaţii, incidenţe şi accidente
cidents encountered during their 11-year rhinoneurosurgical întâlnite în cei 11 ani de experienţă rinoneurochirurgicală:
experience: n Închiderea unor fistule LCR cu debit mare apărute în urma
n Closure of high flow CSF leak occurring after transsphenoidal chirurgiei transsfenoidale a regiunii selare. Pentru aceste
surgery of the pituitary. For these breaches it was necessary breşe a fost necesară utilizarea plăcuţelor de titan sau sutura
to use titanium plates or endoscopic suturing of the dura endoscopică a durei mater la nivelul planşeului selar cu fir
mater with non-absorbable suture 6.0 with a “sliding knot”. neresorbabil 6.0, cu nod de alunecare.
n Minor bleeding occurring on the nasal passage, from sphe- n Sângerări minore apărute la nivelul pasajului nazal, din
nopalatine artery or the anterior ethmoidal artery. artera sfenopalatină sau din artera etmoidală anterioară.
n Bleeding with medium flow from the cavernous sinus. n Sângerări cu debit mediu din sinusul cavernos.
n Major bleeding from the anterior cerebral artery or from n Sângerări majore din artera cerebrală anterioară sau din
the internal carotid artery. artera carotidă internă.
We bring into discussion the correlation of the learning Este adusă în discuţie corelarea curbei de învăţare cu mo-
curve with the moment of appearance of these surgical mentul apariţiei acestor incidenţe operatorii.
occurrences. Cuvinte-cheie: fistulă LCR, sângerare sinus cavernos,
Keywords: CSF leak, anterior cerebral artery bleeding, in- sângerare artera carotidă internă
ternal carotid artery bleeding

44 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


How to avoid complications in endoscopic skull base surgery
Cum să evităm complicațiile în chirurgia endoscopică a bazei craniului

Codruț Sarafoleanu
ENT Department, “St. Mary” Clinical Hospital, Bucharest

This paper is a review of almost 20 years of experience in Lucrarea de față reprezintă o trecere în revistă a unei ex­pe­
endoscopic skull base surgery, emphasizing some tips and rien­țe clinico-chirurgicale de 20 de ani în chirurgia endoscopică
tricks that could help each surgeon to avoid complications in a bazei craniului. Se detaliază câteva recomandări esențiale
this kind of surgery. The most frequent complications that pen­tru orice chirurg care dorește să evite complicațiile acestui
can occur are presented together with some recommendations tip de chirurgie. Cele mai frecvente complicații care pot să apa­
for the proper surgical technique and with steps to follow ră sunt detaliate și prezentate împreună cu recomandări lega­
for a safe procedure. Particular cases are also presented to te de tehnica chirurgicală sau pașii ce ar trebui urmați pentru
ilustrate better the learning curve, the team work and the a realiza o intervenție chirurgicală sigură. Sunt prezentate
proper instrumentation and devices that are mandatory for ca­zuri particulare care ilustrează curba de învățare în acest tip
such surgical procedures. de chirurgie și im­por­tan­ța echipei chirurgicale și a instrumen­
Keywords: endoscopic skull base surgery, learning curve, tarului adecvat.
team work, instrumentation Cuvinte-cheie: chirurgie endoscopică a bazei de craniu,
curbă de învățare, echipă chirurgicală, instrumentar

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


45
Forum ORL.ro abstracts

Speleotherapy/salinotherapy – scientific approach and therapeutic use


Speleoterapia/salinoterapia – abordare științifică și valorificare terapeutică

Constantin Munteanu1, Mariana Rotariu2


1. MD, Romanian Association of Balneology; “Bagdasar-Arseni” Emergency Clinical Hospital, Bucharest
2. PhD, Assoc. Prof., Faculty of Medical Bioengineering, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi

