Sunteți pe pagina 1din 14

MĂRIMI SCALARE.

MĂRIMI VECTORIALE
Mărimi scalare
Mărimile care sunt complet definite numai prin valoarea lor numerică se
numesc mărimi scalare sau pe scurt scalari.
Ex: masa, temperatura, volumul, etc.

Mărimi vectoriale
Mărimile care se caracterizează prin valoare numerică (numită și modul)
și au în plus, orientare (direcție și sens) și punct de aplicație se numesc
mărimi vectoriale sau vectori.
Ex: viteza, accelerația, forța, etc.
2
Despre vectori

3
Vector
▷  
Vectorul se reprezintă grafic
printr-o săgeată la care:

▷ lungimea săgeții reprezintă modulul vectorului (notat cu V);


▷ dreapta suport a săgeții este direcția vectorului;
▷ vârful săgeții indică sensul vectorului

4
Vectori
Doi vectori sunt egali (echipolenți)
dacă au aceeași direcție, același 𝑼 

⃗𝑽 
sens și același modul
𝑼  =⃗
⃗ 𝑽

Doi vectori sunt opuși dacă au


aceeași direcție, același modul dar 𝑼 

sensuri opuse ⃗𝑽 

𝑼
  =− 𝑽
⃗ ⃗
5
Vectori
Vectorii care au același punct de
aplicație se numesc vectori ⃗𝑼 
concurenți
⃗𝑽 

Vectorii care au același suport


(sunt situați pe aceeași dreaptă) se
numesc vectori colineari ⃗𝑽  ⃗𝑼 

6
Suma și diferența vectorilor

7
Suma vectorilor
1. Regula paralelogramului
Suma sau rezultanta a doi vectori concurenți de aceeași natură se
realizează după regula paralelogramului
▷ Prin vârful fiecărui vector se duce câte o
paralelă la dreapta suport a celuilalt vector
▷ Suma celor doi vectori, este diagonala
paralelogramului astfel format, care trece
prin punctul de aplicație
▷ Modulul sumei (lungimea diagonalei) se
determină cu relația:
𝟐 𝟐
 
𝑺= √ 𝑽 𝟏+𝑽 𝟐+𝟐𝑽 𝟏 𝑽 𝟐 𝒄𝒐𝒔𝜶 8
Suma vectorilor
2. Regula triunghiului
O altă posibilitate de a determina suma (rezultanta) a doi vectori este dată
de regula triunghiului
▷ Se poziționează cel de-al doilea vector cu
punctul de aplicație în vârful celui dintâi, iar
rezultanta se obține unind punctul de
aplicație al primului vector cu vârful d celui de
al doilea
▷ Modului sumei (lungimea celei de a treia
laturi a triunghiului) se determină cu relația:
𝟐 𝟐
 
𝑺= √ 𝑽 𝟏+𝑽 𝟐 −𝟐𝑽 𝟏 𝑽 𝟐 𝒄𝒐𝒔 𝜷 9
Suma vectorilor
3. Regula poligonului
Pentru a realiza suma mai multor vectori, aceștia se așază consecutiv,
cu originea unuia în vârful celui precedent

▷ Suma este vectorul ce unește


originea primului vector cu vârful
ultimului

10
Diferența vectorilor
4. Diferența a doi vectori
Diferența a doi vectori este, de fapt, suma primului vector cu opusul
celui de al doilea
 
▷ Se poate găsi, mai simplu, cu regula
triunghiului, diferența: , este vectorul care
unește vârfurile celor doi vectori, cu sensul
dinspre spre
▷ Modulul diferenței se determină cu relația:


11
Descompunerea unui vector după
două direcții date

12
Descompunerea unui vector după două direcții
oarecare
Un vector se poate descompune după două direcții date utilizând regula
paralelogramului

▷ Se duc paralele la cele două direcții, atât


prin punctul de aplicație, cât și prin vârful
vectorului
▷ Vectorii componenți se suprapun peste
cele două laturi ale paralelogramului care
trec prin punctul de aplicație, astfel încât:

𝑽
⃗ 𝑽 𝟏 +⃗
  =⃗ 𝑽𝟐   se numesc componentele vectorului
13
Descompunerea unui vector după două direcții
perpendiculare
Cel mai des se utilizează descompunerea unui vector după două direcții
perpendiculare

𝑽  =⃗
⃗ 𝑽 𝒙+⃗
𝑽𝒚
 
În acest caz,

  𝟐 𝟐
𝑽 =√ 𝑽 +𝑽 𝒙 𝒚
14

S-ar putea să vă placă și