Sunteți pe pagina 1din 9

Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală


Numele______________________________________

3 10

1. Completează, pe fiecare trenuleț, numerele care lipsesc.


Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală

2. Zilele săptămânii s-au amestecat.


31 Pune-le în ordine! 24

duminic luni sâmbătă


ă

13 20

marți vineri

joi miercuri
Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală

3. Scrie vecinii numerelor:

4. Unește animalele cu mediul lor de viață.


Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală


5. Observă albinuțele!

7 2 3 1 2 1 4

Ordonează crescător numerele.

6. Unește fiecare imagine cu denumirea anotimpului pe care – l reprezintă.

7. Colorează cuPRIMĂVARA
IARNA galben baloanele pe care sunt scrise numere pare, iar cu albastru
VARA TOAMNA
baloanele pe care sunt scrise numere impare.

30

12 25
9
17
31 4
28
Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală

8. Rezolvă exercițiile următoare.

6+5=

12 + 5 = 12 – 4 =

13 – 3 = 7+ 3=
4+5=
27 + 2 =
2+7=
19 – 5 =
8–3=

9. Colorează:
 cu verde: sfera
 cu albastru: dreptunghiul
 cu roșu: cubul
 cu galben: triunghiul

10. Compară numerele folosind semnele: <, >, =.

6 1

2 1

1 1

1 4
Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală

1 2

11. Mara are 3 lei, iar Ema are 16 lei. Câți lei au împreună cele două fete?

1. Competente specifice :

1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5
elemente dintr-o mulţime dată;

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în


rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor
corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul
înconjurător;
Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală


5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor;

2. Indicatori:

Nr.
crt. Performanța
Itemul
În curs de
Realizat Nerealizat
realizare
1. Scrie numerele care lipsesc
într-un sir de numere de la 1 14 - 18 numere 10 - 14 numere 1 - 9 numere
la 31
2. Ordonează corect zilele
6 - 7 zile 3 - 5 zile 1 - 2 zile
săptămânii
3. 2 – 3 situații 1 situatie
Scrie vecinii numerelor 4 situații corecte
corecte corectă
4. Unește corect animalele cu 8 – 10 situații 3 – 7 situații 1 – 2 situații
mediul lor de viață
5. Ordonează crescător 6 – 7 numere 3 – 5 numere 1 – 2 numere
numerele
6. Unește imaginea cu 4 imagini 2 – 3 imagini 1 imagine
denumirea anotimpului pe
care – l reprezintă
7. Identifică corect numerele
8 - 10 numere 3 – 7 numere 1 – 2 numere
impare și numerele pare
8. Rezolvă adunări si scăderi în
concentrul 0 – 31, cu si fără 7 - 10 operații 3 - 6 operații 1 - 2 operații
trecere peste ordin cu corecte corecte corecte
ajutorul obiectelor
9. Identifică corect figurile și 4 situații 2 – 3 situații 1 situație
corpurile geometrice
10. 4 - 5 situații 2 – 3 situații 1 situație
Scrie vecinii numerelor
corecte corecte corectă
11. rezolvă corect rezolvă parțial parțial corect
Rezolvă problema cu
problema corect problema datele
ajutorul imaginilor si al
problemei,
textului audiat
fără rezultat

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

R (realizat) , C (în curs de realizare), N (nerealizat)

Nr. Numele și prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11


Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală


crt
elevului
.
1. Burzo David Nicolas
2. Coste Dragoș Nicolae
3. Dolha Iasmina Maria
4. Dumitru Nicoleta Miruna
5. Giugiu Alexandra Maria
6. Giurgiu Daniela Andreea
7. Giurgiu Marius Nicolae
8. Horj Matei Daniel Șofron
9. Muste Ioana Ștefania
10. Muțiu Andrei Ionuț
11. Muțiu Ioan Nicolae
12. Muțiu Ionuț Andrei
13. Pașca Casandra Ioana
14. Repa Andrei Nicolae
15. Petrescu Bianca Lorena

Observatii:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Matematică si explorarea mediului

Test de evaluare finală