Sunteți pe pagina 1din 14

Cursul 2

Conţinut:
1. Familia şi gradele de rudenie;
2. Prezentul simplu (formare, utilizare);
3. Prezentul continuu (formare, utilizare);
4. Numeralul în limba engleză;
5. Calendarul (exprimarea orei şi a datei);
6. Substantivul (clasificare, plural);
7. Propoziţii interogative;
8. Shopping (magazine, mărfuri, consignaţie).

1. FAMILIA SI RUDELE (THE FAMILY)

− parents = părinţi
o father, daddy = tată, tătic
o mother, mummy = mamă, mămică
− child / children = copil / copii
− boy = son / girl = daughter  băiat / fiu = fată / fiică
− brother / sister = frate / soră
− grandparents = bunici
o grandfather = grandpa = bunic
o grandmother = grandma = granny = big mama (slang) = bunică, mamaie
− grandchildren = nepoţi de bunici
o grandson = nepot
o granddaughter = nepoată
− great – grandparents = străbunici, strămoşi
− uncle = unchi şi aunt = mătuşă (auntie = mătuşică)
− nephew = nepot de unchi, - niece = nepoată de unchi
− cousin = verişor (ă)
− familia obţinută prin căsătorie se numeşte folosind cuvântul din familia de bază + expresia
„in – law”
ex: father – in – law = socru
son – in – law = ginere
sister – in – law = cumnată
− godfather = naş şi - godmother = naşă (botez)
− best man = naş şi - maid of honor = naşă (nuntă)
− familia obţinută prin recăsătorire (vitregă) se numeşte folosind familia iniţială dar cu „step”
înainte:
ex: step – father = tată vitreg
step – son = fiu vitreg
step – sister = soră vitregă
− relative, relation = rudă
− near relation = rudă apropiată (distant = îndepărtatã)
− relation – in –law = rudă prin alianţă
− kinship = rudenie
− nick – name = poreclă
− pet - name
− Christian name = nume de botez
− to marry = a se căsători (married = căsătorit)
1
− husband and wife = soţ şi soţie
− to divorce = a divorţa (divorced = divorţat)
− to engage = a se logodi (engaged = logodit)
− to have broken off the engagement = a rupe logodna
− single (bachelor, spinster) = singur (celibatar, celibatară)
− fiancé(e) = logodnic (ă)
− groom = mire --> bride = mireasă
− Are you a large family? = Sunteţi o familie numeroasă?
− What is your maiden name? = Care este numele dvs. de domnişoară ?
− When did you get married? = Când v-aţi căsătorit?
− Who is your sister married to? = Cu cine e măritată sora ta ?
− She’s married to doctor Gray. = E măritată cu doctoral Gray.
− When are (were) you born? = Când sunteţi născut?
− I was born on May 28, 1965. = M-am născut pe 28.05. 65.
− How old are you? = Ce vârstă aveţi?
− I’m thirty-eight (years old). = Am 38 de ani.
− You look much younger. You don’t look your age. = Pari mai tânăr, nu arăţi vârsta.
− I’m getting (growing old) = îmbătrânesc
− You look older. You seem to have grown old. = Arăţi mai în vârstă. Arăţi îmbătrânit.
− How old is your husband? = Ce vârstă are soţul?
− He is : the same age (aceeaşi), my junior by ten years (mai mic cu 10 ani), my senior by ten
years (mai mare)
− To be under age = a fi minor
− To be of age = a fi major
− Full age =majorat
− In his (her) prime = în floarea vârstei
− Middle-aged = între două vârste
− Elderly = vârstnic(ă)
− The late = decedat / defunct
− I have an eight years old daughter = am o fată de 8 ani
− I have two grown-up children = am 2 copii mari
− Voi împlini 40 ani luna viitoare = I shall be forty next month
− Am împlinit 40 ani luna trecută = I was forty last month

