Sunteți pe pagina 1din 2

DESCOPERIRE PORTUL TRADITIONAL

 Romii (uneori scris rromi, cunoscuți și ca țigani)  În comunitățile tradiționale, femeia romă
reprezintă un grup etnic originar din India medievală. poartă fustă lungă, din mai multe straturi și bogat
Romii sunt răspândiți în foarte multe zone geografice, colorată, cercei mari, părul lung, împletit și uneori
dar mai ales în Europa. Importante comunități de romi o floare în păr. Tradiția romă spune că picioarele
trăiesc de asemenea și în America, în special în Brazilia. unei femei nu trebuie să se vadă. Încălcarea
Momentul sosirii romilor pe actualul teritoriu al acestui principiu este foarte gravă, deci fustele
României s-ar afla în jurul anului 1000. lungi trebuie purtate întotdeauna. Simbol al
 Într-un oraș din România, limba romani norocului, roșul este culoarea preferată în portul
(țigăneasca) este recunoscută ca limbă oficială. Întrucât tradițional al femeilor rome. Femeile rome și-au
în Budești (județul Călărași), mai multe de 20% dintre cei conservat un stil propriu, doar cele căsătorite au
aproape 10.000 de locuitori vorbesc țigănește, accesul la obligația de a purta batic. În unele zone, femeile
învățământ este oferit în ambele limbi. În localitatea sunt binecunoscute pentru tradiția lor de a purta
Măguri din județul Timiș, unde peste 80% din populație bani de aur, în păr sau cusuți pe haine.
este de etnie romă, funcționează prima și singura școală
din România în care profesorii predau doar în limba
romani.

 Bărbații nu au un port anume de


respectat, poartă adesea pălării cu borul lat,
mustăți lungi, pantalon, vestă și cămașă. În zilele
de sărbătoare aceștia sunt adepții costumelor viu
OBICEIURI colorate.
 Familia are ca fundament cultul copiilor și al
bătrânilor. Răspunderea colectivă și întrajutorarea.
 Căsătoriile timpurii
La ora actuală, doar 5-10% din romi păstrează obiceiul
de a-şi căsători copiii de mici.  Ideea este că fata se va
adapta mai uşor într-o familie nouă dacă are 12 ani decât
dacă are 30. Aşadar, ea este adoptată de familia
viitorului soţ; Se stă într-o logodnă prelungită, până când
se consideră că cei doi sunt pregătiţi pentru o nuntă
adevărată. 

VALORI
 Romanipenul constituie legea romani,
sistem de norme și concepte care se organizează
în jurul familiei .
 Phralipe  - înseamnă ‘frăţie, fraternitate’ şi
evocă vechile valori ale întrajutorării, sprijinului
colectiv. Dar – şi al responsabilităţii colective:
Nunta la tigani Odată ce un individ este dependent şi protejat de
 Romii celebrează venirea primăverii și comunitate, dacă face o greşeală, nu răspunde
reprezintă una dintre cele mai importante sărbători doar el, ci întreaga familie, toti sunt responsabili
pentru romii din spațiul balcanic. Paștele este de greşeala lui.
sărbătoarea pe care romii creștini o „împărtășesc” și cu  Pakiv (pronunţat ‘pativ’) - înseamnă
morții. Cimitirul este împodobit cu flori, iar în noaptea onoare, credinţă în Dumnezeu, împăcare,
Învierii, romii duc lumina de la biserică acasă viilor, și încredere. Să fii om de încredere sau de onoare
apoi la cimitir – morților. înseamnă foarte mult şi asta se întâmplă numai
 Doliul la romi reprezintă solidaritate și respect dacă respecţi valorile ‘pralipe’-ului, ale ajutorului
pentru familia îndoliată. Astfel, dacă o persoană moare, reciproc şi ale responsabilităţii collective.
nu va ține doliu doar familia celui decedat, ci toată  Baxt (pronunţat ‘baht’) - înseamnă soartă,
comunitatea, timp de un an. În perioada de doliu, romii credinţa în destin.
nu petrec și nu își dau mâna (nu există nicio formulă de “Romii cred că şi binele şi răul au fost lăsate pe
salut în afară de expresia „O Del te iertil” – Dumnezeu să pământ pentru echilibru.
te ierte).  O mare semnificaţie în cultura anumitor
grupuri de romi o are ‘taxtaj’, (pronţat ‘tahtai’,
înseamnă ‘pahar’); e vorba de un pocal de argint
tradiţional care se moşteneşte numai pe linie
masculină şi se foloseşte în ceremonii importante.

Stigma şi stima de sine


Cultura romă se bazează foarte mult pe imagine,
pe ideea de ruşine. Ruşinea este cea care îi educă
pe copii şi li se spune mereu: “să nu ne faci de râs,
să nu ne faci de ruşine”.
Romii au azi probleme identitare tocmai din cauza
internalizării stigmei de sine. “Atât li s-a spus că
Inmormantarea la tigani sunt răi şi hoţi încât au ajuns să o creadă şi ei”.