Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2019-2020

ANUL III EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2017-2021


Studii universitare de licenţă
Domeniul de licență "Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" (IETTI) - 100
Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii" (TST) - 020/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P LP C S L P LP Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII comune
Teoria transmisiunii informaţiei 04 D 05 O 001 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Microunde 04 D 05 O 102 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Circuite integrate analogice 04 D 05 O 003 5 3 1 1 14 42 28 70 60 0 E -
Instrumentaţie electronică de măsură 04 D 05 O 004 4 3 1.5 14 42 21 63 41 0 E -
Microcontrolere 04 D 05 O 005 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Examen de certificare competenţe de programare 04 D 05 O 006 2 1 8 8 0 8 44 0 A/R -
Proiect 1 - Dispozitive şi circuite electronice 04 D 05 O 007 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Activitate pregătire Proiect 2 04 D 05 O 025 1 0.5 14 0 7 7 19 0 A/R -
Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor 04 D 06 O 008 5 3 1 1 14 42 28 70 0 60 - E
Practică (an III) 04 D 06 O 009 6 30 12 0 360 360 0 0 - A/R
Discipline OBLIGATORII (TST)
Prelucrarea digitala a semnalelor 04 D 06 O 210 5 3 1 1 1 14 42 42 84 0 46 - E
Comunicaţii analogice şi digitale 04 S 06 O 211 3 3 1 14 42 14 56 0 22 - E
Arhitecturi de reţea şi Internet 04 D 06 O 212 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - E
Circuite de microunde 04 S 06 O 213 3 2 1 1 14 28 28 56 0 22 - E
Disciplină OPŢIONALĂ O1 comună
Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii 04 D 05 A 020
Compatibilitate electromagnetică 04 D 05 A 021
1
Inginerie audio 04 D 05 A 022 3 2 14 28 14 42 0 0 V -
Bazele ştiinţei informaţiei 04 D 05 A 023
Programare aplicativă a interfețelor 04 D 05 A 024 1
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (comună)
Proiect 2 - Electronică programabilă 04 D 06 O 025 2 1 14 0 14 14 0 38 V
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (TST)
Televiziune 04 D 06 A 226
Securitatea reţelelor şi serviciilor 04 06 A 227
3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Introducere în sisteme de operare și virtualizare 04 06 A 228
Bazele criptologiei 04 D 06 A 229
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 17 3 6.5 1.5 0 15 4 5 2 30 14 442 668 1110 358 260
Nr. Ore / saptamana / semestru 28 26 1728
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) L1 comune
Dezvoltarea aplicațiilor Android inovatoare 04 D 05 L 028 3 1 1 1 14 14 28 42 V -
Educație fizica și sport 5 04 C 05 L 029 2 2 14 0 28 28 V -
Educație fizica și sport 6 04 C 05 L 032 2 2 14 0 28 28 - V
Instruire asistată de calculator 04 C 05 L 025 2 1 1 14 14 14 28 V -
Verificare în proiectarea circuitelor 04 C 05 L 033 2 1 2 14 14 28 42 V -
Practică pedagogică în învaţamântul preuniversitar obligatoriu (1) 04 C 05 L 026 3 3 14 0 42 42 V -
Managementul clasei de elevi 04 C 06 L 024 3 1 1 14 14 14 28 - E
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) 04 C 06 L 022 2 3 12 0 36 36 - V
Examen de absolvire: nivelul I 04 C 06 L 023 5 2 0 0 0 - E
Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,
Notă: Activitate susținută în regim de consultații Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Anul universitar
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2019-2020

ANUL IV EXTRAS din PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2016-2020


Studii universitare de licenţă

Domeniul de licență "Inginerie electronică și telecomunicații" (IETC) - 100


Programul de studii (specializarea) "Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii" (TST) - 020/240PC
Puncte Nr.ore/săpt. Studiu Forma
Nr. Total ore
Nume disciplină Cod credit Semestrul I Semestrul II indiv. total verificare
săpt
I II C S L P PL C S L P PL Curs Aplic Total I II I II
Discipline OBLIGATORII (TST)
Comunicaţii de date 04 S 07 O 201 5 3 1 14 42 14 56 74 0 E -
Reţele de comunicaţii 04 S 07 O 202 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Procesoare de semnal în comunicaţii 04 S 07 O 203 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio 04 S 07 O 204 4 2 1.5 14 28 21 49 55 0 E -
Antene şi propagare 04 S 07 O 205 3 2 1 14 28 14 42 36 0 E -
Baze de date 04 S 07 O 208 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V
Comunicaţii analogice şi digitale - Laborator 04 S 07 O 206 2 2 14 0 28 28 24 0 V -
Comunicaţii mobile 04 S 08 O 211 6 2 0.5 1.5 14 28 28 56 0 100 - V
Tehnici de compresie a semnalelor multimedia 04 S 08 O 209 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex 04 S 08 O 210 4 2 1.5 14 28 21 49 0 55 - V
Disciplină OPŢIONALĂ O1 (TST)
Radar 04 S 07 A 220
Medii de transmisiune 04 S 07 A 221 3 2 1 14 28 14 42 36 0 V -
Bazele criptologiei 2 04 S 07 A 222
Disciplină OPŢIONALĂ O2 (TST)
Proiect 3 04 S 07 O 207 2 1 14 0 14 14 38 0 V -
Disciplină OPŢIONALĂ O3 (TST)
Tehnici de acces multiplu 04 S 08 A 223
Comunicaţii optice 04 S 08 A 224 3 2 1 14 28 14 42 0 36 - V
Ingineria traficului 04 S 08 A 225
Disciplină OPŢIONALĂ O4 (TST)
Calitate şi fiabilitate 04 S 08 A 001
3 1 1 14 14 14 28 0 50 - V
Man. și reglem. în comunicații și electronică (lb eng.) 04 S 08 A 226
Proiect licenţă
Activitate pregătire proiect licenţă 04 S 08 A 003 5 4 14 0 56 56 0 0 - A/R
Practică pentru proiect licenţă 04 S 08 A 002 5 30 2 0 60 60 0 0 - A/R
Statistici ore obligatorii (impuse si la alegere)
PC, Nr.ore/sapt/act. (C,S,L,P,PL,studiu indiv.) 30 30 15 1 9.5 1 0 9 0.5 6.5 0 34 14 336 375 711 409 296
Nr. Ore / saptamana / semestru 26.5 16 1416
DISCIPLINE FACULTATIVE (liber alese) TST
Electronică auto 04 S 07 L 117 3 2 1 14 28 14 42 V -
Practică S7 04 S 07 L 120 2 30 2 0 60 60 A/R -
Introducere în radioastronomie 04 S 07 L 118 2 1 1 14 14 14 28 V -

Discipline comune pentru programele TST şi RST Preşedinte Senat, Decan,


Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu Prof. dr. ing. Cristian Negrescu