Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Programul de Master: Managementul Resurselor Umane

Anul II

Studiu de caz
Managementul Strategic
Planul Strategic al Companiei OMV Petrom

Autor: Ionescu Ruxandra Cornelia

Anul universitar

2019-2020
Cuprinsul lucrarii

1. Introducere: descrierea organizatiei.


2. Analiza SWOT a organizatiei.
3. Avantajele competitionale ale organizatiei si optiunea ei strategic.
4. Analiza mediului organizational: competitor.
5. Propunere de Plan Strategic.
6. Executia/implementarea planului Strategic: Planul Operational 2019 sau 2021
7. Monotorizare si evaluarea planului strategic.
Concluzii
Bibliografie
Anexe
Planul Strategic - OMV Petrom

1. Introducere/ Descrierea Organiatiei

România are o istorie de peste 160 de ani în producția și rafinarea țițeiului. A fost printre
primele țări producătoare din lume și unul dintre cei mai mari producători la începutul
secolului XX. Acum, după mai bine de un secol și jumătate de producție, majoritatea
zăcămintelor au devenit mature iar producția tării este sub 10% din cea a marilor producători
ai Europei. Totuși, descoperirile recente de gaze naturale din apele de mare adâncime ale
Mării Negre indică un potențial semnificativ. OMV Petrom este urmașul acestei istorii
bogate.

În 1857, România este prima țară care a raportat producția de țiței și care are prima
rafinărie din Europa construită lângă Ploiești. Este anul în care debutează fascinanta călătorie
a industriei de țiței și gaze în România. Până la începutul Primului Război Mondial, industria
a cunoscut o dezvoltare culminantă, în special datorită investițiilor străine. Înainte de Primul
Război Mondial, aproximativ 75% din capitalul investit in industria petrolieră din România
era german, britanic și olandez, în timp ce capitalul românesc avea o pondere de doar 8%.
Jucătorii internaționali care au fost atrași de zăcămintele petroliere din România includeau
Standard Oil (sucursala Româno-Americană, înființată în 1904) și Shell (sucursala Astra
Română, înființată în 1910).

Perioada 1947-1989 este cunoscută drept Epoca Comunistă în istoria României. Toate
companiile petroliere au fost naționalizate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial iar
activele acestora au fost exploatate de Sovrom Petrol, o companie deținută de statul român și
Rusia. În 1976, a fost atins un vârf istoric al producției de țiței, de 15 milioane de tone, după
care producția a început să scadă.

După revoluția din 1989, toate activitățile de explorare și producție din România au fost
preluate de Compania Română de Petrol, o companie de stat. Compania s-a confruntat în
continuare cu provocări legate de lipsa investițiilor și interferențe politice. În 1997, a devenit
SN Petrom, care includea și două rafinării - Arpechim și Petrobrazi, confruntate, de
asemenea, cu lipsa investițiilor și marje de rafinare negative.

La sfârșitul lui 2004, Petrom a fost privatizat, iar compania austriacă OMV AG devine
noul acționar majoritar. Compania a trecut printr-un amplu proces de reorganizare și
restructurare și a beneficiat de investiții majore pentru modernizare (13,5 mld euro între 2005
și 2017). În prezent, OMV Petrom este o companie solidă și modernă.

Proiecte majore - Upstream:

- Neptun Deep: 8 sonde săpate în zona de mare adâncime a Mării Negre în faza de
explorare (2012-2016), majoritatea cu succes, o estimare inițială a acumulării de
resurse ridicându-se la 42-84 mld metri cubi de gaze naturale;
- Descoperiri semnificative, aflate în prezent în producție: Totea (gaze, onshore,
descoperit în 2011), Delta (țiței. offshore, 2009), Padina (gaze, JV Huntoil, descoperit
în 2015)
- Control de la distanță si monitorizare a sondelor 
- Noi unități de tratare a gazelor: Burcioaia, Hurezani, Madulari
- Proiecte de redezvoltare zăcăminte pentru creșterea recuperării resurselor prin sonde
noi, recuperare secundară și terțiară, modernizarea infrastructurii (FRD Suplacu, FRD
Tazlau)

