Sunteți pe pagina 1din 9

|ÎNVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR
Justificare: După realizarea de derivări pedagogice pe axa: domenii de dezvoltare – competenţe generale – competenţe specifice – exemple de
comportamente – exemple de activităţi de învăţare, în anul școlar precedent - când Iașul a făcut parte dintre județele ce au pilotat Programa
pentru educație timpurie propusă de MEN -, anul acesta școlar vom viza aprofundarea reperelor teoretice și definirea modalităților concrete prin
care aplicarea noii programe poate deveni un succes.
Ne propunem, de asemenea, să identificăm căi de optimizare ale spațiului educațional, astfel încât acesta să servească scopului unei educații
centrate pe copil și, în aceeași măsură, să valorificăm strategii de abordare interdisciplinară a conținuturilor învățării în cadrul Domeniului psiho-
motric.

SEMESTRUL Programa școlară pentru educație timpurie, 2019 - repere teoretice şi aplicaţii.
I: Amenajarea spaţiului educaţional.

Forme de realizare:
1. analiză de conținut
2. ateliere de lucru
3. dezbateri metodologice

SEMESTRUL Rolul exercițiilor euritmice în dezvoltarea cognitivă și emoțională a copilului preșcolar.


II:
Forme de realizare:
1. activităţi demonstrative
2. exemple de bună practică
3. dezbateri tematice

N RESPONSABIL CERC UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE SEMESTRUL I SEMESTRUL al II-lea


R
. Data şi ora Loc de Data şi Loc de
C desfăşurare ora desfăşurare
R
T.
Iaşi: Colegiul National Garabet Ibraileanu, Iaşi (G.P.N. 16, G.P.P.
Hecuba, G.P.P. 10); Şcoala Gimnazială George Coşbuc, Iaşi (G.P.P. 27),
Doina Cheptea G. Căsuţa Zânelor, G. Excellence
doinacheptea@yahoo.com
Comunele: Bivolari - Şcoala Gimnazială Bivolari (G.P.N. Nr. 1; Şc.
Grădinița cu Program Prelungit
Gimn. Asnastasie N. Barbu, Tabara; Şc. Primară Nr. 2, Bivolari; Şc.
Nr. 12, Iaşi – 0232 435348 /
Primară, Burieneşti; Şc. Primară, Soloneţ; Şc. Primară Traian), Trifeşti -
0743949236
Şc. Gimnazială Iacob Negruzzi (G.P.N. Trifeşti; Şc. Gimn., Hermeziu;
Mariana Andrieș Grădiniţa cu
Şc. Primară, Vladomira; Şc. Primară, Zaboloteni), Popricani – Şcoala Vineri Vineri
ioan_andries@yahoo.com G. Căsuţa Program
1. Gimnazială Popricani (G.P.N. Nr. 1, Popricani; G.P.N. Nr. 2, Tipileşti; 22.11.2019
Grădinița cu Program Prelungit Zânelor, 27.03.2020 Normal
Şc. Gimn., Popricani); Şcoala Gimnazială Vînători (G.P.N. Vînători; Şc. Ora 9.30
Nr. 12, Iaşi – 0721151940 Iași Ora 9.30 Ţigănaşi
Primară, Cîrlig; Şc. Primară, Cuza Vodă); Victoria – Colegiul
Magda Cojocaru
Tehnologic Ionel Teodoreanu, Victoria (G.P.N., Frăsuleni; G.P.N.,
magda_eric@yahoo.com
Luceni, G.P.N., Victoria; Şc. Gimn. Nr.1, Icuşeni; Şc. Primară, Stanca);
Grădinița cu Program Prelungit
Ţigănaşi - Şcoala Gimnazială Costache Antoniu, Ţigănaşi (G.P.N.,
Nr 8, Iași, 0720080907
Ţigănaşi; Şc. Gimn., Cîrniceni; Şc. Gimn., Mihail Kogălniceanu; Şc.
Primară, Stejari); Probota – Şcoala Gimnazială Petru Anghel, Probota
(Şc. Gimn. Grigore Sturdza, Perieni; Şc. Gimn. Petru Anghel, Probota;
Şc. Primară, Bălteni).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Iaşi, Şcoala Gimnazială
Cristina Ciotloș Carmen Silva, Iaşi (G.P.P. 9, G.P.N. 3); Şcoala Gimnazială Veronica
ciotloscristina@yahoo.com Micle, Iaşi / Grădiniţa Veselă / G.Lorelay; G.Tessori
Grădinița cu Program Prelungit
Comunele: Cozmești – Liceul Tehnologic Cozmeşti (G.P.N., Cozmeşti;
Nr. 3, Iaşi – 0232 267467 /
G.P.N., Podolenii de Jos; G.P.N., Podolenii de Sus); Gorban – Şcoala
0751283431 Vineri Grădiniţa cu
Gimnazială Gorban (Şc. Gimn., Gorban; Şc. Gimn., Gura Bohotin; Şc. Vineri
Narcisa Ailincăi Grădiniţa Program
Primară, Podu Hagiului; Şc. Primară, Scoposeni; Şc. Primară, Zberoaia); 22.11.2019 27.03.2020
2. narcisaudisteanu@yahoo.com Lorelay, Iaşi Prelungit
Moșna – Şcoala Gimnazială Moșna (G.P.N., Moșna); Răducăneni – Ora 9.30 Ora 9.30
Grădinița cu Program Prelungit Răducăneni
Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni (G.P.N., Răducăneni; G.P.P.,
Nr. 3, Iaşi 0774522003
Răducăneni; Şc. Gimn. Nr. 1, Bohotin; Şc. Gimn., Roşu; Şc. Gimn. Nr.