2. PREZENTUL SIMPLU

 Se formează astfel :
- afirmativ :I, we, you, they + verb (infinitiv scurt)
he, she, it + verb (inf sc) + s
- negativ: I, we, you, they + DO + NOT (DON’T) + verb (inf sc)
he, she, it + DOES + NOT (DOESN’T) + verb (fără s)
- interogativ: DO + I, we, you, they + verb (inf) …?
DOES + he, she, it + verb(fără s)…?
Ex: Does he speak English? (El vorbeşte englezeşte? Da/nu)
Yes, he speaks English
No, he doesn’t speak English.
Atenţie! Pentru el/ea (pers. III sing.) se pune „s” NUMAI la afirmativ! La negativ si-n întrebare „s”
este preluat de auxiliar (DOES).
 Reguli de ortografie pentru „s”:
2
1. verbele terminate în o, s, x, sh, ch primesc mai întâi „e” şi apoi „s”.
Ex: I do  he does (a face), I pass  he passes (a trece)
You wash  she washes (a spăla), you watch  she watches (a privi)

2. verbele terminate în „y” care are înainte o consoană îl schimbă în „i” şi primesc „es”.
Ex: I try  he tries (a încerca), you cry  she cries (a plânge)

Observaţie! Aceste reguli nu se aplică verbelor terminate în „th” (prima regulă) şi când „y” are înainte
vocală.
Ex: I play football  he plays football.

 Se traduce în româneşte prin prezent.

 Utilizarea prezentului simplu:


1. pentru a exprima acţiuni repetate, stări repetate şi obiceiuri din prezent.
Ex: I watch TV every evening (Privesc la TV în fiecare seară)
I always wake up early (Mă trezesc întotdeauna devreme)
Observaţie! Se folosesc două tipuri de adverbe:
a. de frecvenţă (arată de câte ori se petrece acţiunea) care se pun înaintea verbului. Aceste
adverbe pot fi: always (întotdeauna), usually (de obicei), often (adesea),sometimes
(câteodată), rarely (rar), never (niciodată).
Atenţie! Adverbul never este negativ ceea ce obligă folosirea verbului la afirmativ. În limba engleză
NU există două negaţii în aceeaşi propoziţie (ca-n română).
Ex: He never says something like that.
El nu spune niciodată ceva de genul acesta.
b. de timp: adverbele de timp se pun la sfârşitul sau la începutul propoziţiei, NU se
intercalează! Pot fi: today (astăzi), this week/month/year/Sunday (săptămâna aceasta, luna
aceasta, anul acesta), every day / evening / week / month / Sunday / summer (în fiecare zi,
seară, lună, duminică, vară, etc), at present (în prezent), once in a blue moon (la paştele
cailor).
2. pentru a exprima acţiuni permanente.
Ex: We live in Galaţi (locuim în Galaţi).
3. pentru a exprima adevăruri general valabile.
Ex: The sun rises in the East (soarele răsare la est).
4. pentru a exprima acţiuni viitoare NUMAI când sunt oficial planificate şi anunţate (orar mijloace
de transport, conferinţe, spectacole, etc). In această situaţie se traduce prin viitor!
Ex: The plane takes off at 18:30 tomorrow.
Avionul va decola mâine la 18:30.
5. tot cu valoare de viitor (se traduce prin viitor), prezentul simplu se foloseşte în fraza condiţională
(regula I) pentru că în lb. engleză NU avem voie să punem viitor după IF (dacă):
Ex: If I have money I will buy that car.
Dacă voi avea bani, voi cumpăra acea maşină.
Aceeaşi situaţie există şi în propoziţiile temporale ptr. că nu avem voie să punem viitor după
WHEN (când), AS SOON AS (de îndată ce), AFTER (după), BEFORE (înainte).
Ex: As soon as he arrives he will cal you.
De îndată ce va ajunge, te va suna.

APLICATIE: EVERYDAY ACTIVITIES (activităţi zilnice)


− I get out of bed at quarter to seven in the morning.
− I open the window and I do my morning exercises in front of the open window.
− I brush my teeth and I have a shower. I dry myself quickly on a towel and I get dressed.
− I have my breakfast and I leave for my office at half past seven.
3
− At four o’clock, when the program is over, I go home.
− I have my dinner and after a short rest, I go out shopping, if necessary.
− In the evening I watch TV, listen to music or read something.
− My friends often come to see me in the evening. We talk and drink a glass of wine.