Proiecte majore - Downstream Oil:

- Modernizarea rafinăriei Petrobrazi: 1,2 miliarde euro investiți în perioada 2004-2014


- Modernizarea rețelei de benzinării

Proiecte majore - Downstream Gas

- Centrala electrică Brazi: cel mai mare proiect privat greenfield de producție
electricitate; poate acoperi până la 10% din consumul de electricitate al României (la
capacitate maximă); investiție > 500 milioane euro.

Viziunea, misiunea si valorile fundamentale ale Petrom.

Petrom are o viziune bine definită și a elaborat un set de norme etice pe care le respectă cu
strictețe. Este o companie de încredere și dorește ca acest lucru să fie cât mai evident pentru
clienții, partenerii și acționarii companiei.
Pentru a veni în sprijinul strategiei de afaceri a Grupului OMV Petrom și pentru a
îmbunătăți cultura organizațională, s-a formulat clar Temelia Grupului OMV Foundation,
care răspunde la următoarele întrebări: De ce există OMV? Ce facem? Cum ajungem acolo?

Sursa-omvpetrom.com/ro/despre-noi/temelia-culturii-grupului-omv

Țelul lor: ‘Energia pentru o viață mai bună’

Energia este parte din viața noastră: combustibilii convenționali și cei alternativi sunt baza
pentru mobilitate. Gazul natural încălzește locuințele. Produsele petrochimice constituie baza
pentru plasticele pe care le folosim peste tot – de la produse de zi cu zi, până la aplicații high-
tech.
În spatele tutuor acestor produse, se află energia Grupului OMV Petrom: o energie care
aduce accesibilitate și crește confortul din viața noastră. Pe întreg lanțul valoric, OMV
Petrom contribuie cu expertiză, know-how tehnologic și inovație la îmbunătățirea calității
vieții oamenilor. În siguranță. Cu Securitate. În mod Responsabil. Și Profitabil.

Misiunea în afaceri:

Grupul OMV Petrom produce și comercializează produse petroliere și gaze naturale,


soluții energetice inovative și petrochimice de cea mai înaltă clasă – în mod responsabil.
Țițeiul și gazele naturale au fost – și continuă să fie – coloana vertebrală a aprovizionării
cu energie la nivel global. De aceea, Grupul OMV Petrom investește în tehnologii moderne
pentru a crește eficiența din unitățile de producție, sustenabilitatea proceselor și valoarea
produselor. Capacitatea inovativă a Grupului OMV Petrom și expertiza tehnică asigură
energia pentru o viață mai bună.
Principiile lor sunt spiritul de echipă, răspunderea asumată, pasiunea, spiritul de pionierat
și performanța - descriu la ce ne putem aștepta unul de la altul și cum vrem să lucrăm
împreună.

Sursa:omvpetrom.com/ro/despre-noi/temelia-culturii-grupului-omv

Unele dintre valorile fundamentale ale companiei OMV Petrom sunt: nevoia de creștere a
valorii adăugate fiind esențială pentru acționarii companiei și este cea care oferă noi
oportunități atât lor cât și angajaților
Munca asiduă și autodepășirea: ca fundament al competitivității fiind prețuite performanța
și perfecționarea continuă, partener și coechipier la nivel de individ sau echipă, se muncește
pentru succesul companiei, cooperarea fiind esențială pentru maximizarea valorii afacerii,
prin angajamentele luate în domeniul sănătății, siguranței, mediului și în aria socială este de
așteptat să se îndeplinească datoria față de angajați, față de comunitate și societate și de aceea
telul este să se depasească standardele impuse.

