Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT MOLDOVA STATE UNIVERSITY

DIN MOLDOVA

MD-2009, Chisinau
MD-2009, Chişinău
A.Mateevici str. 60
str. A.Mateevici 60
Phone: (+373-22) 244-821, fax: 244248
Tel.: (+373-22) 244-821, fax: 244248
www.usm.md,
www.usm.md,
email: rector@usm.md
email: rector@usm.md

Ordin nr. 94 –fr


din 20.08.2020
Ref. Cu privire la înmatriculare, frecvență redusă, buget

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea


admiterii instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, în baza deciziei Comisiei
de admitere, proces-verbal nr. 3 din 19.08.2020, se înmatriculează în anul 1 la studii
superioare de licență, ciclul I, învăţământ cu frecvenţă redusă, cu finanţare din bugetul de
stat, pentru anul de studii 2020-2021,de la 01.09.2020, dupa cum urmează:

LA SPECIALITATEA: Stiinte chimice

Buget

1 36378 Petrusca Valentina Gheorghi 8.97 Chimie FR


2 36887 Buruiana Angela Valeriu 8.94 Chimie biofarm. FR
3 38298 Chirita Tatiana Pavel 8.53 Chimie biofarm. FR
4 37368 Savin Evelina Anatolie 8.02 Chimie biofarm. FR
5 37347 Adam Elena Ion 7.29 Chimie biofarm. FR

LA SPECIALITATEA: Inginerie si activităti ingineresti

Buget

1 38490 Balerca Irina Marin 8.72 Tehn.prod.cosm.FR


2 36929 Izoh Irina Valentin 8.60 Ing.si man.calit.FR
3 35241 Svidcenco Ivan Alexandru 8.52 Ing.si man.calit.FR
4 35429 Revenco Olga Nicolae 8.14 Ing.si man.calit.FR
5 35498 Balica Evghenia Gheorghe 7.74 Ing.si man.calit.FR

LA SPECIALITATEA: Chimie FR SE

Buget

1 36337 Prisacaru Catalina Ghenadie 8.67 Chimie (SE)FR

LA SPECIALITATEA: Stiinte umanistice

1
Buget

1 39489 Toma Mihaela Eduard 9.82 Istorie FR


2 35506 Rurac Dan Eduard 8.58 Istorie FR
3 35652 Bacalu Valentina Sveatoslav 8.43 Istorie FR
4 35601 Golimbliovschi Ana Serghei 8.38 Istorie FR

LA SPECIALITATEA: Limba si Literatura Romana SE FR

Buget

1 37290 Rotari Olivia Valentin 9.24 L/lit.romana SE FR


2 36646 Novac Mihaela Ion 9.16 L/lit.romana SE FR
3 36631 Salari Elvira Vitalie 9.15 L/lit.romana SE FR
4 36323 Bivol Catalina Constantin 9.09 L/lit.romana SE FR
5 35663 Baltat Doina Valerii 9.00 L/lit.romana SE FR
6 35662 Ursu Ana Mihai 8.12 L/lit.romana SE FR
7 38970 Bucur Natalia Valeriu 7.63 L/lit.romana SE FR
8 36374 Mihaela Colta Radu 7.37 L/lit.romana SE FR
9 36350 Ceban Loredana Vadim 5.98 L/lit.romana SE FR

LA SPECIALITATEA: Asistenta sociala FR

Buget

1 38296 Ciubuc Valeria Ion 9.08 Asistenta Soc FR


2 36498 Medeleanu Valeria Vladislav 8.73 Asistenta Soc FR
3 35300 Silina Anastasia Vasile 7.83 Asistenta Soc FR

Prorector pentru activitatea didactică,


profesor universitar O. DANDARA