Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

Facultatea de Silvicultură Suceava


Program de studiu: Ecologie și protecția mediului

ANALIZA CAPACITĂȚII DE
ABSORBȚIE A METALELOR GRELE
DE CĂTRE LEVURI

-rezumatul proiect de diplomă-

2020
Rezumat:

Tema abordată în această lucrare: Analiza capacității de absorbție a metalelor grele de către
levuri reprezintă o temă de actualitate, în domeniul remedierii solurilor contaminate cu metale
grele, drojdiile fiind un bun agent de decontaminare.

Mi-a atras atenția această temă datorită faptului că ridică o problemă la nivel global. Așa cum
țara noastră se confruntă cu foste zone de exploatare minieră, cum ar fi: zona Tarnița, Călimani,
alte exemple din diferite zone sunt: Minas Gerais (Brazilia) , Les Malines, la 40 km de orașul
Montpellier (Franța). Acestea au avut la rândul lor un impact negativ deoarece aceste metale
afectează atât sănătatea umană, precum și flora, fauna din zona respectivă.

Depunerile din minele abandonate din cauza efectelor eroziunii apei și / sau eoliene pot
constitui o sursă importantă de poluare cu metale grele, ani după terminarea exploatării
economice a minei.
În capitolul 1, se prezintă în partea teoretică, câteva metode de bioremediere pe baza drojdie,
efectele accidentelor cauzate de exploatarea metalelor asupra conținutului de metale grele din sol
și câteva aplicații ale acestei bioremedieri.
În capitolul 2, se prezintă atât zona de unde s-au prelevat probele necesare experimentului,
mai exact Zona Tarnița, unde a fost o exploatare minieră pentru metale grele, care a afectat intr-o
măasură destul de mare ecosistemul din jur.
Partea practică care a fost efectuată în laboratorul de chimie al facultății de Silvicultură, unde
s-au pus la germinat semințele de grâu atât cu soluție de drojdie, cât și fără pentru a monitoriza
creșterea hipocotilelor, la finalul celor 7 zile.