2. Analiza SWOT a organizatiei

Analiza SWOT descrie punctele forte și slabe ale unei companii, asociate cu oportunitățile
existente la momentul dat pe piață.
Punctele forte și punctele slabe se referă la companie și la produsele sale, pe când
oportunitățile și amenințările sunt de obicei considerate ca fiind factori externi, în afara
controlului companiei. Analiza SWOT implică înțelegerea și analiza punctelor forte și slabe
ale societății precum și identificarea aspectelor care ar putea favoriza sau amenința activitatea
acesteia pe piață.
O etapă deosebit de importantă a procesului de marketing este desfașurarea auditului
intern și extern. Pe baza sa este realizată analiza de tip SWOT. Evaluarea temeinică și corectă
a situației întreprinderii și a mediului în care ea acționează, cu ajutorul auditului intern și a
analizei SWOT, este indispensabilă pentru fundamentarea corespunzătoare a planului de
marketing.
În esență analiza SWOT este sinteza a auditului de marketing care prezintă punctele forte
și cele slabe alea organizației și amenințările mediului extern.

Principalele puncte forte ale companiei

Nr. Puncte forte Trmen de Cauze Implicatii


Ctr comparatie
1 Situația economico-financiară Rezultatele din Orientarea Creșterea economică
de ansamblu pozitivă: anii precedenți Managementului societății și comercială a firmei;
compania a înregistrat profit spre noi piețe Îmbunătățirea imaginii
în perioada analizată Asigurarea unei calități pe piața internă, în
care să răspundă cât mai ciuda intensificării
bine exigențelor clienților concurenței.
2 Creșterea numărului de Cerințele Implicarea activă și Creșterea gradului de
metode și tehnici managementului responsabilă a conducerii fundamentare a
manageriale: managementul științific în promovarea și utilizarea deciziilor strategice și
prin proiecte, managementul unor instrumente practice.
prin obiective, managementul manageriale evoluate; Utilizarea mai bună a
prin bugete, delegarea. intensificarea concurenței timpului de muncă al
naționale în domeniul managerilor.
producției și
comercializării de produse
petrochimice
3 Înregistrarea unei dinamici Nivelul realizat Accentul pus pe latura Asigurarea
pozitive a productivității în anii calitativă a proceselor premiselor necesare
muncii în intervalul de timp precedenți de muncă creșterea pentru respectarea
analizat productivității orare a corelațiilor dintre
muncii creșterea principalii indicatori
volumului de producție economici
4 Îmbunatățirea eficienței Nivelul realizat Dinamica ascendentă a Premise favorabile
utilizării resurselor materiale de cheltuielile la cifrei de afaceri reducerea pentru consolidarea
1000 lei CA în cheltuielilor economică a firmei.
anii analizați
5 Existența unui personal Situația din alte Personalul acordă asistență Ridicarea calității
de înaltă calificare , cu societăți. tehnică de 15 ani în produselor; fiind
experiență în prelucrarea străinătate. integrați într-un
țițeiului. sistem organizatoric
care permite operarea
instalațiilor;protecția
mediului, etc.

6 Pe piața externă, Petrom s-a Situața altor Existența unor Facilitează creșterea
impus cu produse pe toate societăți compartimente în cadrul vitezei operațiunilor
tipurile de piețe din punct de sucursalei care realizează financiar – comerciale
vedere al gradului de un contact direct cu piața cu efecte favorabile
dezvoltare externă asupra eficienței
activității societății.
Principalele puncte salabe ale companiei.

