Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof.înv.preșc. Voloștiuc Irina


Școala Giminazială Grigore Ghica Voievod – structură G.P.N NR.7 Suceava

Nivel de vârstă: nivel I/ Grupa mijlocie ,,Piticii isteţi”


Tema anuală de învăţare: „ Cum este ,a fost și va fi aici pe Pământ?”
Tema săptămânii: “ Ținutul înghețat”
Tema activităţii integrate: „ Poveste din Ținutul Înghețat”
Elemente componente ale activităţii integrate:

 DLC : „Pățania ursului cafeniu ” – povestirea educatoarei


 ALA 1 :
- ŞTIINŢĂ: „Tablouri pentru prietenii ursulețului ” (puzzle –asamblarea pieselor de
puzzle în vederea reconstituirii întregului);
- ARTĂ: „Ținutul de gheață” – desen prin tehnica decolorării;
- BIBLIOTECĂ: ,,Cărticica animalelor de la Poli”- selectare,citire imagini și lipire

Scopul activității: Îmbogăţirea vocabularului şi a deprinderilor de exprimare orală, a


capacităţii de interpretare a unui text audiat şi de exprimare a emoţiilor prin formularea de
întrebări; extrapolarea trăirilor personale prin realizarea unor lucrări practice originale
sugerate emoţional de povestirea audiată;
Obiective operaţionale:
- să audieze cu atenţie povestea ,,Pățania ursului cafeniu”
-să reţină principalele momente ale firului epic;
- să răspundă corect la întrebările educatoarei privind conţinutul textului;
- să urmărească expunerea textului concomitent cu prezentarea personajelor din poveste;
- să identifice personaje din poveste ;
- să demonstreze înţelegerea conţinutului povestirii audiate prin formularea de întrebări;
- să se exprime corect,coerent şi logic din punct de vedere gramatical
- să citească imaginile primite,selectându-le pe cele care aparțin mediului polar;
- să îmbine piesele tip- puzzle reconstituind imagini din poveste sub forma unor tablouri;
- să realizeze o compoziţie plastică utilizând culori şi forme variate pentru a reda
tema,,Ținutul de gheață”.;
- să coopereze, interrelaționând cu membrii de grup;

Strategii didactice:
a)Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea,problematizarea, piramida, lucrul în
echipă;
b)Mijloace de învăţământ:
*Centrul „Ştiinţă”: coșulețe,piese de tip-puzzle ,tablă magnetică ;
*Centrul „Artă”: foi pictate cu cerneală,picuri,;
* Centrul ,,Bibliotecă”: cărticica,imagini,lipici,carioci;
*Alte materiale folosite pe parcursul activităţii:calculator, video proiector,filmuleț
animat,power point,planșe,medalii cu diferite animale polare (urs,pinguin,morsă).
Mod de organizare: pe grupe/frontal/individual.
Durata: 30 minute
Bibliografie:
1.”Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Bucureşti, 2009
2.”Activitatea integrată din grădiniţă” Ed. Polirom,2005
3. Mariana Pintilie -„Metode moderne de învăţare” Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca,200

SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE

Întorşi în sala de grupă copiii descoperă cufărul cu surprize și plicurile cu


sarcini.Pentru a rezolva prima sarcină copiii trebuie să asculte o poveste.
Se va prezinta titlul poveştii şi personajele din povestea ,,Pățania ursului cafeniu”. Pe un
ton clar, expresiv, adevat.,educatoarea prezintă conţinutul poveştii cu ajutorul siluetelor
personajelor şi a recuzitei în vederea unei mai bune înțelegeri a textului .
După finalizarea povestirii copiii sunt încurajaţi să îl ajute pe Willy să îi pregătească
prietenului lui niște surprize ,pentru că se pregătește să plece acasă ,în România.Drept
recompensă pinguinul le oferă niște medalii reprezentând animale polare .Aceste medalioane
îi vor ghida pe copii către următoarea probă.La această probă vor trebui să se împartă în trei
echipe .
Formarea echipelor se va realiza în funcție de medaliile pe care le-au primit
recompensă în timpul celei de-a doua probe. Copiii se vor deplasa către centrele de interes
prin rostirea versurilor:„Către centre ne-ndreptăm / Și de lucru ne-apucăm, / Suntem harnici,
pricepuți,/Pân-acuma neîntrecuți, / .
Ajunși la măsuțe, copiii descoperă materialele pregătite la centrele de lucru. Pe rând,
sunt prezentate sarcinile de lucru. Astfel: la centrul „Ştiinţă”( Pinguin), fiecare copil va avea
de ansamblat piesele de puzzle în vederea reconstituirii imaginilor din poveste şi realizării
unor tablouri cadou .
La centrul „Artă”(Urs polar), preșcolarii au de realizat o compoziție artistico-plastică
cu tema,,Ținutul de gheață”, utilizând tehnica prin decolorarea suprafeței.
La centrul ,,Bibliotecă” (Morsă) copiii vor citi imagini și le vor selecta doar pe cele
care aparțin mediului polar ,în vederea realizării unei cărticele cu animale polare.Tot la acest
centru for formula propoziții și vor trasa semne grafice.
Înainte de a începe lucrul, preșcolarii recunosc și enumeră materialele de lucru, apoi se fac
exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinii, pe linie melodică.
În finalul activității, atenția copiilor este atrasă spre macheta pregătită, unde copiii vor veni
şi vor expune lucrările realizate la cele trei centre.
Se fac aprecieri asupra modului în care copiii s-au implicat în activitate și a
rezultatelor muncii lor , preșcolarii fiind recompensați cu aplauze.
Activitatea integrată se încheie prin interpretarea jocului muzical „Ursul doarme și
visează!”
EVENIMENTE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE/
DIDACTICE
METODE ŞI MIJLOACE METODE/ TIPURI DE
PROCEDEE DE TEHNICI ŞI INTELIGENŢĂ
INVĂŢĂMÂN INDICATORI ACTIVATĂ
T

1. CAPTAREA ŞI Primirea unui email în care este Conversaţia Calculator Solicitarea atenţiei Intrapersonală
ORIENTAREA atașat un mesaj animat de la
ATENŢIEI pinguinul Willy, care va stimula Explicația Video proiector
afectiv atenția copiilor. Teatru cu poveşti

2. ANUNTAREA Se comunică tema și obiectivele Întelegerea Inteligenţa


TEMEI ŞI A ce urmează a fi atinse pe mesajului transmis lingvistică
OBIECTIVELOR parcursul activității sub forma Conversaţia
unor formulări accesibile care să
trezească interesul copiilor
pentru activitate.

3. PREZENTAREA ADE – DLC Power Point Observarea directă a Inteligenţa


OPTIMĂ A comportamentului lingvistică
CONŢINUTULUI ŞI Pentru a-l ajuta pe Willy – Conversaţia Planșe copiilor
DIRIJAREA pinguinul vesel, copiii sunt Inteligenţa
încurajaţi să rezolve mai multe Explicaţia vizual-spaţială
ÎNVĂŢĂRII
sarcini.Una din ele este să Povestirea
urmăreasă cu atenţie povestea
prezentată .

Expresivitatea expunerii se
realizează prin modularea vocii,
schimbarea ritmului vorbirii pe
parcursul expunerii, repetiții,
mimică și gesticulație sprijinită Audierea cu atenţie Inteligenţa
și de recuzita specifică. a textului vizual-spaţială
Se subliniază înțelesul cuvintelor Creativitatea verbala Inteligenţa
Se va urmări reținerea ideilor lingvistică
Exprimarea corecta,
principale ale poveştii: Exerciţiul coerenta si expresiva
1.Ursulețul Marin s-a rătăcit și a
ajuns la Polul Nord.
Inteligenţă
2.Se întâlnește cu focile care
spun că este murdar și râd de el. lingvistică

3.Urșii polari îl resping pe


ursulețul cafeniu și îl fac să
plângă.