Ana Maria Latu
2, Bohotin; Şc. Primară, Bazga; Şc. Primară, Trestiana); Grozești –
latu_ana_maria@yahoo.com
Şcoala Gimnazială Grozești (G.P.N., Colţu Cornii; G.P.N., Grozești),
Grădinița Lorelay, 0756398205
Costuleni – Şcoala Gimnazială Costuleni (G.P.N., Costuleni; G.P.N.,
Cozia; Şc. Gimn., Covasna; Şc. Primară, Hiliţa).
Ana Fodor Vineri Şcoala Vineri Şc. Primară,
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Cuvioasa Paraschiva, Iaşi; Şcoala
fodorana@ymail.com 22.11.2019 Gimnazială Ungheni -
Gimnazială George Călinescu, Iaşi (G.P.N. 7) / G. Atelier; G.Ioana 27.03.2020
3. Grădinița cu Program Prelungit Ora 9.30 George Grădiniţa cu
Ora 9.30
Nr. 23, Iaşi – 0752325992 Comunele: Comarna – Şcoala Gimnazială Comarna (G.P.N. Nr. 1, Călinescu, Program
Cristina Badi Comarna; G.P.N. Nr. 2, Comarna); Prisacani – Şcoala Gimnazială -Grădiniţa Normal
badi_cristina@yahoo.com Prisacani (G.P.N., Moreni; G.P.N., Prisăcani; Şc. Gimn., Măcăreşti) cu Program
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 23, Iaşi – 0232 436919 /
0743159029 Ţuţora – Şcoala Gimnazială Ţuţora (G.P.N., Oprişeni; G.P.N., Ţuţora); Ungheni
Ancuța Caramalău Ungheni – Şcoala Gimnazială Bosia (Şc. Gimn., Bosia; Şc. Gimn.,
Ungheni; Şc. Primară, Ungheni); Golăieşti – Şcoala Gimnazială Normal 7
ankram31@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit Golăieşti (G.P.N., Golăieşti; Şc. Primară, Cilibiu; Şc. Primară, Cotu lui
Nr. 26, Iaşi - 0731862636 Ivan; Şc. Primară, Grădinari).

Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Sf. Sava, Iaşi, Grădiniţa cu Program


Prelungit 4; Iaşi Şcoala Gimnazială Ion Simionescu, Iaşi (G.P.N. 22);
Firuţa Enache G.P.P. 28; G. Funny English
bradut47@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit Tg. Frumos – Grădiniţa cu Program Prelungit. Nr.1, Tg. Frumos
Nr. 18, Iaşi – 0232210645 / (G.P.N., Tg. Frumos; G.P.P. Nr.1, Tg. Frumos)
Gimnazială
0753925699 Comunele: Bălţaţi – Şcoala Gimnazială Bălţaţi (G.P.N., Bălţaţi); Şcoala Liceul
Ion
Mihaela Ciulu Gimnazială Sîrca (Şc. Gimn., Sîrca; Şc. Gimn., Valea Oilor; Şc. Primară, Tehnologic
Simionescu, Vineri
ica_ciulu@yahoo.com Mădîrjeşti; Şc. Primară, Podişu); Vineri Brăeşti –
Iaşi -
Grădinița cu Program Prelungit Lungani – Liceul Tehnologic Lungani (Lic. Tehn., Lungani; Şc. Gimn., 22.11.2019 27.03.2020 Grădiniţa cu
4. Grădiniţa cu
Nr. 18, Iaşi – 210645 / Goeşti); Şcoala Gimnazială Crucea; Şcoala Gimnazială Zmeu; Ora 9.30 Ora 9.30 Program
Program
0721583390 Brăeşti – Liceul Tehnologic Brăeşti (G.P.N., Brăeşti; Şc. Gimn., Normal,
Normal 22,
Ana Apetrei Cristeşti; Şc. Primară, Albeşti; Şc. Primară, Buda); Cucuteni – Şcoala Brăeşti
Iaşi
birusandra27@yahoo.com Gimnazială Petru Poni, Cucuteni; Balş – Şcoala Gimnazială Balş (Şc.
Grădinița cu Program Prelungit Gimn., Balş; Şc. Gimn., Boureni); Costeşti – Şcoala Gimnazială Nr.1,
Nr. 26, Iaşi – 0332730240 / Costeşti (Şc. Gimn. Nr.1, Costeşti; Şc. Primară, Giurgeşti); Ion Neculce.
0747391586 – Şcoala Gimnazială Constantin Teodorescu, Războieni (Şc. Gimn.
Constantin Teodorescu, Războieni; Şc. primară, Prigoreni); Şcoala
Gimnazială Buznea (Şc. Gimn., Buznea; Şc. primară, Găneşti).
Vineri Grădiniţa cu Vineri Şcoala
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1, Iaşi (G.P.P. Sf. Maria) G.P.P.