Nr. Puncte “slabe” Termen de Cauze principale Efecte


Crt comparație
1 Capacitatea de producție nu Capacitatea de Datorită lipsei de materie S-a redus producția
este în totalitate folosită producție pentru primă, țiței și a existentă de etilenă la
(ex:Rafinăria de la Pitești, care a fost ea dezechilibrului creat după instalațiile de piroliză,
proiectată pentru a prelucra inițial fabricată. 1990 în raportul dintre care la rândul lor sunt
7 mil. t țiței/an; ea cerere și ofertă ca urmare a principalul furnizor de
funcționează la o capacitate declinului economic materii prime pentru
de 3,5 mil. t țiței/an. general. petrochimie.
2 Evoluții contradictorii ai Impactul Nivelul realizat al Dificultăți în
unor indicatori economici, nefavorabil al principalilor indicatori conturarea viitorului
pe fondul unei situații unor factori ai economici cantitativi și de firmei.
economice considerată mediului ambiant, eficientă Greutăți în conturarea
favorabilă în special strategiei ulterioare.
legislativi
3 Reducerea duratei de lucru Timpul de lucru Reducerea randamentului Reducerea
de la 7,82 ore / zi la 7,49 aferent unei zile Activității personalului, productivității muncii
ore / zi lucrătoare. Situație desprinsă din mediu anuala cât și
balanța timpului de muncă. reducerea
productivității medie
orare.
4 Pondere ridicată a Nivelul realizat în Evoluția inflației ; Dimensionarea ratei
cheltuielilor materiale. anii precedenți. Influența determinată a de eficienta a
unor factori exogeni, cheltuielilor
firmei;
Concurență scăzută pe
unele piețe ale
furnizorilor;
Aprovizionare neritmică;
5 Grad înca redus de Cerințele Dotarea tehnică în Dificultăți în
informatizare a managementului domeniu înca deficitară; fundamentarea
managementului firmei firmei Existența altor priorități în deciziilor strategice și
ceea ce privește derularea tactice.
activităților firmei;
Insuficienta implicare a
managerilor în rezolvarea
problemelor specifice
firmei.
6 Probleme cu foștii salariați Situația din anii Disponibilizările masive Scăderea motivației
precedenți care s-au făcut; actualilor angajati;
Contestarea corectitudinii Afectarea imaginii
acestor disponibilizări de publice a companiei
către foștii angajați.
Concurenta și piața

Concurenții OMV Petrom, in Romania, sunt in acest moment in număr de cinci:

Rompetrol (parte a grupului Rompetrol NV din Olanda, deținut de grupul kazah


KMG-KazMunaiGaz)

LukOil România (parte a grupului rus LukOil)

MOL România (parte a grupului maghiar MOL)

Eni România (fostă Agip România, parte a grupului italian ENI)

Socar (companie de stat din Azerbaidjan, intrată pe piață din noiembrie 2011, vrea
să deschidă 300 de benzinării în următorii trei ani)
Rușii de la Gazprom Neft (divizia petrolieră a grupului Gazprom) doresc și ei să
achiziționeze benzinării în România (prin compania sârbă NIS, subsidiara unde Gazprom e
acționar majoritar). Aceștia negociază în prezent preluarea a 130 de benzinării OMV Petrom,
după ce au fost refuzați de Rompetrol.

Piața companiei – este foarte larg deschisă OMV Petrom deţine momentan 550 de
benzinării în România şi două rafinării, Petrobrazi şi Arpechim, cea din urmă închisă
definitiv.
Rețele de benzinării la momentul actual în România (OMV este lider și la acest capitol):

1. OMV Petrom-550
2. Rompetrol-450
3. LukOil România-311
4.MOL România-218
5. Eni România (fostul brand Agip)-38
6. Gazprom- 18
7. SOCAR – 11

Piata Companiei

Piata interna

Petrom este compania cu cel mai mare succes pe piaţa din România în domeniul petrolier,
dar şi pe piaţa bursieră, fiind cea mai bine cotată la Bursa de Valori Bucureşti.
Pe piaţa internă, Petrom operează cu succes deoarece îşi defineşte cu atenţie piaţa, ţine
cont de nevoile consumatorului. În urma achiziţiei pachetului majoritar al Petrom de către
OMV în decembrie 2004, compania a iniţiat un proces semnificativ de reorganizare cu scopul
îmbunătăţirii eficienţei operaţionale şi financiare, dar în acelaşi timp pentru a beneficia de
sinergiile specific uneicompanii integrate de ţiţei şi gaze.