Atmospheric pollution is one of the biggest problems and Poluarea atmosferică este una dintre cele mai mari probleme și
concerns in modern society, especially in industrial and highly îngrijorări în societatea modernă, mai ales în zonele industriale și
populated areas. Poor air quality can have a negative impact on foarte populate. Calitatea precară a aerului poate avea un impact
human health and ecosystems. Kinetotherapy can be defined negativ asupra sănătății umane și a ecosistemelor. Kinetoterapia
as an art and science whose main objective is to rehabilitate the poate fi definită atât ca arta, cât și ca știința care are drept obiectiv
pathological aspects, as well as to promote a state of health. For principal vindecarea aspectelor patologice, precum și promovarea
the treatment of various ENT, allergic, pulmonary, gynecologi- stării de sănătate. Pentru tratamentul diverselor patologii ORL,
cal, dermatological, rheumatic and many others pathologies, but alergologice, pulmonare, ginecologice, dermatologice, reuma-
especially for their prevention, the use of natural therapeutic tismale şi multe altele, dar mai ales pentru prevenția acestora,
factors – particularly those from the underground environment: utilizarea factorilor terapeutici naturali – dar mai ales a celor din
speleotherapy – represents a topical therapeutic solution. The mediul subteran: speleoterapia – reprezintă o soluţie terapeutică
combination of kinetotherapy with the well-known effects of de actualitate. Combinarea kinetoterapiei cu efectele bine cunos-
salinotherapy on the respiratory and immune systems, but also cute ale salinoterapiei asupra sistemului respirator și imunitar,
on the skin conditions, brings a number of benefits both from dar și asupra afecțiunilor cutanate, are o serie de beneficii atât
the psychomotor point of view, as well as on the most important din punct de vedere psihomotric, cât și asupra sistemelor impor-
systems of the body. The therapeutic effect of salt mines, from a tante ale organismului. Efectul terapeutic al minelor de sare a
medical point of view, was documented in the last decades of the fost documentat încă din ultimele decenii ale secolului XX. De-a
20th century. Over time, the beneficial effects of speleotherapy lungul timpului, efectele benefice ale speleoterapiei au fost dove-
have been scientifically proven, namely: high degree of air purity dite științific, și anume: grad ridicat de puritate al aerului (steri­
(sterility, relatively high air humidity – vapor content), mixed litate, umiditate relativ ridicată a aerului – conținut de vapori),
vapor condensation content, constant air temperature, flow conținut mixt de condensare a vaporilor, temperatură constantă
rate low air content, high carbon dioxide content in the air, high a aerului, debit scăzut al aerului, conținut ridicat de dioxid de
negative ionization (large number of micro-ions). Salinotherapy carbon în aer, ionizare negativă mare (număr mare de microioni).
achieves its therapeutic effects exactly at the affected level, thus Salinoterapia are efecte terapeutice exact la nivelul afectat, asigu­
ensuring: clearing of the stuffy nose, by reducing inflammation rând astfel: desfundarea nasului, prin scăderea inflamaţiei de la
of the nasal mucosa and sinuses; effective drainage of existing nivelul mucoasei foselor nazale şi al sinusurilor; drenajul eficient
nasal secretions, by fluidizing the mucus which is thus elimi- al secrețiilor nazale existente, prin fluidificarea mucusului, care
nated more easily; increasing local defense against infections este eliminat astfel mai ușor; creșterea apărării locale împotriva
by bactericidal salt capacity due to stimulation in the immune infecțiilor prin efectele bactericide ale sării datorită stimulării
system; decreasing the number of acute episodes, and decreas- la nivelul sistemului imunitar; scăderea numărului episoadelor
ing the risk of chronic sinusitis. This case study was performed acute, precum și scăderea riscului de cronicizare la cei predispuși
on a number of 30 patients aged between 30 and 60 years old, de a dezvolta sinuzită. Acest studiu de caz a fost efectuat pe un
diagnosed by the specialist doctor with chronic sinusitis, with a număr de 30 de pacienți, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani,
classic symptomatology: persistent nasal obstruction, difficul- diagnosticați de medicul specialist cu sinuzită cronică, având
ties on nasal breathing, headache, permanent tiredness. The o simptomatologie clasică: obstrucţie nazală persistentă, greu-
patients were monitored for 10 days by performing an aerobic tate la respiraţia nazală, cefalee, stare permanentă de oboseală.
respiratory gymnastics program for 60 minutes. In assessing Pacienții au fost monitorizați timp de 10 zile, efectuând un pro-
the health of the patients, their clinical status was taken into gram de gimnastică respiratorie aerobă timp de 60 de minute.
account. From the kinetic point of view, for the evaluation we În evaluarea stării de sănătate a pacienților s-a ținut cont de
used the 6-minute walking test, the pulse oximetry, and the starea clinică a acestora. Din punct de vedere kinetic, pentru
measurement of the thoracic perimeter, in dynamics, in inspi- evaluare s-au folosit testul de mers de 6 minute, pulsoximetria
ration and deep expiration, the calculation revealing the chest şi măsurarea perimetrului toracic, în dinamică, în inspir și în ex-
elasticity. The results obtained from the two evaluations – initial pir profund, din calcul reieșind elasticitatea toracică. Rezultatele
and final – were processed statistically, observing an increase of obținute în urma celor două evaluări – ințială și finală – au fost
elasticity of the thoracic box by increasing the diameters. This prelucrate statistic, observându-se o creștere a elasticității cutiei
increase implicitly led to an increase in the respiratory capacity toracice, prin mărirea diametrelor. Această creștere a condus
in all patients, thus highlighting the curative role of the saline air implicit la creșterea capacității respiratorii a tuturor pacienților,
and opening a new field of interdisciplinary research in natural evidențiindu-se astfel rolul curativ al aerului respirat din salină
spelotherapy, ENT medicine and kinetotherapy. și deschizând un nou domeniu de cercetare interdisciplinară:
Keywords: speleotherapy, saline microenvironment, physio­ speloterapie naturală, medicină ORL și kinetoterapie.
therapy, saline, sinusitis Cuvinte-cheie: speleoterapie, micromediu salin, kinetotera-
pie, salină, sinuzită