Rica Gavriluţă 22.11.2019 Program Gimnazială
29; Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, Iaşi (G.P.N. 26); G. Kitty 27.03.2020
5. ricagavriluta@yahoo.com Ora 9.30 Prelungit 29, Mironeasa -
Ora 9.30
Grădinița cu Program Prelungit Comunele: Şcheia – Liceul Tehnologic Nicolae Bălăuţă, Şcheia (Lic. Iaşi Grădiniţa cu
Nr. 29, Iaşi – 0755024993 Tehn. Nicolae Bălăuţă, Şcheia; Şc. Primară Grigore Cojan, Căuşeşti; Şc. Program
Oana Damir Primară Theodor Dulceanu, Satu Nou; Şc. Primară, Cioca-Boca; Şc. Normal
onnyx78@yahoo.com Primară, Poiana-Şcheii); Scânteia – Şcoala Gimnazială Axinte Uricariul, Mironeasa 2
Grădinița cu Program Prelungit Scânteia (G.P.N., Scânteia; Şc. Primară Ciocîrleşti); Şcoala Gimnazială
Nr. 1, Iaşi – 0757027032 Bodeşti (G.P.N., Boroşeşti; Şc. Gimn., Bodeşti; Şc. Primară, Lunca
Ana Maria Petrache Rateş; Şc. Primară, Rediu; Şc. Primară, Tufeştii de Sus); Ipatele –
annapetrache@yahoo.com Şcoala Gimnazială Ion Hăulică, Ipatele (Şc. Gimn. Ion Hăulică, Ipatele;
Grădinița cu Program Prelungit Şc. Gimn., Bîcu; Şc. Primară, Cuza-Vodă); Mironeasa – Şcoala
Nr. 29, Iaşi – 0765259009 Gimnazială Mironeasa (Şc. Gimn., Mironeasa; Şc. Gimn., Ursita; Şc.
Primară Nr.2, Mironeasa; Şc. Primară Nr.3, Mironeasa); Drăguşeni –
Şcoala Gimnazială Drăguşeni (G.P.N., Drăguşeni; Şc. Primară,
Frenciugi).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 12 (G.P.N. 6 Iaşi, G.P.P. 11);
Şcoala Gimnazială Ion Neculce, Iaşi (G.P.N. 11, G.P.N. 25), G.P.P.
Hansel und Gretel, Grădiniţa Euro Kid, Iaşi
Rodica Sava Podu Iloaiei: Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza, Podu Iloaiei (G.P.N. Podu
svrodica@yahoo.com Iloaiei; Şc. Gimn., Budăi; Şc. Primară Henci, Podu Iloaiei; Şc. Primară,
Grădinița cu Program Prelungit Coşiţeni; Şc. Primară, Holm; Şc. Primară, Scobîlţeni)
Nr. 13, Iaşi – 0232.244212 /
Comunele: Leţcani – Şcoala Gimnazială Isaia Teororescu, Cogeasca; – Şcoala
0745628888
Şcoala Gimnazială Leţcani (G.P.N., Leţcani; Şc. Primară, Bogonos; Şc. Gimnazială
Adina Hamza
Primară, Cucuteni); Dumeşti – Liceul Tehnologic Dumeşti (Lic. Tehn., Constantin
adinahamza@yahoo.com Vineri
Dumeşti; Şc. Primară, Hoiseşti); Şcoala Gimnazială Păuşeşti (G.P.N., Palade,
Șc. Gimn. Grajduri - Grădinița
6. Chilişoaia; Şc. Gimn., Păuşeşti); Erbiceni – Şcoala Gimnazială Vineri Grădiniţa cu 27.03.2020 Erbiceni -
Grajduri – 0232228;
Constantin Erbiceanu, Erbiceni (G.P.N., Bîrleşti; G.P.N., Erbiceni; Şc. 22.11.2019 Program Ora 9.30 Grădiniţa cu
0747820442
Primară Nr.2, Sprînceana); Şcoala Gimnazială Constantin Palade, Ora 9.30 Normal Program
Mirela Gălățanu
Totoeşti; Româneşti – Şcoala Gimnazială Ioanid Romanescu, Româneşti 11, Normal
cucoranu.mirela@yahoo.com
(Şc. Gimn. Ioanid Romanescu, Româneşti; Şc. Gimn., Ursoaia; Şc. Iaşi Totoeşti,
Grădinița cu Program Prelungit
Primară, Avîntu); Popeşti – Şcoala Gimnazială Dimitrie Sturdza, Popeşti Erbiceni
Nr. 10, Iaşi/Lic G.Ibrăileanu
(Şc. Gimn. Dimitrie Sturdza, Popeşti; Şc. Gimn., Hărpăşeşti; Şc.
0752334398
Primară, Doroşcani); Sineşti – Şcoala Gimnazială Veniamin Costachi,
Sineşti (Şc. Gimn. Veniamin Costachi, Sineşti; Şc. Primară, Bocniţa);
Şcoala Gimnazială Ştorneşti (Şc. Gimn., Osoi; Şc. Gimn., Ştorneşti);
Mădîrjac – Şcoala Gimnazială Mădîrjac (Şc. Primară Nr. 2, Mădîrjac;
Şc. Primară, Bojila; Şc. Primară, Frumuşica).
Mirela Cucu Vineri Şcoala Vineri Şcoala
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 13, Iaşi; Grădiniţa cu Program
mirelanataliacucu@yahoo.com 22.11.2019 Gimnazială Gimnazială Nr.