Piata externa

Pe piaţa externă societatea poate conta pe o cerere mult mai mare pentru produsele sale şi
are un nivel al concurenţei mai ridicat. Unul din obiectivele Petrom este crearea unei poziţii
puternice pe pieţele de distribuţie din ţările vecine, dar şi a activităţii de explorare şi
producţie. Astfel Petrom a continuat procesul de consolidare a pieţei societăţii pe piaţa din
Republica Moldova şi Ungaria, în timp ce în Confederaţia Serbia şi Muntenegru a pus bazele
unei dezvoltări viitoare. Petrom îşi consolidează poziţia în regiune prin preluarea
operaţiunilor OMV în România, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru.
Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul
unei reţele de circa 800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din
România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în
totalitate de Petrom.
OMV Petrom Strategia - Acces durabil la energie pentru viața modern

Strategia pentru 2021+ este construită având la bază performanţele solide ale perioadei
2012 - 2016 pentru a genera valoare sustenabilă şi a oferi randament atractiv acţionarilor.
Valorificând capabilitățile şi expertiza în România, OMV Petrom se angajează să menţină şi
să consolideze poziţia de lider în regiune, asigurând dezvoltarea companiei pe termen lung
prin creşterea organică pe baza oportunităților pe care România încă le are de oferit,
îmbunătăţind experienţa oferită clienţilor şi dezvoltând portofoliul prin expansiune regională.

Strategia va genera performanţă fiind construită în jurul a trei piloni:

 Îmbunătăţirea competitivităţii portofoliului existent


 Dezvoltarea opţiunilor de creştere
 Expansiune regional

Cu un plan de execuție clar definit, strategia va adresa sustenabilitatea bazei de rezerve, se


va concentra pe maximizarea eficienței operaționale și va explora oportunitățile de-a lungul
lanțului valoric, pregătind compania pentru noile tendințe în sectorul energetic.
Implementarea strategiei va asigura creșterea profitabilității, menținând în același timp o
poziție financiară solidă și oferind un randament atractiv acționarilor.

Succesul strategiei este construit având la bază trei factori - cheie:

 Oamenii şi Cultura Organizaţională


 Sustenabilitatea
 Tehnologia şi Inovaţia

Viziunea OMV Petrom

Companie integrate, lider in Angajament pentru imbunatatirea


regiune experientei clientilor

Cresterea regional ce valorifica


expertiza romaneasca

Acces durabil la energie pentru viata moderna de zi cu zi


Istoric dovedit al valorii obtinute din integrare

Modificarile contributiei la rezultate reflecta dinamica pietei

Evolutia EBIT CCA excluzand elementele special

Experienta solida in gestionarea capitalului

Performanta 2012-2016

Strategia 2021+ centrata in jurul a trei piloni


Valorificarea potentialului portofoliului de zacaminte existente

Preocupare continua pentru imbunatatirea eficientei operationale

Obiective operationale clar stabilite


Cresterea eficientei facilitate de tehnologie

Maturarea oportunitatilor Neptun Deep

Revitalizarea portofofoluiuli de explorare in Romania


Oportunitate in proximitatea zacamintelor existente si oportunitati de explorare in
portofoliului onshore si offshore in ape de mica adancime.

Valorificare oportunitatilor in segmental downstream

Imbunatatirea ofertei si a experientei oferite clientilor


Expansiune regional pentru a complementa portofoliul

Valorificarea expertizei locale

Portofoliul de investitii – aproximativ 5 mld EUR investitii cumulate anticipate pentru


perioada 2017-2021

Succesul se construieste avand la baa trei factori – cheie strategic


Generarea de rezultate positive pentru actionari

Obiective clare, robust pentru 2021

Consideratii privind dividentele

Aproximativ 900 mil. EUR platite acctionarilor in perioada 2012-2015.

Strategia actualizata 2021+ asigura vizibilitate crescuta privind randamentul actionarilor.

Alea catre succesul pe termen lung


Concluzii.

