Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”GRIGORE T.

POPA” IAȘI

FACULTATEA DE MEDICINĂ

NUMELE ȘI PRENUMELE RÎȘCANU IOANA-ROXANA

TITLUL LUCRĂRII DE LICENȚĂ „PERSPECTIVE ASUPRA FINALULUI VIEȚII ȘI MORȚII


ALE PACIENȚILOR AFLAȚI ÎN ÎNGRIJIRE PALIATIVĂ”

DISCIPLINA ÎNGRIJIRI PALIATIVE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC Conf. Univ. Dr. POROCH VLADIMIR

COORDONATOR ACTIVITATE DIDACTICĂ Conf. Univ. Dr. POROCH VLADIMIR