Sunteți pe pagina 1din 15

CE ESTE ECDL?

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving


Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la
nivel internaţional în 150 de ţări și numără până în prezent 14 milioane de persoane
înregistrate în program.

 
Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua
societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.

 
Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza
calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.
 
Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind
certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în
vigoare la momentul susţinerii examinării.

În afara Europei, programul ECDL este cunoscut drept ICDL - International Computer
Driving Licence.

CONTACT

ECDL ROMANIA S.A. ATIC ROMANIA


Adresa: Str. Calea Griviței nr. 8-10, Etaj 6, Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Bucureşti, Sector 1, 010701, România
(Nr. RC J40/2422/2002, Cod unic RO14541553) Tel: +4021 233 1846;
Tel: +4021 316 9922; Fax: +4021 233 1877;
Fax: +4021 319 7227 Prof. Dr. Vasile Baltac - Preşedinte
E-mail: office@ecdl.ro Nicoleta Sorescu - Secretar Executiv ATIC
Codruţa Renţea - Director General

1
BACALAUREAT

Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala
proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care
doresc să echivaleze proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului Naţional cu
Permisul ECDL.  

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat:

- “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START


BAC în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL
- “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC în
baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL
- „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start în baza
unui Card electronic de aptitudini ECDL
- „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet în baza
unui Card electronic de aptitudini ECDL
 

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o


parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel,
liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări
cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a
echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

Mai multe detalii direct la adresa  bac@ecdl.ro

2
ECDL PROFIL

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în


acord cu nevoile individuale.
În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare
de sine stătătoare.
Fiecare candidat îşi poate crea şi dezvolta propriul Profil ECDL personalizat.
Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai
multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar


care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile.
Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe
obligatorii: 
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de
date, Prezentări.

ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să
echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe
obligatorii:
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de


date, Prezentări.

Înscrierea pentru obţinerea Permisului ECDL PROFIL se realizează prin achiziţionarea


unei serii de înscriere generală unică ECDL.
Află care sunt paşii de înscriere în programul de certificare ECDL aici.

ÎNSCRIERE

Pasul 1. Completează formularul pe www.ecdl.ro în orice moment.

Înscrie-te în procesul de certificare ECDL aici.

Pasul 2. Mergi la un Centru de Testare Acreditat ECDL în termen de maxim 10 zile de la


completarea formularului şi achiziţionează o serie de înscriere generală unică ECDL.

Seria de înscriere generală unică ECDL nu are o perioadă de valabilitate stabilită şi


este unică pentru toate tipurile de certificări ECDL.

3
TESTARE

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de
competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii
acestor examene.

Candidaţii nu trebuie obligatoriu să urmeze cursuri de instruire.


Dacă ei consideră că posedă abilităţile şi experienţa IT necesare, pot achiziționa seria de
înscriere generală unică ECDL şi pot susţine direct examenele.
În general, oamenii au niveluri diferite de cunoştinţe şi experienţă şi mulţi vor dori să urmeze
cursuri pentru modulele pentru care experienţa lor este inadecvată. Cursurile ECDL se
realizează în baza programei ECDL.
Candidaţii se pot pregăti şi individual, folosind suporturi de curs acreditate de ECDL ROMANIA
şi simulări ECDL. 

Examenele se pot susține la oricare dintre centrele de testare acreditate ECDL.

CERTIFICAREA ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales,


candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către Centrul de Testare ECDL unde a
finalizat examenele.
Ca urmare, ECDL ROMANIA va emite Permisul ECDL la cererea Centrului de Testare
ECDL la care este înscris candidatul, numai după ce toate procedurile privind eliberarea
Permiselor ECDL vor fi îndeplinite.

Află aici totul despre certificările ECDL şi alege Permisul ECDL care ţi se potriveşte.

Examenele se pot susține la oricare dintre centrele de testare acreditate ECDL.


Candidatul se poate transfera de la un Centru de Testare Acreditat ECDL la altul pe parcursul
procesului de certificare ECDL.

ECDL ROMANIA este singura autoritate care emite certificările ECDL în Romania. 

Forma unitară a permiselor ECDL este ECDL PROFILE CERTIFICATE, fiecare tip de permis
conţinând în partea de jos a paginii o menţiune privind tipul de profil ECDL ales; alături de nume
şi prenume, toate permisele ECDL conţin modulele promovate, data promovării acestora şi
programa analitică aferentă fiecărui modul promovat.

Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.


