Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava

Facultatea de Inginerie Alimentară

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate


Programul de studiu: ȘTIINȚE GASTRONOMICE
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022

Cerințe pentru obținerea diplomei de inginer:

240 de credite din disciplinele obligatorii conform planului de învățământ


10 credite la examenul de diplomă
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Programul de studiu: Științe Gastronomice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022

ANUL I
Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I** V**
credite
C S L P I** V**
credite

1 ANALIZĂ MATEMATICĂ DF.01.01 2 2 67 E 5


2 FIZICĂ DF.01.02 2 2 42 E 4
3 CHIMIE (1) DF.01.03 3 3 39 E 5
4 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DD.02.04 2 1 81 E 5
5 INFORMATICĂ APLICATĂ DF.01.05 2 2 42 E 4
6 ANALIZA DISCURSULUI DC.01.06 2 70 C 4
7 LIMBA ENGLEZĂ (1) DC.01.07 2 45 C 3
8 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (1)* DC.01.08 1 C* 1*
ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI DF.02.09
9 DIFERENȚIALĂ 2 2 67 E 5
TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI STATISTICĂ DF.02.10
10 MATEMATICĂ 2 2 67 E 5
11 CHIMIE (2) DF.02.11 3 3 64 E 6
12 FIZICĂ (2) DF.02.12 2 1 56 E 4
14 GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR DF.02.14 2 2 42 C 4
POLITICI ȘI STRATEGII GLOBALE DE DD.02.15
15 SECURITATE ALIMENTARĂ 1 1 45 C 3
16 LIMBA ENGLEZĂ (2) DC.02.16 2 45 C 3
17 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (2)* DC.02.17 1 C* 1*
Total ore obligatorii pe saptamana 11 7 8 12 8 6
386 5E,3C 30 386 4E,4C 30
26 26

RECAPITULATIE 11 7 8 12 8 6
386 5E,3C 30 386 4E,4C 30
26 26

Sem. 1 Sem. 2
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I** V**
credite
C S L P I** V**
credite

DPPD.NIV1.DF0
18 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 101 2 2 67 C 5
19 LIMBA FRANCEZĂ (1) DC.01.02.18 1 9 C 1
20 LIMBA GERMANĂ (1) DC.01.02.19 1 9 C 1
21 LIMBA SPANIOLĂ (1) DC.01.02.20 1 9 C 1
DPPD.NIV1.DF0
22 PEDAGOGIE (1) 202
2 2 67 C 5
23 LIMBA FRANCEZĂ (2) DC.01.02.21 2 20 C 2
24 LIMBA GERMANĂ (2) DC.01.02.22 1 9 C 1
25 LIMBA SPANIOLĂ (2) DC.01.02.23 1 9 C 1
Total ore facultative pe saptamana 2 5 2 6
94 4C 8 105 4C 9
7 8

I**-ore de studiu individual pe semestru V**-forma de verificare

*Disciplina Educație fizică și sport are forma de verificare colocviu, notarea fiind cu Admis/Respins
*Creditele aferente disciplinei Educație fizică și sport se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii

Rector, Decan, Director departament,


Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU

Responsabil program de studiu,


Prof. univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Programul de studiu: Științe Gastronomice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022

ANUL II
Sem. 3 Sem. 4
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I** V**
credite C S L P I** V**
credite

1 BAZELE GASTRONOMIEI ȘI GASTROTEHNIEI (1) DD.03.01 3 2 53 E 5


2 BIOCHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE DD.03.02 3 2 78 E 6
3 MICROBIOLOGIE GENERALĂ DD.03.03 3 3 64 E 6
TEHNICI ȘI PROCESE FUNDAMENTALE ÎN
4 GASTRONOMIE (1) DD.03.04 2 2 67 E 5
5 BAZELE CONTABILITĂȚII DD.03.05 2 2 67 C 5
6 LIMBA ENGLEZĂ (3) DC.03.06 1 59 C 3
7 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT(3)* DC.03.07 1 C* 1*
9 BAZELE GASTRONOMIEI ȘI GASTROTEHNIEI (2) DD.04.08 3 2 53 E 5
10 CHIMIA ALIMENTELOR DD.04.09 3 2 53 E 5
11 MICROBIOLOGIE SPECIALĂ DS.04.10 3 2 53 E 5
12 ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN GASTRONOMIE DD.04.11 2 2 67 E 5
TEHNICI ȘI PROCESE FUNDAMENTALE ÎN DD.04.12 3 2 E 5
13 GASTRONOMIE (2) 53
14 LIMBA ENGLEZĂ (4) DC.04.13 1 34 C 2
15 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (4)* DC.04.14 1 C* 1*

