Sunteți pe pagina 1din 1

RUPEREA JUR�MINTELOR

Pentru a putea �rupe� jur�mintele care v� �mpiedic� evolu�ia �n aceast� via��


pute�i practica pentru 40 de zile consecutive sau m�car pentru cel pu�in 21 de zile
urm�toarele afirma�ii:

�Rup acum toate jur�mintele f�cute pentru a experimenta iluzia necunoasterii.


Ca un purt�tor de lumin� �n familia mea genetic� rup aceste jur�minte pentru mine
si pentru to�i str�mo�ii mei pe orice linie temporal�, trecut�, prezent� sau
viitoare.
Ca un servitor al luminii anulez acum toate jur�mintele f�cute �n numele s�r�ciei,
a celibatului, a sacrificiului de sine, orice tip de jur�m�nt �i orice jur�m�nt al
r�ului �n orice form� a sa. Anulez toate efectele acestor leg�minte �i cer s� fie
acum nimicite �i �ndep�rtate �n toate direc�iile timpului.
Declar nule �i f�r� valoare aceste jur�minte pentru �ncarnarea prezent� �i pentru
toate �ncarn�rile din orice alt loc si timp, realitate paralel�, universuri
paralele, realit�i alternative, universuri alternative, �n orice sistem solar �i �n
toate sistemele solare �i dimensiunile Sursei Divine, pentru mine �i pentru orice
str�mo� al meu pe orice linie de timp. A�a s� fie �i pentru orice succesor/urma� al
meu �n orice timp �i �n orice spa�iu.
Cer s� fie eliberate toate cristalele, grilele, instrumentele, formele g�nd,
emo�iile, matricile, memoriile celulare, reprezent�rile realit�ii, limit�rile
genetice �i moartea, ACUM!
�n numele legii harului, a iert�rii, a compasiunii, prin voia Creatorului, invoc
acum trezirea!
Prin voia Creatorului, eu sunt treaz!

S-ar putea să vă placă și