Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA Anexa nr.

3
la nr. 1.896.883 din 23.01.2020
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“DOBROGEA” AL JUDEŢULUI CONSTANŢA

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate

Nr. TIPUL LOCALITATEA / LUNA TEMA Cine conduce


crt. OPERATORUL ECONOMIC
ECONOMIC
I. Antrenamente de specialitate
1 Exerciții de Exercițiile se vor desfășura la toți operatorii economici clasificați SEVESO, instituțiile publice I.S.U.J.
avertizare/alarmare/alertare SVSU- unitățile sanitare, instituțiile de învătământ, serviciile voluntare și private pentru situații de urgență cu
SPSU/evacuare/adăpostire/prim- ocazia controalelor de fond, tematice și inopinate
ajutor
II. Exerciţii
De alarmare publică Oraş Năvodari martie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de I.S.U.J.
2 incendiu la un depozit de produse petroliere
Municipiul Mangalia mai Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de
incendiu la un depozit de produse petroliere
Municipiul Constanța septembrie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de
cutremur
Orașul Negru Vodă octombrie Exercițiu de intervenție și evacuare în cazul
căderilor masive de zăpadă
Oraş Năvodari noiembrie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de
incendiu la un depozit de produse petroliere
Toate unitățile administrativ-teritoriale lunar Verificarea funcționării corespunzătoare a
sistemului de înștiințare-alarmare (Miercurea
Alarmelor)
3 Cu deţinătorii de surse potenţiale S.C. Octogon Gas & Logistics martie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de I.S.U.J.
de risc nuclear, chimic şi biologic incendiu la un depozit de produse petroliere
S.C. Callatis S.A. septembrie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de
incendiu la un depozit de produse petroliere

NESECRET
Strada Mircea cel Batran nr. 110, tel. 0241/617381/ 0241/617382 e-mail urgente@isudobrogea.ro fax 0241/616342 cod postal 900663
Pagina 1
S.C. Butan Gas Năvodari noiembrie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de
incendiu la un depozit de produse petroliere
4 Alte exerciţii, conform naturii şi Centrul Comercial Vivo Constanța septembrie Exercițiu de intervenție și evacuare în caz de I.S.U.J.
frecvenţei tipurilor de risc cutremur
manifestate U.A.T. Negru Vodă octombrie Exercițiu de intervenție și evacuare în cazul
căderilor masive de zăpadă
III. Concursuri
5 Cu tematică de prevenire şi Unitățile școlare din județ, pentru Trim I ”Cu viața mea apăr viața” Directorul
intervenţie la dezastre etapa pe unități de învățământ unităţii şcolare,
La nivelul localităților Trim II comitetul local,
I.S.U.J.,
La nivel județean
Inspectoratul
Şcolar Județean,
etc.
6 Cu tematică de prevenire şi stingere Unitățile școlare din județ, pentru Trim II ”Prietenii Pompierilor” Directorul
a incendiilor etapa pe unități de învățământ unităţii şcolare,
La nivelul localităților comitetul local,
I.S.U.J.,
La nivel județean Inspectoratul
Judeţean Şcolar,
etc.
7 Profesionale, cu serviciile Etapa judeţeană iunie I.S.U.J.
voluntare/private pentru situaţii de Etapa interjudețeană iulie
urgenţă

ŞEF SERVICIU PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE


ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR
Locotenent colonel
PALAGHIOI RADU

NESECRET
Strada Mircea cel Batran nr. 110, tel. 0241/617381/ 0241/617382 e-mail urgente@isudobrogea.ro fax 0241/616342 cod postal 900663
Pagina 2