Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lecţie

a. Date introductive

Scoala Gimnazială BAITA DE SUB CODRU -BICAZ


Profesor SPATAR CODRUTA
Clasa: a VII-a
Disciplina: Biologie
Tema: Defecte ale vederii
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: de însușire de noi cunoștințe
Competente specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului
uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1 Utilizareacorectă a terminologieispecificebiologieiîndiferitesituaţii de comunicare
Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii de instruire, elevii trebuie să fie capabili:
O1. să identifice principalele defecte ale vederii;
O2. să caracterizeze defecte ale vederii;
O3. să elucideze mecanismele defectelor de vedere şi corectarea acestora;
O4. să indice stările patologice ale ochiului;
O5. să determine cauzele orbirii.
Resurse educaţionale:
 Procedurale
 Metode şi procedee
o Conversaţie euristică
o Demonstraţia
o Expunere
o Informare
o Observaţie
o Problematizare
o Învăţare prin descoperire
 Forme de organizare
o Activitate frontală şi individuală
 Materiale
o Fișă de evaluare
o Materiale grafice (fotografii, imagini video-proiector)
o Fişe de lucru individuale
Anexe: Schema lecției, Fișă de evaluare, Fişă individuală de lucru

Bibliografie:
MEN - Programa şcolară, Bucureşti
Partin, Zoe şi colab., Manual Biologie clasa a VII-a, 2007, Editura Corint
Iordache, I., Metodica predării Biologiei, 2004, Solaris, Iaşi
Diferite imagini de pe internet
Atlas de anatomie
http://www.youtube.com/watch?v=lJWBcVPaoZ8
b. Scenariul didactic
Nr. Evenimentele Ob. Conţinuturi Activităţi de predare-învăţare Metode şi procedee Mijloace de Timp Evaluare
crt. instruirii oper. didactice instruire alocat
(min)
1 Organizarea - notarea absenţelor 2
colectivului - organizarea clasei pentru
de elevi începerea lecţiei
2 Verificarea „Ce lecţie aţi avut de pregătit pentru astăzi? Din ce - întrebări din conţinuturile lecţiei - conversaţie euristică - desen glob 5 - directă
cunoştinţelor este alcătuit ochiul? Care sunt componentele globului anterioare (se vor lua în atenţie 2-3 - expunere (de către ocular - orală
din lecţia oclar? Care sunt fotoreceptorii? Ce reprezintă sistemul elevi care vor răspunde la întrebări elevi)
anterioară dioptric?Care sunt mediile transparente ale ochiului? şi vor fi notaţi în funcţie de
Ce rol are cristalinul? ” răspunsurile date)
3 Captarea şi „Asociați lentilele după tipul lor: divergente sau - prezentarea unor filme - informare -filme 5 - frontală
orientarea convergente. Ce rol au aceste lentile?” educaționale care fac legătura între -problematizare educaționale, - orală
atenţiei cunoștințele legate de anatomia și -învăţare prin -laptop
fiziologia ochiului și defectele de descoperire
vedere -demonstrația
4 Enunţarea „Astăzi vom învăţa despre defectele de vedere și stările - anunţarea titlului lecţiei curente şi 1
temei şi a patologice ale ochilor.” a conţinuturilor acesteia
obiectivelor
urmărite
5 Prezentarea O1 Miopia - globul ocular este alungit, imaginea se - reactualizarea cunoştinţelor - conversaţia euristică - filme 10 - frontală
noului O2 formează în fața retinei, corectarea se face cu lentile anterioare ale elevilor privind acest - observaţia educaționale - orală
conţinut O3 divergente. organ -problematizare - fotografii/
Hipermetropia - globul ocular este scurt, imaginea se - analiza materialului educativ -învăţare prin imagini
formează în spatele retinei, corectarea se face cu lentile - descoperirea elementelor descoperire
convergente. esenţiale care conduc la modul în
Prezbitismul - apare după 45 de ani din cauza slăbirii care se realizează corectarea
elasticității cristalinului, corectarea se face cu lentile defectului de vedere
biconvexe.
Daltonismul - incapacitatea de a deosebi culorile (roșu
de verde), este o boală genetică care se transmite la făt
(băiat).
Glaucomul - boală a ochiului care produce atrofierea
nervului optic și îngustarea câmpului vizual. Netratat
duce la orbire.
Strabismul are drept cauză slăbirea unuia dintre
mușchii externi ai globului ocular.
Cataracta apare cel mai frecvent, la persoanele cu o
vârstă înaintată, aceasta fiind cauzată de pierderea
treptată a transparenței(opacifierea) cristalinului.
Astigmatismul este o boală oftalmologică manifestată
printr-o deformare a corneei care atrage după sine o
refracție defectuoasă a razei de lumină în globul ocular.
Se corectează cu lentile cilindrice.
O4 Conjunctivita = inflamarea conjunctivitei din cauza - analiza şi identificarea stărilor - observaţia - imagini 5 - frontală
infectării cu microbi sau pătrunderii unor corpuri patologice ale ochiului - conversaţia euristică - orală
străine sub pleoape. - observarea imaginilor
Xeroftamia = uscare a conjunctivei și a corneei,
provocată de lipsa vitaminei A și de insuficiența
secreției lacrimale;
Orbirea
O5 Orbirea e cauzată de o tumora sau hemoragie la nivelul - completarea schemei logice a - conversaţia euristică 3 - frontală
centrului vizual din scoarta cerebrala; lecţiei pe baza activităţilor - orală
lezarea, presarea nervului optic; desprinderea retinei; anterioare
opaficierea corneei si conjunctivei sau infectarea lor cu
microbi; hipertensiune la nivelul vaselor de sânge din
coroida.
6 Sistematizarea „Încercaţi să identificaţi pe imagini defectul de vedere - exerciţii de recunoaştere a - problematizarea - fotografii/ 7 - individuală
şi fixarea sau starea patologică a ochilor! defectelor de vedere și a stărilor -învăţarea prin imagini - scrisă
conţinuturilor patologice descoperire
7 Evaluare/ „Aici aveţi o fișă de evaluare pe care o veţi completa - distribuirea paginilor cu fișa de - problematizarea - fișă de 10 - individuală
Conexiune acum.” evaluare evaluare - scrisă
inversă
8 Anunţarea „Pentru ora viitoare aveţi de pregătit lecţia predată - notarea elevilor care au adus 2
temei de lucru astăzi.” contribuţii semnificative lecţiei şi
pentru acasă care au răspuns la întrebările
şi notarea recapitulative
elevilor
Schema lecției

