Sunteți pe pagina 1din 1

zi

dor Arghezi (1962):

cumva pe Zdreanţă,
ii de faianţă?
zdrenţuros
dar e frumos.
âns din petice,
împiedice,
-i atârnă
pe nara cârnă,
că şi descurcă,
s din calţi pe furcă.
ureche
fără pareche.
e la coteţ,
aşa lăieţ,
un ceas şi două
se ouă,
cotcodace,
ul când şi-l face.
n gospodărie
ăţat şi ştie,
ci, târâş, grăbiş,
ă pe furiş.
ia cu botul
ul cu totul.

oul? a-ntrebat
. - "L-a mâncat!"
că te dezvăţ
ă şi băţ.
mama minte."
n ou fierbinte.
l-a îmbucat,
a şi lepădat
cu un lătrat.

ta la găină,
ul lui, vecină,
nţă-n gândul lui
a dracului!"

S-ar putea să vă placă și