Sunteți pe pagina 1din 2

Credință și sens în identitatea vocațională a preotului

Coordonate biblice și filosofice


-Lucrare de disertație-

• Stimată comisie, titlul tezei mele se numește „ Credință și sens în


identitatea vocațională a preotului. Coordonate biblice și filosofice”.

• După cum vă puteți da seama din titlu, am încercat o abordare


interdisciplinară : teologie – filozofie, abordare care m-a ajutat în tratarea
temei mele și pe care am găsit-o foarte edificatoare

• Înainte de a prezenta capitolele mari ale lucrării mele, voi aduce câteva
idei centrale din introducere și mai ales voi enumera cele 4 motive pentru
care am ales să abordez această temă

• IDEI CENTRALE

• Firul roșu al lucrării mele stă în strânsă legătură cu întrebarea cu privire la


sensul vieții și în ce măsură credința poate deschide orizontul omului spre
găsirea sensului?

• Iar actul credinței înseamnă mai mult decât aderare la o doctrină


religioasă, înseamnă un act existențial ce trebuie actualizat constant pe tot
parcursul vieții creștine.

• Credința și sensul sunt pilonii principali pe care se sprijină atât viața


spirituală a creștinului dar mai ales vocația preoțească

• Rolul preotului, văzut ca om ales de Dumnezeu pentru o misiune


specială, aceea de a-i ajuta pe alții să-și (re)găsească credința și sensul.
4 MOTIVE

 1. Ca și la licență, am ales această temă în încercarea de a găsi


răspunsuri la anumite întrebări și curiozități personale, atât
existențiale cât și intelectuale

 2. Un alt motiv pentru care am ales și o abordare din perspectivă


biblică a tezei mele se datorează importanței pe care Sfânta
Scriptură o are în viața mea. De aceea, întreaga lucrare are ca fir
roșu o interpretare existențialistă a textului sfânt.

 3. Alt motiv: datorită dorinței de a studia în detaliu gândirea, viața


și opera lui Søren Kierkegaard, cunoscut pentru filosofia sa
profund creștină și pentru modul unic de a aborda problema
credinței și a sensului.

 4. Am ales o perspectivă interdisciplinară deoarece la doctorat spre


asta aș dori să mă îndrept

4 capitole

• I. Existențialismul creștin și problema sensului vieții - Revelația creștină


ca reper existențial, conceptual și filosofic ceea ce înseamnă
existențialismul creștin, temele principale ale gândirii existențialiste și
importanța dialogului interdisciplinar

• II. Despre credință și sens în gândirea lui Søren Kierkegaard. Relevanța


gândirii filosofului danez pentru discursul teologic – teoria celor 3 stadii
ale existenței, stadiul religios fiind stadiul sensului și al credinței prin
excelență