Prelungit Nr 22, Iaşi; Şcoala Gimnazială Alexandru cel Bun, Iaşi (G.P.N. 27.03.2020
7. Grădinița cu Program Prelungit Ora 9.30 Alexandru 1, Holboca –
21); Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, Iaşi / G. Fericitul Ora 9.30
Nr. 22, Iaşi – 0232271696 /
Ieremia; G. Euroed; G. Mama Filomena. cel Bun, Iaşi Grădiniţa cu
0724294490
Valea Lupului – Şcoala Gimnazială Valea Lupului (G.P.N.,Valea Grădiniţa cu Program
Angela Mihalache
Lupului), G. Happy Kittens – Valea Lupului; Program Normal,
angelica.mihalache@yahoo.com
Comunele: Rediu – Şcoala Gimnazială Rediu (G.P.N., Breazu; G.P.N., Normal, Nr. Holboca
Grădinița cu Program Prelungit
Rediu; Şc. Gimn., Horleşti; Şc. Primară, Tăuteşti); Aroneanu – Şcoala
Nr. 13, Iaşi – 0232.411579 / 21,
Gimnazială Aron Vodă, Aroneanu (G.P.N., Aroneanu; G.P.N., Rediu
0741204735 Iaşi
Aldei; Şc. Gimn., Dorobanţi); Tomeşti – Şcoala Gimnazială D.D.
Cătălina Tudor
Pătrăşcanu, Tomeşti (G.P.N. Nr. 2, Tomeşti; G.P.N. Nr. 3, Tomeşti;
Grădinița cu Program Prelungit
G.P.N., Vlădiceni; G.P.P. Nr. 2, Tomeşti); Şcoala Gimnazială Chicerea
27 arina0@yahoo.com
(G.P.N., Chicerea; Şc. Gimn., Goruni); Holboca – Şcoala Gimnazială
0740294263
Ştefan cel Mare, Dancu (G.P.N., Dancu; G.P.P., Dancu); Şcoala
Gimnazială Nr. 1, Holboca (G.P.N., Cristeşti; G.P.N., Rusenii Noi; Şc.
Gimn. Nr. 1, Holboca; Şc. Gimn. Rusenii Vechi; Şc. Primară, Orzeni).
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 (G.P.N. 20); Grădiniţa Junior,
Iaşi; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14, Iaşi; Şcoala Gimnazială Ion
Creangă - G.P.N. 15; Liceul Teoretic Waldorf
Comunele: Movileni – Şcoala Gimnazială Larga Jijia (G.P.N., Movileni;
Mihaela Baghiu G.P.N., Potîngeni; Şc. Gimn.,Larga Jijia; Şc. Primară, Epureni);
baghiu_mihaela_07@yahoo.com Gropniţa – Liceul Tehnologic Gropniţa (G.P.N., Gropniţa; G.P.N.,
Şcoala
Grădinița cu Program Prelungit Săveni; Şc. Primară, Mălăeşti; Şc. Primară, Sîngeri); Andrieşeni –
Gimnazială Liceul
Nr. 8, Iaşi – 0232240920 / Şcoala Gimnazială Gheorghe Ciobanu, Andrieşeni (G.P.N., Fîntînele;
Ion Creangă Tehnologic
0744814923 Şc. Gimn. Gheorghe Ciobanu, Andrieşeni; Şc. Gimn. Nr. 1, Glăvăneşti; Vineri
- Grădiniţa Vlădeni -
Mariana Ursache Şc. Gimn. Nr. 1, Spineni; Şc. Primară, Buhăeni); Roşcani – Şcoala
27.03.2020 Grădiniţa cu
ursachemariana24@yahoo.com Gimnazială Rădeni (G.P.N. Nr. 2, Roşcani; G.P.N., Rădeni; Şc. Primară Vineri cu Program
8. Ora 9.30 Program
G. Junior, Iaşi 0740211808 Nr. 1, Roşcani); Plugari – Liceul Tehnologic Plugari (G.P.N., Plugari); 22.11.2019 Normal 15, Normal,
Zvoriște Liliana Veronica Şcoala Gimnazială Boroşoaia (G.P.N., Boroşoaia); Vlădeni – Liceul Ora 9.30 Iaşi Vlădeni
sarbu_veronik@yahoo.com Tehnologic Vlădeni (G.P.N., Borşa; G.P.N., Vîlcelele; G.P.N., Vlădeni;
G. Junior, Iaşi 0741927358 Şc. Primară, Alexandru Cel Bun; Şc. Primară, Broşteni); Șipote – Şcoala
Gimnazială Chişcăreni (G.P.N. Nr. 1, Chişcăreni; G.P.N. Nr. 2,
Chişcăreni); Şcoala Gimnazială Şipote (G.P.N.,Hălceni; G.P.N., Iazu
Nou; G.P.N., Iazu Vechi; G.P.N., Mitoc; G.P.N., Şipote); Fântânele –
Liceul Tehnologic Fântânele (G.P.N. Nr. 1, Fântânele; G.P.N. Nr. 2,
Fântânele); Focuri – Liceul Tehnologic Focuri (G.P.N. Nr. 2, Focuri;
Lic.Tehn., Focuri).
