Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere Concediu de Odihna

T
e
Subsemnatul Botolos Radu Ioan George, cu functia Agent Vanzari, din cadrul Companiei Sales
Motion, rog a imi aproba un numar de 5 zile de concediu de odihna pe anul 2020, incepand cu data

x
de 27.04.2020, pana la data de 01.05.2020 inclusiv.

t 4

Data: Semnatura,
27.04.2020 Botolos Radu Ioan George