46 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Pathology of the rhinobasis – a complex challenge
Patologia rinobazei – o provocare complexă

Gheorghe Mühlfay1,2, Adrian Bălașa2,3, Beáta Kiss1, Mădălina Georgescu4, Karin Horváth2,5
1. Department of Otorhinolaryngology, County Emergency Clinical Hospital of Târgu-Mureş
2. “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu-Mureş
3. Department of Neurosurgery, County Emergency Clinical Hospital of Târgu-Mureş
4. “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
5. Department of Ophthalmology, Mureş County Clinical Hospital

Introduction. Pathologies pertaining to the nasal and par- Introducere. Afecțiunile nasului și ale cavităților anexe,
anasal cavities with orbital and anterior cranial base involve- cu implicarea orbitei sau a bazei craniene anterioare, sunt
ment are increasingly more complex and numerous. Their nu numai din ce în ce mai variate, dar și mai numeroase.
resolution entails, apart from an ever-growing need for pro- Rezolvarea lor impune, alături de competenţe tot mai largi,
ficiency, a rich experience and a good teamwork. Materials o experiență bogată și un spirit de echipă elevat. Materiale și
and method. The appraisal of casuistry of the last 15 years of metodă. Cazuistica ultimilor 15 ani din cadrul Secției clinice
the Otorhinolaryngology Clinical Department of the County ORL de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu-
Emergency Clinical Hospital of Târgu-Mureș allowed us to Mureș, cuprinzând numeroase cazuri de pacienți cu afectări
retrospectively evaluate cases with complex local involvement complexe locoregionale, ne-a permis o evaluare retrospectivă
and draw relevant conclusions. Types of primary pathologies, semnificativă pentru unele concluzii pertinente. Tipurile de
recorded complications, and favourable evolutions obtained afectări primare, stările complicate înregistrate și evoluțiile
by endonasal endoscopic surgery, combined approaches, re- favorabile obținute prin aplicarea exclusivă a chirurgiei en-
spectively external surgical approaches, made it possible to doscopice endonazale, respectiv combinată sau obligatoriu
underline valuable aspects of this pathology. Results. The convertită într-o tehnică deschisă, ne-au relevat observații
results of the statistical analysis show a higher prevalence of demne de luat în seamă. Rezultate. Din analizele statistice
benign pathologies with a severe evolution than malignan- efectuate reiese o pondere majoritară pentru patologiile be-
cies, more frequent involvement of the orbita than of the nigne cu evoluții ciclice nefavorabile, față de cele maligne,
anterior cranial base, and of men than women. The surgical a afectărilor orbitare față de atingerile craniene bazale an-
solution is dominated by 75% of endoscopic nasal surgery terioare și a pacienţilor de sex masculin față de pacienţii de
against cases where the surgeon alone or in a team had to sex feminin. Rezolvările chirurgicale doar endoscopice au
apply classical surgical approaches. Discussion. A particular prevalat, cu peste 75% din cazuri, faţă de cazurile în care rino-
aspect worth mentioning is the patients’ preference for a good chirurgul singur sau în echipă mixtă a fost obligat să recurgă
functional outcome, the aesthetic appeal being of secondary la soluții operatorii clasice. Discuție. Un aspect particular
importance. This aspect favors classical surgical approaches care merită subliniat este legat de opțiunea dominantă a
over endoscopic ones. Mixed teams were needed in 22% of pacienților în primul rând pentru bunele rezultate funcționale
cases. Conclusions. In the examined casuistry, the advan- și abia în al doilea rând pentru un aspect estetic cât mai fa-
tages of combined CT and MRI imagistics were irrefutable. vorabil. Iată de ce remarcăm acordul unanim imediat pentru
The postoperative care needs to be prolonged until surgical intervențiile mari, și nu manifestarea unor atitudini evazive
sites are consolidated and secondary infections are prevented. și de amânare a lor în favoarea celor endoscopice. Echipe mixte
The minimum hospitalization period was 7 days, with mean au fost constituite în 22% din cazuri. Concluzii. În toate aces-
values at 10 days, extending up to 14 days. Interdisciplinary te cazuri, avantajele utilizării combinate a imagisticii CT cu
consultations are compulsory. In case of major visual impaire- RMN au fost incontestabile. Îngrijirile postoperatorii trebuie
ment, the auditive and tactile compensatory capabilities were prelungite cel puțin până la stabilizarea câmpurilor operatorii
taken into account. și cu asigurarea prevenției unor infecții intempestive. Din
Key words: patholog y, rhinobasis, orbit, FESS, acest motiv, perioada de spitalizare a fost de minimum 7 zile,
in­ter­­dis­­ciplinarity dar media ajunge la 10 zile, nefiind rare cazurile chiar și cu
14 zile de spitalizare. Consulturile interdisciplinare sunt obli­
gatorii pre- și postoperatoriu. În cazurile cu afectări vizuale
majore, ori de câte ori a fost necesar, am luat în considerare
posibilitățile compensatorii auditive sau tactile.
Cuvinte-cheie: patologie, rinobază, orbită, FESS,
in­­ter­­dis­­ciplinaritate

ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


47
Forum ORL.ro abstracts

Management of CSF iatrogenic leaks


Managementul fistulelor LCR iatrogene

Vlad Budu1,2, Silviu Crăc1, Alexandra Gheorghe1, Alexandru Panfiloiu1


1. “Prof. Dr. Dorin Hociotă” Institute of Phonoaudiology and ENT Functional Surgery, Bucharest
2. “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

In the last decade, endoscopic sinus surgery has been used În ultima vreme, chirurgia endoscopică rinosinuzală este
more frequently for the treatment of ENT pathology, even din ce în ce mai folosită în rezolvarea patologiei de speciali-
replacing the classical open surgery in some cases, especially tate, ajungând să înlocuiască chirurgia clasică, în special în
for inflammatory diseases and benign rhinosinusal tumors. patologia inflamatorie și tumorală benignă rinosinuzală. Prin
Due to its anatomical position within the facial skeleton, in- poziționarea anatomică la nivelul masivului facial, inferior de
ferior to the ethmoid roof and medial to the orbit, the surgi- rinobază și medial de orbită, abordul chirurgical al regiunii
cal approach of the region carries risks for complications. A sinuzale este grevat de complicații minore sau majore. Una
serious complication of functional endoscopic sinus surgery dintre complicațiile de temut ale chirurgiei endoscopice ri-
is represented by the ethmoid roof injury with cerebrospinal nosinuzale este reprezentată de lezarea rinobazei. Peretele
fluid (CSF) leak. The bony wall that forms the skull base can osos care formează baza de craniu poate fi lezat în timpul
be injured during surgery, thus exposing the osseous or dural intervenției chirurgicale, cu vizualizarea intraoperatorie a
defect that will lead to CSF leak and to symptoms of menin- meningelui, iar dacă există și leziunea durei mater, simp-
gitis. The authors aim to review the most common sites of tomatologia va fi grevată de rinolicvoree și de riscul apariției
skull base iatrogenic injury, the causes that lead to dural de- meningitei. Autorii își propun o trecere în revistă a zonelor de
fects and, last but not least, the endoscopic surgical technique risc de lezare a rinobazei, a cauzelor ce pot determina breșe
which repairs the defect. durale și, nu în ultimul rând, sunt prezentate modalitățile chi-
Keywords: ethmoid roof, CSF leak, endoscopic sinus rurgicale endoscopice de închidere a breșelor osoase sidurale.
surgery Cuvinte-cheie: tavan etmoidal, fistulă LCR, chirurgie
endoscopică rinosinuzală

Rhinoneurosurgery of sellar and parasellar tumors – the role of ENT specialist in the surgical team
Rinoneurochirurgia tumorilor selare şi paraselare – rolul otorinolaringologului în echipa chirurgicală