 
Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la
adresa office@ecdl.ro

4
CERTIFICĂRI ECDL

Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence)


- ECDL este cel mai răspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a
computerului.

Începând cu data de 01 septembrie 2013, în România sunt disponibile următoarele certificări


ECDL:

Înscrierea în programul ECDL se face prin achiziţionarea unei serii de înscriere


generală unică ECDL de la oricare dintre centrele de testare ECDL. 

5
COSTURI

Testare

A. Taxa seriei de înscriere generală unică


Fiecare candidat trebuie să achiziţioneze o serie de înscriere generală unică de la orice
Centru de Testare Acreditat ECDL.
Această serie asigură înscrierea în programul de certificare ECDL.

Seria de înscriere generală unică are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA şi
anume: 
Preţ general: 135 RON + tva 
Preț redus: 110 RON + tva
Prețul redus este destinat pentru:
* elevi din învățământul preuniversitar
* studenți cu carnet sau legitimație de student
* șomeri cu carnet de șomer
* persoane cu dizabilități cu certificat de handicap
* pensionari cu cupon pensie

 B. Taxa de examinare


Un candidat trebuie să achite unui Centru de Testare contravaloarea examenelor ECDL
la care s-a programat. Taxele pentru fiecare modul de examen sunt stabilite de fiecare
Centru de Testare în parte. Centrele de testare pot avea diferite oferte pentru candidați
în funcţie de vârsta și tipul candidaților, numărul de examene contractate, perioda de
susţinere a examenelor, includerea de simulări în pachetul de certificare, etc.

 C. Taxa Permisului ECDL


Permisul ECDL are un preţ unic, stabilit de ECDL ROMANIA, astfel: 
 

Taxă Permis ECDL  START 21 lei + tva


Taxă Permis ECDL  STANDARD 21 lei + tva
Taxă Permis ECDL  AVANSAT 21 lei + tva
Taxă Permis ECDL  PROFIL 21 lei + tva
Taxă Permis ECDL  PROFIL
21 lei + tva
DIDACTIC
Taxă Permis ECDL  PROFIL START
7 lei + tva
BAC
Taxă Permis ECDL  PROFIL BAC 7 lei + tva

 Instruire

Costul instruirii variază de la centru la centru, în directă corelare cu numărul de module


pentru care se face instruirea şi cu numărul de ore alocat instruirii. Stabilirea acestor
costuri revine exclusiv Centrelor de Testare.
Candidatul poate să se pregătească individual pentru testarea ECDL consultând
manualele acreditate ECDL sau chiar se poate prezenta direct la examinare.
Consultaţi ofertele Centrelor de Testare şi alegeţi-o pe cea care vi se potriveşte cel mai
bine din punct de vedere al costurilor şi calităţii serviciilor oferite.

Prețurile unice stabilite de ECDL ROMANIA nu pot fi modificate de către Centrele


de Testare Acreditate.
6
PROFILUL MEU ONLINE

Dacă sunteţi deja înscris în procesul de certificare ECDL, vă puteţi accesa propriul Profil ECDL
Online folosind link-ul Profil Candidat.
Datele de autentificare în contul dvs. sunt confidenţiale şi v-au fost transmise pe e-mail la
înscriere sau pot fi solicitate pe e-mail office@ecdl.ro.  

Vreţi să vă actualizaţi Profilul ECDL? Puteţi selecta alte Module ECDL potrivit nevoilor dvs.
Accesaţi toate Modulele ECDL.
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi unui Centru de Testare Acreditat ECDL
sau direct la ECDL ROMANIA pe e-mail office@ecdl.ro.

Fiţi la curent cu ultimele noutăţi ECDL pe www.ecdl.ro !

Manuale acreditate

ECDL ROMANIA acreditează manuale de instruire care urmăresc programa ECDL. 

Manuale acreditate pe noul program ECDL

Casa de Editura Euroaptitudini oferă suport de curs acreditat ECDL pentru modulele Noului
program ECDL:
 

Instrumente Instrumente
Utilizarea Utilizarea
online - online -
computerului - computerului -  
Microsoft Microsoft
Windows 7 Windows 8
Outlook 2010 Outlook 2013

7
 

Editare de text - Editare de text - Calcul tabelar - Calcul tabelar -


Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Excel   Microsoft Excel
2010 2013 2010 2013

Prezentari - Prezentari -
Baze de date - Baze de date -
Microsoft Microsoft
Microsoft Access Microsoft Access  
PowerPoint PowerPoint
2010 2013
2010 2013

