Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:

Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:


Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa:a-XII-a F
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr.crt. Denumirea capitolului Numărul de Perioada calendaristică


Unităţi de învăţare ore alocate
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului 16h S1-S4
1. Legislaţia privind igiena şi securitatea muncii 4h S1
2. Desfăşurarea acţiunilor de evitare a riscurilor privind 3h S2
1. igiena şi securitatea muncii
3. Identificarea, rezolvarea şi evaluarea problemelor 3h S2-S3
legate de asigurarea igienei şi a securităţii muncii
4. Măsuri pentru protecţia mediului 4h S3-S4
Evaluare 2h S4
Realizarea cadrului ambiental 12h S5-S7
Finisaje în saloanele de coafură. 1h S5
2. Reguli de amenajare a spaţiilor 1h S5
Amenajarea salonului de estetică şi îngrijire a corpului 1h S5
omenesc şi a sălii de aşteptare
Reguli ergonomice în amenajarea salonului de estetică 1h S5
şi îngrijire a corpului omenesc
Armonia şi efectele culorilor 1h S6
Decoraţiuni pentru salonul de estetică şi îngrijire a 1h S6
corpului omenesc; kitch-ul în decoraţiuni
Publicaţii de specialitate 1h S6
Fondul muzical în salonul de de estetică şi îngrijire a 1h S6
corpului omenesc
Uleiuri aromatice 1h S7
Reguli de comportament; arta conversaţiei 1h S7
Sondajul de opinie 1h S7
Evaluare 1h S7
Îngrijirea părului 16h S8-S11
1. Examinarea clientului 3h S8
3. 2.Produse pentru tratarea şi îngrijirea părului 3h S8-S9
3.Produse de styling 3h S9-S10
4.Schema de tratament sau de îngrijire a părului 3h S10
5.Menţinerea stării de sănătate a părului. 3h S11
Evaluare 1h S11
Tunsori 44h S12-S22
1. Tunsori clasice bărbăteşti 5h S12-S13
2. Tunsori clasice de damă 5h S13-S14
3. Conceperea tunsorii potrivite clientului 5h S14-S15
4. 4. Folosirea cunoştinţelor despre forme şi volume 5h S15-S16
pentru conceperea tunsorii potrivite:
5. Corelarea tunsorii cu forma coafurii propuse şi 4h S17
culoarea părului:
6. Tehnici moderne de lucru şi combinarea lor pentru 5h S18-S19
obţinerea tunsorii concepute:
7. Utilizarea elementelor tunsorilor clasice la 4h S19-S20
realizarea de tunsori moderne:
8. Tunsori moderne de damă şi bărbăteşti 5h S20-S21

Evaluare 6h S21-S22
Coafarea părului 44h S23-S33
1.Ondularea părului 3h S23
2.Întinderea părului 3h S23-S24
5. 3.Coafarea părului 4h S24-S25
4.Tendinţele modei 4h S25-S26
5.Adaptarea coafurilor la profilul clientei 3h S26-S27
6.Coafuri pentru diferite ocazii 4h S27-S28
7.Armonizarea tunsoare- coafură- culoare 3h S28
8.Elemente de originalitate în coafură 4h S29
9.Extensia părului 2h S30
10.Elemente de creare a diversităţii coafurilor 4h S30-S31
11.Stilizarea în coafură şi machiaj 4h S31-S32

Evaluare 6h S32-S33
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I

IGIENA, SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI -MODULUL I

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Obs.


crt învăţare Sem.I
1 Legislaţia privind igiena şi securitatea Cunoaşte legislaţia privind
Igiena, muncii igiena şi securitatea muncii
securitatea -cunoaşterea legislaţiei Desfăşoară acţiuni de evitare a 4h S1
1. muncii şi -aplicarea legislaţiei riscurilor privind igiena şi
protecţia -verificare permanentă securitatea muncii
mediului
2 Desfăşurarea acţiunilor de evitare a Aplică măsuri de protecţie a
riscurilor privind igiena şi securitatea muncii mediului
-supravegherea activităţilor 3h S2
-măsuri de înlăturare a factorilor de risc Desfăşoară acţiuni de evitare a
-echipa pentru rezolvarea situaţiilor riscurilor privind igiena şi
provocate de accidente securitatea muncii
3 Identificarea, rezolvarea şi evaluarea Identifică probleme complexe
problemelor legate de asigurarea igienei şi a Rezolvă probleme 3h S2-S3
securităţii muncii Evaluează rezultatele obţinute
-situaţii problemă şi anticiparea lor
Igiena, -soluţii posibile şi alegerea celei optime
securitatea -analiza rezultatelor metodei aplicate
muncii şi
protecţia 4. Măsuri pentru protecţia mediului: Aplică măsuri de protecţie a
mediului -identificarea surselor de poluare mediului 4h S3-S4
-mijloace pentru îndepărtarea lor
-măsuri de prevenire a poluării mediului

Evaluare
2h S4
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I

REALIZAREA CADRULUI AMBIENTAL - MODULUL II

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Obs.


