Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) _ student(ă) al(a) facultății de


Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, anul II, grupa 42__, seria _
ingineri zi ,vă rog să binevoiți a-mi aproba transferul de la domeniul de studii
CTI/ETTI la domeniul de studii CTI/ETTI

Data, _______ Semnătura _________

Domnului Decan al Facultății de Electronică ,Telecomunicații și


Tehnologia Informației