Lupu Luminiţa
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16, Iaşi; / Grădiniţa cu Program
luminis64@yahoo.com
Prelungit Nr. 26, Iaşi (G.P.S. I.A.S. Bucium); Grădinița cu Program
Sc. Gimn. Lunca Cetăţuii -
Prelungit Iris; G. FEG, Grădiniţa cu Program Prelungit A.Vlahuţă, G.
GPN1 Lunca Cetatuii -
Kids Garden
0743493567 Şcoala
Cristina Plugaru Comunele: Grajduri – Şcoala Gimnazială Grajduri (G.P.N., Grajduri; Grădiniţa Gimnazială
plugaru_cristina@yahoo.com Şc. Primară, Cărbunari; Şc. Primară, Pădureni; Şc. Primară, Valea Vineri Kids Vineri Hadîmbu,
Grădinița cu Program Prelungit Satului); Mogoşeşti – Liceul Tehnologic Dumitru Popa, Mogoşeşti 22.11.2019 Garden, 27.03.2020 Grădiniţa cu
9.
Nr. 16, Iaşi -- 0232/237649 / (Lic.Tehn. Dumitru Popa, Mogoşeşti; Şc. Primară Nr. 2, Mogoşeşti); Ora 9.30 Iaşi Ora 9.30 Program
0742176010 Şcoala Gimnazială Hadîmbu (Şc. Gimn., Hadîmbu; Şc. Gimn., Mînjeşti; Normal
Luiza Apetrei Şc. Primară, Budeşti); Ciurea – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Lunca Cetăţuii Mînjeşti
ap_luiza@yahoo.com (Şc. Gimn. Nr.1, Lunca Cetăţuii; G.P.N., Dumbrava; Şc. Primară Nr. 2,
Grădinița cu Program Prelungit Lunca Cetăţuii); Şcoala Gimnazială Ciurea (G.P.N. Nr. 3, Curături; Şc.
Nr. 26, Iaşi 0332- 730240, Gimn. Nr. 1, Piciorul Lupului; Şc. Gimn., Ciurea; Şc. Primară Nr. 2,
0744337322 Slobozia).
Steluţa Brînză Vineri Vineri
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18, Iaşi; Şcoala Gimnazială
brinzasteluta@yahoo.com 22.11.2019 Şcoala
Dimitrie A. Sturza, Iaşi (G.P.P. 17, G.P.P. 2); / Grădinița cu Program
Prelungit Penilla, Grădinița cu program prelungit Surorile Providenței,
Grădinița cu Program Prelungit G. Angel Kids
Dancu – 0746175562
Comunele: Ciorteşti – Şcoala Gimnazială Ciorteşti (G.P.N., Deleni; Gimnazială
Maria Bîia
G.P.N., Şerbeşti; Şc. Gimn., Ciorteşti; Şc. Gimn., Coropceni; Şc. Grădiniţa cu Bîrnova -
marybi27@yahoo.com
Primară, Rotăria); Dolheşti – Şcoala Gimnazială Dolheşti (Şc. Gimn., Program Grădiniţa cu
Grădinița cu Program Normal 27.03.2020
10. Brădiceşti; Şc. Gimn., Dolheşti; Şc. Primară, Pietriş); Schitu Duca – Ora 9.30 Prelungit
Lungani – 0767983316 Ora 9.30 Program
Şcoala Gimnazială Poieni (G.P.N., Poieni; Şc. Gimn., Dumitreştii Nr. 2,
Damaschin Vasilica Normal
Galaţi; Şc. Gimn., Pocreaca; Şc. Gimn., Satu Nou; Şc. Primară, Poiana; Iaşi
vasilica.damaschin@yahoo.ro Păun
Şc. Primară, Schitu Duca; Şc. Primară, Slobozia); Bîrnova – Şcoala
Grădinița cu Program Prelungit
Gimnazială Bîrnova (G.P.N., Bîrnova; G.P.N.,Cercu; G.P.N., Păun;
Nr. 4, Iaşi – 0744513300
G.P.N., Todirel); Dobrovăţ – Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare şi
Sfânt Dobrovăţ (Şc. Gimn. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Dobrovăţ; Şc.
Primară, Dobrovăţ);
Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 20, Iaşi; Şcoala Gimnazială
Ionel Teodoreanu, Iaşi (G.P.N. 1, G.P.N. 2, G.P.P. Ion Creangă)
Maria Tănase Şcoala
Comunele: Horleşti – Şcoala Gimnazială Horleşti (G.P.N., Horleşti; Gimnazială
mariatanasa7@yahoo.com
G.P.N., Bogdăneşti); Ţibana – Liceul Tehnologic de Industrie
Grădinița cu Program Prelungit Ionel Şcoala
Alimentară, Ţibana (G.P.N., Alexeni; Lic. Tehn. de Ind. Alim., Ţibana;
Nr. 20, Iaşi – 0766438536 TeodoreanuI Gimnazială
Şc. Primară, Poiana de sus; Şc. Primară, Poiana Mînăstirii); Şcoala
Vieru Garofiţa aşi Colonel
Gimnazială Nr. 1, Domniţa (G.P.N. Nr. 1, Domniţa; Şc. Primară,Vadu Vineri
vierugarofita26@gmail.com Vineri Constantin
Vejei); Şcoala Gimnazială Gîrbeşti (G.P.N. Nr. 1, Gîrbeşti); Miroslava –
Grădinița cu Program Prelungit 22.11.2019 Grădiniţa cu 27.03.2020 Langa -
Şcoala Gimnazială Colonel Constantin Langa, Miroslava (G.P.N.,
11. Nr. 3, Iaşi – 0232 267467 / Ora 9.30 Program Ora 9.30 Grădinița cu
Horpaz; G.P.N., Miroslava; G.P.N., Valea Adâncă; Şc. Gimn. Miron
0740896141 Normal Program
Barnovschi, Uricani; Şc. Primară, Voroveşti); Şcoala Gimnazială
Serdenciuc Angelica Nr. 2, Normal
Dimitrie Anghel, Corneşti (Şc. Gimn. Dimitrie Anghel, Corneşti; Şc.
