Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA NR.

15 NOTA JUSTIFICATIVĂ AFERENTĂ MĂSURILOR EDUCATIVE


FĂRĂ SOLICITARE AJUTOR FINANCIAR FEGA

Denumire solicitant
Adresa solicitantului
*Tema activităților
efectuate
**Prezentarea activităților
efectuate pentru realizarea
de măsuri educative
aferente distribuției de
produse
Numărul de școli
beneficiare
Numărul de
preșcolari/elevi beneficiari

* se completează tema dezbătură în cadrul orei de educație pentru sănătate, a orei de biologie, de
dirigenție, etc. (ex. - Beneficiile unei alimentații sănătoase, Cum protejăm mediul înconjurător,
Risipa de alimente, etc.)
**se prezintă modul de desfășurare a temei respective: ex. – în cadrul cărei ore s-a desfășurat
activitatea, dacă copiii au avut de pregătit materiale în concordanță cu tema (desene, picturi,
decupaje, slide-uri, ghicitori, rebusuri, fluturași cu informații legate de tema respectivă), ce
informații au primit, dacă au fost invitați specialiști în nutriție, sănătate, protecția mediului, dacă
copiii au vizionat filme a căror tematică să fie în concordanță cu obiectivele programului, dacă
furnizorul de produse a asigurat implementarea măsurii educative, dacă copiii au vizitat târguri,
expoziții de produse agricole, dacă au și degustat produse și care au fost respectivele produse.

Intocmit de: nume/prenume...................................................

Funcţia ...................... Data _____/_____/_____/

Numele/prenumele şi semnătura reprezentantului legal al solicitantului,


LS
...................................................................................
Data _____/_____/_____/