16 PRACTICĂ DE DOMENIU DD.04.15 90 ore C 3


Total ore obligatorii pe saptamana 13 6 7 14 6 6
388 4E, 3C 30 313 5E, 3C 30
26 26

RECAPITULATIE 13 6 7 13 6 11
388 4E, 3C 30 313 5E, 4C 30
26 26

Nr.
Sem. 3 Sem. 4
Cod disciplina
crt. Discipline facultative USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I** V**
credite
C S L P I** V**
credite
17 PEDAGOGIE (2) DPPD.NIV1.DF0303 2 2 67 E 5
18 LIMBA GERMANĂ (3) DC.03.16 2 20 C 2
19 DIDACTICA SPECIALITĂŢII DPPD.NIV1.DF0405 2 2 67 E 5
20 LIMBA GERMANĂ (4) DC.04.17 2 20 C 2
Total ore facultative pe saptamana 2 4 2 4
87 1E, 1C 7 87 1E, 1C 7
6 6

I**-ore de studiu individual pe semestru, V**-forma de verificare


*Disciplina Educație fizică și sport are forma de verificare colocviu, notarea fiind cu Admis/Respins
*Creditele aferente disciplinei Educație fizică și sport se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii

Rector, Decan, Director departament,


Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU

Responsabil program de studiu,


Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN
`
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Programul de studiu: Științe Gastronomice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022
ANUL III
Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I* V*
credite
C S L P I* V*
credite

1 ADITIVI ȘI INGREDIENTE ÎN GASTRONOMIE DD.05.01 3 2 78 E 6


2 ANALIZĂ SENZORIALĂ DD.05.02 3 2 53 E 5
3 MARKETING DD.05.03 2 2 42 C 4
4 FIZIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE DD.05.04 3 2 78 E 6
5 TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A PRODUSELOR CULINARE DS.05.05 2 2 1 E 5
6 MANAGEMENT DD.06.06 2 2 67 E 5
TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE, A
DS.06.07 2 2 1 E 6
7 PASTELOR FĂINOASE ȘI A BISCUIȚILOR 78
TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A PRODUSELOR DE PATISERIE -
8 COFETĂRIE DS.06.08 2 2 1 28 C 4
9 GASTRONOMIE TRADIȚIONALĂ DS.06.09 2 2 67 C 5
10 PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS.06.10 90 ore C 4
Total ore obligatorii pe saptamana 13 4 6 1 4E, 8 2 6 2
251 26 240 2E, 3C 24
24 1C 18

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I* V*
credite C S L P I* V*
credite

11 ADMINISTRAREA ORGANIZAȚIEI DS.05.11


1 1 C 4
12 ANTREPRENORIAT ÎN GASTRONOMIE DS.05.12
13 MARKETINGUL SERVICIILOR DS.06.13
2 1 67 E 3
14 PLANIFICAREA ȘI DESIGNUL SPAȚIILOR CULINARE DS.06.14
15 VINUL ȘI TEHNICA DEGUSTĂRII DS.06.15
2 1 2 67 E 3
16 ASOCIEREA PRODUSELOR CULINARE CU VINURI ȘI ALTE BĂUTURI DS.06.16
Total ore optionale pe saptamana 1 1 4 2 2
196 1C 4 196 2E 6
2 8

RECAPITULATIE 14 4 7 1 12 4 8 2
447 4E, 436 4E,
26 2C 30 26 3C 30

Sem. 5 Sem. 6
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I** V**
credite
C S L P I** V**
credite