aserdenciuc@hotmail.com Iaşi Miroslava
Primară, Ciurbeşti; Şc. Primară, Proselnici); Voineşti – Şcoala
Grădinița cu Program Prelungit
Gimnazială Ioanid Romanescu, Voineşti (G.P.N., Voineşti; Şc. Primară,
Nr. 26, Iaşi – 0751567991
Lungani); Şcoala Gimnazială Slobozia Deal (Şc. Gimn., Slobozia Deal;
Şc. Primară, Schitu Stavnic; Şc. Primară, Slobozia Vale), G.P.N.
Licurici, Slobozia.
Camelia Munteanu Vineri Şcoala Vineri Şcoala
cami15_munteanu@yahoo.com Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 21, Iaşi; Grădiniţa cu Program 22.11.2019 Gimnazială Primară, Piscu
27.03.2020
12. Grădinița cu Program Prelungit Prelungit Nr. 25, Iaşi; Şcoala Gimnazială Mihai Codreanu, Iaşi (G.P.N. Ora 9.30 Mihai Rusului-
Ora 9.30
Nr. 21, Iaşi – 0232235805 / 4); Şcoala Gimnazială Gheorghe I Brătianu, Iaşi (G.P.P. 6) G. Longavit; Codreanu,
Grădiniţa cu
0748202994 G. Buna Vestire;Montessori School of Iași Iaşi -
Alina Bejenaru Grădiniţa cu Program
Comunele: Dagâţa – Şcoala Gimnazială Dagâţa (G.P.N., Mânăstirea; Normal
alyna_bejenaru@yahoo.com Program
Şc. Primară, Băluşeşti; Şc. Primară, Boatca; Şc. Primară, Piscu Rusului; Piscu Rusului
Grădinița cu Program Prelungit Normal 4,
Nr. 18, Iaşi – 0232 210645 /
0745599589
Liliana Aioanei Şc. Primară, Poienile; Şc. Primară, Zece Prăjini); Tansa – Şcoala
liliaioanei@yahoo.com Gimnazială Tansa (G.P.N., Suhuleţ; G.P.N., Tansa); Ţibăneşti – Liceul
Tehnologic Petre P. Carp, Ţibăneşti (G.P.N., Răsboieni; G.P.N., Iaşi
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 25, Iaşi –0232253314 / Ţibăneşti; G.P.N., Tungujei; Şc. Gimn. Dr. Petre Brânzei, Jigoreni);
0745227493 Şcoala Gimnazială Glodenii Gîndului (G.P.N., Glodenii Gîndului)

Camelia Ţaga
camelia_taga@yahoo.com Iaşi: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 24, G.P.N 15 Iaşi; G.P.N. 23;
Grădinița cu Program Prelungit Şcoala Gimnazială Alecu Russo, Iaşi (G.P.N. 10, G.P.N. 12); Liceul
Nr. 21, Iaşi – 0232235805 / Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Iaşi; Şcoala Gimnazială Ştefan Şcoala
0727361385 Bârsănescu, Iaşi (G.P.N. 13); G. Spectrum Grădiniţa cu Gimnazială
Mioara Isache Vineri
Comunele: Al. I. Cuza – Şcoala Gimnazială, Şcheia (G.P.N., Al. I. Vineri Program Strunga
myo_is@yahoo.com
Cuza; G.P.N., Şcheia; Şc. Primară, Volintireşti); Butea – Şcoala 22.11.2019 Normal 27.03.2020 -Grădinița cu
13. Grădinița cu Program Prelungit
Gimnazială Butea (G.P.N. Nr. 1, Butea; G.P.N. Nr. 2, Butea; Şc. Ora 9.30 Nr. 23, Ora 9.30 Program
Nr. 21, Iaşi – 0232235805 /
Primară, Miclăuşeni); Oţeleni – Şcoala Gimnazială Oţeleni (Şc. Gimn., Iaşi Normal
0749 124728
Hindreşti; Şc. Gimn., Oţeleni); Strunga – Şcoala Gimnazială (G.P.N., Fedeleşeni
Daniela Marcu
markudd@yahoo.com Criveşti; G.P.N., Fedeleşeni; Şc. Gimn., Fărcăşeni; Şc. Gimn. Strunga).