PREZENTUL CONTINUU

 Se formează astfel:
- afirmativ : I …they + TO BE (prezent) + verb + ing
- negativ: I …they + TO BE (prez) + NOT + verb + ing
- interogativ: TO BE (prez) + I … they + verb + ing?
Ex: Is he watching TV now?
Yes, he is watching TV now.
No, he is not (isn’t) watching TV now.

 Se traduce prin present.


 Utilizarea prezentului continuu
1. pentru a exprima acţiuni aflate în desfăşurare în momentul vorbirii.
Ca adverbe de timp se folosesc : now (acum), at this moment (în acest moment).
Ex: I am reading now (citesc acum).

2. pentru a exprima acţiuni sau stări temporare dar care au loc într-o perioadă prezentă.
Ca adverbe se folosesc : today (astăzi), this week / month / year (săptămâna aceasta, luna aceasta, anul
acesta), at present (în prezent).
Ex: I’m working hard this month (Lucrez din greu luna asta).

3. pentru a exprima acţiuni repetate care îl deranjează pe vorbitor prin frecvenţa lor
Ex : You are always asking me stupid questions !
Îmi pui mereu întrebări stupide !

4. pentru a exprima aranjamente pentru viitor NUMAI când vorbitorul a planificat, a aranjat
deja ce are de făcut.
In această situaţie se traduce prin viitor.
Ex : - What are you doing next week – end ?
- I’m having dinner with my sister – in – law.
(Ce vei face în următorul week – end?
Voi lua masa cu cumnata mea.)

 Reguli de ortografie la adăugarea terminaţiei “ing”

1. Verbele terminate în “ie” transformă în “y”+ing


Ex: lie  lying, die  dying, tie  tying
(a sta întins, a se întinde / a muri, a dispărea, sfârşi / a lega, îngrădi)
2. Verbele terminate în “e” îl pierd
Ex: smoke – smoking, hope – hoping (a fuma / a spera)
3. Se dublează consoana finală dacă verbul se termină în alternanţa consoană – vocală –
consoană şi are o silabă sau are mai multe silabe şi ultima e accentuată.
Ex: stop – stopping (a opri), plan – planning (a plănui, planifica), regret – regretting (regreta),
begin – beginnig (a începe)

4
NUMERALUL

Există mai multe tipuri de numeral :


 NUMERALUL CARDINAL
1 – one, 2 – two, 3 – three, …12 – twelve (vezi pagina xerografiata)
- numeralele între 13 – 19 se formează cu terminaţia «teen », de unde şi “teen age” = adolescenţă.
Ex : 13 – thirteen, 19 – nineteen
- numeralele din 10 în 10 se formează cu terminaţia “ty”
Ex: 20 – twenty, 80 – eighty
- între zeci şi unităţi se pune liniuţă de unire.
Ex: 22 = twenty – two, 45 = fourty – five
Atenţie! Zecile au formă de plural numai în situaţiile de genul: tens and tens of people = zeci şi zeci
de oameni; the seventies = anii ‘70
- sutele, miile şi milioanele NU se pun la plural când sunt numărate dar au formă de plural pentru:
hundreds and hundreds of books = sute şi sute de cărţi
- miile, sutele se leagă prin “and” de celelalte numerale
Ex: two hundread and twenty-five = 225
- mie = thousand, milion = million, miliard = billion
- zero se citeşte [zir∂ u] în ştiinţă
Ex: ± 10o – ten degrees above / below zero
Se citeşte [∂ u] în numere de telefon şi-n vorbirea obişnuită
Se citeşte [nil] în sport  The score is three to nil (scorul e 3:0)
Se citeşte [n∂ t] = nought ca echivalentul ptr. “nimic” din română

 NUMERALUL ORDINAL

Se formează din numeralul cardinal la care se adaugă terminaţia “th”. Numai primele trei au forme
definite. Arată ordinea sau poziţia într-un şir.
Ex: the first = primul, the second = al doilea, the third = al treilea, the four+th = al patrulea, etc.
Atenţie! Numeralul ordinal trebuie să aibă înainte articolul hotărât “the” chiar şi când e scris ca cifră.
Ex: the fourth = the 4th

 NUMERALUL FRACTIONAR

Fracţia ordinară: la numărător avem un numeral cardinal, iar la numitor unul ordinal. Cand
sunt scrise în litere, se leagă prin cratimă.
Pentru cifre mari se foloseşte “over” (pe/peste) şi se citeşte cifră cu cifră pentru evitarea confuziei.
Ex: 1/4=one-fourth, 5/9= five-ninth
Dar 6/243 = six over two-four-three .
Fracţia zecimală: acolo unde romanii pun virgulă, englezii pun punct şi invers.
Ex: 1.600=1,600=one thousand and six hundred
1,32=1.32=one point three two.
Procentual: % = per cent, 10% = ten per cent.

