Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitate Bugetara – test grila

1. Principiile in baza carora se elaboreaza si se executa bugetul de stat, bugetul


asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale sunt:

b. principiul unicitatii, universalitatii, echilibrului  bugetar, realitatii, anualitatii,


publicitatii, specializarii bugetare

2. In categoria autoritatilor publice centrale se includ:

c. Parlamentul, Presedentia, Curtea constitutionala, Guvernul, ministerele, si celelalte


organe de specialitate ale administratiei centrale, autoritatile judecatoresti

3. Bugetul public este format din:

b.      bugetul altor institutii publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale
,bugetul trezoreriei statului

4. Conductele de aductiune si distributie a apei, pana la limita proprietatii


consumatorilor fac parte din :

b.  domeniul public al judetelor

5. Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata


existenta tuturor :

c.        elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric                         

6. Situatiile financiare ale institutiilor publice sunt compuse din urmatoarele documente:

a.       bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie,


situatia modificarilor in structura activelor / capitalurilor, anexe la situatiile financiare
(care includ : politici contabile si note explicative), contul de executie bugetara.

7. Achizitionarea de la terti de active fixe necorporale


a.                      % = 404
203
205
208
8. Primirea prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre
unitati   

a.                     % = 779
203
205
208

9. Realizarea din productie proprie a unei plantatii


a.                  213 = 722
10. Achizitionarea unui autoturism in regim de leasing financiar   
a.                213 = 167
11. Se efectueaza cheltuieli cu activele corporale neamortizabile
a.                682 = 404
12. Sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand venituri din alocatii bugetare cu
destinatie speciala, primite de la buget 
c.              551 = 773
13. Sume primite de la alte institutii publice si agenti economici ( garantii depuse pentru
participarea la licitatii, inclusiv taxa de participare, contravaloarea caietelor de
sarcini) in vederea efectuarii unor operatiuni speciale
a.              552 = 462
14. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil, reprezentand contravaloarea bunurilor
vandute, lucrarilor executate si serviciilor prestate
a.                   550 = 411
15. Sume incasate de la clienti, in contul de disponibil al institutiilor publice finantate din
venituri proprii si subventii, reprezentand contravaloarea bunurilor vandute, lucrarilor
executate si serviciilor prestate
b.              561 = 411
16. Valoarea ratelor scadente achitate din contul de trezorerie pentru
rambursarea  imprumuturilor interne si externe contractate de stat
a.               164 = 770
17. Prin ordonatori de credite se intelege:

a.       conducatorii institutiilor publice mandatati sa contribuie la proiectia bugetului si


executia lui

18. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de


stat si bugetelor fondurilor speciale sunt :

c.       conducatorii autoritatilor publice, ministrii, conducatorii celorlalte organe de


specialitate ale administratiei publice centrale

19. Lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, terenurile:

a.       nu se supun amortizarii

20. Bunurile din patrimoniul cultural national:

        c.   nu se supun amortizarii

21. Bugetul de stat reprezinta un…………… de stabilizare al economiei:

a.       instrument

22. Fondurile speciale se aproba prin:

c.       legi speciale

23. Impozitul pe profit este un venit:


b.      fiscal

24. Obligatiunile cu dobanda sau cu discount se evalueaza la intrarea in patriminiu :

b.      la costul de achizitie, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor

25. Muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national fac parte din :

a.       domeniul public al statului;

26. Ansamblurile si schiturile istorice si arheologice fac parte din :

a.  domeniul public al statului;

27. Scoaterea din evidenta a activului fix necorporal in curs de executie


b.               691 = 233
28. Pierderi de active fixe necorporale in curs de executie ca urmare a calamitatilor
naturale
c.              690 = 233
29. Cedarea activelor fixe necorporale in curs de executie
c.              658 = 233
30. Receptia finala a investitiei – pentru activele corporale neamortizabile
b.              682 = 231
31. Active fixe corporale in curs scazute din evidenta

c.               691 = 231