Bogdan Mocanu, Sergiu Stoica, Silviu Oprescu, Anca Vişan


Brain Institute – Monza Hospital, Bucharest

The authors present the transsphenoidal approach path- Autorii prezintă calea de abord transnazală pentru ablația
way for the ablation of the sellar and parasellar tumors, unor tumori selare și paraselare, punând accentul pe momen-
emphasizing the surgical moments that belong to the ENT tele chirurgicale care aparțin echipei ORL și delimitând ma-
surgeon and delimiting the surgical maneuvers in which the nevrele chirurgicale în care specialistul ORL trece în planul
ENT takes second place behind the neurosurgeon, helping secund, ajutând neurochirurgul să efectueze o ablație tumorală
him to perform a complete tumor ablation after the dura completă în spatele durei mater. Autorii aduc în discuție utiliza-
mater. The authors bring into question the usage of aggres- rea unor instrumente agresive folosite pentru ablația tumorilor
sive instruments for the resection of tumors (microdebrider, (aparatul cu microfragmentație și aspirație, disectorul cu ul-
ultrasonic dissector) and a review of surgical techniques and trasunete) și prezintă o trecere în revistă a tehnicilor chirurgi-

Reclamă ORL 46(1)0106 


materials used for the closing of the hypophyseal fossa after cale și a materialelor utilizate în închiderea lojei hipofizare după
transnasal transsphenoidal approach of tumoral sellar and rezolvarea transnazală transsfenoidală a patologiei tumorale
parasellar pathology – allografts or xenografts, from adipose selare și paraselare – allogrefe sau xenogrefe, de la țesut adipos,
tissue, muscle, fascia lata and bone graft to adhesive glue and mușchi, fascia lata şi grefon osos la adezivi biologici și plăcuțe
titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the de titan care să asigure rigiditatea necesară bazei craniului. O
skull base. A resistant retentive cavity can be assured by the cavitate retentivă rezistentă poate fi asigurată și prin sutura
dura mater suture with non-absorbable suture 6.0 with a “slid- durei mater cu fir neresorbabil 6.0, cu nod de alunecare. În unele
ing knot”. In some cases, we use pedicled mucoperichondrial cazuri utilizăm lambouri pediculate mucopericondrale (lambou
flaps (Hadad-Bassagasteguy flap) for efficient closure of the Hadad-Bassagasteguy) pentru închiderea eficientă a planșeului
Reclamă ORL 46(1)2005

sellar floor, but this is not a preferred method of the surgical selar, dar aceasta nu reprezintă o metodă preferată a echipei
team, due to the prolongation of the nose healing time after chirurgicale, din cauza prelungirii timpului de cicatrizare a
the surgery. The authors use as a study base more than 850 nasului după intervenție. Autorii folosesc ca bază de studiu
surgeries performed in the last 11 years, in both adults and peste 850 de intervenții chirurgicale, efectuate în ultimii 11
children. ani, atât la adulți, cât și la copii.
Keywords: dural breach, CSF leak, pituitary adenoma, Cuvinte-cheie: breșe durale, fistulă de LCR, adenom
craniopharyngioma, endoscopic transsphenoidal approach hipofizar, craniofaringiom, abord endoscopic transsfenoidal

