Sunteți pe pagina 1din 2

ŞOVEA ANDREEA, GRUPA 57, SERIA E

COMLICAŢIILE OFTALMOLOGICE ALE PREMATURULUI


Retinopatia de prematuritate (RP) este o afecţiune retiniană vasoproliferativă,
multifactorială, care apare la prematuri şi a cărei incidenţă este invers proporţională cu vârsta
gestaţională şi greutatea la naştere. Factorii de risc sunt reprezentaţi de: vârsta gestaţionala mica,
mai ales prematurii sub 30 de săptămâni, greutatea sub 1500 grame la naştere, oxigenul in exces,
hipoxia, hipercapnia, afectiunile asociate. (1)
Vascularizarea retinei începe în a 16-a săptămână de gestaţie, cu dezvoltarea vaselor pornind
de la discul optic spre periferia retinei, atingând ora serrata nazală la 32 săptămâni de gestaţie şi
pe cea temporală la 42 săptămâni de gestaţie. Dezvoltarea RP are loc în două faze, influienţate de
factori mediaţi de prezenţa oxigenului sau independenţi de acesta. Un factor important mediat de
prezenţa oxigenului este factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), alături de care se
manifestă activ un factor independent de oxigen, si anume IGF-1. Faza I (hiperoxică) în apariţia
RP începe cu o întârziere a dezvltării vascularizaţiei retiniene după naştere şi regresia parţială a
vaselor existente, urmată de a 2-a fază indusă de hipoxie. Hiperoxia provoacă modificări asupra
VEGF prin suprimare în faza I, în timp ce nivelele mărite de VEGF determinate de hipoxia din
faza II duc la proliferare vasculara anormală (neovascularizaţie). Un rol major îl deţine IGF-1,
acţionând indirect ca un factor permisiv în stimularea maximala a VEGF pentru dezvoltarea
vascularizaţiei. Lipsa IGF-1 la NN prematur împiedică vascularizarea normala în faza I a RP, în
ciuda prezenţei VEGF. Pe măsură ce prematurul înaintează în vârstă, nivelele în creştere a IGF-1
în faza a 2-a a RP permit VEGF să stimuleze vascularizarea anormală (neovascularizaţia). Se
apreciază că normalizarea nivelului de IGF-1 la naşterea prematurului poate fi util în
prevenirea RP. Prezenţa radicalilor liberi de oxigen duce la alterarea membranelor celulare
fuziforme mezenchimale (precursoare ale peretelui vascular, care vor împiedica formarea vaselor.
(2)
RP prezinta 5 stadii: Stadiul 1- creşere uşoară anormală a vaselor de sânge. Mulţi copii nu vor
necesita tratament, dezvoltând o vedere normal (se recommendă consult săptămânal sau bilunar);
Stadiul 2- creştere moderată, anormală a vaselor de sânge. Majoritatea copiilor nu vor necesita
tratament dacă nu vor exista progrese ale afecţiunii (funcţie de gravitate-tratament in interval de
72h, consult la 2 săptămâni sau mai repede); Stadiul 3-creştere anormală a vaselor de şange către
centrul ochiului, în loc să crească de-a lungul retinei, implicand existenţa unor zone de proliferare
fibrovasculara foarte evedente La unii sugari are loc o îmbunătăţire fără tratament (controale la
intervale de cel puţin 2 săptămâni); stadiul 4-dezlipire de retina parţială; stadiul 5-dezlipire de
retina totală, având un prognostic rezervat. (3)
Fotocoagularea laser presupune acoperirea în întregime a retinei avasculare, producătoare
de VEGF, în vederea limitării proliferării fibrovasculare şi obţinerea regresiei. Tratamentul se va
face într-o singură sedinţă, o a doua sedinţă (de foarte scurtă durată) fiind necesară dacă au rămas
mici zone retiniene (skip areas) neacoperite, din cadrul şedinţei anterioare. (2)
1. Retinopathy of Prematurity Ophthalmologic Approach-Mounir Bashour, MD, PhD, CM,
FRCSC, FACS Assistant Professor of Ophthalmology, McGill University Faculty of Medicine.
2. Retinopatia de prematuritate-Ghid practice https://insmc.ro/uploads/files/Ghid_practic_ROP.pdf
3. Nationale Eye Institute- https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-
diseases/retinopathy-prematurity