Petrom, cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activități de explorare și
producție, rafinare și petrochimie și marketing – distribuție, are rezerve estimate de circa 1
miliard barili echivalent petrol, o capacitate anuală de rafinare de 8 milioane de tone și 553 de
benzinării.
După privatizarea din 2004, când compania a devenit parte a grupului OMV, formând cel
mai mare grup integrat de petrol și gaze din Europa Centrală, odată cu redefinirea structurii
sale organizaționale și cu procesele majore care au avut loc în cadrul companiei, Petrom este
pe cale de a deveni mai modernă și mai flexibilă companie.

Pentru a deveni o companie mai profitabilă, cu un volum stabil al producției de țiței și


gaze în România, cu acțiuni consolidate în zona Mării Caspice și cu o prezență internațională
mai mare în regiune, compania a inițiat un proces de modernizare menit să îmbunătățească
costurile de operare și performanța.
Cu o cifră de afaceri de peste 3 miliarde euro și cu peste 43.000 de angajați, Petrom, cea
mai mare companie petrolieră din Europa de Sud-Est, a inițiat un program fără precedent de
investiții în activitățile și operațiunile de bază ale companiei.

În ceea ce privește mediul extern, condițiile fundamentale ale sectorului au rămas în mare
parte favorabile, prețurile mărfurilor continuându-și trendul ascendent, deși au fost parțial
contrabalansate de marjele de rafinare în scădere. Creșterea economică din România a
încetinit la 4,1%, față de 7,0% în anul precedent, dar ritmul creșterii economice a rămas unul
din cele mai mari din UE. Consumul intern a continuat să fie motorul principal al creșterii
economice, sprijinit de creșteri salariale în sectorul public și ale salariului minim, peste
câștigurile de productivitate, dar într-o măsură mai mică. În acest context, la nivel local, s-a
confruntat cu un mediu fiscal și de reglementare cu provocări, influențat, începând cu T4/18,
de plafonarea prețului gazelor naturale prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 și de
taxarea suplimentară prevăzută în Legea privind activitățile offshore.
În 2019 a avut o performanță excelentă, cu un rezultat din exploatare de 5,2 mld. lei, sprijinit
de optimizarea continuă a costurilor, dar și de reversarea unor ajustări de depreciere. Fluxul
de trezorerie din activități de exploatare a fost de 7,4 mld. lei.Îndeplinind promisiunile
privind creșterea investițiilor, cu un flux de numerar din activitățile de investiții de 4,3 mld.
lei, în creștere cu 74% față de 2018. S-au plătit, de asemenea, dividende de 1,1 mld. lei pentru
anul financiar 2018, mai mari cu 33% față de anul precedent. Fluxul de trezorerie extins după
plata de dividende a fost de 2 mld. lei. În plus, poziția financiară a rămas în continuare foarte
bună, cu rezerve de numerar de 5,6 mld. lei la finalul anului 2019, ceea ce ii plasează într-o
poziție solidă, care le permite finanțarea proiectelor strategice și distribuirea unor dividende
atractive acționarilor în viitor.
Privind fiecare segment de activitate în parte, în Upstream a beneficiat de prețuri realizate
mai bune, de costuri totale de producție mai mici, cheltuieli cu amortizarea și de explorare în
scădere, care, coroborate, au anulat impactul declinului producției. Prin urmare, rezultatul din
exploatare excluzând elementele speciale aproape s-a dublat comparativ cu 2017. Am făcut
progrese către simplificarea portofoliului nostru prin semnarea transferului altor nouă
zăcăminte marginale către Mazarine Energy, în plus față de cele 19 zăcăminte care fuseseră
deja transferate în 2017. Am forat 110 sonde noi și sidetrack-uri, am efectuat aproximativ
1.000 de reparații capitale, iar în urma unei campanii offshore de succes, a pus în funcțiune
sonda cu cea mai mare producție de țiței din portofoliul nostru curent.
