Sunteți pe pagina 1din 5

FISE DE LUCRU

FIŞA1 (basmul)

Pentru a demonstra că ,,Povestea lui Harap Alb’’ este un basm cult ai


următoarele repere:.
-Creangă spre deosebire de povestitorul popular topeşte povestirea în dialog;

-arta scriitorului de a pătrunde în psihologia personajului

-umanizarea şi autohtonizarea fantasticului

-comicul

-valorificarea proverbelor (erudiţia paremiologică)

-unicitatea stilului (oralitate, spontaneitate,dinamism, ironie, cadenţă ritmică)


.
Dă exemple din opera studiată pentru fiecare reper.

FIŞA2

a) Călătoreşte prin pădurea –labirint a basmului şi descrie INSTANŢELE


COMUNICĂRII NARATIVE, făcând o legătură între ele.

AUTOR

PERSONAJ CITITOR

NARATOR

b) Găsiţi expresii şi locuţiuni ce conţin cuvântul drum şi călătorie.


FIŞA 3

a)Comentează zicala :,,Fa bine să-ţi auzi rău”şi precizează în ce scenă a basmului se
încadrează.
b)Alcătuieşte un text care să conţina următoarele cuv. şi expresii: a huzuri, a face capul
calindar, a-ţi găsi mantaua, braşoave, a mânca papară. Textul trebuie să surprindă o
situaţie din viaţa personajelor.

FIŞA 4

a) Reconstituie drumul lui Harap-Alb folosind scheme grafice sau desenul artistic.
Să introduci în schemă termenii: NOVICE, INIŢIERE, INIŢIAT, INIŢIATORI

b) Exprimă-ţi punctul de vedere despre comportamentul fiului de crai în momentul


întâlnirii cu Spânul.

FIŞA 5

a) Alcatuieste o căsuţă a personajului principal. Enumeră trăsăturile personajului şi


aşează-le în căsuţă în ordinea importanţei

b) Descrie lumea basmului folosind epitete, comparatii, metafore, imagini


artistice….
FIŞA 6
a) Identifică în textul dat semnele grafice şi explică rolul lor în text (stări
emoţionale, variaţii ale tonului, discontinuitatea, pauza în vorbire):
Zău,nu suguieşti ,măiBuzilă? Da’amarnic mai eşti la viaţă; când te mânii, faci sânge
în baligă, zise Flamânzilă.Tare-mi eşti drag! Te-aş vârâ în sân da nu-ncapi de
urechi….

b) Găseşte sensurile simbolice ale probelor la care este supus Harap –Alb:
 Trecerea podului
 Traversarea pădurii labirint
 Fântâna-grota, coborarea în Infern

FIŞA7
a) Comentează semnificaţia deznodământului.

b) Ce rol au formulele iniţiale ,mediane şi finale în structura basmului. Transcrieţi-le.

c) Găsiti adjective caracterizante pentru Spân .


FIŞA DE CONTROL

Profilul personajului Procedee de prezentare


Inf. prezente/ absente
1.Cine este personajul  ?

NUME :

PORTRET FIZIC :

PORTRET MORAL:

Apartenenţa socială :

2.Ce savaşeşte personajul  ?

FAPTE :

ROLUL ÎN ACTIUNE :

RELAŢII CU CELELALTE PERSONAJE:

Cum e reprezentat personajul prin cuvintele autorului, alte personaje, propriile cuvinte ?

3.Cum mă raportez la personaj  ?


Imaginaţi-vă că vă aflaţi în ,,ostrovul Comentaţi secvenţa narativă care conţine
florilor’’şi vă întâlniţi cu Sf.Duminică. cearta lui Gerilă cu ceilalţi în camera de
Descrieţi cadrul natural şi de viaţă al aramă
acesteia.

Enumeraţi mijloacele de realizare a Ce impresie v-a produs lectura ?


oralităţii stilului în basm.