17 BIOETICA ALIMENTARĂ DS.05.17 2 1 31 C 3


18 INSTRUIRE ASISTATĂ PE CALCULATOR DPPD.NIV1.DS0506 1 1 20 C 2
19 PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNV. PREUNIV. OBLIG. (1) DPPD.NIV1.DS0507 3 31 C 3
20 TOXIINFECŢII ALIMENTARE DS.06.18 2 1 31 C 3
21 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI DPPD.NIV1.DS0604 2 1 31 C 3
22 PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNV. PREUNIV. OBLIG. (2) DPPD.NIV1.DS0608 3 6 C 2
23 EVALUARE FINALĂ - PORTOFOLIU DIDACTIC DPPD.NIV1.DS0508 123 E 5
Total ore facultative pe saptamana 3 5 4 5
82 3C 8 191 1E, 3C 13
8 9

I*-ore de studiu individual pe semestru, V*-forma de verificare

Rector, Decan, Director departament,


Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU

Responsabil program de studiu,


Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Programul de studiu: Științe Gastronomice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022
ANUL IV
Sem. 7 Sem. 8
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline obligatorii USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I* V*
credite
C S L P I* V*
credite

1 GASTRONOMIE INTERNAȚIONALĂ DS.07.01 3 2 78 E 6


2 INOVAȚIE ȘI CREAȚIE ÎN GASTRONOMIE DS.07.02 2 2 67 E 5

3 IGIENA ȘI SECURITATEA MUNCII ÎN UNITĂȚILE DE DS.07.03 3 1 C 4


ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 42
4 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE CATERING DS.07.04 2 2 42 C 4
5 SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII DS.08.05 3 1 1 78 E 6
6 LEGISLAŢIE ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ DD.08.06 2 2 42 C 4
7 TEHNICA SERVIRII DS.08.07 2 2 42 C 4
8 INOCUITATE ALIMENTARĂ DD.08.08 3 2 78 E 6
9 ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ DS.08.09 4 42 C 4
10 PRACTICĂ PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ DS.08.10 60 ore C 2
Total ore obligatorii pe saptamana 10 1 6 10 5 2 5 2E,
229 2E, 2C 19 282 26
17 22 4C

Sem. 7 Sem. 8
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline optionale USV.FIA.IPA Nr. Nr.
C S L P I* V*
credite
C S L P I* V*
credite

11 STILURI ALIMENTARE DS.07.11


ESTETICA PRODUSELOR CULINARE ȘI DE PATISERIE- 2 2 67 E 5
12 DS.07.12
COFETĂRIE

13 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN ALIMENTAȚIE


PUBLICĂ DS.07.13 2 2 67 E 5
14 MANAGEMENTUL OSPITALITĂȚII DS.07.14
15 ETICA ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ DC.07.15
0 1 9 C 1
16 TRADUCEREA TEXTELOR TEHNICE DC.07.16

17 ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI


TURISM DS.08.17
2 1 1 42 E 4
18
ORGANIZAREA UNITĂȚILOR DE PATISERIE-COFETĂRIE DS.08.18
Total ore optionale pe saptamana 4 5 0 0 2 1 1
76 2E, 1C 11 0 1E 4
9 4

RECAPITULATIE 14 6 6 12 6 2 6 5E,
305 4E, 3C 30 282
4C 30
26 26

Sem. 7 Sem. 8
Nr. Cod disciplina
crt. Discipline facultative USV.FIA.IPA C Nr. Nr.
S L P I* V*
credite
C S L P I* V*
credite

19 COMUNICARE ÎN AFACERI DC.07.20 2 1 31 C 3


20 ECONOMIE GENERALĂ DC.08.21 2 1 31 C 3
2 1 2 1
Total ore facultative pe saptamana 31 1C 3 31 1C 3
3 3
I*-ore de studiu individual pe semestru, V*-forma de verificare

Rector, Decan, Director departament,


Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU
Responsabil program de studiu,
Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate


Programul de studiu: Științe Gastronomice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Valabil începând cu anul I universitar: 2021-2022