   

Image Editing - Web Editing -


 IT Security    
Gimp 2.8 KompoZer 0.8

Mai multe informații puteți obține vizitând  pagina http://www.euroaptitudini.ro/editura/ 

8
Manuale acreditate pe vechiul program ECDL

Editura Euroaptitudini oferă suport de curs acreditat ECDL pentru suita Office 2007,


realizat conform Syllabs 5.0

 Utilizarea Utilizarea
 Concepte de bază computerului și computerului și Procesare de text -
ale tehnologiei organizarea organizarea ECDL modulul 3 -
informației - ECDL fișierelor - ECDL fișierelor - ECDL Microsoft Word
modulul 1 modulul 2 - Modulul 2 - 2007
Windows Vista Windows 7

Informații și
 Calcul tabelar - Baze de date - Prezentări - ECDL
comunicare - ECDL
ECDL modulul 4 - ECDL modulul 5 - modulul 6 -
modulul 7 -
Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft
Microsoft Outlook
2007 2007 PowerPoint 2007
2007

  

9
 Manuale acreditate pentru ECDL AVANSAT 

Editura Euroaptitudini oferă suport de curs acreditat ECDL pentru modulele ECDL Avansat. 

 Editare de text - Calcul tabelar -


Procesare de text Baze de date - Prezentari -
Microsoft Word Microsoft Excel
- Word 2003 Access 2003 PowerPoint 2003
2007 2007

 Mai multe informații puteți obține vizitând site-ul http://www.euroaptitudini.ro/editura/

CURSURI E-LEARNING ACREDITATE ECDL

ECDL ROMANIA acreditează cursuri e-learning care urmăresc programa ECDL. 

Cursuri e-learning acreditate ECDL: INFO GRUP S.R.L. Giurgiu : www.ecdlonline.ro 

Portalul www.ecdlonline.ro oferă posibilitatea pregătirii în vederea dobândirii cunoştinţelor


necesare pentru obţinerea certificatelor ECDL. 

Cursurile Microsoft Windows XP şi Microsoft Office 2003 sunt acreditate de ECDL ROMANIA.

La finalizarea stagiului de pregătire cursanţii vor primi diplome care vor atesta absolvirea
cursurilor online. Diplomele obţinute în urma absolvirii acestor cursuri NU reprezintă certificări
ECDL.

Pentru obţinerea unei certificări ECDL este necesară susţinerea examenelor ECDL în cadrul
unui Centru de Testare Acreditat ECDL.

EUROAPTITUDINI S.A. Bucureşti: http://ecdlonline.euroaptitudini.ro 

10
Platforma de e-learning Euroaptitudini vă oferă flexibilitate prin intermediul pachetelor ECDL
Start, ECDL Complet sau a oricărei combinații de module dorite. Modulele sunt disponibile
pentru următoarele versiuni de sisteme de operare/pachete Office:
-          Concepte de bază ale tehnologiei informațiilor
-          Utilizarea computerului și organizarea fișierelor – Windows XP și Windows 7
-          Editare de text (Microsoft Word) – Office 2003 și 2010
-          Calcul tabelar (Microsoft Excel) – Office 2003 și 2010
-          Baze de date (Microsoft Access) – Office 2010
-          Prezentări (Microsoft PowerPoint) – Office 2010
-          Informație și comunicare (Microsoft Outlook) – Office 2003 și 2010
După finalizarea cursului online și realizarea simulărilor aferente modulelor studiate, candidații
se pot înscrie pentru susținerea examenelor în vederea obținerii Permisului ECDL.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Când pot să mă înscriu în programul ECDL?


Puteţi să vă înscrieţi în programul ECDL în orice moment, completând formularul de
înscriere aici și contactând unul din Centrele de Testare Acreditate ECDL din apropierea dvs.
Lista completă a centrelor de testare ECDL acreditate este disponibilă pe www.ecdl.ro.
În măsura în care consideraţi că aveţi nevoie de cursuri de instruire, puteţi să apelaţi la cele
organizate de Centrele de Testare Acreditate ECDL.
De asemenea, pentru a vă familiariza cu examenele ECDL solicitaţi Centrului de Testare să va
prezinte programa analitică pentru fiecare modul ECDL (disponibilă inclusiv pe acest site). În
vederea pregătirii dvs, puteți să achizitionați simulări ECDL.
În momentul în care consideraţi că sunteţi pregătit/ă, puteţi începe să susțineti testarea ECDL.
Un candidat ECDL se poate înscrie pentru a susţine examenele ECDL numai în cadrul
Centrelor de Testare Acreditate ECDL. 