În Downstream Oil, a investit în următoarele proiecte majore: revizia rafinăriei Petrobrazi
(un efort financiar de 45 mil. euro care le permite să aiba un ciclu extins de patru ani între
revizii), proiectul Policombustibili și modernizarea depozitelor de combustibili. Rezultatul
din exploatare CCA excluzând elementele speciale a reflectat o performanță foarte bună a
vânzărilor noastre, care a compensat parțial impactul reviziei planificate a rafinăriei din
T2/18 și al marjelor de rafinare mai mici.
Rezultatul Downstream Gas a crescut în mod semnificativ, reflectând optimizarea
produselor și clienților, precum și performanța îmbunătățită a activității de energie electrică,
susținută de disponibilitatea mai mare a centralei electrice Brazi.
Pe baza rezultatelor și a fluxului de trezorerie extins solide obținute în 2018, Directoratul a
propus un dividend brut de 0,027 lei/acțiune pentru exercițiul financiar 2018, în creștere cu
35% față de anul anterior, ceea ce reprezintă o rată de distribuire a profitului net de 38%.
Această propunere a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și va fi supusă aprobării
AGA din 19 aprilie 2019.
Procentul acțiunilor liber tranzacționabile OMV Petrom a rămas la 18,35% pe parcursul
anului financiar care a trecut. Prețul acțiunii și volumele de tranzacționare au evoluat pozitiv
până la începutul lunii noiembrie, prețul maxim al anului fiind cu 38% mai mare față de
prețul de închidere la finalul anului 2017. În decembrie a fost aprobată Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 114, ceea ce a determinat un declin abrupt al prețului acțiunii OMV Petrom,
ca de altfel al întregii Burse de Valori București. Cu toate acestea, prețul acțiunii OMV
Petrom a încheiat anul pe un trend ascendent, la 0,2990 lei, ceea ce a însemnat o
supraperformanță comparativ cu cea a indicelui BET de 9,3 puncte procentuale. Randamentul
total pentru acționari (incluzând dividendul de 0,02 lei/acțiune pentru anul financiar 2017) a
fost de 11,5%. Lichiditatea acțiunii s-a îmbunătățit în 2018, cu o valoare medie zilnică de
tranzacționare de 4,02 mil. lei (0,86 mil. euro), mai mare cu 52,2% în lei comparativ cu 2017
(excluzând tranzacția de ofertă de vânzare accelerată din septembrie 2017).
A făcut progrese și în direcția implementării obiectivelor strategice. În 2018 a continuat să
isi îmbunătățeasca competitivitatea în toate segmentele de activitate. În segmentul
Upstream, a continuat optimizarea portofoliului activelor de producție, a modernizat încă 20
de facilități, a îmbunătățit indicatorul timp mediu între două defecțiuni (Mean Time Between
Failures – MTBF) în România la 700 zile și a intensificat activitatea de foraj în vederea
maximizării ratelor de recuperare în condiții economice. În Downstream Oil, a finalizat sau a
făcut progrese în mai multe proiecte-cheie care le permit creșterea flexibilității rafinăriei și
menținerea indicatorului consum propriu sub 9%. În Downstream Gas s-au concentrat pe
captarea maximului de valoare operațională din integrare și a generat cea mai mare producție
netă de electricitate a centralei Brazi de la punerea acesteia în funcțiune în 2012, pe seama
capitalizării
Pentru perioada 2019-2021, rămân dedicați obținerii unui flux de trezorerie extins după plata
dividendelor pozitiv, menținerii unei poziții financiare solide și de a oferirii în continuare
dividende progresiv atractiv acționarilor.
Bibliografie

BALAURE VIRGIL, IACOB CATOIU - Marketing, Editura Uranus, Bucureşti,


2000.
PH. KOTLER – Managementul Marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997
www.wall-street.ro
emanoil-gojdu.infonews.ro
www.standard.ro
www.businessmagazin.ro
ro.wikipedia.org
https://www.omvpetrom.com/ro
www.rompetrol.ro
www.mol.ro