Sunteți pe pagina 1din 4

STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU
HALA DE DEPOZITARE SI BIROURI
COM. MAGURELE, SOS. BUCURESTI – MAGURELE
JUDETUL ILFOV

1. Date introductive

1.1. Prezentul studiu geotehnic trateaza conditiile geotehnice si fundare pentru


investitia “Hala de depozitare si birouri”, ce urmeaza a se proiecta si executa in
Com. Magurele, judetul Ilfov.

1.2. Hala de depozitate va fi o constructie parter cu dimensiuni in plan de 53.00 x


24.00, avand structura metalica si o singura deschidere.
Constructia anexa destinata pentru birouri si spatii tehnice va avea
dimensiuni in plan 20.50 x 24.00 m, regim de inaltime P + 2E si structura de
rezistanta din beton armat. Aceasta va fi prevazuta cu adapost ALA cu
adancimea de 2.30 m de la suprafata terenului, respectiv la -2.55 m fata de cota
± 0.00 a constructiei.

1.3. Suprafata de teren pe care urmeaza a se executa hala de depozitare si


anexa este pozitionata pe partea stanga a Sos. Bucuresti-Magurele (in prezent
Str. Atomistilor), conform planului de incadrare in zona scara 1:25 000 (plansa nr.
1), anexat.

In urma recunoasterii ampasamentului s-a constatat ca terenul prezinta o


usoara panta dinspre vest spre est si diferente de nivel de ordinul a 20…50 cm.
In trecut, terenul nu a fost construit, iar in prezent este necultivat.
Din punct de vedere geomorfologic ampasamentul este situat in marea unitate
“Campina Romana” – subdiviziunea Bucurestiului”.

2. Cerecetari geotehnice

2.1. In scopul stabilirii stratificatiei si caracteristicilor geotehnice ale terenului, pe


ampasamentul ce face obiectului prezentului studiu s-au executat 2 foraje
geotehnice notate F1 si F2 cu adancimea de 6m de la suprafata terenului
natural.
Pozitiile forajelor geotehnice sunt marcate pe planul de situatie scara 1:500
(plansa nr.2), anexata.

2.2. Forajele au fost executate manual, in sistem uscat si a permis prelevarea de


probe tulburate si netulburate conform STAS 1242/4 – 85. Pe probele
reprezentative de pamant, s-au executat urmatoarele analize si incercari de
laborator geotehnic:
● analize granulometrice;
● limite de plasticitate;
● umiditati, greutati volumice, porozitati, grade de umiditate;
● incercari de compresibilitate in edometru;
● incercari de forfecare neconsolidata – nedrenata;
● determinari privind potentialul de umflare-contractie.

Rezultatele determinarilor de laborator sunt cuprinse in profilele forajelor F1 si


F2, scara 1:50, plansele nr.3 si 4.

3. Stratificatia si caracteristicile geotehnice ale terenului

3.1. Din profilele forajelor F1 si F2 rezulta ca stratificatia terenului in


ampasamentul cerecetat este urmatoarea:

- la partea superioara, un strat de pamant vegetal cafeniu, in grosime de


0.30m (in F1) si 0.20m (in F2);

- in continuare, urmeaza un strat de argila prafoasa galbuie-cafenie, plastic


vartoasa – tare, care de la adancimile de 1.80m (F1) si 2.20m (F2) contine rare
concretiuni de calcar. Forajele F1 si F2 au fost oprite in acest strat la adancimea
de 6m de la suprafata terenului.

Pe baza datelor geologice aferente comunei Magurele, limita inferioara a


stratului de argila prafoasa se gaseste la adancimi de 8.10…9 m de la suprafata
terenului, iar sub acest strat urmeaza un depozit de nisip cu pietris.

3.2 Apa supterana nu a fost interceptata in cele doua foraje pana la adancimea
de 6m. Din datele hidrogeologice de care se dispune in zona, nivelul apei
subterane este situat in jurul adancimii de 8m de la suprafata terenului.

3.3 Caracteristicile geotehnice ale stratului de argila prafoasa galbuie-cafenie


sunt prezentate sub forma de valori medii in tabelul nr. 1.

Caracteristica geotehnica Simbol/U.M. Valoarea medie


(normala)
Indicele de plasticitate Ip 33,4
Indicele de consistenta Ic 0,96
Uniditatea naturala W (%) 18,2
Greutatea volumica У (kN/m 19,7
Porozitatea N(%) 39,4
Gradul de umiditate Sr 0,76
Modulul de deformatie edometric M200-300 (kP) 11066
Tasarea specifica la p=200kPa 1,8
Unghiul de frecare interna 17
Coeziunea 56
In concordanta cu datele din tabelul nr.1, corelate cu prevederile STAS
1243-88, rezulta ca argila prafoasa galbuie-cafenie are plasticitate “mare”,
consistenta in domeniul “plastic vartos” si compresibilitate “medie”.
Tinand seama de valorile indicelui de plasticitate, limitei de contractie si
contractiei volumice, argila prafoasa prezinta caracter “putin activ”, respectiv o
usoara susceptibilitate de a-si modifica volumul la variatii ale umiditatii naturale.
Pe baza interpretarii caracteristicilor geotehnice, rezulta ca in ansamblu
argila prafoasa constituie un teren bun de fundare (STAS 3300/2-85 pcr. 1.6.4.).