 NUMERALUL COLECTIV

Exprimă ideea de plural într-o formă de singular:


− COUPLE= doi, două, cuplu _ a couple of days (2 zile)
5
− PAIR=2, pereche _ a pair of shoes ( o pereche de pantofi)
− DOZEN=duzină _ three dozen of eggs ( 3 duzini de ouă)
− GROSS=12 dozen
− GREAT GROSS=12 gross=144 dozen.

 NUMERALUL MULTIPLICATIV

Cu excepţia primelor două, se formează din numeralul cardinal + TIMES


Ex: OANCE-o dată , TWICE ( de două ori ), THREE TIMES ( de trei ori), FOUR TIMES ( de 4
ori), etc.
Pentru acest tip de numeral există şi o formă folosită în limbaj ethnic.
Ex: SINGLE (1), DOUBLE (2), TRIPLE (3), FOURFOLD (4), TENFOLD (10), etc.
− Numeral cardinal + AT A TIME
Ex: one at a time ( unul odată ), two at a time ( 2 odată )
− Numeral cardinal + BY+ numeral cardinal.
Ex: one by one ( unul cate unul), two by two ( 2 cate doi)
− Numeral cardinal+AND+numeral cardinal
Ex: two and two ( 2 şi cu 2), three and three ( 3 şi cu 3).
− BY THE+numeral cardinal, colectiv
Ex: by the hundred ( cu suta ) , by the dozen ( cu duzina ).

APROXIMATIA
Se exprimă prin cuvinte ca: ABOUT=cam, cca, în jur de ; ALMOST=NEARLY (aproape),
approximately=aproximativ.
Ex: this car is about 5,000 USD ( maşina asta e în jur de 5.000 $).

DEPASIREA
Se exprimă prin cuvinte ca:
OVER=peste, MORE THAN=mai mult de, AND MORE=pe puţin
Ex: This car is over 5,000 $;
This car is more than 5,000$;
This car is 5,000 $ and more.

EXPRIMAREA OREI
What time is it? (cat e ceasul?)
O’clock

(-)
(+) Quarter
To
Past
Half
A.M = antemeridian ( dimineaţă);
P.M = postmeridian (seara);
9:00 = It’s nine o,clock;
9:10 = It’s ten minutes past nine;
9:15 = It’s quarter past nine;
9:30 = It’s half past nine;
9:45 = It’s quarter to ten;
9:50 = t’s ten minutes to ten;

12 = It’s noon (pranzul)


6
It’s midnight (miezul nopţii).

In system american:
3:10 = three ten, 5:15 = five fifteen, 20:40 = twenty forty, 12:00 = twelve hundred.

CALENDARUL
The days of the week are (zilele săptămanii sunt): MONDAY = luni, TUESDAY = marţi,
WEDNESDAY = miercuri, THURSDAY = joi, FRIDAY = vineri, SATURDAY = sambătă,
SUNDAY = duminică.
The months of the year are ( lunile anului sunt):
JANUARY JULY
FEBRUARY AUGUST
MARCH SEPTEMBER
APRIL OCTOBER
MAY NOVEMBER
JUNE DECEMBER

ATENTIE! Lunile anului şi zilele săptămanii se scriu cu literă mare indifferent de poziţia lor in
propoziţie, pe cand anotimpurile NU!!!!

EXPRIMAREA DATEI (the date): What day is today?


Today is : the 2nd of January 1998
January 2, 1998.
Anul se citeşte fie întreg, fie în două bucăţi. De obicei englezii pun întai luna şi apoi ziua ( în scris).
The four seasons are:
spring = primăvara, autumn = toamna
summer = vara, , winter = iarna.
Atenţie! In engleză anotimpurile nu se articulează (the).
Ex: The farmers work the land in spring. (fermierii lucrează pămantul primăvara).
Momentele zilei:
in the morning = dimineaţa, at noon = la pranz, in the afternoon = dupăamiaza, in the evening = seara,
at midnight = la miezul nopţii, at dawn = în zori, at night = noaptea (by night), by day = ziua.