Competenţe profesionale ale programului de studiu Competenţe transversale

C1. Identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă,


rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă,
notiunilor specifice gastronomiei. punctualitate şi asumarea răspunderii pentru
C2. Conducerea proceselor generale de rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt,
gandire analitica si critica, rezolvarea de probleme
gastronomie, exploatarea instalatiilor si
etc, pe baza principiilor normelor şi a valorilor codului
echipamentelor din alimentația publică de etică profesională în domeniul alimentar;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza si CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul
unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor
proiectarea gastronomică de la materii prime pana la empatice de comunicare interpersonală şi de

asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea


produs finit.
C4. Proiectarea de produse alimentare noi, activităţii de grup in vederea tratarii/rezolvarii de
conflicte individulale/de grup, precum şi gestionarea
implementarea si managementul de proiecte optima a timpului;
C5. Managementul și marketingul producției, CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de
controlul calității produselor culinare și de patiserie- învăţare – formare pentru achizitionarea informatiei
cofetărie din baze de date bibliografice si electronice atat in
C6. Managementul resurselor umane din unități limba romana, cat si intr-o limba de circulatie
internationala, precum si evaluarea necesităţii şi
utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei
gastronomice continue.

Rector, Decan,
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN

Director departament,

Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU

Responsabil program de studiu,


Prof.univ.dr.ing. Mircea OROIAN
Ştefan cel Mare University of Suceava
Faculty of Food Engineering
STUDY PLAN
Field: Applied engineering sciences
BachelorStudy Programme: Gastronomic sciences
Mode of study: full-time
Study duration: 4 years
Available since I university year: 2021-2022

Professional competences of study


programme Transversal competences
C1. Adequate identification, description and CT1. Application of perseverance, rigor, efficiency and
use of the notions specific to gastronomy. responsibility strategies to labor, punctuality and liability
holding of the personal activity results, creativity, good
C2. Managing the general processes of
sense, analytical and critical thinking, problem solving etc.,
gastronomy, exploiting the installations and
equipment of the public food. on the basis of principles, norms and values of professional
ethical code in the food field;
C3 Survey, management, analysis and design CT2. Application of interrelation techniques within the
of gastronomic technologies from raw team; amplification and smoothing of interpersonal
materials to finished product.
communication empathic skills and specific responsibility
bearing in view of carrying on group activities to deal
C4. Design of new food products, project
implementation and management. with/solve out individual/group conflicts, as well as
optimum time management;
C5. Production management and marketing, CT3.Efficient use of different learning-training ways and
quality control of culinary products and techniques for information acquisition from bibliographic
confectionery
and electronic data bases both in Romanian and in an
C6. Human resource management in international language, as well as the need and usefulness
gastronomic units. assessment of extrinsic and intrinsic motivations of
continuous education.

Rector, Dean,
Prof. Ph.D.Eng. Valentin POPA Prof. Ph.D.Eng. Mircea OROIAN

Head of Department,

Assoc. Prof. Ph.D.Eng. Ana LEAHU

Responsible degree program,


Prof. Ph.D.Eng. Mircea OROIAN
Universitatea ,,Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Alimentară
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Domeniul: Științe Inginerești Aplicate
Programul de studiu: Științe Gastronomice Forma de învăţământ: zi, cu frecvenţă
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre) Valabil începând cu anul universitar: 2021-2022
Structura anului Nr. săptămâni Nr. ore Nr.ore fizice
universitar activităţi didactice practică pe săptămână*

Anul de studii Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II


I 14 14 26 26
II 14 14 90 26 26
III 14 14 90 26 26
IV 14 14 60 26 26
*Discipline obligatorii + opţionale *Exprimarea mediei numărului de ore fizice pe săptămână nu include Practica
BILANT
NR. DE ORE NR. DE
Nr. crt DISCIPLINE % realizat % recom. % realizat % recom.
FIZICE CREDITE

OBLIGATORII 2830
1. 89.78% max. 90 215 89.58% max. 90
din care Practică 240
2. OPTIONALE 322 10.22% min. 10 25 10.42% min. 10
TOTAL OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 100.00% 100 100
3. FACULTATIVE 490 15.55% min. 10 58 -

NR. DE Nr. de ore


Nr. crt DISCIPLINE NR. DE ORE FIZICE % realizat % recom.
CREDITE Curs Aplicaţii

DISCIPLINE 546 17.32% min. 17 42 280 266


1. FUNDAMENTALE
2. DISCIPLINE ÎN DOMENIU 1210 38.39% min.38 94 630 580
DISCIPLINE DE 1214 38.52% min. 25 89 518 696
3. SPECIALITATE
DISCIPLINE
4. COMPLEMENTARE 182 5.77% max. 8 15 0 182