4. Conditii de fundare

4.1. In concordanta cu datele transmise de proiectant, hala de depozitate va fi o


constructie parter cu structura metalica, iar anexa pentru birouri si spatii tehnice
va fi o constructie P+2E cu structura din beton armat. Anexa va fi prevazuta cu
un adapost ALA adanc de 2.30 m de la nivelul terenului natural, respective la
-2.55 m fata de cota ± 0.00 a constructiei.

4.2. Pe baza datelor geotehnice obtinute din forajele F1 si F2 executate pe


ampasament, rezulta ca fundarea ambelor constructii se poate face direct, pe
stratul de argila prafoasa galbuie-cafenie, la adancimea D ≥ 1.10 m de la
suprafata terenului sistematizat.

4.3. Presiunea conventionala pe stratul de argila prafoasa pentru fundatii izolate


sub stalpi cu latimea B=0.6…1 m se va considera p.conv.=250 kPa, in gruparea
fundamentala. Aceasta valoare a fost verificata prin calcul la starea critica si
corespunde unui coeficient de siguranta egal cu 3.
Suporturile de presiune pentru incarcari excentrice dupa o directie sau
ambele directii se vor admite conform STAS 3300/2-85, pct. 2.1.

4.4. In zona adapostului ALA, adancimea de fundare se va admite de 0.40 m de


la nivelul pardoselii acestuia, cu valoarea presiunii conventionale mentionata la
pct. 4.3.

4.5. Tasarile terenului de sub fundatii se estimeaza a fi mai mici, uniforme si


compatibile cu structura de rezistenta. Intre hala de depozitare si anexa care au
structura de rezistenta si incarcari diferite se va analiza oportunitatea prevederii
unui rost de tasare.

4.6. Sapaturile pentru fundatii se vor executa in uscat, la taluze provizorii


verticale, nesprijinite. Data fiind argilozitatea terenului de fundare, gropile de
fundatie nu se vor lasa deschise, expuse caldurii solare, precipitatiilor sau ciclului
de inghet-dezghet. In acest scop, ultimul strat de sapatura in grosime de 30 cm
se va indeparta manual numai cu putin timp inainte de turnarea betonului de
egalizare.
4.7. Umpluturile perimetrale fundatiilor se vor executa din pamant argilos local
rezultat din sapaturile pentru fundatii, care se va marunti, aseza in strate
elementare de 15-20 cm grosime, se va stropi cu apa si apoi se va compacta cu
maiuri mecanice.

4.8. Pe suprafata destinata platformelor de descarcare marfa, incarcare marfa,


parcare auto, suprafata terenului va fi nivelata cu buldozerul, decapandu-se
stratul de pamant vegetal cu radacini pe o grosime de 0.20 m, dupa care se va
asterne un strat suport de balast cu grosimea de 40 cm, cilindrat corespunzator
cu compresorul vibrator. Este necesar ca materialul granular sa aiba o curba
granulometrica continua, sa nu contina parti fine mai mult de 8% si sa fie
compactat la un grad de compactare mediu de 95% si minim de 92% din
greutatea volumica maxima in stare uscata determinata prin incercari Proctor.
Informativ, greutatea volumica maxima in stare uscata pentru stratul de balast se
poate considera …..+21 kN/m.c. la umiditatea optima de compactate
woc.=5..7%.

4.9. Bazinul vidanjabil, rezervorul de combustibil ingropat si cel de apa pentru


incendiu se vor funda la adancimea din proiect stabilita tehnologic, dar nu la mai
putin de 1m de la nivelul terenului.

5. Consideratii finale

5.1. Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor P100


– 92”, ampasamentul cercetat este situat in zona C, pentru care corespund
coeficientul ks=0.20 si perioada de colt Tc =1.5 secunde.

5.2. Adancimea maxima de inghet in zona ampasamentului cercetat este de 90


cm (STAS 6054/77).

5.3. Potrivit instructiunilor din “Indicatorul de Norme de Deviz comasate pentru


lucrari de terasamente TS-81”, la sapaturi pamanturile se vor incadra conform
tabelului nr.1.

Categoria de teren dupa modul de comportare


Denumirea pamantului la sapat:
Sapatura manuala: Sapatura mecanizata
Pamant vegetal mijlociu I II
Argila prafoasa galbuie - cafenie Tare II II