Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE LECTIE

Disciplina: Instruire practică / TGM Clasa: a IX-a tehnic Prof. Soltaniuc Cristina
Data:

Scopul întregii sesiuni: Formarea, învăţarea, utilizarea noţiunilor tehnice legate de operaţiile de lăcătuşărie generală

Obiective:

>identificarea SDV-urilor , maşinilor unelte şi operaţiilor de lăcătuşerie;


>identificarea normelor de tehnica securităţii muncii specifice atelierului de lăcătuşerie;
>determinarea deprinderilor de lucru pe bază de chestionar;

Scopul predării Strategia de predare Timp Strategii de învăţare Resurse


Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă
vizuală auditivă practică
* * *
-Prezentarea fişelor
-Oferirea fişelor de -Fişele de lucru
Oferirea de informaţii. De Identificarea elementelor de lucru ; lucru cu spaţii goale a.î. trebuie prezentate în Documentaţie
la teorie la practică: într-o schiţă pe format -Utilizarea elevii să trebuiască să cadrul unor sarcini tehnică
Explicarea conceptelor A4 15 instrumentelor asculte informaţiile şi fixate, ce trebuie duse
teoretice: (riglă,compas echer)
să completeze spaţiile la bun sfârşit de către Punctele din
- organizarea şi a culorilor ; lipsă; elevi; fişă
atelierului Fişe de lucru – -Discutarea fişelor de -Oferirea fişelor de
- operaţii de identificarea tipurilor de -Sublinierea sau lucru; lucru cu spaţii goale SDV-uri
lăcătuşărie cu SDV- SDV-uri scrierea cu litere a.î. elevii să
uri specifice şi MU aldine a punctelor trebuiască să asculte MU
- NTSM importante; informaţiile şi să
completeze spaţiile
lipsă;
* *
-Folosirea unei schiţe -Utilizarea exerciţiilor -Fixarea de reguli de Punctele din fişă
Dezvoltarea lucrului în Consolidarea ideilor: 20 alături de fişa de pentru a stimula desfăşurare şi termeni
echipă. - grup cu sarcină lucru; discuţia; de referinţă pentru
precisă. -Utilizarea de discuţie şi dezbatere;
imagini; -Legarea exemplelor
de situaţiile practice;
*
-Utilizarea gesturilor -Acordarea timpului -Permiterea elevilor
Analiza şi evaluarea Intrebări şi răspunsuri 10 pentru a ilustra necesar elevilor pentru să răspundă
învăţării (feed-back). verbale. întrebările/ a explica verbal folosindu-se de Punctele din fişă
răspunsurile la o lucrurile cu propriile lor experienţele practice/
întrebare; cuvinte; descrieri ale sarcinilor
prezente/ trecute;

*
-Oferirea de sugestii -Citirea temei;
în prezentarea temei; -Stimularea elevilor să
pună întrebări pe -Oferirea de exemple
Consolidarea informaţiei Identificarea locurilor de 5 marginea temei; practice. Punctele din fişă
muncă cu dotările -Sugerarea ca elevii din
corespunzătoare grup să citească
împreună şi să discute;

Evaluarea lecţiei:
Ce a decurs bine?

Ce trebuie modificat în viitor?