SUBSTANTIVUL

Clasificare:
o Substantive proprii: denumesc fiinţe, locuri, evenimente istorice, naţionalităţi, lunile, zilele, etc.
Acestea se scriu cu literă mare oriunde ar fi in propozitie
Ex: Dan gray, England, London, World war I, Englishman, Sunday, January.
o Substantive commune: care se impart în mai multe categorii;
o Substantive commune concrete: numesc persoane neprecizate, plante, animale, fenomene,
lucruri ce pot fi atinse cu mana;
Ex: boy-girl, flower-tree, dog-cat, rain-snow, chair.

o Substantive comune abstracte: numesc stări, sentimente, noţiuni generale, acţiuni.


Ex: sadness, blues, love, hate, fight, motif, dream.
o Substantive commune colective: la singular numesc o pluralitate de obiecte sau persoane
similare considerate a fi un tot unitar.
Ex: army ( armată ), team(echipă), people (grup de oameni);
o Substantive comune numărabile: au atat formă de plural cat şi de singular
Ex: boy-boys, girl-girls;

7
o Substantive comune nenumărabile: NU au decat formă de singular, chiar dacă în română
traducem cu plural. Nu primesc în faţa lor articolul nehotărat a/an. Se folosesc NUMAI cu
verbul la singular.
Ex: The information is interesting.
Informaţiile sunt interesante.

GENUL SUBSTANTIVELOR

o Masculin: pentru fiinţe de sex bărbătesc


Ex: boy, man, brother, bull, cock;
o Feminin: pentru fiinţe de sex femeiesc.
Ex: girl, woman, sister, cow;
o Neutru: pentru obiecte sau fiinţe al căror sex nu contează.
Ex: house, table, cat, dog, baby;
o Comun: pentru substantive care au aceiaşi formă la ambele genuri
Ex: teacher, doctor, child, friend, pupil, engineer, writer.

NUMARUL SUBSTANTIVELOR

o Singular: este forma din dicţionar. Numeşte o singură fiinţă sau un singur lucru.
o Plural: numeşte mai multe fiinţe/lucruri. Se obţine adăugand “s” la sfarşitul formei de singular.
Ex: boy-boys, book-books.
EXCEPTII:
− Subst. terminate în o, x, s, z, ch, sh, primesc “es”.
Ex: fox-foxes, bus - buses, watch-watches.
− Subst. terminate în “y” care are înainte o consoană, îl transformă în “i”+es.
Ex: baby-babies, country-countries, hobby-hobbies.
Obs. Regulile nu se aplică pentru cele terminate în “th” sau cand y are înainte o vocală.
Ex: month-months, toy - toys
− Subst. terminate în f sau fe la plural se transformă în “ves”
Ex: leaf-leaves, wolf-wolves, elf-elves
Excepţii: chief-chiefs, dwarf-dwarfs, cliff-cliffs, grief-griefs, roof-roofs, proof-proofs.
− Subst. preluate din limba străină primesc “s” direct, nu se supun regulilor.
Ex: piano-pianos, photo-photos, soprano-sopranos.

SUBSTANTIVE CU PLURAL NEREGULAT


Există două categorii:
− Substantive care îşi schimbă forma la plural:
Man – men foot – feet
Woman – women tooth – teeth
Mouse – mice child – children
Goose – geese ox – oxen
− Substantive care fie au două forme de plural fie au două traduceri:
Ex: die( zar, matriţă ) – dies = matriţe
– dice =zaruri
index (index) – indexes (indexuri)
– indices (indici, indicatori).
Medium ( mediu, pers) – mediums ( pers )
– media (mass-media, multimedia ).
Custom (obicei, tradiţie) – customs (obiceiuri/vamă)
8
Damage (avarie, stricăciune) – damages (avarii / despăgubiri)
Pain (durere) – pains (dureri, osteneală)
Manner (s) = mod – moduri, maniere / purtare
Receipt – chitanţe; receipts = chitanţe, încasări
Return = înapoiere / redare  returns = înapoieri / venituri
Advice – sfat  advices = informaţii, comunicări, ştiri
Bearing = conduită  bearings = direcţie, poziţie relativă
Practice – practică  practices = maşinaţii
Work – muncă  works = mecanismul unui ceas / maşini
Cost – cost, preţ  costs = cheltuieli

