Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR PENTRU STUDENTUL PRACTICANT

Va rugăm să reflectaţi asupra perioadei de practică pedagogică (PP) şi să apreciaţi relaţia


dumneavoastră cu tutorele (T) încercuind cifra care reflectă cel mai bine opinia dvs. pe o scară de la 1 la
5, unde 5 este punctajul maxim. Aprecierea dvs. va folosi la optimizarea colaborării tutorelui/mentorului
cu viitoarele grupe de studenţi.

1. T mi-a oferit suficiente informaţii pe perioada derulării PP referitor la :


• elevi 1 2 3 4 5
• documentele şcolare 1 2 3 4 5
• şcoală 1 2 3 4 5

• modul de desfăşurare al PP 1 2 3 4 5
2. Am fost spijinit în alcătuirea unui bun proiect didactic
• pentru predarea individuală 1 2 3 4 5

• pentru anticiparea posibilelor dificultăţi 1 2 3 4 5


3. Apreciez modul in care T m-a ajutat în implementarea proiectului didactic 1 2 3 4 5
4. T m-a ajutat să identific ariile în care am întâmpinat dificultăţi în realizarea 1 2 3 4 5
procesului de proiectare-predare şi m-a sprijinit în găsirea celor mai bune soluţii
5. Am fost încurajat în experimentarea de idei şi în abordarea în mod creativ a 1 2 3 4 5
activităţii didactice
6. T mi-a oferit feedback constructiv la sfârşitul orelor
• observate 1 2 3 4 5

• predate 1 2 3 4 5
7. În ceea ce priveşte evaluarea
• mi s-a comunicat standardul minim de competenţă pe care trebuie să-l 1 2 3 4 5
îndeplinesc
• am fost ajutat să înteleg si să îmi însuşesc criteriile după care am fost evaluat 1 2 3 4 5

• modul în care am fost evaluat m-a determinat sî-mi îmbunătăţesc 1 2 3 4 5


performanţele
• am fost ajutat să-mi dezvolt capacitatea de autoevaluare 1 2 3 4 5
8. PP a fost determinantă pentru asumarea profesiei de cadru didactic
• T m-a ajutat să-mi identific punctele tari din activitatea mea 1 2 3 4 5
• T m-a ajutat să reflectez asupra aspectelor care necesită ameliorare

• Alte aspecte 1 2 3 4 5