48 ORL.ro No. 46 (1) 2020 • Year XIII • ISSN 2067-6530


Informații de prescriere. Denumirea comercială a medicamentului: Dymista 137 micrograme/50 micrograme/doză spray nazal suspensie. Compoziția
calitativă și cantitativă: Fiecare gram de suspensie conţine clorhidrat de azelastină 1000 micrograme şi propionat de fluticazonă 365 micrograme. O acţionare
(doză de 0,14 g) eliberează clorhidrat de azelastină 137 micrograme (= 125 micrograme de azelastină) şi propionat de fluticazonă 50 micrograme. Excipient cu
efect cunoscut:o acţionare (doză de 0,14 g) eliberează clorură de benzalconiu 0,014 mg. Forma farmaceutică: Spray nazal suspensie. Suspensie omogenă, albă.
Indicaţii terapeutice: Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră şi perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intranazale
sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă. Doze şi mod de administrare. Doze: Utilizarea regulată este esenţială pentru beneficiul terapeutic complet.
Contactul cu ochii trebuie să fie evitat. Adulţi şi adolescenţi (în vârstă de 12 ani şi peste această vârstă): O acţionare (doză) în fiecare fosă nazală de două ori pe zi
(dimineaţa şi seara). Copii şi adolescenţi cu vârsta sub 12 ani: Dymista spray nazal nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 12 ani atâta timp cât
siguranţa şi eficacitatea nu au fost stabilite la această grupă de vârstă. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de populaţie. Insuficienţă
renală şi hepatică: Nu există date privind experienţa clinică la pacienţii cu insuficienţă renală şi hepatică. Durata tratamentului: Dymista spray nazal este adecvat
pentru administrarea de lungă durată. Durata tratamentului trebuie să corespundă cu perioada de expunere alergenică. Mod de administrare: Dymista Spray
Nazal este destinat numai utilizării nazale. Instrucţiuni pentru utilizare: Pregătirea spray-ului: Flaconul trebuie agitat cu blândeţe cu aproximativ 5 secunde
înaintea administrării prin înclinarea acestuia în sus şi în jos, iar ulterior va fi înlăturat capacul protector. Înainte de prima utilizare a Dymista spray nazal, acesta
trebuie amorsat prin apăsare în jos, eliberând pompa, de 6 ori. Dacă Dymista spray nazal nu a fost utilizat timp de mai mult de 7 zile, acesta trebuie reamorsat o
singură dată, prin apăsare în jos eliberând pompa. Utilizarea spray-ului: Flaconul trebuie agitat cu blândeţe cu aproximativ 5 secunde înaintea administrării prin
înclinarea acestuia în sus şi în jos, iar ulterior va fi înlăturat capacul protector. După suflarea nasului suspensia va fi pulverizată o singură dată în fiecare nară ţinând
capul înclinat în jos. După utilizarea spray-ului vârful flaconului va fi şters, iar capacul protector va fi repus. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţele active
sau la oricare din excipienţi. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: După punerea pe piaţă au existat raportări referitoare la interacţiuni
medicamentoase semnificative din punct de vedere clinic la pacienţii trataţi cu propionat de fluticazonă şi ritonavir care au determinat efecte corticosteroide
sistemice inclusiv sindrom Cushing şi supresia corticosuprarenalei. De aceea, utilizarea concomitentă a propionatului de fluticazonă şi ritonavir trebuie evitată,
cu excepţia cazului în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul reacţiilor adverse corticosteroide sistemice. Pot apărea reacţii adverse sistemice după
administrarea corticosteroizilor nazali, în special când aceştia sunt prescrişi în doze mari pentru perioade îndelungate, dar mult mai puţin probabil decât în cazul
administrării orale a corticosteroizilor şi pot varia de la pacient la pacient şi între diferite medicamente care conţin corticosteroizi. Potenţialele reacţii adverse
sistemice pot include sindromul Cushing, caracteristici cushingoide, supresia corticosuprarenalei, retard de creştere la copii şi adolescenţi, glaucom şi mult mai
rar un spectru de reacţii psihologice sau comportamentale incluzând hiperactivitate psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresiune (în
special la copii şi adolescenţi). Dymista spray nazal este supus unui proces metabolic de prim pasaj extensiv, de aceea este probabil ca expunerea sistemică să
crească la pacienţii cu boală hepatică severă după administrarea intranazală a propionatului de fluticazonă. Aceasta poate conduce la o frecvenţă mai mare a
reacţiilor adverse sistemice. Se recomandă prudenţă în tratarea acestor pacienţi.Tratamentul cu corticosteroizi administraţi nazal cu doze mai mari decât cele
recomandate, poate conduce la o supresie semificativă clinic a corticosuprarenalei. Dacă există dovezi referitoare la utilizarea de doze mai mari decât cele
recomandate a fi utilizate, ulterior trebuie luată în considerare administrarea suplimentară de corticosteroizi sistemici în timpul perioadelor de stres sau de
intervenţii chirurgicale. În general doza de fluticazonă din formularea pentru administrare intranazală trebuie redusă la cea mai mică doză la care este menţinut
un control eficient al simptomelor de rinită. Retardul de creştere a fost raportat la copiii care au primit corticosteroizi administraţi nazal în doze aprobate.
Retardul de creştere poate fi de asemenea posibil şi la adolescenţi. Dacă creşterea este încetinită terapia trebuie revizuită cu scopul reducerii dozei de
corticosteroid administrat nazal, dacă este posibil, la cea mai mica doză la care este menţinut un control eficient al simptomelor. Tulburările de vedere pot apărea
în cazul utilizării sistemice și topice de corticosteroizi. Dacă pacientul prezintă simptome cum sunt vedere încețoșată sau alte tulburări de vedere, trebuie luată
în considerare trimiterea sa la un oftalmolog pentru evaluarea cauzelor posibile care pot include cataractă, glaucom sau boli rare, precum corioretinopatia