Ce este Seria de înscriere generală unică ECDL?


Seria de înscriere generală unică atestă înscrierea unui candidat în programul internațional
de certificare ECDL. În baza ei se eliberează Permisul ECDL. 
Niciun examen nu este valid dacă persoanei care l-a susţinut nu i s-a alocat o serie de
înscriere generală unică înainte de data susţinerii examenului.

Cum obţin o Serie de înscriere generală unică?


Unui candidat i se poate aloca o serie de înscriere generală unică în cadrul oricărui Centru de
Testare Acreditat ECDL. Un candidat nu poate să aibă alocate mai multe serii unice de
înscriere ECDL, indiferent dacă susține examenele ECDL în cadrul mai multor Centre de
Testare. Un candidat care are o serie de înscriere generală unică poate susține examene în
cadrul oricărui Centru de Testare Acreditat ECDL.
Preţurile seriilor de înscriere sunt unice și sunt fixate de ECDL ROMANIA; ele nu pot fi
modificate de Centrele de Testare.

Ce examene trebuie să susțin?


Numărul de examene diferă în funcţie de certificarea dorită.
Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui
singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele
personale sau profesionale ale candidatului. Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat
continuu pe întreg parcursul vieţii.
11
Când se consideră un examen promovat?
Pentru ca examenul să fie considerat promovat, trebuie să obţineţi cel puţin 75% din puncte în
limita de timp alocată fiecărui tip de examen ECDL.
În România, examenele se pot susţine în limba română si  în limba engleză. Limba în care un
candidat doreşte să susţină un examen trebuie menţionată reprezentantului Centrului de
Testare la înscrierea la examen.

Ce cursuri trebuie să urmez?


Candidaţii nu trebuie neapărat să urmeze cursuri de instruire anterior susținerii examenelor
ECDL. Dacă ei consideră că posedă cunoștințele, abilităţile şi experienţa IT necesare, pot
achiziționa o serie de înscriere generală unică şi se pot înscrie pentru a susţine examenele. În
general, oamenii au niveluri diferite de cunoştinţe şi experienţă şi mulţi vor dori să urmeze
cursuri pentru modulele pentru care experienţa lor este inadecvată. Recomandăm tuturor
candidaţilor să revadă Programa Analitică ECDL pentru mai multe detalii privind modulele şi
cunoştinţele necesare promovării fiecărui examen.

În cât timp se obţine Permisul  ECDL?


Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de
competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii
acestor examene.
Examenele se pot susține la oricare dintre Centrele de Testare Acreditate ECDL.

Cât costă obţinerea Permisului ECDL?


Preţurile practicate se găsesc la secţiunea Costuri. Ele variază în funcţie de Centrul de Testare
ales. Seria de înscriere generala unică și Permisul ECDL au preţuri fixe, stabilite de ECDL
ROMANIA. 

Care este perioada de valabilitate a Permisului ECDL?


Indiferent de tipul de certificare obținut, valabilitatea Permisului ECDL este pe o perioada
nedeterminată.
Un candidat se poate înscrie și i se poate aloca o serie de înscriere generală unică în cadrul
oricărui Centru de Testare Acreditat ECDL. Un candidat nu poate să aibă alocate mai multe
serii de înscriere de același tip, indiferent dacă susține examenele ECDL în cadrul mai multor
Centre de Testare. Un candidat care are o serie de înscriere generală unică validă poate
susține examene la orice Centru de Testare Acreditat ECDL.
La promovarea unui examen ECDL, rezultatul acestuia se regăsește în Baza de date ECDL și
în Profilul ECDL Online al candidatului. Când un candidat promovează examenele ECDL
aferente Certificării în cauză, poate solicita Permisul ECDL, care este eliberat de către ECDL
ROMANIA, ca o dovadă a atingerii unui anumit standard în domeniul IT.

Ce se întâmplă când promovez un examen?


La promovarea unui examen, acesta se completează automat în Baza de date ECDL
ROMANIA și în Profilul ECDL Online al candidatului. Când un candidat promovează toate
examenele vizate, rezultatele fiind completate automat în Profilul ECDL şi fiind conforme cu
înregistrările din baza de date a ECDL ROMANIA, el poate obţine Permisul ECDL
corespunzator, care este emis de ECDL ROMANIA, ca o dovadă a atingerii unui anumit
standard în domeniul IT. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Cum pot verifica autenticitatea Permisului ECDL?


Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica printr-o solicitare în acest sens trimisă la
adresa: office@ecdl.ro  sau prin telefon: 021.316.99.22 specificând codul numeric personal
(CNP), numele/prenumele şi seria permisului care se doreşte a fi validat. 
12
Ce se întâmplă dacă am achiziţionat un Card de aptitudini ECDL?
Pentru a finaliza perioada de tranzitie de la Programul ECDL v5.0  catre  Noul Program ECDL
(anuntat in sept 2012 si lansat in sept 2013) si pentru ca toti candidatii sa beneficieze de
avantajele Noului Program ECDL (de exemplu, seria de inscriere generala unica are o perioada
de valabilitate nedeterminata si permite sustinerea in contul ei a oricarui modul ECDL),
urmatoarele proceduri sunt in vigoare:
 
·     cazul candidatului care are un card de aptitudini de baza cu pret intreg alocat si nu a
sustinut niciun examen in contul lui: candidatul a avut posibilitatea de a activa cardul (prin
sustinerea de examene in contul acestuia) pana la 31.03.2015. Dupa aceasta data, cardul
nefolosit nu mai poate fi activat/folosit, iar ECDL ROMANIA ofera posibilitatea de a fi inlocuit cu
serie de inscriere generala unica tip pret intreg, contra unei taxe de inlocuire
 
·     cazul candidatului care are un card de aptitudini de baza cu pret redus alocat si nu a
sustinut niciun examen in contul lui: candidatul a avut posibilitatea de a activa cardul (prin
sustinerea de examene in contul cardului) pana la 31.03.2015.  Dupa aceasta data, cardul
nefolosit nu mai poate fi activat/folosit, iar ECDL ROMANIA ofera posibilitatea de a fi inlocuit cu
serie de inscriere generala unica tip pret redus; serviciul de inlocuire este gratuit si suportat de
ECDL ROMANIA    
 
·    centrele de testare au avut posiblitatea de a solicita catre ECDL ROMANIA inlocuirea
cardurilor de aptitudini de baza cu serii de inscriere generale unice si inainte de data de
31.03.2015, in conditiile mentionate mai sus, in momentul in care si numai daca respectivii
candidati au dorit sa inceapa procesul de certificare ECDL
 
·  in cazul activarii cardului de aptitudini de catre candidat inainte de 31.03.2015, ECDL
ROMANIA a recomandat sustinerea si promovarea modulelor 1 (Concepte generale ale
tehnologiei informatiei), 2 (Utilizarea computerului si organizarea fisierelor) si 7 (Informatie si
comunicare), aferente programei analitice v5.0, intr-un termen cat mai scurt posibil, pana in
data de 31.03.2015.

13
CUM OBŢIN PERMISUL ECDL

1.    Alegeţi Modulele şi Permisul ECDL de care aveţi nevoie.

2.     Completaţi Formularul Online ECDL.

3.     Mergeţi la un Centru de Testare Acreditat ECDL ales, validaţi Formularul Online în maxim


10 zile de la completare şi achiziţionaţi o Serie de înscriere generală unică ECDL.

4.     În vederea pregătirii pentru susţinerea examenelor ECDL, puteţi folosi Manualele


acreditate ECDL (comenzile se efectuează direct la editură), Cursurile e-learning acreditate
ECDL (cererile se trimit direct la organizaţiile ce le oferă) sau puteţi solicita oferta de training a
Centrului de Testare la care v-aţi înscris.
        * Acest pas este opţional.

5.     Planificaţi ordinea în care doriţi să susţineţi testele aferente Modulelor ECDL alese şi
programaţi examenele la Centrul de Testare Acreditat ECDL selectat la înscriere. Menţineţi
legătura cu reprezentantul Centrului de Testare pe întreaga perioadă a procesului de certificare
ECDL.

6.     Verificaţi permanent statusul Profilului dvs. ECDL prin accesarea Contului Online ECDL.

7.     După absolvirea cu succes a examenelor ECDL, solicitaţi Permisul ECDL către


reprezentantul Centrului de Testare.

*        Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul
de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri pentru pregătire
înainte de examene.
**      Testarea ECDL este automată online, cu afişarea rezultatelor în timp real.
***     Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul ECDL.
****    Seria de înscriere generală unică ECDL are valabilitate nedeterminată şi este unică
pentru toate tipurile de certificări ECDL.
*****   Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
****** Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la
adresa office@ecdl.ro.

   

14
15