crt învăţare Sem.I

1 Alegerea culorilor şi formelor finisajelor:


armonia culorilor, efecte psihice ale Armonizează culorile şi formele 3h S5
1. culorilor; tipuri de finisaje. în salonul de estetică şi îngrijire
Realizarea Alegerea şi încadrarea mobilierului şi a a corpului omenesc
cadrului aparaturii: reguli de amenajare a spaţiilor; Cunoaşterea regulilor şi
ambiental reguli de amenajare a salonului de estetică; normelor de amenajare a
norme ergonomice; aparate specifice salonului
salonului de estetică.
Asortarea lenjeriei şi a echipamentului de
protecţie: armonia culorilor.
Realizarea 2.Fond muzical: genuri muzicale; efectele Creează o ambianţă plăcută în
cadrului psihice ale diferitelor piese muzicale. salon 3h S5-S6
ambiental Purtarea discuţiilor: reguli de comportament. Prezentarea modului de alegere
Selectarea decoraţiunilor potrivite: tipuri de al muzicii ambientale respectiv a
decoraţiuni; fenomenul kitch. decoraţiilor
Folosirea uleiurilor aromatice: uleiuri Cunoaşterea efectelor uleiurilor
aromatice, efecte.
3. Crearea unei ambianţe relaxante în sala de
aşteptare: modalităţi de amenajare a sălii de Cunoaşterea modului de 4h S6-S7
aşteptare, încadrarea mijloacelor audio- organizare a salii de aşteptare
vizuale. Prezentarea necesităţi decorării
Dotarea salonului cu publicaţii de adecvate
specialitate: publicaţii de specialitate, Stabilirea produselor necesare în
materiale publicitare, prospecte ale acest spaţiu
produselor, instrumentelor şi aparatelor. Oferă mijloace de destindere
Analizarea impactului produs de ambianţa
creată în salon: instrumente de chestionare a
clienţilor, a angajaţilor; modalităţi de
aplicare a instrumentelor de chestionare;
interpretare rezultatelor unui sondaj de
opinie.

Evaluare 2h S7
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I

INGRIJIREA PĂRULUI - MODULUL III

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Obs.


crt învăţare Sem.I

1.Starea pielii capului: tipuri, modificări patologice Cunoaşterea tipurilor


Starea părului: tipuri, afecţiuni ale părului. de păr şi piele 4h S8
Examinarea: teste pentru sensibilitatea părului: la Cunoaşterea paşilor ce
1. Îngrijirea acţiunea peroxidului, la acţiunea soluţiei de permanent, trebuie urmariţi în
părului a vopselelor de diferite tipuri, balsamuri; teste pentru examinarea clientei
păr: la tăiere, la încreţire, elasticitatea părului, Realizează schema de
porozitatea lui; întocmirea fişei de diagnoză tratament
Alegerea produselor pentru îngrijire şi tratament: tipuri Enumerarea
de produse pentru îngrijire şi tratament, game de produselor care se pot
produse, criterii de selecţie utiliza
Planificarea aplicării: etape, termene, tipul de produs,
succesiunea produselor, particularizări la fişa de
diagnoză a clientului.
2. Reexaminarea stării pielii capului şi a părului:
frecvenţă, aspecte urmărite. Cunoaşterea tehnicilor 3h S9
Alegerea tehnicilor de lucru şi a produselor: cauzele de menţinere a starii
deteriorării părului; teste individuale de toleranţă; de sănătate a pielii
criterii de alegere a tehnicilor de lucru şi a produselor. capului şi a părului
Efectuarea cu responsabilitate a lucrărilor de coafură: Prezentarea tehnicilor
Îngrijirea condiţii de asigurare a calităţii lucrărilor şi de de protejare a părului
părului menţinere a sănătăţii firului de păr.
Prevenirea deteriorării firului de păr: produse pentru
hrănirea şi protejarea părului: game de produse,
constituenţi de bază, efecte, indicaţii, mod de aplicare.

3. Recomandarea produselor pentru îngrijirea părului: Explicarea modului de


conţinutul recomandărilor menţinere a sănătăţii 3h S9-S10
Produse de styling: criterii de selecţie, avantajele şi pielii capului şi a
dezavantajele utilizării în exces, mod de aplicare părului
Prezentarea schemei de tratament: schema de Prezentarea produselor
tratament, conţinutul prezentării. pt tratament

Evaluare 2h S10
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I.II

TUNSORI-MODULUL IV
Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Obs.
crt învăţare ore Sem.I,II
1.Tunsori clasice bărbăteşti Cunoaşterea modului de 5h
realizare a unor tunsori S12-S13
folosind diferite tehnici de
lucru
1. Tunsori 2. Tunsori clasice de damă Cunoaşterea modului de 5h S13-S14
realizare a unor tunsori
folosind diferite tehnici de
lucru

