Sunteți pe pagina 1din 3

PREZENTARE GENERALĂ A CONSTRUCŢIILOR CARE ALCĂTUIESC OBIECTIVUL

1. Constructia principala casa de locuit (C1) este o construcţie cu regim de înălţime parter si etaj
(P+1E), având suprafaţa construita desfăşurată de 188 mp cu forma in plan rectangulara cu
dimensiunile maximale in plan de 9.25 x 13.90m cu doua subsoluri tehnice partiale si a fost
construita in mai multe etape astfel :
- Edificata in anul 1965 pentru primii 6.90m ale constructiei de la frontul stradal ce este din lemn
si paianta.
- Anul 1980 in baza autorizatiei de construire nr. 131 /2 iunie 1980 sub Numele feigel Uliana
pentru extindere a locuintei peste beci si consolidarea acesteia ,aprobat in sedinta comitetului
executive din 20 februarie a.c. fiind construita din fundatii de beton ciclopian cu elevatie armata
pereti de zidarie portanta de caramida plina ,planseu de beton armat peste parter , planseu de lemn
peste etaj , sarpanta de lemn cu invelitoare usoara de tabla zincata plana.
2. Constructia anexa bucataria de vara idendificata C2 este o construc ţie cu regim de înălţime
parter (P)având suprafaţa construita desfăşurată de 37mp maximale 5.5x6.85m, Sc = 37mp
cu o extindere de 1.55x3.10m pe partea de Nord este edificata in anul 1970.
3. Constructia anexa C3 garaj este edificata in anul 1978 construita in baza autorizatie de
construire nr. 143 din 18 sept. 1978 pentru construtia unei magazii 3.5x3 si a unui garaj de 5.5
x3.5m cu character provizoriu.
4. Constructia anexa C4 magazia este edificata in anul 1981 construita in baza autorizatie de
construire nr. 143 din 18 sept. 1978 pentru construtia unei magazii 3.5x3 si a unui garaj de 5.5
x3.5m cu caracter provizoriu .
DESCRIEREA STRUCTURILOR DE REZISTENTA ALE CONSTRUCTIILOR CARE
ALCATUIESC OBIECTIVUL

 STRUCTURA DE REZISTENTA LA CORPUL C3– garaj

Corpul anexă garaj este o construcţie cu regim de înălţime parter (P) cu forma construcţiei în plan
rectangulara cu dimensiunile 3,90x6,15m,Sc = 24mp si are urmatoarea structura :

- Fundatii de beton ciclopian cu soclul de beton tencuit cu mortar de ciment si hidroizolat.


Întrucât pâna la data întocmirii expertizei tehnice nu au fost executate sondaje la fundatii, se
presupune pe baza solutiilor de alcatuire a suprastructurii de rezistenta ca fundatiile nu sunt din
beton armat.
- Pereti structurali din zidarie simpla de calaburi cu centuri de beton armat.
- Planseu autoportant de lemn format de grinzi dispuse transversal inchis cu scanduri fara
tencuiala
- Invelitoare usoara peste planseu care tine loc si de tavan din tabla zincata plana.

 STRUCTURA DE REZISTENTA LA CORPUL C4– magazie

Corpul anexă magazie este o construcţie cu regim de înălţime parter (P) alipita in continuarea
garajului cu forma construcţiei în plan rectangulara cu dimensiunile maximale 2.70x9.25m, Sc =
25mp si are urmatoarea structura :

- Fundatii de beton ciclopian cu soclul de beton tencuit cu mortar de ciment si hidroizolat.


Întrucât pâna la data întocmirii expertizei tehnice nu au fost executate sondaje la fundatii, se
presupune pe baza solutiilor de alcatuire a suprastructurii de rezistenta ca fundatiile nu sunt din
beton armat.
- Pereti structurali partial din zidarie simpla de calaburi si inchidere cu scandura pe structura de
lemn
- Planseu autoportant de lemn format de grinzi dispuse transversal inchis cu scanduri fara
tencuiala
- Invelitoare usoara peste planseu care tine loc si de tavan din tabla zincata plana.
 STRUCTURA DE REZISTENTA LA CORPUL C2– bucatarie de vara

Corpul anexă bucatarie de vara este o construcţie cu regim de înălţime parter (P) cu forma
construcţiei în plan rectangulara cu dimensiunile maximale 5.5x6.85m, Sc = 37mp cu o extindere
de 1.55x3.10m pe partea de Nord si are urmatoarea structura :

- Fundatii de beton ciclopian cu soclul de beton tencuit cu mortar de ciment si hidroizolat.


Întrucât pâna la data întocmirii expertizei tehnice nu au fost executate sondaje la fundatii, se
presupune pe baza solutiilor de alcatuire a suprastructurii de rezistenta ca fundatiile sunt din
beton armat.
- Pereti structurali din zidarie de chirpici la bucataria de vara si cu zidarie simpla BCA pe partea
extinsa tencuita si izolata la exterior.
- Planseu de lemn format de grinzi dispuse transversal inchis cu scanduri si fitita la interior .
- Sarpanta de lemn si invelitoare usoara in doua ape din tabla zincata plana.

 STRUCTURA DE REZISTENTA LA CORPUL C1– locuinta

Corpul principal al imobilelor este o construc ţie cu regim de înălţime parter si etaj (P+1E) cu
forma construcţiei în plan rectangulara cu dimensiunile maximale 9.25x13.9 m m, Sc = 123 mp
,Sd= 188mp are urmatoarea structura :

- Fundatii de piatra partial pe primii 6.9m pe tot perimetrul si beton ciclopian in rest cu soclul de beton
armat tencuit cu mortar de ciment si hidroizolat.
- Cladirea are subsol tehnic cu -n beci cu pereti in arcada din zidarie de caramida plina arsa cu mortar de
ciment si capetele de zidarie de piatra si altul din zidarie de piatra cu argila .
- Pereti structurali din lemn si paianta pe primii 6.9m si zidarie simpla de caramida arsa plina in
rest, atat la parter cat si etaj.
- Planseu de lemn partial peste parter(intre axele 1-2) si de beton armat in rest (intre axele 2-4
de la A la C ).
- Planseu de lemn peste etaj tencuit la interior si podina de scandura inspre pod.
- Sarpanta de lemn si invelitoare usoara din tabla zincata plana.