Sunteți pe pagina 1din 15

-PROIECT DE LECTIE

1. . Unitatea de invatamant: Şcoala, Gimnaziala Oarta de Sus


2. Profesor: : SPATAR BIANCA CODRUTA
3. . Clasa. a VIII-a
4. Data.
5. . Unitatea de invatare: Organizarea materiei vii
6. . Lecţia.: Biotopul si biocenoza
7. Tipul lectiei: Lectie de transmitere si insusire de noi cunostinte – varianta bazata
pe invatarea prin cooperare
8. Locul de desfasurare: sala de clasa.
9. Competente generale:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea si construirea de modele in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand terminologia specifica biologiei.
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in
contexte noi.
10. . Competente specifice:
C.sp.1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem.
C.sp.2.1 Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate investigarii ecosistemelor.
C.sp.3.1 Reprezentarea structurii si functiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
C.sp.4.1 Formarea deprinderilor de documentare si comunicare.
C.sp.5.1 Demonstrarea unui mod de gandire ecologic in luarea deciziilor.
11. . Obiectivele operaţionale la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
Cognitive: O 1 Sa defineasca notiunea de biotop
O 2 Sa identifice elemente de biotop din medii diferite de viata
O 3 Sa defineasca notiunea de biocenoza
O 4 Sa identifice plantele si animalele din medii diferite de viata
Formative O 5 Sa argumenteze importanta adaptarii animalelor la mediul de
viata(interactiunea biotop-biocenoza)
Atitudinale: O6: sa-si formeze un comportament pozitv fata de elementele de biotop si
biocenoza.
12. . Evaluarea : Formativ - ameliorativa
13. Obiectivele evaluarii:
Cognitive: E1: Sa opereze cu notiunile invatate
Formative: E2: Sa evidentieze importanta interactiunii biotop-biocenoza
Atitudinale: E3: Sa-si exerseze capacitatea de a formula si sustine opinii privind
comportamentul adecvat fata de biotop si biocenoza.
14. Valori si atitudini vizate:
Motivatia pentru informarea si documentarea stiintifica.
Dezvoltarea curiozitatii si a respectului fata de orice forma de viata
Grija fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator
Cultivarea receptivitatii pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata
cotidiana
15. Strategia: euristica – invatarea prin descoperire

1
16. Metode didactice:
Expozitiv-euristice: M1 - Conversatia euristica
M2 – Explicatia
M3 - Observatia
Interactive: M4 – Jocul didactic
M5 – Modelarea
M6 – Problematizarea
M7 – Comparatia
17. .Instrumente de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare secventiala,
evaluare individuala scrisa, analiza raspunsurilor date.
18. Forme de organizare a activitatii: Frontala, pe grupe, individuala
19. Resurse:
a. Umane: elevi
b. Temporale: 50 minute
c. Materiale:
- oficiale: - RM1 programa scolara
- alte resurse:
 Pentru toata clasa: RM 2 calculator
RM 3 videoproiector
 Pentru grupele de elevi: RM 4 fise de activitate
RM 5 jetoane cu imaginea unor plante si
animale
RM 6 planse vacuumate
RM 7 lipici
 Pentru fiecare elev: RM 8 manual
RM 9 caiet
RM 10 Fisa de evaluare
Bibliografia
 Atlas botanic si zoologic
 Copil violeta, Darabaneanu Ioan, Biologie, clasa a VIII-a, Editura All, 2000.
 Enciclopedia animalelor, Ed. Teora, 2007
 Maria Brandusoiu, Constanta Androne – Biologie, manual pentru clasa a VI-a,
EDP.