3. Conceperea tunsorii potrivite clientului Cunoaşterea tunsorilor 5h S14-S15


-profilul clientului clasice şi moderne şi 1h S14
-individualizarea tunsorii pentru a pune în evidenţă îmbinarea lor pentru a 2h S14-S15
trăsăturile frumoase ale clientului şi a atenua realiza o tunsoare potrivită
imperfecţiunile clientei
-aplicarea cunoştiinţelor despre ritmurile compoziţionale 2h S15
decorative
4.Folosirea cunoştinţelor despre forme şi volume pentru Creează tunsoarea 5h S15-S16
conceperea tunsorii potrivite: potrivită
-linii imaginare cu nasul, ochii, gura, bărbia Combinarea tehnicilor de 1h S15
-aspectul părului când tăierea se aplică la 45 o, 90o sau lucru clasice şi moderne 2h S16
145o pentru obţinerea tunsorii
-respectarea simetriei şi asimetriei la tăierea părului concepute 2h S16
5.Corelarea tunsorii cu forma coafurii propuse şi Creează tunsoarea 4h S17
culoarea părului: potrivită
-coafură focalizată într-un punct, realizată prin tăierea Combinarea tehnicilor de 2h S17
părului lucru clasice şi moderne
-coafură focalizată într-un punct, realizată prin colorarea
pentru obţinerea tunsorii 2h S17
diferită a părului concepute
6.Tehnici moderne de lucru şi combinarea lor pentru Combinarea tehnicilor de 5h S18-S19
obţinerea tunsorii concepute lucru clasice şi moderne
pentru obţinerea tunsorii
concepute
7.Utilizarea elementelor tunsorilor clasice la realizarea Combinarea tehnicilor de 4h S19-S20
de tunsori moderne: lucru clasice şi moderne
- forma de bază pentru obţinerea tunsorii 2h S19
- liniile de tăiere a părului concepute 2h S19-S20

8.Tunsori moderne de damă şi bărbăteşti Combinarea tehnicilor de 5h S20-S21


lucru clasice şi moderne
pentru obţinerea tunsorii
concepute
Evaluare 6h S21-S22
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I,II

COAFAREA PARULUI – MODULUL V

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Obs.


crt învăţare Sem.I,II
1.Ondularea părului Cunoaşterea tehnicilor de ondulare
a părului 3h S23

2. Întinderea părului Cunoaşterea tehnicilor de


1. Coafarea întindere a părului
părului S23-S24
Prezentarea produselor utilizate 3h

3. Coafarea părului Prezentarea modului de realizare a 4h


cofarii părului S24-S25
Conceperea coafurii în funcţie de
profilul clientei
4. Tendinţele modei Studiul tendinţelor modei şi modul 4h S25-S26
de aplicare al acestora
5. Adaptarea coafurilor la profilul clientei Conceperea coafurii în funcţie de 3h S26-S27
profilul clientei
6. Coafuri pentru diferite ocazii Cunoaşterea modului de 4h S27-S28
concepere a coafurii în funcţie de
profil şi ocazie
7. Armonizarea tunsoare- coafură- culoare Precizarea armoniei care se 3h S28
stabileşte între cele trei şi exemple
concrete cu mod de realizare

Coafarea 8.Elemente de originalitate în coafură Prezentarea elementelor ce crează 4h S29


părului originalitatea coafurii
9.Extensia părului Prezentarea modului de realizare a 2h S30
extensiei părului
10.Elemente de creare a diversităţii Redarea prin coafură a diferitelor 4h S30-S31
coafurilor teme(natura,flori)

11.Stilizarea în coafură şi machiaj Cunoaşterea metodelor şi 4h S31-S32


tehnicilor de stilizare

Evaluare 6h S32-S33
Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR TEHNIC BAIA MARE DIRECTOR:
Disciplina: Estetica şi igiena corpului omenesc ŞEF CATEDRĂ:
Profesor: Spatar Codruta
An şcolar: 2009-2010
Clasa: a-XII-a F
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ, SEM. I.

ISTORIA COAFURII – MODULUL VIII


Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Obs.
crt învăţare Sem.I,II
Cunoaşterea caracteristicilor sociale, curente în
artă şi modă prezente în principalele centre 2h S1-S2
1. Etape istorice istorice
Prezentarea elementelor definitorii pentru 2h S3-S4
2. Curente în artă principalele curente ale modei 

1. Istoria
coafurii 3. Curente în modă Prezentarea elementelor definitorii pentru 2h S5-S6
principalele curente ale modei 

4. Şcoli de coafură Precizarea evoluţie istorice, particularităţi, 2h S7-S8


stiluri, contribuţii la evoluţia modei şi a
tehnicilor de lucru
5. Momente cruciale şi Descrierea evoluţia stilurilor şi tehnicilor in 2h S9-S10
personalitaţi în coafură domeniul coafurii
6. Moda actuală în coafură Prezentarea elementelor estetice şi a tehnicilor 2h S11-S12
de lucru în moda actuală
Inovează pe baza elementelor clasice

7.Crearea de noi coafuri pe Cunoaşterea tehnicilor şi tipurilor de coafuri 2h S13-S14


Istoria baza elementelor clasice clasice şi moderne
coafurii Exemple de noi tunsori

8. Stilizarea pe baza Inovează pe baza elementelor clasice 2h S15-S16


elementelor clasice

Evaluare 2h S17-S18