Sunteți pe pagina 1din 1

STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI

STRUCTURA CULTURILOR ŞI CALCUL UDE

Nr.crt.

 

Cultura

Suprafaţa (ha)

UDE/ha

UDE

1.

Grâu comun şi spelt

   

0,28

 

2.

Secară

 

0,084

 

3.

Orz

 

0,246

 

4.

Ovăz

 

0,085

 

5.

Porumb boabe

   

0,213

 

6.

Alte cereale

 

0,085

 

7.

Mazăre, fasole de câmp şi lupini dulci

 

0,287

 

8.

Alte culturi proteice recoltate uscate

   

0,195

 

9.

Cartofi

 

1,174

 

10.

Sfeclă de zahăr

   

0,547

 

11.

Rădăcini furajere şi napi

   

0,486

 

12.

Legume proaspete, pepeni, căpşuni - câmp

 

2,257

 

13.

Legume proaspete, pepeni, căpşuni - spaţii protejate

 

17,481

 

14.

Ciuperci

 

17,5

 

15.

Plante furajere - pajişti temporare

   

0,168

 

16.

Plante furajere - alte furaje verzi - total

 

0,178

 

17.

Plante furajere - alte furaje verzi - porumb verde

 

0,325

 

18.

Plante furajere - alte furaje verzi - leguminoase

 

0,128

 

19.

Rapiţă

 

0,175

 

20.

Floarea soarelui

   

0,173

 

21.

Soia

 

0,213

 

22.

Zarzavat de grădină

   

0,85

 

23.

Fâneţe permanente şi păşuni

   

0,05

 

24.

Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi

   

2,125

 

25.

Pepiniere

 

1,133

 

26.

Alte culturi permanente

   

1,306

 
 

T O T A L

U D E

D I N

P R O D U C Ţ I A

V E G E T A L Ă

 
 

STRUCTURA PRODUCŢIEI ZOOTEHNICE ŞI CALCUL UDE

 

Nr.crt.

 

Animale, păsări, albine

Nr. capete

UDE/U.M.

UDE

1.

Ecvidee (cai, măgari, catâri etc.)

   

0,071

 

2.

Bovine sub 1 an - total

   

0,061

 

3.

Bovine sub 2 ani - masculi

   

0,095

 

4.

Bovine sub 2 ani - femele

   

0,069

 

5.

Bovine de 2 ani şi mai mari - masculi

 

0,089

 

6.

Juninci, 2 ani şi mai mari

   

0,114

 

7.

Vaci de lapte

 

0,261

 

8.

Bovine de 2 ani şi mai mari - alte categorii de bovine

 

0,028

 

9.

Oi - femele pentru reproducere, alte categorii

 

0,008

 

10.

Capre - femele pentru reproducere

   

0,033

 

11.

Capre - alte categorii

   

0,011

 

12.

Porci - Purceluşi sub 20 kg

   

0,057

 

13.

Scroafe pentru reproducere pentru reproducere

 

0,243

 

14.

Porci - alte categorii

   

0,14

 

15.

Păsări, broileri - 100 capete

   

0,45

 

16.

Găini ouătoare -100 capete

   

0,596

 

17.

Curcani - 100 capete

   

0,576

 

18.

Raţe - 100 capete

   

0,328

 

19.

Gâşte - 100 capete

   

0,878

 

20.

Alte păsări - 100 capete

   

0,213

 

21.

Iepuri (femele pentru reproducere)

   

0,001

 

22.

Stupi

 

0,083

 
 

T O T A L

U D E

D I N

P R O D U C Ţ I A

Z O O T E H N I C Ă

 

TOTAL UDE DIN PRODUCŢIA VEGETALĂ ŞI ZOOTEHNICĂ

 

Am luat la cunoştinţă

Semnătura