NUMAR TOTAL DE ORE 3152 100.00% 100.00 240 1428 1724


*Creditele aferente disciplinei Educație fizică și sport se acordă peste cele obligatorii și nu se pot transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii
Înscrierea la examenul de diplomă este condiționată de obținerea tuturor creditelor aferente disciplinei Educație fizică și sport
NUMAR ORE CURS / ORE APLICATII 0.83
Nr. Nr. forme de verificare Total
Forma de verificare
crt. An I An II An III An IV Nr. %
1. Examen 9 9 8 9 35 57.38%
2. Colocviu 7 7 5 7 26 42.62%
3. Proiect 3 3 6
TOTAL 16 16 13 16 61 100.00%
Rector, Decan, Director departament,

Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA Prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN Conf.univ.dr.ing. Ana LEAHU

Responsabil program de studiu,

Prof. univ. dr. ing. Mircea OROIAN


1 ANALIZĂ MATEMATICĂ DF.01.01 2 2
2 FIZICĂ DF.01.02 2
3 CHIMIE (1) DF.01.03 3
5 INFORMATICĂ APLICATĂ DF.01.05 2

DF.02.09
9 ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI DIFERENȚIALĂ
10 TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI STATISTICĂ MATEMATICĂ DF.02.10
11 CHIMIE (2) DF.02.11
12 FIZICĂ (2) DF.02.12
14 GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR DF.02.14
9 2

NR ORE
PONDER
E
NR
CREDITE
PONDER
E

4 PSIHOLOGIA CONSUMATORULUI DD.02.04 2

DD.02.15
15 POLITICI ȘI STRATEGII GLOBALE DE SECURITATE ALIMENTARĂ
1 BAZELE GASTRONOMIEI ȘI GASTROTEHNIEI (1) DD.03.01 3
2 BIOCHIMIA PRODUSELOR ALIMENTARE DD.03.02 3
3 MICROBIOLOGIE GENERALĂ DD.03.03 3
4 Tehnici și procese fundamentale în gastronomie (1) DD.03.04 2 2
5 BAZELE CONTABILITĂȚII DD.03.05 2 2
9 BAZELE GASTRONOMIEI ȘI GASTROTEHNIEI (2) DD.04.08
10 CHIMIA ALIMENTELOR DD.04.09
12 ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN GASTRONOMIE DD.04.11
Tehnici și procese fundamentale în gastronomie (2) DD.04.11
16 PRACTICĂ DE DOMENIU DD.04.14
1 ADITIVI ȘI INGREDIENTE ÎN GASTRONOMIE DD.05.01 3
2 ANALIZĂ SENZORIALĂ DD.05.02 3
3 MARKETING DD.05.03 2 2
4 FIZIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE DD.05.04 3 2
6 MANAGEMENT DD.06.06
6 LEGISLAŢIE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ DD.08.06
8 Inocuitate alimentară DD.08.08
26 8

NR ORE

NR CREDITE
11 MICROBIOLOGIE SPECIALĂ DS.04.10
5 Tehnologia de obținere a produselor culinare DS.05.05 2
Tehnologia de obținere a produselor de panificație, a pastelor făinoase și
DS.06.07
7 a biscuiților
8 Tehnologia de obținere a produselor de patiserie - cofetărie DS.06.08
9 Gastronomie tradițională locală și globală DS.06.09
10 PRACTICĂ DE SPECIALITATE DS.06.10
11 Administrarea organizației DS.05.11 1
12 Antreprenoriat în gastronomie DS.05.12
13 MARKETINGUL SERVICIILOR DS.06.13
14 Planificarea și designul spațiilor culinare DS.06.14
15 Vinul și tehnica degustării DS.06.15
16 Asocierea produselor culinare cu vinuri și alte băuturi DS.06.16
1 Gastronomie internațională DS.07.01 3
2 Inovație și creație în gastronomie DS.07.02 2
3 Igiena și securitatea muncii în unitățile de alimentație publică DS.07.03 3 1
4 Tehnologia produselor de catering DS.07.04 2
5 Sisteme de asigurare a calității DS.08.05
7 Tehnica servirii DS.08.07
9 ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ DS.08.09
10 PRACTICĂ PENTRU PROIECTUL DE DIPLOMĂ DS.08.10
11 Stiluri alimentare DS.07.11 2 2
12 Estetica produselor culinare și de patiserie-cofetărie DS.07.12