Defecte ale vederii

Miopia - globul ocular este alungit, imaginea se formează în fața retinei, corectarea se face
cu lentile divergente.
Hipermetropia - globul ocular este scurt, imaginea se formează în spatele retinei, corectarea
se face cu lentile convergente.
Prezbitismul - apare după 45 de ani din cauza slăbirii elasticității cristalinului, corectarea se
face cu lentile biconvexe.
Daltonismul - incapacitatea de a deosebi culorile (roșu de verde), este o boală genetică care
se transmite la făt (băiat).
Glaucomul - boală a ochiului care produce atrofierea nervului optic și îngustarea câmpului
vizual. Netratat duce la orbire.
Strabismul are drept cauză slăbirea unuia dintre mușchii externi ai globului ocular.
Cataracta apare cel mai frecvent, la persoanele cu o vârstă înaintată, aceasta fiind cauzată de
pierderea treptată a transparenței(opacifierea) cristalinului.
Astigmatismul este o boală oftalmologică manifestată printr-o deformare a corneei care
atrage după sine o refracție defectuoasă a razei de lumină în globul ocular. Se corectează cu lentile
cilindrice.
Conjunctivita = inflamarea conjunctivitei din cauza infectării cu microbi sau pătrunderii unor
corpuri străine sub pleoape.
Xeroftalmia = uscare a conjunctivei și a corneei, provocată de lipsa vitaminei A și de insuficiența
secreției lacrimale;
Orbirea e cauzată de o tumora sau hemoragie la nivelul centrului vizual din scoarta cerebrala;
lezarea, presarea nervului optic; desprinderea retinei; opaficierea corneei si conjunctivei sau
infectarea lor cu microbi; hipertensiune la nivelul vaselor de sânge din coroida.