Nume de culori la plural


− blues = melodie tristă, stare de melancolie, deprimare
− greens = verdeţuri, fete tinere, dolari
− whites = albaştri, lenjerie
− grays = haine gri, cai cenuşii

Substantive nenumărabile
Nu primesc “s”, a / an şi se folosesc cu verbul la singular.
Luck advice equipment business light
Nonsense luggage knowledge money news
Information furniture fun merchandise
Happiness peace bread meat
Sand rice progress thunder

Substantive numai cu formă de plural


− boli şi stări: blues, hysterics
− îmbrăcăminte din două părţi: pants, jeans, overalls, shorts
− instrumente: glasses, scissors
− ştiinţe, obiecte de studiu: economics, informatics, mathematics
− nume geografice: the Alps, the Carpathians
− părţi ale corpului: vitals, genitals
− diverse: customs, damages, means, manners, stairs, thanks

Substantive compuse
− “s” se adaugă la ultimul cuvânt, când e considerat tot unitar
Ex: class – fellows forget – me – nots 20years – olds
Grown – ups merry – go – rounds
− după primul substantiv când restul cuvintelor au rol de atribut
Ex: fathers – in – law lookers – on
Mothers – in – law passers – by

Substantive proprii
− se adaugă “s” la sfârşit indiferent de litera finală si obligatoriu art. hot “the” in fata
Ex: the Browns, the Pennys, the Marinos = familia …
the Romeos = mai mulţi băieţi numiţi Romeo sau cu calităţi de Romeo

Exerciţiu: Puneţi substantivele din paranteze la plural şi traduceţi:


1. There are hundreds of (book) on the (shelf).
2. All his (toy) are in the room.
3. Those (man) are (tourist).
4. (Child) like (story).
9
5. They left their (watch) on the table.
6. Do you see the white (cliff) of Dover?
7. (Leaf) fall in autumn.
8. There are lots of (goose) on that farm.
9. Do you buy any (potato) and (tomato)?
10. Wipe your (foot) here, please.
11. Those (woman) are (housewife).
12. There are some (mouse) in the courtyard.
13. The (news) is interesting.
14. He packs his (luggage).

PROPOZITII INTEROGATIVE
Folosesc în formare pronume interogative.
Pronumele interogative au aceeaşi formă atât la singular cât şi la plural.
De obicei se aşeaza la începutul propoziţiei.
WHO? = cine, folosit pentru personae
WHOSW? = al cui? A cui? Ale cui? …
TO WHOM? = cui?
WHO (acuzativ)? = pe cine? Pe care? Cu cine?
WHICH (OF)? = care dintre? Care?
WHAT? = care? Ce?, folosit numai pentru lucruri. La persoane se foloseşte întrebând profesia,
ce faci?
Ex: Who are you? (cine eşti tu?)
What are you? I’m an engineer. (ce eşti?)
Which ever? (oare pe care?)
What ever? (oare ce?)
Who’s who? (cine este “cineva”?)
What about you? (dar tu?)
Se mai folosesc şi adverbe interogative, care se pun la început.
HOW? = cum?, WHY? = de ce?, WHEN? = când?
WHERE? = unde?
Obs: Aceste pronume şi adverbe pot fi folosite şi cu alte scopuri în propoziţie, nu neapărat în întrebări.
Ex: Let me know when he will leave for Paris.
Informează-mă când el va pleca la Paris.

