Sunteți pe pagina 1din 6

REGULAMENT CONCURS

Activitatea nr. 1:
a.Titlul activităţii: CONCURS JUDEȚEAN  ,,LADA CU ZESTRE A BUNICII” –
participare indirectă.

1. SECȚIUNILE CONCURSULUI :
FOTOGRAFII CARE REPREZINTĂ
A. Felicitări cu motive tradiționale românești, format A5 sau orice format, felicitări
cusute cu motive florale sau geometrice etc. Icoane pe sticlă, lemn sau orice suport și
în orice format.
FOTOGRAFII CARE REPREZINTĂ
B. Creație tehnologică/abilități practice:
 Colaje simple sau mixte în orice tehnică inspirate din tradițiile noastre
și care cuprind motive populare românești
 Cusături pe etamină, mileuri de mici dimensiuni cu motive florale,
geometrice etc.
 Semne de carte cusute pe etamină sau carton
 Împletituri din sfoară
 Brațări diferite
C. Fotografii format A4 care surprind obiceiuri și tradiții pascale - șezători, hora satului,
activități extrașcolare desfășurate cu ocazia Paștelui etc.
Fotografiile lucrarilor pot fi trimise pe email.
Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 4 lucrări- FOTOGRAFII
indiferent de secţiune. Înscrierea la Concursul „LADA CU ZESTRE A BUNICII” se va face
în perioada 1 martie 2020 - 15 iunie 2020. Expedierea lucrărilor se va face până pe 15 iunie
2020 pe email. Fotografiile cu lucrările elevilor împreună cu fișa de înscriere (Anexa 1) și
două exemplare din Acordul de parteneriat completate corespunzător vor fi trimise pe adresa
plescanmelania@yahoo.com

15 iunie 2020 - realizarea expoziției cu lucrările participante la concursul ,,Lada cu zeste a


bunicii”

 Echipa de proiect va expune lucrările primite pe panouri. Lucrările vor fi expuse pe


secțiuni și pe grupe de vârstă.
 Expedierea diplomelor și adeverințelor se va realiza până pe data de 31 august 2020.
Coordonator concurs: Pleșcan Melania si Negru Stefania

Activitatea nr.2.
a. Titlul activităţii SIMPOZION JUDEȚEAN: “TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI-
,,Sărbătorile de primăvară la români”- abordări inter/intra/transdisciplinare - participare
indirectă
b. Data/perioada de desfăşurare: 15 iunie 2020
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Aron- Vodă” Aroneanu
d. Participanți: cadre didactice
e. Descrieţi pe scurt activitatea:
Înscrierea participanților la simpozion se face concomitent cu trimiterea lucrărilor în
format electronic la adresa de e-mail : loredana.chiochiu@yahoo.com până la data de 15
iunie 2020. E-mail-ul va conține:
 Un fișier cuprinzând fișa de înscriere (anexa 4) cu titlul: Nume Prenume
 Un fișier cuprinzând conținutul lucrării cu titlul: Lucrare

Secțiuni simpozion: 1. Tradiții și obiceiuri locale de primăvară (Dragobetele, tradiții de


marțișor și obiceiuri de Paște) - referate
2. Sărbătoarea Învierii la români - referate, eseuri
3. Curriculum creativ- activități extrașcolare ce au ca temă Paștele,
Dragobetele, Mărțișorul, serbări, șezători, proiecte etc.|

Lucrările înscrise în concurs trebuie să respecte în totalitate cerințele prezentate în


regulamentul de desfășurare.
Lucrarea va conține un număr de minim 2 pagini și maxim 3 pagini. Redactarea lucrării
se va face în format A4, 2 cm sus, 2 cm jos, 2,5 cm la stanga și 1,5 cm la dreapta, text aliniat
”justified”, spatiere la 1,5 cm, font Times New Roman, obligatoriu cu diacritice (lucrările
fără diacritice nu sunt acceptate). Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman,12); la
două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman,10).
Fotografiile, desenele, hărțile, tabelele vor fi însoțite de precizarea autorului într-o
paranteză după titlul materialului grafic sau al tabelului.
Bibliografia se va nota cu font 10, la sfârșitul lucrării, în următoarea ordine: nume și
prenume autor, titlul cărții, editura, localitatea și anul.
Se va aprecia originalitatea lucrărilor! Simpozionul se va finaliza cu apariția unei
publicații cu ISBN ce va cuprinde toate lucrările trimise, în condițiile în care acestea respectă
cerințele din conținut, structura și calitatea informației. Nu se admit lucrările ce abordează un
conținut doar din perspectivă strict teoretică.
Coordonatori simpozion: Chiochiu Loredana şi Haraga Ana
Anexa 1
Nr. _______/______________

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN: ,,LADA CU ZESTRE A BUNICII”


Ediția a IV –a 2020

Unitatea şcolară:______________________________________

Adresa unităţii şcolare__________________________________

Numele cadrului didactic participant:______________________

Specialitatea:_________________________________________

Telefon:________________e-mail:_____________________

Număr de lucrări___________

Nr. Numele și prenumele Secțiunea Clasa Denumirea lucrării


Crt. elevului
1.

2.

3.

4.

Director, Prof. Coordonator,


Anexa 4

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEȚEAN
“TRADIȚII POPULARE ROMÂNEȘTI”- Sărbătorile de primăvară la români

NUMELE ȘI
PRENUMELE.........................................................................................................

Unitatea de învățământ..................................................................................................................

Localitatea.......................................................................,
Județul..................................................

Adresa cadru didactic ......................

Telefon.....................................................................................................................,

e-mail.......................................................................

Titlul lucrării............................................................................................................
Anexa 5
Nr. /

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, 5. 11. 2019, între școlile:

 Școala “ Aron-Vodă” Aroneanu, Jud. Iaşi, reprezentată de prof. Lupu Irina, în calitate
de director , prof. Lupu Mărioara și prof. Pleșcan Melania în calitate de coordonatori-
proiect regional ,, LADA CU ZESTRE A BUNICII”
 Şcoala........................................................................................, reprezentată de
prof............................................................, în calitate de director și ...
………… ................................................................ în calitate de partener în cadrul
proiectului regional ,,LADA CU ZESTRE A BUNICII”, ediția a IV-a, 2020

Durata: 10 ianuarie 2020 – 31 august 2020


Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului școlilor partenere
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri
 Să asigure jurizarea lucrărilor
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele și premiile obținute
 Să mediatizeze rezultatele concursului

Şcoala participantă se obligă:


 Să înscrie elevii în concurs
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor
 Să expedieze lucrările pe adresa școlii coordonatoare
 Să distribuie elevilor participanți diplomele și premiile cuvenite
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Gimnazială” Aron-Vodă” Aroneanu, Școala .....................


Jud. Iași ..................................

Director, Director,
Prof. Lupu Irina ..................