Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A V A

Buna ziua , dragi elevii!


Lectia pentru saptamana aceasta este : Recapitulare Viața creștinului împreună cu
semenii
Completati reburs-ul !

pe verticala AB, oameni ca noi

A
1
2
3
4
5
6

B
1. Rugăciunea Tatăl nostru se mai numește?
2. Rugăciunea pate fi de?
3. el care a rostit rugăciunea Tatăl nostru în predica de pe munte a fost?
4. Semnul iubirii sufletești este?
5. Manifestarea iubirii față de semeni este?
6. Mântuitorul Iisus Hristos este ne-a îndemnat să manifestăm față de semeni?

REZOLVARE

  A                    

  1 D O M N E A S C A                
            2 C E R E R E            
              3 M A N T U I T O R U L
4 B U N A T A T E A                  
5 M I L O S T E N I E                
              6 I U B I R E          
                B