SHOPPING
Vezi şi materialul xerocopiat.
Vocabular specific
Shop – magazin
Department store – magazin universal
Supermarket
Mega market – mall
Goods, commodities – bunuri, mărfuri
To go shopping = a merge la cumpărături
− Price –low price = preţ mic --> cheap = ieftin, to cheapen = a ieftini
–high price = preţ ridicat --> expensive / dear = scump, to put up the price = a scumpi
− It’s dear but it pays! = e scump dar merită!
− To sell (sold) = a vinde, to buy = a cumpăra
− Shop assistant, salesman, saleswoman = vânzător
− Customer = client
− What can I do for you? May I help you? = Ce doriţi? (ce pot face pentru dumneavoastră? Pot să
vă ajut?)
− I’d like this, please! = Aş dori, mi-ar plăcea asta, vă rog!
10
− How much is it? What is the price? = Cât costă? Ce preţ are?
− Ready – weighed / ready – packed = preambalat (cântărit şi împachetat)
− Ready – bottled = îmbuteliat
− Wrap / pack = a împacheta, a ambala
− Bill comes (amounts) to 50 $. = Nota de plată este 50$.
− Cash – register (desk) = casa, to pay in cash = plata în numerar
− Price – tag = etichetă
− Tinned /canned = consevant
− Queue = coadă, to queue up = a sta la coadă
− Packet / parcel = pachet
− Paper / plastic bag, = pungă (hârtie / plastic), sacoşă
− Shopkeeper / shop owner = negustorul, proprietarul magazinului
− To leave a deposit = a da acont
− To sell by installments / hire and purchase = a vinde în rate
− Money – banknote – bani de hârtie
– small change – mărunţi, bani de metal
− I have no small change about me = n-am mărunt
− Made in Romania = fabricat în RO, Romanian product = produs românesc
− Gross weight = greutate brută, net weight = neto
− 1 pound = 453,39 grams, 1 pint ~ 0,570l
− order = comandă, a comanda
− delivery charge = taxă de livrare
− fitting – room = cabină de probă

Aplicaţie
THE SEASON (traduceri)
SPRING begin on the twenty first of March. The weather gets warmer. The sun shines brightly
in a blue sky. The snow meets quickly and turns into water. The grass and flowers grows. The birds
come back.
SUMMER begin on the twenty first of June. The weather is hot. We often have thunderstorms.
When the wind blows hard and black clouds cover the sky, we can hear the thunder and see the
lightning.
AUTUMN comes after summer. The weather gets cooler and then colder. The leaves fall from
the trees. It often rains and we need umbrellas.
WINTER comes last. The snow falls and covers the ground. It is very cold. There is frost and it
freezes.

Dialog despre vreme (traduceri)


I.
− What is the weather like in your country?
− We have a temperate climate: warm / hot summers, cold winters and cool / foggy autumns. In
spring the weather is very changeable.
− Well, my country is arid. There is like little rain but when it rains we have thunderstorms and
even hurricanes.

II.
− What is the weather like in your country?
− I think that it is what a spring day looks like. At down the sun is just rising. A cool breeze is
blowing from the east but there are no clouds in the sky. Gradually the breeze turns into a wind.

11
Clouds appear and at noon, the sky is overcast. It lights and thunders large raindrops begin to
fall. But soon the bright sun shines out again. The air is fresh.

VOCABULAR
Cool = răcoros warm = călduţ
Cold = rece hot = fierbinte

To begin = a începe To get warmer = a se încălzi


Weather = vreme To get colder = a se răci
To shine = a străluci To melt = a se topi
Brightly = strălucitor To turn into (water) = a se transforma (în apă)
Snow = zăpadă To grow = a creşte
Rain = ploaie To blow = a sufla
Thunderstorm = furtună To fall = a cădea
Lightning = fulgere
Wind = vânt

THE WEATHER IS FINE


− Is a fine (nice, lovely) day, isn’t it?
− It’s wonderful out today!
− What a clear (starlit, cloudless) night!
− The sun is coming out! I expect we are going to have a fine day.

THE WEATHER IS HOT


− It’s a stuffy day! It’s 40oC in the shade!
− The temperature is rising (going up).
− The heat is unbearable.

THE WEATHER IS BAD


− What a rainy (cloudy, foggy, windy, stormy) day!
− The sky is overcast! It’s still raining hard (fast, heavily).
− It’s raining cats and dogs!
− I’m wet to the skin!

THE WEATHER IS COLD


− What a cold (frosty) day! It’s extremely cold out!
− The river is frozen over! It’s freezing!
− The snow and ice are meeting (snow is falling hard).