centrală seroasă (CRSC), care au fost raportate după utilizarea sistemică și topică de corticosteroizi. Este necesară o atentă monitorizare la pacienţii cu modificări
de vedere sau la pacienţii cu antecedente de presiune intraoculară crescută, glaucom şi/ sau cataractă. Dacă există orice motiv să credem că funcţia
corticosuprarenalei este afectată, o atenţie deosebită trebuie avută în vedere atunci când se efectuează trecerea pacienţilor de pe tratamentul cu corticosteroizi
sistemici pe tratamentul cu Dymista spray nazal.La pacienţii care au tuberculoză, orice tip de infecţie netratată, sau care au suferit recent o intervenţie
chirurgicală sau un traumatism la nivelul nasului sau cavităţii bucale, beneficiul posibil al tratamentului cu Dymista spray nazal trebuie să depăşească riscurile
posibile. Infecţiile căilor respiratorii nazale trebuie tratate cu chimioterapice antibacteriene sau antimicotice, dar nu constituie o contraindicaţie specifică a
tratamentului cu Dymista spray nazal. Dymista conţine clorură de benzalconiu. Acesta poate produce iritaţii ale mucoasei nazale şi bronhospasm. Interacţiuni
cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune: Propionatul de fluticazonă: Este de așteptat ca tratamentul concomitent cu inhibitori ai CYP3A, inclusiv cu
medicamente care conțin cobicistat, să mărească riscul de reacţii adverse sistemice. Administrarea concomitentă trebuie evitată, cu excepția cazurilor în care
beneficiul obținut depășește riscul crescut de reacţii adverse sistemice induse de corticosteroizi, în acest caz fiind obligatorie monitorizarea pacienților pentru
depistarea reacţiilor adverse sistemice induse de corticosteroizi. Se recomandă o atenţie deosebită la coadministrarea unui inhibitor potent al citocromului P450
3A4 (ex. ketoconazol), deoarece există un potenţial de expunere sistemică crescută la fluticazonă propionat. Clorhidrat de azelastină: Trebuie acordată o atenţie
deosebită atunci când se administrează clorhidrat de azelastină la pacienţii care primesc în acelaşi timp sedative sau alte medicamente cu acţiune la nivelul
sistemului nervos central, deoarece efectul sedativ poate fi amplificat. Alcoolul poate amplifica de asemenea acest efect. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea:
Fertilitatea. Sunt disponibile doar date limitate referitoare la fertilitate. Sarcina. Dymista spray nazal trebuie utilizat în timpul sarcinii doar dacă beneficiile
potenţiale justifică riscul potential asupra fătului. Alăptarea. Dymista spray nazal poate fi utilizat în timpul alăptării, doar dacă beneficiile potențiale justifică riscul
potenţial la nou născuţi/copii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utillaje: Dymista spray nazal are o influenţă mică asupra capacităţii
de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazuri izolate atunci când se administrează Dymista spray nazal pot apărea fatigabilitate, oboseală, epuizare,
ameţeală sau slăbiciune, care pot fi de asemenea determinate de boala în sine. În aceste cazuri poate fi afectată capacitatea de a conduce sau de a folosi utilaje.
Alcoolul poate amplifica acest efect. Reacţii adverse: Foarte frecvente: epistaxis; Frecvente: cefalee, disgeuzie (gust neplăcut), miros neplăcut; Mai puţin frecvente:
discomfort nazal (incluzând iritaţie nazală, înţepături, măncărime), strănut, uscăciune nazală ,tuse, uscăciune în gât, iritaţie la nivelul gâtului; Rare: uscăciunea
gurii; Foarte rare: hipersensibilitate incluzând reacţii anafilactice, angioedem (edem la nivelul feţei sau limbii, eritem cutanat), bronhospasm, ameţeală,
somnolenţă, glaucom, presiune intraoculară crescută, cataractă, perforaţie de sept nazal, eroziuni ale mucoasei, greaţă, eritem cutanat, prurit, urticarie,
fatigabilitate (oboseală, epuizare), slăbiciune; Cu frecvenţă necunoscută: vedere încețoșată, ulcerații nazale. În cazuri rare a fost observată osteoporoza, dacă
glucocorticoizii au fost administraţi nazal pentru o perioadă de timp îndelungată. Supradozaj: Pentru calea de administrare nazală nu sunt anticipate reacţii de
supradozaj. În caz de supradozaj după ingestia orală accidentală, pe baza rezultatelor studiilor experimentale la animale, pot fi aşteptate tulburări la nivelul
sistemului nervos central (incluzând somnolenţă, comă, tahicardie şi hipotensiune arterială) produse de clorhidratul de azelastină. Tratamentul acestor tulburări
trebuie să fie simptomatic. Se recomandă lavajul gastric în funcţie de cantitatea înghiţită. Nu există un antidot cunoscut. Lista excipienţilor: edeteat disodic,
glicerol, celuloză microcristalină, carmeloză sodică, polisorbat 80, clorură de benzalconiu, alcool feniletilic, apă purificată. Perioada de valabilitate: Flacoane cu
23 g suspensie în flacoane de 25 ml: 2 ani. Perioada de valabilitate în timpul utilizării (după prima utilizare): 6 luni. Precauţii speciale pentru păstrare: A nu se
păstra la frigider sau congela. Natura şi conţinutul ambalajului: Flacon din sticlă brună tip I prevăzut cu pompă de pulverizare, aplicator nazal din polipropilenă
şi capac protector, care conţine 23 g (cel puţin 120 de acţionări). Mărimi de ambalaj:1 flacon cu 23 g suspensie în flacoane de 25 ml (cel puţin 120 de acţionări).
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstraße 1.D-61352 Bad Homburg, Germania. Numărul autorizaţiei de punere
pe piaţă:11003/2018/01-04. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei: Autorizare – Aprilie 2013. Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Septembrie 2018.
Data revizuirii textului: Ianuarie 2019. Acest medicament se eliberează pe bază de prescripție mediacală PRF. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă
rugăm să utilizaţi următoarele date de contact: Tel.: 0372.579.004 Fax: 0371.600.328; Email: pv.romania@mylan.com.
Fabricat pentru telefoane
Telefonul vostru poate să facă totul - acum el poate să vă controleze și procesorul audio!
Schimbați setările procesorului SONNET 2 prin intermediul aplicației AudioKey și auziți
așa cum vreți.