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 2, Iaşi – 0741250347
Alina Ionescu Comunele: Cotnari – Liceul Tehnologic Ştefan cel Mare, Cotnari
elenaionescu1977@yahoo.com (G.P.P. Cotnari, G.P.N. Zbereni, G.P.N. Lupăria); Şcoala Gimnazială
Grădinița cu Program Prelungit Cezar Petrescu, Hodora (G.P.N. Hodora); Şcoala Gimnazială Cîrjoaia Liceul
Şcoala
Nr. 3, Iaşi – 0769286626 (G.P.N., Cîrjoaia; G.P.N., Valea Racului); Cepleniţa – Şcoala Tehnologic
Gimnazială
Tiron Carmen Gimnazială Nicolae Iorga, Buhalniţa (G.P.N., Zlodica; Şc. Gimn. Victor
Cezar
carmentiron@yahoo.com Grigore Ureche, Cepleniţa; Şc. Gimn. Nicolae Iorga, Buhalniţa; Şc. Mihăilescu
Vineri Petrescu, Vineri
Grădinița cu Program Prelungit Craiu, Belceşti
Gimn., Poiana Mărului); Belceşti – Liceul Tehnologic Victor 22.11.2019 Hodora
Nr. 9, Iaşi – 0232 435348 / 27.03.2020 –
14. Mihăilescu Craiu, Belceşti (G.P.N. Belceşti, Şc. Gimn. Victor Iamandi, Ora 9.30 -Grădinița
0747066875 Ora 9.30 Grădinița cu
Munteni; Şc. Primară, Tansa); Şcoala Gimnazială Liteni (G.P.N. Liteni, cu Program
Prisacaru Elena Program
Normal
elena_p61@yahoo.com Şc. Primară, Ulmi); Şcoala Gimnazială Ruşi; Şcoala Gimnazială Satu Normal
Hodora
Grădinița cu Program Prelungit Nou; Coarnele Caprei – Liceul Tehnologic Coarnele Caprei (G.P.N., Belceşti
Nr. 26, Iaşi – 0743321306 Coarnele Caprei; Şc. Primară, Arama; Şc. Primară, Coarnele Caprei);
Cîrjoaia; Hodora.
Georgiana Filimon Vineri Şcoala Vineri Şcoala
Hîrlău: Grădinița cu Program Prelungit Hîrlău (G.P.N., Hîrlău); Şcoala
15. filimon_geo@yahoo.ro 22.11.2019 Gimnazială Gimnazială
Gimnazială Pîrcovaci (G.P. N., Pîrcovaci); Școala Primară Happy Stars 27.03.2020
Grădinița cu Program Prelungit Ora 9.30 Deleni Scobinţi
Ora 9.30
Hârlău, 0743125622 Comunele: Deleni – Şcoala Gimnazială Deleni (G.P.N. Deleni; G.P.N. -Grădinița -Grădinița cu
Adelina Ursache
adelina_ursache@yahoo.com Feredeni); Şcoala Gimnazială Maxut (G.P.N. Maxut); Şcoala
Grădinița cu Program Prelungit Gimnazială Poiana (G.P.N. Poiana; G.P.N. Slobozia,); Scobinţi – Şcoala
cu Program Program
Nr. 24, Iaşi – 0748088936 Gimnazială Scobinţi (Şc. Gimn., Bădeni; Şc. Gimn., Scobinţi; Şc. Normal Normal
Florica Morariu Primară Nr. 1, Scobinţi; Şc. Primară Nr. 2, Scobinţi; Şc. Primară Deleni Scobinţi
morariuflorica@yahoo.com
Zagavia); Şcoala Gimnazială Sticlăria (G.P.N. Sticlăria; Şc. Primară Nr.
Grădinița cu Program Prelungit
4, Iaşi - 0746071722 2, Sticlăria).

Cristina Borcilă Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (G.P.P. Nr 2,


cristinaborcila@yahoo.com Pașcani); G.P.N. Fântânele, Paşcani; G.P.N., Boşteni, Paşcani; G.P.N.,
Grădinița cu Program Prelungit Sodomeni - Paşcani);
Nr. 9, Iaşi – 0232255934, Şcoala
Comunele: Mirosloveşti – Şcoala Gimnazială Mirosloveşti (G.P.N., Şcoala
0746692023 Gimnazială
Mirosloveşti; Şc. Gimn., Soci; Şc. Gimn., Verşeni); Moţca – Şcoala Gimnazială
Luminiţa Popovici Vineri Ciohorăni -
Gimnazială Moţca (G.P.N. Nr. 1, Moţca; G.P.N., Boureni; Şc. Gimn., Vineri Mirosloveşti
luminitacarmen41@yahoo.com Grădiniţa cu
Moţca); Ciohorăni – Şcoala Gimnazială Ciohorăni; Heleşteni – Şcoala 22.11.2019 - Grădiniţa 27.03.2020
16. Grădinița cu Program Prelungit Program
Gimnazială Heleşteni (Şc. Gimn., Heleşteni; Şc. Gimn., Oboroceni); Ora 9.30 cu Program Ora 9.30
Nr. 9, Iaşi – 0743168124 Normal
Cristeşti – Liceul Tehnologic Cristeşti (G.P.N. Nr. 2, Cristeşti; Normal
Adriana Cochior Ciohorani
Lic.Tehn., Cristeşti; Şc. Primară, Hereşti); Ruginoasa – Şcoala Mirosloveşti
adriana.cochior@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit Gimnazială Rediu (G.P.N., Dumbrăviţa; G.P.N., Vascani; Şc. Gimn.,
Sf. Maria Rediu); Şcoala Gimnazială Ruginoasa (G.P.N., Ruginoasa).
