Sunteți pe pagina 1din 3

ACORDUL SUBIECTULUI CU PRDICATUL

1. Alege varianta corectă:


a. Nici Ana, nici Maria n-a acceptat / n-au acceptat.
b. Ori Ana, ori Maria a anunțat / au anunțat.
c. Familia, părinții și copiii, a plecat / au plecat.
d. Ana și Radu sunt harnice / harnici.
e. Un stol de rațe au zburat / a zburat.
f. A venit / Au venit o mulțime de studenți.
g. Eu și tu vom participa / veți participa.
h. Eu, tu și el veți participa / vor participa / vom participa.
i. Dat fiind performanțele... / Date fiind performanțele...
j. Trebuie rezolvat / rezolvate problemele.
k. Niciunul dintre ei n-au / n-a recunoscut.
l. Nimeni dintre voi n-ați / n-a reușit.
m. Unul plus unul fac / face doi.
n. Unul minus unul fac / face zero.
o. Și Ana, și Mia au plecat. / Și Ana și Mia au plecat.
p. Eu muncesc, și tu te plimbi. / Eu muncesc și tu te plimbi.
q. Tudorel, supărat foc, a plecat. / Tudorel supărat foc a plecat.
r. Mă stăpânesc să nu plâng / să plâng.
s. E interzis să nu se staționeze / să se staționeze.
t. Nu m-am putut abține să nu-i spun / să-i spun.
u. Se va lua măsuri. / Se vor lua măsuri.
v. Să se răsplătească pe câștigători / câștigătorii.
w. Ce-s cu astea? / Ce-i cu astea?
x. Trei milioane de lei este / sunt o avere.
y. Echipajul s-a pregătit / s-au pregătit.
z. Municipiul Pitești s-a modernizat / s-au modernizat.
aa. Poporul suntem noi. / Poporul este noi.
bb. Nu băieții, ci Anca a greșit / au greșit.
cc. Mirela sau Ana a mințit / au mințit.
dd. Bunicul sau bunica nu pot / nu poate greși.
ee. Nimeni și nimic nu mă poate obliga / nu mă pot obliga.
ff. Colega și prietenul meu m-a ajutat / m-au ajutat mult.
gg. Băiatul, ca și fata, a pictat / au pictat frumos.
hh. Este interzis / interzisă ruperea florilor.
ii. Iulia și Mihai sunt norocoase / norocoși.
jj. Stâlpul și podul sunt albi / albe.
kk. Mihai și valiza au fost găsiți / găsite.
ll. Poarta și podul sunt văruite / văruiți.
mm. Poarta și stâlpii sunt văruite / văruiți.
nn. Podurile și stâlpii sunt văruite / văruiți.
oo. Un francez sau un român pot / poate exprima absolut totul.
pp. Un francez și un român pot / poate colabora.
ACORDUL SUBIECTULUI CU PRDICATUL

CÂTEVA REGULI SPECIALE


1) Când subiectul este multiplu, iar termenii lui se află în raport de coordonare copulativă,
predicatul ia formă de plural, indiferent de numărul fiecăruia dintre subiecte.
Ex.: Cartea, revista și ziarul sunt pe birou.
2) Când termenii subiectului multiplu sunt în raport de coordonare copulativă negativă,
predicatul ia forma de plural.
Ex.: Nici Andrei, Nici Pavel n-au acceptat.
3) Când termenii subiectului, fiecare cu formă de singular, se află în raport de coordonare
disjunctivă, predicatul ia forma de singular.
Ex.: Fata sau băiatul a greșit.
4) Când termenii subiectului se află în raport de coordonare disjunctivă, dar unul are formă
de singular, iar altul are formă de plural, predicatul se acordă cu fiecare, într-un enunț
extins.
Ex.: Mama a greșit sau copiii au greșit.
5) Când termenii subiectului sunt de persoane diferite, predicatul se acordă în persoană cu
cel care se află la persoana mai mică.
Ex.: Eu și tu mergem la spectacol.
Tu și el veți pleca la fermă.
Eu, tu și el vom aștepta pe invitați.
6) Când termenii subiectului se află în raport de coordonare alternativă (disjunctivă
neexclusivă, cu nuanță copulativă), predicatul poate lua forma de singular sau de plural.
Ex.: Când băiatul, când fata povestește / povestesc.
Când termenii acestui tip de subiect sunt la plural, predicatul ia forma de plural.
Ex.: Când băieții, când fetele greșesc.
Când unul dintre termeni se află la singular, iar celălalt se află la plural, acordul se
realizează numai prin extensie.
Ex.: Când băiatul greșește, când fetele greșesc.
7) Când subiectul multiplu este exprimat printr-un pronume nehotărât sau negativ care
guvernează un atribut pronominal la plural, predicatul se acordă cu subiectul, nu cu
determinantul său.
Ex.: Fiecare dintre noi va primi un răspuns.
Niciunul dintre voi nu va avea de suferit.
ACORDUL SUBIECTULUI CU PRDICATUL

8) Când subiectul este simplu, dar predicatul are ca determinant un complement sociativ,
acordul se face cu subiectul.
Ex.: Andrei a plecat cu Radu.
9) Când termenii subiectului multiplu sunt coordonați copulativ prin cu (=și), predicatul ia
formă de plural.
Ex.: Andrei cu Radu au plecat ieri.
10) Când subiectul este multiplu, termenii lui sunt coordonați copulativ, predicatul este
nominal, iar numele predicativ este adjectiv, acordul se realizează astfel:
a. Subiectele sunt nume de ființe
Masculin + feminin (singular / plural) = masculin (plural)
Ex.: Andrei și Maria sunt harnici.
Masculin + neutru (sg. / pl.) = masculin (pl.)
Ex.: Băiatul și animalul sunt ascunși.
Feminin + neutru (sg. / pl.) = feminin (pl.)
Ex.: Femeia și animalul sunt izolate în munte.

b. Subiectele sunt nume de lucruri


Masculin + feminin (sg. + sg. / pl.) = feminin / neutru (pl.)
Ex.: Stâlpul și poarta / porțile sunt văruite.
Masculin + feminin (pl. + sg. / pl.) =cel mai apropiat (pl.)
Ex.: Stâlpii și poarta / porțile sunt văruite.
Poarta / porțile și stâlpii sunt văruiți.
Masculin + neutru (sg. + sg. / pl.) = neutru (pl.)
Ex.: Muntele și dealul / dealurile sunt albe.
Masculin + neutru (pl. + sg.) = masculin (pl.)
Ex.: Munții și dealul sunt albi.
Masculin + neutru (pl. + pl.) = cel mai apropiat (pl.)
Ex.: Munții și dealurile sunt albe.
Dealurile și munții sunt albi.
Neutru + feminin ( sg. / pl.) = neutru / feminin (pl.)
Ex.: Dealul / dealurile și valea / văile sunt albe.

c. Subiectele sunt nume de ființe și nume de lucruri


Are, întotdeauna, prioritate numele de ființă.
Ex.: Câinele și cușca erau prăfuiți.