SONNET 2. Făcut pentru tine.


Aflați mai multe la medel.com/sonnet2
27557 r1.0

medel.com
Fabricat pentru copii
Rezistent la umiditate, etanș și rezistent la praf - SONNET 2 este suficient de rezistent
pentru orice stil de joacă al copiilor. Oare am menționat că îl puteți face și rezistent la apă?

SONNET 2 Fabricat pentru copilul vostru.


Aflați mai multe la medel.com/sonnet2
27555 r1.0

medel.com
Tratament de primă alegere
în rinita alergică*,1,2

Cel mai rapid debut de acțiune dintre toate opțiunile de tratament al


RA – 5 minute de la administrare.§,3,4

Prima linie în recomandările internaționale de tratament al RA.5,6,7

De două ori mai eficace față de alte terapii de prima linie în


tratamentul RA.8

* Rinita alergică sezonieră și perenă, moderată până la severă.


§ Vs. placebo; studiu de expunere controlată la alergeni.
RA: rinita alergică

1. Carr W et al. J Allergy clin immunol 2012;129(5):1282-89;


2. Leung DYM et al. the Editors’ choice – MP29-02: a major advancement in the treatment of allergic rhinitis. J Allergy clin immunol 2012;129(5):1216;
3. Bousquet J et al. JACI Pract. 2018;
003_11_02-20_LB-Dymi-RO

4. Bachert C et al. Clin Transl Allergy 2018;


5. Brozek J et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) Guidelines – 2016 Revision. JACI 2017;
6. Bousquet J et al. J. Allergy Clin. Immunol. 2020; 145(1): 70-80;
7. Bousquet J et al. MACVIA clinical decision algorithm in adolescents and adults with allergic rhinitis. J. Allergy Clin. Immunol. 2016; 138(2): 367-74;
8. Meltzer E et al. Int Arch Allergy immunol 2013;161(4):369-77.

Clădirea Equilibrium 1, Str. Gara Herăstrău 2, Material promoțional destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.
Et. 3, sector 2, cod poștal 020334, București Informațiile de prescriere a medicamentului sunt atașate acestui material.
Telefon: 0372 579 000; Fax: 0371 600 326; E-mail: office.ro@mylan.com Pentru informații detaliate consultați Rezumatul Caracteristicilor Produsului.

S-ar putea să vă placă și