2
II. DESFASURAREA LECTIEI

Etapele lectiei Continuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor RM M Evaluarea


Op.
1. Moment Se creaza climatul favorabil Elevii se mobilizează
organizatoric  : începerii orei de biologie. pentru începerea orei şi
Profesorul face prezenţa şi ascultă cu atenţie
notează absenţii ( in cazul in care îndrumările şi indicaţiile
există). date de profesor pentru
Organizeaza materialele. lecţia ce va urma
2.Re- Notiuni si Face o verificare orala a Raspund intrebarilor M1 Verificare
actualizarea concepte notiunilor asimilate in lectia adresate. orala
cunoştinţelor insusite in anterioara
lectia -Care sunt nivelurile de -Nivelul individual,
anterioara: organizare? populational, biocenotic si
Niveluri de al biosferei.
organizare a -Din ce este format nivelul -Din indivizi biologici
materiei vii individual?
-Dati exemple. -Dau exemple: lup, urs
-Din ce este format nivelul -Din indivizi din aceeasi
populational? specie care ocupa un
teritoriu numit areal.
-Dati exemple. -Dau exemple: populatia de
iepuri dintr-o campie
-Dar nivelul biocenotic, din ce -Din populatii din specii
este format? diferite care traiesc pe
acelasi teritoriu.
Dati exemple. -Dau exemple: iepurii,
veveritele, mistretii dintr-o
padure.

3
-De catre cine este reprezentat -De totalitatea
nivelul biosferei? biocenozelor.
3.Evocare Anunta noua tema Sunt atenti M2
Prezinta conceptele operationale M3
Noteaza titlul lectiei pe tabla. Scriu titlul lectiei in caiete
Expune importanta noii teme. Sunt atenti
4. Dobandirea Notiunile noi O1 Cere elevilor sa identifice mediul Elevii identifica cele doua RM6 M1
de noi de viata ilustrat pe plansele medii de viata: acvatic si M3
cunostinte Biotopul si vacuumate terestru. M5
biocenoza Face apel la cunostintele
dobandite in cls. a VI-a si
adreseaza intrebari:
-Din ce este alcatuit un mediu de -Din doua componente: M1
viata? biotop si biocenoza M2
-Care inseamna bios si topos? Bios=viata, topos=loc M3
-Ce reprezinta biotopul? -Factorii fara viata
O2 -Identificati factorii fara viata -Elevii identifica
E1 din mediul acvatic. substratul: malos, nisipos,
apa, aerul si factorii de
clima: temperatura, lumina,
curentii orizontali si
verticali.
-Identificati factorii abiotici Identifica substratul:
dintr-o padure de conifere. stancos, factorii de clima:
temperatura, lumina,
umiditatea.
O3 -Din ce este alcatuita biocenoza? -Din factorii cu viata:
E1 plante si animale
O4 -Cu ajutorul videoproiectorului -Identifica plantele si RM2 M1
proiecteaza imaginea unor plante animalele prezentate de RM3 M2
si animale din mediul terestru si profesor si le clasifica: M3

4
acvatic elevii avand drept sarcina (ferigi, papura, soparla de
identificarea acestora si munte,stiuca,
clasificare lor: plantele in plante nufar,ciocanitoarea,urs,
ierboase, arbusti si arbori iar somn, libelula, urzici,
animalele in vertebrate si scoici, veverita, barza,
nevertebrate cocos de munte, brad,
broasca, trestie, sarpe de
apa, capra neagra, vipera,
testoasa de apa).
Imparte elevii in doua grupe. RM4 M4
Solicita grupelor de elevi sa RM5 M5
aleaga din plicul cu jetoane, RM7 M6
reprezentand plante si animale M7
din diferite medii de viata, acele
plante si animale caracteristice Grupa I va alege jetoanele
mediului de viata in care traiesc care ilustreaza plantele si
Antreneaza elevii in completarea animalele din mediul
plansei vacuumate prin atasarea acvatic, respectiv din balta
la imaginea mediului a (papura, stiuca,somnul,
jetoaneleor cu plante si animale libelula, urzicile, scoicile,
caracteristice. barza, broasca, trestia,
sarpele de apa, testoasa de
apa) si completeaza plansa
vacuumata prin atasarea
acestora la mediul de viata.
Grupa II va selecta
jetoanele care ilustreaza
plantele si animalele din
mediul terestru, respectiv
dintr-o padure de conifere:
(ferigi, soparla de munte,

