Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”

Râmnicu Vâlcea, Str. Henri Coanda, nr.21


Telefon/Fax: 0350401741/0350401742
E-mail: liceulmateibasarab@yahoo.com
Nr........................... din.....................................

Concurs judeţean ,,FRANCOPHONES EN ROUMANIE’’


 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 Editia I, 15 februarie 2020


1. Data şi locul desfăşurării: 15.02.2020, C.N.I.,,MATEI BASARAB’’
Rm. VÂLCEA, jud. Vâlcea
2. Înscrierea participanţilor: 01 decembrie 2019- 01 februarie 2020
3. Depunerea/trimiterea lucrărilor: până la 01 februarie 2020
4. Jurizarea lucrărilor: 15 februarie 2020
5. Profesori coordonatori: prof. Dorobanţu Simona Cristina, gradul I

prof. Dr. Veţeleanu Alina Nicoleta

Colegiul Național de Informaticã „ Matei Basarab“ Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, organizează
prima ediţie a Concursului judeţean de creaţie în limba francezã- ,, Francophones en
Roumanie”, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu. Concursul este gândit ca un concurs de poezii,
eseuri, scrisori sau pagini de jurnal despre prietenie/ dragoste/ natura / copilarie...( Sectiunea
creatie literara- poezie si proza), dar si de prezentari Power Point, pe tema ,,La France et ses
merveilles’’- în limba francezã. Scopul principal al concursului il constituie stimularea
interesului elevilor pentru limba francezã.
Concursul se desfăşoară pe mai multe secţiuni:
 Creaţie literară (proză sau poezie) – participare indirectã

- Creație literară într-o limbă străină a elevilor de gimnaziu: clasele V-VI și clasele VII-VIII
(poezie, proză/eseu literar, pagină de jurnal, scrisoare);

- Creaţie literară într-o limbă străină a elevilor de liceu: clasele IX-X și clasele XI-XII (poezie,
proză/eseu literar, pagină de jurnal, scrisoare).
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
Râmnicu Vâlcea, Str. Henri Coanda, nr.21
Telefon/Fax: 0350401741/0350401742
E-mail: liceulmateibasarab@yahoo.com
Nr........................... din.....................................

Lucrarea va fi redactată în format Word, în limba franceză, Times New Roman 12, spaţiere la
1,5 pct, utilizând opţiunea Justify. Se vor utiliza obligatoriu diacriticile limbii franceze.
Lucrările vor conţine titlul, numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele
profesorului coordonator, bibliografia. Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor. Producțiile
trebuie să aibă maximum 2 pagini, la clasele V-VIII şi maximum 3 pagini, la clasele IX-XII.
NU se percep taxe de participare.
Lucrările, însoțite obligatoriu de fișa de înscriere, vor fi expediate pe adresa persoanei de
contact, până la data de 01.02.2020. Fisierul va fi trimis cu mentiunea obligatorie : pentru
concurs .
Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail : drbntsimona@yahoo.com.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.
Pentru a intra în posesia diplomelor trimiteţi pe adresa: C.N.I.,,MATEI BASARAB’’, str.
HENRI COANDA, nr. 21, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea - acordul de parteneriat, semnat și ștampilat,
în dublu exemplar și un plic A4 timbrat, autoadresat, cu mentiunea prof. DOROBANŢU
SIMONA CRISTINA, concurs ,,FRANCOPHONES EN ROUMANIE’’.
Jurizare
Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate în data de 15.02 2020
Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
Premiile se acordă pe niveluri de studiu ( V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII).
Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe
secţiune. Nu se admit contestaţii.
Observaţii:
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care
vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. Se doreste publicarea unei reviste in care
sa fie incluse toate materialele concursului.
N.B. !!! Scrieți tot ce simțiți, tot ce gândiți și vă trece prin minte …..în limba francezã!
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
Râmnicu Vâlcea, Str. Henri Coanda, nr.21
Telefon/Fax: 0350401741/0350401742
E-mail: liceulmateibasarab@yahoo.com
Nr........................... din.....................................

Elevii premiați pentru fiecare secțiune vor primi diplome. Un elev poate participa la toate
secţiunile.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
CRITERII DE EVALUARE:
- încadrarea în temă – 20p
- corectitudine structuri gramaticale si lexicale – 30p
- mesajul transmis - 20p
- originalitate/ creativitate – 30p

 Prezentãri Power Point pe tema ,,La France et ses merveilles’’- participare indirectã
- Prezentările Power Point trebuie să conțănă max. 15 slide-uri;
- să utilizeze scheme de animație, efecte sonore, muzică;
- să aibă conținut științific corect, surse bibliografice.
Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail : drbntsimona@yahoo.com.

CRITERII DE EVALUARE:

1. Modalităţi de prezentare (20 puncte):

a) Slide-ul de prezentare unde se vor menţiona următoarele: tema lucrării, numele şi prenumele
elevilor, clasa, instituţia de învăţământ, oraşul/ județul, profesorul îndrumător. – 10 puncte

b) coerenţa prezentării (coordonarea text – imagine / este evitat abuzul de text) – 10 puncte.

2. Conţinut (50 puncte):

a) conţinut ştiinţific corect – 10 puncte

b) surse – bibliografie – 10 puncte

c) prezentarea să conţină elemente multimedia – 10 puncte


COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
Râmnicu Vâlcea, Str. Henri Coanda, nr.21
Telefon/Fax: 0350401741/0350401742
E-mail: liceulmateibasarab@yahoo.com
Nr........................... din.....................................

d) prezentarea să fie originală – 10 puncte

e) adecvarea cantitativă a textului la scopurile unei prezentări – 5 puncte

d) utilizarea animaţiilor, a efectelor sonore numai în concordanţă cu scopurile prezentării (se va


penaliza abuzul de efecte; pot fi obţinute toate punctele puse în joc şi fără inserarea efectelor
sonore şi a animaţiilor, dacă tipul de prezentare nu este susceptibil acestor forme de expunere) –
5 puncte

3. Calitatea (30 puncte ):

a) utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul temei – 10
puncte

b) aspect plăcut, lizibil. Corectitudine din punct de vedere gramatical şi utilizarea caracterelor –
20 puncte.

PERSOANE DE CONTACT:

-prof. Dorobanţu Simona Cristina, Colegiul Naţional de Informaticã ,,MATEI BASARAB’’,


Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, 0747018261, drbntsimona@yahoo.com
Fiecare cadru didactic îndrumător va primi, până pe 01.06. 2020 ( pe adresele indicate pe plicul
autoadresat şi timbrat), acordul de parteneriat semnat şi diplomele elevilor premiaţi.

NU SE PERCEPE TAXĂ PENTRU CONCURS.


COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB”
Râmnicu Vâlcea, Str. Henri Coanda, nr.21
Telefon/Fax: 0350401741/0350401742
E-mail: liceulmateibasarab@yahoo.com
Nr........................... din.....................................