0232234808 / 0743632112
Daniela Comârzan
comarzandaniela@yahoo.com
Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 (G.P.N. Nr. 5, Paşcani;
Grădinița cu Program Prelungit
G.P.N. Nr. 3, Paşcani); / G. Agape, Pașcani; G. Sf. Nicolae, Iugani
Nr. 2, Paşcani – 0332412534 /
0742264610 Comunele: Sireţel – Şcoala Gimnazială Sireţel (G.P.N., Sireţel; Şc. Grădiniţa cu
Chirileanu Marcela Gimn. Nr.1, Slobozia; Şc. Gimn. Humosu); Lespezi – Liceul Tehnologic Vineri Vineri eGrădiniţa
Program
chirileanumarcela@yahoo.com Lespezi (G.P.N., Lespezi; G. Bursuc; Şc. Gimn., Buda; Şc. Primară, 22.11.2019 27.03.2020 Bursuc,
Prelungit 3
17. Sc. Gimn. Alecu Russo- GPN Dumbrava); Şcoala Gimnazială Heci (Şc. Gimn., Heci; Şc. Primară, Ora 9.30 Ora 9.30 Lespezi
12, tel 0745542452 Bursuc Deal); Tătăruşi – Liceul Tehnologic Tătăruşi (Lic.Tehn., Paşcani
Dumitrina Gavril Tătăruşi; Şc. Gimn., Pietrosu; Şc. Gimn., Udu; Şc. Primară, Iorcani);
dondoana2007@yahoo.com Valea Seacă – Liceul Tehnologic Valea Seacă (G.P.N., Valea Seacă; Şc.
Grădinița cu Program Prelungit Gimn., Conţeşti); Şcoala Gimnazială Topile (G.P.N., Topile).
29 – 0749875003
Tereza Ghiujan Pașcani: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (G.P.P.1, Vineri Grădiniţa cu Vineri Şcoala
angelghiujan@yahoo.com Pașcani; G.P.P. 4, Pașcani; G. P.N. Nr. 6); Şcoala Gimnazială Lunca (Şc. 22.11.2019 Program Gimnazială
27.03.2020
18. G. Iugani, Mircesti – 713346 / Gimn., Lunca; Şc. Gimn., Blăgeşti); G.P.N., Răchiteni; Ora 9.30 Normal Vasile
Ora 9.30
0746640365 Răchiteni Alecsandri,
Comunele: Mirceşti – Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri, Mirceşti
Steluţa Dascaliţa Mirceşti
(G.P.N., Mirceşti; Şc. Gimn., Iugani); Hălăuceşti – Liceul Teoretic
dascalitasteluta@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit
Nr. 4, Paşcani – 0745186328 -Grădinița cu
Ana Maria Irina Bogdan Vodă, Hălăuceşti (G.P.N., Nr. 1, Hălăuceşti; G.P.N., Luncaşi); Program
ana.maria_irina@yahoo.com Hărmăneşti – Şcoala Gimnazială Hărmăneştii Vechi (G.P.N., Normal
Grădinița cu Program Prelungit Hărmăneştii Vechi; G.P.N., Hărmăneştii Noi); Mirceşti
Nr. 14, Iași – 0232250306,
0743148030
Florentina Spiridon
spridonflorentina@yahoo.com
Pașcani: Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, Pașcani (Pașcani); P.N. 1,
Grădinița cu Program Prelungit
Pașcani, Şcoala Gimnazială Gâşteşti (G.P.N., Gâşteşti); Şcoala
Nr. 1, Paşcani - 761756 /
Gimnazială Şcoala
0732363729 Comunele: Todireşti – Şcoala Gimnazială Nr. 1, Todireşti (G.P.N., Nr.
Muncelul de Gimnazială Nr.
Mihalache Emilia 1, Todireşti; G.P.N. Nr. 3, Todireşti; Şc. Primară, Nr. 2, Todireşti; Şc. Vineri
Vineri Sus 1, Todireşti
emilyam23@yahoo.com Primară, Băiceni; Şc. Primară, Stroeşti); Vânători – Şcoala Gimnazială
22.11.2019 -Grădinița 27.03.2020 -Grădinița cu
Grădinița cu Program Prelungit Vânători (G.P.N., Nr. 1, Hârtoape; G.P.N., Nr. 2, Hârtoape; G.P.N., Gura
19. Ora 9.30 cu Program Ora 9.30 Program
Nr. 2, Paşcani 0232762971 / Bădiliţei; Şc. Gimn., Criveşti; Şc. Gimn., Vînători); Mogoşeşti-Siret –
Normal Normal
0748193323 Şcoala Gimnazială Muncelul de Sus (G.P.N. Mogoşeşti-Siret; G.P.N.,
Muncelul de Todireşti 3
Areta Paraschiv Muncelul de Sus); Stolniceni-Prăjescu – Liceul Tehnologic Stolniceni-
Sus
aretaparaschiv@yahoo.com Prăjescu (Lic. Tehn. Stolniceni-Prăjescu; Şc. Gimn., Brăteşti; Şc.
Grădinița cu Program Prelungit Primară, Brăteşti); Şcoala Gimnazială Cozmeşti; G.P.N., Blăgeşti.
Nr. 26, Iaşi –0740371067

Inspector școlar pentru învăţământ preşcolar,


Prof. Mihaela SIMION