13 2 2
Managementul resurselor umane din alimentație publică și turism DS.07.13
14 Managementul ospitalității DS.07.14

17 Organizarea unităților de alimentație publică și turism DS.08.17


18 Organizarea unităților de patiserie-cofetărie DS.08.18
17 5

NR ORE
CREDITE

6 ANALIZA DISCURSULUI DC.01.06 2


7 LIMBA ENGLEZĂ (1) DC.01.07 2
8 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (1)* DC.01.08 1
16 LIMBA ENGLEZĂ (2) DC.02.16
17 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (2)* DC.02.17
6 LIMBA ENGLEZĂ (3) DC.03.06 1
7 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT(3)* DC.03.07 1
14 LIMBA ENGLEZĂ (4) DC.04.12
15 EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT (4)* DC.04.13
15 ETICA ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ DC.07.15 0 1
16 TRADUCEREA TEXTELOR TEHNICE DC.07.16

8
Cod Sem. 5
Nr. crt. Discipline optionale disciplina
USV.FIA.IPA C S

11 Administrarea organizației DS.05.11


1
12 Antreprenoriat în gastronomie DS.05.12
13 MARKETINGUL SERVICIILOR DS.06.13
14 Planificarea și designul spațiilor culinare DS.06.14
15 Vinul și tehnica degustării DS.06.15
16 Asocierea produselor culinare cu vinuri și alte băuturi DS.06.16
11 Stiluri alimentare DS.07.11
2 2
12 Estetica produselor culinare și de patiserie-cofetărie DS.07.12

13
Managementul resurselor umane din alimentație publică și turism DS.07.13 2 2
14 Managementul ospitalității DS.07.14
15 ETICA ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ DC.07.15
0 1
16 TRADUCEREA TEXTELOR TEHNICE DC.07.16
17 Organizarea unităților de alimentație publică și turism DS.08.17
18 Organizarea unităților de patiserie-cofetărie DS.08.18

23
322
0.102157
67 E 5
2 42 E 4
3 39 E 5
2 42 E 4

2 2
2 2
3 3
2 1
2 2
7 0 190 0 18 11 4 6 0

39 546

0.17322335

42

0.175

1 81 E 5

1 1
2 53 E 5
2 78 E 6
3 64 E 6
67 E 5
67 C 5
3 2
3 2
2 2
3 2
6.428571429
2 78 E 6
2 53 C 5
42 C 4
78 C 6
2 2
2 2
3 2
12 0 661 0 53 19 15.42857 6 0

86.42857143 1210 0.383883

94 0.391667 602

616
3 2
2 1 5

2 3

2 2 1
2 2
6.428571429
1 E 4

2 1

2 1 2

2 78 E 6
2 67 E 5
42 C 4
2 42 C 4
3 1 1
2 2
4
4.285714286
67 E 5

67 E 5

2 1 1

9 1 363 0 38 20 15.71429 12 7

86.71428571 1214 0.385152 518


89 0.370833

70 C 4
45 C 3
C* 1*
2
1
59 C 3
C* 1*
1
1
9 C 1

5
NR ORE 13 182
PONDERE 0.057741
CREDITE 16
PONDERE CRED 6.666667

Sem. 5 Sem. 6
L P I* V* Nr. credite C S L P

1 E 4

2 1

2 1 2

E 5
67

67 E 5

9 C 1

2 1 1

credite 25
67 E 5
67 E 5
64 E 6
56 E 4
42 C 4
296 0 24

45 C 3

53 E 5
53 E 5
67 E 5
53 5
C 3

67 E 5
42 C 4
78 E 6
458 0 41
53 E 5

28 C 4
67 C 5
C 4

67 E 3

67 E 3

78 E 6
42 C 4
42 C 4
C 2

42 E 4

486 0 50

49.71429
696

45 C 3
C* 1*

34 C 2
C* 1*
Sem. 6
I* V* Nr. credite

67 E 3

67 E 3

42 E 4