Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ANCHETĂ EPIDEMIOLOGICĂ ÎN TUBERCULOZĂ

A. ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU ADULŢI

I. Date personale:
- nume, prenume, sex, vârsta (data naşterii), domiciliu;
- situaţia familială (nr. membri), cconomico-socială (venit);
\.locuinţa - specificându-se dacă locuieşte singur în curte, apartament etc., când sunt şi alţi colocatari se va preciza
modul în care bolnavul vine în contact cu ei (cameră comună, apartament comun, dependinţe, holuri, curte comună etc.); se
va aprecia atât posibilitatea cât şi intensitatea contactului infectant ţi durata lui;
2.locul de muncă - scurtă caracterizare a profesiunii şi a muncii pe care o depune, precum şi a locului de muncă cu
accent deosebit asupra unor evenimente, noxe, receptivitatea la tuberculoză şi asupra posibilităţilor de contact cu alte
persoane ;
3.antecedentepersonale: contact tbc., fost bolnav tbc., alte afecţiuni bronho-pulmonare, boli anergizante, consum
exagerat de alcool şi tutun, diabet, afecţiuni gastro-intestinale;
4.istoric din care să rezulte obligatoriu :
- data apariţiei primelor simptome evocatoare de tuberculoză şi (între anumite limite), data când a putut fi
contagios;
- data prezentării la medic (unde);
- cine a stabilit suspiciunea de tbc (data);
- data precizării diagnosticului;
- ce unitate sanitară a precizat diagnosticul;
- data internării bolnavului şi data confirmării internării în spital (adresa, nr.);
- modul de depistare.
4.1. depistat radiologie integral.

4.2. pe grupe selecţionate: foşti bolnavi, leziuni fibroase, contacţi, silicoze, diabet, gastrici, loc de muncă cu noxe
etc.
4.3. pe grupe cu risc: adulţi în colectivităţi de copii, personal din sectorul alimentar, personal ce vine în contact cu
publicul.

4.4. ocazională: căsăioric, recruţi, angajare, băi.

4.5. prin simptomatologie respiratorie (tuse) de 2-4 săptămâni. Se va specifica cine trimite bolnavul.
4.6. depistare biologică. Se va specifica pentru ce a făcut IDR.

II. Focarul epidemic pentru depistarea sursei (când este vorba de o tuberculoză recentă - pleurezie, meningită etc.) sau
pentru a depista cazuri secundare.
Contac[ii familiali: (domiciliali)

Nr. Numele şi Vârsta Sex Relaţia deData Rezu Măsura


cn. prenumele familie controlului latul luată

Contacfii din afara familiei (vecini, rude, întreprinderi, şcoli)

Nr. Numele şi Vârsia Sex Relaţia deData Rezulatul Măsura


cn. prenumele familie controlului luată
Contacfi din alte judele (sau sectoare, în Bucureşti) şi anume care"

Nr. Numele şi Vârsta Sex Relaţia deData Rezu la Măsura


cn. prenumele familie controlului tul luată

 Sc notează adresa ;i ilata anunţării dispensarului tbc pentru control şi even tuale reveniri.