4.Pinguinul isteț îl pune pe


Martin să se spele bine cu săpun Medalii cu
până blana a devenit albă de la animale de la
clăbuci,. Polul Nord

5.Mergând din nou în mijlocul


urșilor albi ,aceștia se minună de
Inteligență
frumusețea blăniței și îl primesc
lingvistică,
să se joace împreună;
interpesonală
6.Martin sare în apă și salvează
viața unui pui de urs.
Planșe cu
7. Clăbucii de săpun din blana secvențe din
lui Martin s-au topit în apă, şi poveste
ursul a devenit din nou cafeniu . Inteligenţă
8.Ursoaica îi mulțumește ursului vizual-spaţială
pentru că i-a salvat puiul iar
celelalte animale îl felicită pentru
curaj și devin prieteni cu el.

Asigurarea retenției si
transferului se va realiza prin Denumirea titlului
reținerea momentelor principale poveştii şi a
(succint) pe baza de imagini si personajelor;
întrebări, precizarea personajelor Inteligenţa
principale. vizual-spaţială

Cea de a treia probă constă în Inteligența


realizarea sarcinilor propuse la Explicaţia kinestezică
centrele de interes, cele trei Conversaţia
echipe formându-se în funcție de
medaliile primite la proba Explicaţia
anterioară .
Problematizarea
A.L.A.1
Foi pictate cu Inteligenţa
La centrul “Artă”- „Ținutul de cerneală vizual-spaţială
gheață ”
Se va urmări : Picuri

- Utilizarea tehnicii decolorării Conversaţia Exprimarea simțului


cu pic pentru a reda estetic, prin
tema,,Ținutul de gheață” Explicaţia acuratețea lucrării
.
Exprimarea simțului
La centrul „Ştiinţă” – creativ.
Foi pictate cu
„Tablouri pentru prietenii
Foi pictate cu
ursulețului ”
cerneală
Se va urmări : Reconstituirea Inteligența
Picuri imaginilor din piese kinestezică
-Refacerea întregului prin de tip puzzle;
asamblarea pieselor tip-puzzle. Inteligenţa
Exprimarea simțului
La centrul ,,Bibliotecă”copiii vor creativ. vizual-spaţială
citi imagini ,vor formula Piese de puzzle
propoziții și vor selecta imagini Exprimarea corecta, Inteligenţa
în vederea realizării unui atlas. Planşete coerenta si expresiva lingvistică
-se va urmări îmbogățirea magnetice
deprinderilor de exprimare orală;
Cărticică

Imagini

Lipici

Carioci

4.OBŢINEREA Se va activa capacitatea de Conversaţia Planşă Identificarea Inteligenţa


PERFORMANŢEI sinteză a copiilor prin Exercițiul Imagini materialelor vizual-spaţială;
completarea Piramidei (metoda
interactivă)cu imaginile alese pe Piramida Cartonaşe cu Inteligenţă
baza întrebărilor adresate de întrbări lingvistică;.
educatoare (Anexa 2).

5. EVALUARE Încheierea activităţii se va realiza Exerciţiul Inteligenţă


prin formularea concluziei lingvistică
finale; ,,Prietenul la nevoie se Conversaţia Lucrările
cunoaște”. realizate de copii Inteligenţa
interpersonală
Copiii sunt implicaţi în procesul Autoevaluarea
de autoevaluare. Se fac aprecieri
verbale, generale şi individuale. Autoevaluarea
Anexa 2 PIRAMIDA

POLUL NORD

URS POLAR URS CAFENIU

FOCI PINGUINI URSI POLARI


VUPLE BUFNIȚĂ LUP POLAR
MORSĂ
POLARĂ POLARĂ

1. Unde a ajuns ursulețul când s-a rătăcit?

2. Despre ce fel de ursi se vorbește în poveste?

3.Ce animale a întâlnit ursul cafeniu la Polul Nord?

4. Ce alte animale de la Poli mai cunoașteți?