Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 19

18 august 2020 mun. Chişinău


ora 900

1. Cu privire la cererea de demisie a doamnei Lidia Bulgac din funcția de judecător și


președinte interimar al Curții de Apel Chișinău.
Raportor: dl Anatol Pahopol

2. Cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea unui judecător în calitate de


membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (Lista se anexează).
Raportor: dna Elena Belei

3. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-


judecător în cadrul Inspecției judiciare (Lista se anexează).
Raportor: dna Mariana Timotin

4. Cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc,


referitor la menținerea împuternicirilor unui judecător pentru examinarea unei cauze aflate în
procedură.
Raportor: dl Anatolie Galben

5. Cu privire la demersul unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la


conferirea titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar” și ”Decan al autorității
judecătorești” unor judecători (Lista se anexează).
Raportor: dna Mariana Timotin

6. Cu privire la cererea judecătorului Vasili Hrapacov de la Judecătoria Comrat,


referitor la acordarea gradului de calificare.
Raportor: dna Carolina Ciugureanu-Mihailuță

7. Cu privire la cererea ex-judecătorului Lilia Vasilevici, referitor la explicarea Hotărîrii


Plenului CSM nr.177/16 din 07 iulie 2020.
Raportor: dna Elena Belei

8. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de hotărâre


a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.514/1995
privind organizarea judecătorească.
Raportor: dl Anatolie Galben

9. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de hotărâre


a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei pentru
asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului
de acțiuni pentru implementarea acesteia.
Raportor: dna Luiza Gafton
dl Petru Moraru
10. Cu privire la Raportul de audit intern al Agenției de Administrare a Instanțelor
Judecătorești cu titlul ”Evaluarea funcționalității procesului de comunicare oficială a
judecătoriilor și curților de apel prin prisma serviciului de poștă electronică oficială și paginii
web”.
Raportor: dna Luiza Gafton

11. Cu privire la demersurile șefilor secretariatelor unor instanțe judecătorești, referitor


la soluționarea unor chestiuni de ordin organizatoric.
Raportor: dl Victor Micu

12. Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor.


Raportor: dl Anatol Pahopol

13. Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie
1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și a Legii nr. 154 din 05 iulie 2012
privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor.
Raportor: dna Nina Cernat

14. Cu privire la demersul Institutului Naţional al Justiţiei, referitor la desemnarea a doi


membri în Comisia pentru examenele de admitere din anul 2020 pentru formarea iniţială a
candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror.
Raportor: dl Victor Micu

15. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Petru Moraru

16. Сu privire la cererile unor judecători și candidați la funcția de judecător de remitere


a materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor și Comisiei unice a INJ pentru
o eventuală promovare în funcție (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatol Pahopol

17. Cu privire la cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Anatol PAHOPOL

S-ar putea să vă placă și