Sunteți pe pagina 1din 1

Către

__________________________________________________
În atenția Doamnei/Domnului Director

Subsemnata/Subsemnatul _______________________________, în calitate


de cadru didactic pe postul/catedra de _____________________________________
de la nivelul unității de învățământ, având în vedere dispozțiile art. 70 alin. (2 1) și
art. 94 alin. (2) lit. z) din Legea educației naționale nr. 1/2011, astfel cum a fost
completată prin Legea nr. 109/2020, vă solicit să îmi asigurați un dispozitiv – laptop
sau tabletă – conectat la internet, pentru a participa la activitățile de e-learning,
pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, a Platformei școlare de e-learning și a
altor platforme educaționale agreate.

Cu stimă,

Data _________________________

Nume și prenume _____________________


Semnătura _____________________

Doamnei/Domnului Director al _____________________________________