EVERYDAY ACTIVITIES

To wake up To get out of bed


To brush To have (take) a shower (bath)
To shave oneself To dry oneself on towel
To leave for To get dressed = to put on (off) clothes
To get to – to arrive To have a rest
To call on – to pass To go shopping
To be over = finished To go for a walk (drive)
Spare time – on duty To go cycling
– off duty To wash
to be back from – to came back To comb

12
− What time do you wake up in the morning?
− Do you do your morning exercises every day?
− Where do you have your shower?
− What do you do next? (after breakfast)
− What time does work begin at your office? (you are on duty)
− What time is the program at your office over?
− What do you do when your program is over? (you are off duty?)
− What time do you go to bed?
− What do you do on Sundays (week - ends)?

I. Răspundeţi la întrebările de mai sus.


II. Vorbiţi liber despre programul dvs. zilnic.

CONVERSATIE LA CUMPARATURI
To the wine counter (la raionul de băuturi)
− Have you got any white wine?
− What kind of white wine: sweet wine, dinner wine, dry wine, sparkling wine …?
− Something fine, I think! You know…I take to drinking!
− Oh, I guess you have to drink a bottle of hock or maybe a bottle of champagne!
− Why not!? Give a bottle of champagne! What kind of strong drinks (spirits) have you got?
− We have got cognac, liqueur, plum brandy, vermouth, vodka, gin, rum whisky …
− Give me a bottle of cognac, please! And soft drinks?
− Mineral water, soda, fruit juice, tonic water…
− Give me a bottle of lemon squash, please!
− Here you are!
− Thanks! Bye!
− Aveţi vin alb?
− De care vin alb: de desert, de masă, sec, spumos…?
− Ceva superior, cred! Ştiţi…m-am apucat de băut!
− Oh, cred că trebuie să beţi o sticlă de vin de Rin sau poate o sticlă de şampanie!
− De ce nu?! Daţi-mi o sticlă de şampanie! Ce fel de băuturi tari aveţi?
− Avem coniac, lichior, ţuică, vermut, vodcă, gin, rom …
− Daţi-mi o sticlă de coniac, vă rog! Şi băuturi răcoritoare?
− Apă minerală, sifon, suc de fructe, apă tonică …
− Daţi-mi o sticlă de suc de lămâie, vă rog!
− Poftiţi!
− Mulţumesc! Pa!

To the bakery Counter (at the baker’s) / La raionul de panificaţie (la brutărie)
− I’d like a loaf of white bread and two loaves of brown bread, please!
− Here you are, sir!
− Have you got whole – meal bread? Or something else?
− Yes, of course. We have got rolls, buns, graham bread, rye bread, fancy bread, currant bun,
ginger bread, sticks, croissants, breadsticks, cracknels, …
− Give me ten rolls and a gingerbread bag, please!
− Here you are!
− Thanks!
− Aş dori o pâine albă şi două pâini negre, vă rog!
13
− Poftiţi, dle.
− Aveţi pâine integrală? Sau altceva?
− Da, bineînţeles. Avem chifle, franzeluţe, graham, pâine de secară, pâiniţe cu lapte, cu stafide,
turtă dulce, grisine, cornuri, crochete, pesmet, covrigei…
− Daţi-mi 10 chifle şi o pungă de turtă dulce, vă rog!
− Poftiţi!
− Mulţumesc!

At the Ladies Ready – Made Clothes department (La raionul de cofecţii de damă)
− Can I find here a fashionable evening dress?
− This is the latest fashion in Paris!
− Oh, haven’t you got the same pattern but a darker shade? Something more stylish?
− Here you are, madam! 100EURO.
− Isn’t this dress rather dear?
− Yes but cheap clothes do not wear well. It is worth the money it costs.
− Yes, it’s dear but it pays, really!
− I advice you to get hold of this dress as long as it’s still on sale!
− Pot găsi aici o rochie de seară elegantă?
− Aceasta este ultima modă la Paris.
− Oh, nu aveţi acelaşi model într-o nuanţă mai închisă? Ceva mai elegant?
− Poftiţi, dnă! 100Euro
− Nu e cam scumpă rochia asta?
− Da dar hainele ieftine nu se poartă bine. Merită banii.
− Mda, e scumpă dar face! Adevărat!
− Vă sfătuiesc să achiziţionaţi această rochie cât se mai găseşte!

14