Sunteți pe pagina 1din 35

Conferențiar dr.

Mihaela VOINEA
Este o metodă / tehnică de predare-
învățare, care presupune:
menţinerea implicării active a gândirii
elevilor în citirea unui text,
monitorizarea gradului de înţelegere a
unui conţinut de idei,
învăţare eficientă.

Turul galeriei


Metoda Mozaic
Metoda Mozaic
Brainstormingul


Brainstormingul


Metoda jocului de rol


Activitatea individuală
Funcţiile calculatorului în şcoală (Cucoş,
2006,pp.69-70):
IAC- limite ?!
Aplicații
Aplicații
50% știință,20%
experiență, 20% gândire pozitivă, 10% inspirație .

SPOR și INSPIRAȚIE!