Miopia

Hipermetropia
Daltonismul

Câmp vizual normal Câmp vizual îngustat de glaucom

Strabism
Cataracta

Xeroftalmia
Fișă de evaluare

1. Alexandra și Maria merg la bibliotecă să citească un roman recomandat la ora de limba și


literatura română. Bibliotecara observă că Alexandra apropie cartea de ochi, iar Maria o depărtează.
a.Ce defecte de vedere au cele două fete?
b.Cu ce fel de lentile se pot corecta aceste defecte?
Bibliotecara observă că Maria, atunci când privește înainte, are un glob ocular deplasat în
lateral.
c.Care ar putea fi cauza locală a acestei deplasări?
d.Ce specialitate are medicul la care ar trebui să se prezinte Maria?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Mirela, care are miopie, iese dintr-o camera întunecată și privește un obiect situat în lumină
puternică, la distanța de 2 m față de ochii săi.
Ana, care are hipermetropie, intră într-o cameră întunecată pentru a lua o carte din bibliotecă,
după ce a stat câteva ore în lumină puternică.
a.Cum se numește procesul la care este supus globul ocular, atât în cazul Mirelei, cât și în cazul
Anei?
b.În care dintre cele două cazuri procesul indicat la punctul a durează mai mult?
c.În care caz razele de lumină focalizează înaintea retinei?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Tatăl lui Mihai nu poate participa la examenul auto. Medicul i-a interzis, spunând că nu are
niciun remediu pentru afecțiunea lui. Ce diagnostic i-a pus medicul?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
PRINCIPALELE ORGANE DE SIMŢ
Ochiul –analizatorul vizual

1. Ochiul-analizatorul vizual este format din:


a) glob ocular şi organe anexe;
b) cele trei tunici;
c) medii transparente.

2. Globul ocular este alcătuit din:


a) cele trei tunici şi medii transparente;
b) cornee, umoarea apoasă, cristalinul şi umoarea sticloasă;
c) cornee, iris, pupilă.

3. Fotoreceptorii se găsesc la nivelul:


a) cristalinului;
b) retinei;
c) corneei.

4. La nivelul fotoreceptorilor are loc:


a) transformarea energiei luminoase în impulsuri nervoase;
b) formarea senzaţiei de văz;
c) vederea diurnă.

5. Coroida are rol în:


a) protejarea globului ocular;
b) hrănirea ochiului;
c) receptarea stimulilor luminoşi.

6. În formarea senzaţiei de văz au loc următoarele etape:


a) recepţia, transmisia vizuală şi formarea senzaţiei de văz;
b) captarea stimulilor luminoşi şi transmiterea lor;
c) transformarea stimulilor în senzaţia vizuală.

7. Anexele globului ocular cu rol de protecţie sunt:


a) cei 6 muşchi extrinseci;
b) genele, sprâncenele, pleoapele, glandele lacrimale, conjunctiva;
c) sclerotic, coroida, retina.

8. Componenta ochiului care îşi modifică prin bombare (vederea de aproape) şi aplatizare, (vederea
la distanţă) ,curburile, este:
a) cristalinul;
b) retina;
c) pupila.

9. Următoarea componentă a ochiului se măreşte sau se micşorează când privim obiectele la


distanţă sau de aproape:
a) cristalinul;
b) retina;
c) pupila.

10. Senzaţia de văz se formează la nivelul:


a) fotoreceptorilor;
b) în zona oarbă;
c) la nivelul cortexului, în lobul occipital.

PRINCIPALELE ORGANE DE SIMŢ


Ochiul –analizatorul vizual

Test

1. Scrie pe desen, părţile componente ale ochiului:

2. Enumeră numindu-le tunicile globului ocular. Localizează fotoreceptorii!

3. Adevărat sau fals ? Corectează-le pe cele false:


_ a) Senzaţia de văz se formează la nivelul fotoreceptorilor.
_ b) Retina conţine fotoreceptori.
_ c) Cristalinul are rol în acomodarea vizuală.

4. Completează enunţurile:
a) ………………………joacă rolul unei lentile biconvexe.
b) Organele anexe globului ocular au rol de..................şi în.......................................
c) Celulele cu con conţin pigmentul numit.............................

5. Asociază tunica globului ocular cu rolul corespunzător, scriind în dreptul literei din prima
coloană cifra din cea de a doua coloană:
I II
_ a ) sclerotica 1. hrănire.
_ b) retina 2. apărare.
_ c) coroidă 3. transformarea stimulilor în impulsuri nervoase.

6. Eşti la un cinematograf şi intri după ce a început filmul. Motivează de ce pentru o perioadă


scurtă de timp nu mai vezi nimic?

7. Ce se întâmplă cu vederea vara, când este o zi însorită afară şi tu ieşi dintr-o încăpere
întunecoasă? De ce?

8. Explică cum intervine cristalinul în procesul de acomodare

9. Cum se formează senzaţia de văz? Descrie etapele!

10. De ce un om care suferă de miopie are nevoie de lentile divergente pentru a vedea bine?