Sunteți pe pagina 1din 4

RE CTO RA T

REPARTIZAREA CIFRELOR DE ȘCOLARIZARE


ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2020
AN UNIVERSITAR 2020/2021

Facultatea Domeniul de Program de studiu acreditat (A) Repartizare locuri Taxa


licență/master /autorizat provizoriu (AP) Buget Taxă anuală
Lb. Lb. (RON)
română maghiară
Studii universitare de LICENŢĂ
Facultatea Sănătate Medicină A 220 120 - 9000
de Medicină militară A 15 locuri bugetate
Medicină Asistență medicală generală A 60 60 - 4000
-
Balneofiziokinetoterapie și A 60 - 4000
recuperare
Nutriție și dietetică A 50 - - 4000
-
Facultatea Sănătate Medicină dentară A 45 45 9000
de Medicină dentară (în limba AP - - 30 6000
Medicină engleză) Euro
Dentară Tehnică dentară A 30 - - 4000
Facultatea Sănătate Farmacie (linia de studii A 50 50 - 8000
de română și linia de studii
Farmacie maghiară)
Cosmetică medicală și AP 40 - - 4000
tehnologia produsului
cosmetic
Facultatea Sănătate Medicină (în limba engleză) A - - 150 6000
de Euro
Medicină Medicină (în limba engleză) AP - - 150
în Limba la Hamburg, Germania
Engleză
Facultatea Ingineria Automatică și informatică A 32+ - 10 2900
de sistemelor aplicată 18F*
Inginerie și Inginerie Energetică și tehnologii AP 45F - 15 2900
Tehnologia energetică informatice
Informației Inginerie Tehnologia construcțiilor de A 32+ - 10 2900
industrială mașini 18F
Sisteme de producție AP 50F - 10 2900
digitale
Științe Inginerie medicală AP 32+ - 10 2900
inginerești 18F
aplicate
Inginerie și Inginerie economică A 32+ - - 2900
management industrială 18F
Informatică Informatică A 32+ - 5 2900
38F
Informatică (în limba AP - 20F 10 2900
maghiară)

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407
RE CTO RA T

Facultatea Istorie Istorie A 25F - 5 2900


de Științe Limbă și Limba și literatura română - A 30F - 30 2900
și Litere literatură Limba și literatura engleză
“Petru Limbi Limbi moderne aplicate AP 30F - 30 2900
Maior” moderne (engleză, franceză, italiană,
aplicate germană)
Științe ale Comunicare și relații publice A 25F - 15 2900
comunicării Comunicare și media AP 25F - 35 2900
emergente
Științe politice Științe politice AP 15F - 15 2900
Studii de Studii de securitate AP 25F - 5 2900
securitate
Științe ale Pedagogia învățământului AP 25F - 5 2900
educației primar și preșcolar
Educație fizică Educație fizică și sportivă A 20+ - 10 4000
și sport 20F
Facultatea Contabilitate Contabilitate și informatică A 40F - 50 2900
de de gestiune – IF
Economie Contabilitate și informatică AP - - 75 2900
și Drept de gestiune – ID
Drept Drept – IF A 40F - 60 2900
Drept – ID AP - - 75 2900
Finanțe Finanțe și bănci A 40F - 35 2900
Management Management – IF A 40F - 35 2900
Management – ID AP - - 75 2900
Științe Administrație publică A 40F - 35 2900
administrative
Studii de MASTER
Facultatea Medicină Laborator clinic A 15 - 10 2500
de Managementul serviciilor de A - - 50 2500
Medicină sănătate
Nutriție clinică și comunitară A 30 - 20 2500
Terapie fizică și reabilitare A 40 - 10 2500
funcțională
Cercetare științifică avansată A - - 75 2500
medico – farmaceutică
Facultatea Medicină Reabilitare orală estetică A 10 - 10 2500
de dentară
Medicină
Dentară
Facultatea Farmacie Calitatea medicamentului, A 10 - 20 2500
de alimentului și mediului
Farmacie Biotehnologie medicală (în A - 10 20 3000
limba maghiară)
Cosmetologie și A 10 - 25 2500
dermofarmacie
Facultatea Ingineria Sisteme automate de A 25 - 5 3400
de sistemelor conducere a proceselor
Inginerie și industriale
Tehnologia Inginerie Managementul sistemelor A 25 - 5 3400

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407
RE CTO RA T

Informației energetică de energie


Inginerie Proiectare și fabricație A 20 - 10 3400
industrială asistate de calculator
Inginerie și Managementul sistemelor A 30 - 20 3400
management calității – IF
Bioinformatică A 20 - - 3400
Inteligența artificială A 25 - 5 3400
Facultatea Istorie Istorie și turism cultural A 20F - 10 3400
de Științe Filologie Scriere creatoare și A 25F - 10 3400
și Litere compoziție digitală
“Petru Traducere multimodală A 25F - 10 3400
Maior” Știința Educație fizică și consiliere A 30 - 20 2500
sportului și sportivă
educației fizice
Facultatea Administrarea Administrarea afacerilor în A 15F - 35 3400
de afacerilor comerț, turism și alte servicii
Economie Contabilitate Contabilitate și audit A 25F - 25 3400
și Drept Drept Instituții judiciare și profesii A 15F - 10 3400
liberale
Achiziții publice A 15F - 10 3400
Finanțe Servicii și tehnologii A 25F - 25 3400
financiare
Management Managementul resurselor A 25F - 25 3400
umane
E-business management și A 25F - 25 3400
marketing
Științe Administrația publică și A 15F - 10 3400
administrative politici europene
Poliție locală și siguranță A 15F - 10 3400
publică
Studii de DOCTORAT
Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A 34+2F -
Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A 4+1F -
30 8000
Dentară Dentara
Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A 4+2F -
Școala Doctorală de Litere, Filologie Filologie A 6F - 9
Științe Umaniste și Aplicate Istorie Istorie A 6F - 9
Informatică Informatică A 3F - 9 5000
Inginerie și Inginerie și A 3F - 9
management management

* F – locuri finanțate din bugetul universității (studentul nu achită taxă de școlarizare)


În albastru sunt menționate programele noi de studii. Aceste programe au primit autorizarea de
funcționare din partea ARACIS; înmatricularea la aceste programe de studii în anul universitar 2020/2021
se va face după emiterea HG de confirmarea lor în structura universității.

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407
RE CTO RA T

Din numărul total de locuri bugetate, în funcție de opțiunile existente, se vor aloca:
- Locuri pentru pentru rromi:
o Studii de licență: 3 locuri
o Studii de master: 2 locuri
- Locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural:
o Studii de licență: 25 locuri
- Locuri pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială:
o Studii de licență: 10 locuri

La programele de studii care au alocate locuri la buget, locuri finanțate de universitate (F) și locuri cu taxă,
ocuparea acestor locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform succesiunii:
locuri la buget – locuri finanțate de universitate – locuri cu taxă.

Locuri alocate pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state (membre sau non-membre
UE)
• Studii de licență – 40 locuri, din care:
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă – 30 locuri
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă – 10 locuri
• Studii de master – 13 locuri, din care:
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă – 9 locuri
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă – 4 locuri
• Studii de doctorat – 2 locuri, din care:
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă – 1 loc
o Fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă – 1 loc

Rector
Prof. dr. Leonard Azamfirei

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 | Fax: +40 265 210 407

S-ar putea să vă placă și