5
ciocanitoarea, ursul,
veverita, cocosul de munte,
bradul, capra neagra,,
vipera) si completeaza
plansa vacuumata prin
atasarea acestora la mediul
de viata.
O5 Exista vreo legatura intre factorii -Exista legatura
E2 abiotici si cei biotici dintr-un
mediu de viata sau sunt
independenti unul fata de
celalalt?
Biotopul influenteaza intr-un fel -Animalele prezinta M1
biocenoza? adaptari la mediul de viata M2
Solicita elevii sa precizeze Elevii grupei I identifica M3
principalele adaptari ale adaptarile aimalelor la M6
animalelor la mediul de viata in mediul de viata acvatic:
scopul evidentierii interactiunii forma hidrodinamica, M1
dintre biotop si biocenoza stratul de mucus, prezenta M2
inotatoarelor, respiratia M6
branhiala, modul de hranire M7
Elevii grupei II identifica
adaptarile animalelor la
mediul de viata terestru:
forma corpului, respiratia
pulmonara, productiile
secundara tegumentare,
pozitia patrupeda, modul
de hranire.

6
5. Stimularea Inventariaza principalele Raspund la intrebari M1 Verificare
performantei informatii carand elevilor sa dea orala
raspunsuri rapide, clare, concrete
6. Asigurarea Fixeaza notiunile noi cu ajutorul Ofera raspunsuri M1 Verificare
retentiei si unor intrebari scurte orala
transferului
7. Evaluarea Imparte fisele de evaluare Verificare
Apreciaza modul de desfasurare scrisa
a lectiei.
Noteaza elevii care au dat
raspunsuri ce necesita gandirea
logica.

7
SCHITA LECTIEI

Biotopul – factorii fara viata: substratul si factorii de clima(temperatura, lumina, umiditate, curentii orizontali si verticali, etc)
Biocenoza – vietuitoarele
Adaptari ale animalelor la mediul acvatic:
- forma hidrodinamica
- inotatoarele
- stratul de mucus
- respiratie branhiala
- hranirea
Adaptari ale animalelor la mediul terestru:
- forma corpului
- pozitia patrupeda
- prezenta productiilor tegumentare
- respiratie pulmonara
- hranirea

8
FISA DE ACTIVITATE
Grupa I – Mediul acvatic

1. Alegeti de pe masa de lucru jetoanele cu imaginea plantelor si animalelor caracteristice unui mediu de
viata acvatic.

2. Atasati aceste imagini pe plansa vacuumata.

3. Prezentati adaptarile acestor la mediul de viata acvatic punand accent pe:

a. forma corpului:

b. modul de deplasare:

c. tipul de respiratie:

d. hranirea:

9
FISA DE ACTIVITATE
Grupa II – Mediul terestru

4. Alegeti de pe masa de lucru jetoanele cu imaginea plantelor si animalelor caracteristice unui mediu de
viata terestru.

5. Atasati aceste imagini pe plansa vacuumata.

6. Prezentati adaptarile acestor la mediul de viata terestru punand accent pe:

e. forma corpului:

f. modul de deplasare:

g. tipul de respiratie:

h. hranirea:

10
Nume, prenume:
Data

FISA DE EVALUARE

1. Plasati urmatorii factori in rubrica corespunzatoare tabelului de mai jos: urs, mal, broasca de
lac, trestie, peste , brad, vulpe, papura, lup, caprioara, nuferi, ciocanitoare, stanci, ferigi.

BIOTOP BIOCENOZA
Plante acvatice Plante terestre Animale acvatice Animale terestre

14x0,5= 7p

2. Incercuiti raspunsurile corecte referitoare la adaptarile la mediul acvatic al pestilor:


a. au membrana interdigitala
b. corp acoperit cu mucus
c. respiratie pulmonara
d. respiratie prin branhii
e. respiratie prin plamani si piele
2p

11
Din oficiu 1p
Imaginea animalelor de pe jetoanele distribuite grupelor de elevi

12
13
14
15

S-ar putea să vă placă și