Sunteți pe pagina 1din 1

Carneci Kazimir

Grupa 1202A

Tema 1
M.I.
Masurarea tensiunilor de curent si a curentilor de electricitate

Masurarea tensiunilor electrice se face prin conectarea la bornele electrice a volmetrelor,


aparate ce se conecteaza in paralel cu montajul analizat la bornele dorite.
Intensitatea curentului se masoara cu ajutorul ampermetrelor, aparate ce se inseriaza in
latura dorita.
Exista o foarte mare diversitate a sistemelor de masurare a celor doua marimi de baza, motiv
pentru care alegerii acestora in vederea efectuarii unei masurari trebuie sa i se acorde o atentie
sporita.
Cateva din criteriile de baza care se iau in vedere la alegerea sistemului de masurare sunt:
- Natura marimii electrice de circuit masurate(curent, tensiune);
- Ordinul de marime al marimii masurate si gama posibila de variatie a acesteia;
- Precizia impusa masurarii;
- Domeniul de frecvente si viteza de lucru;
- Influenta factorilor perturbatori externi(temperatura, campuri electrice sau magnetice)
asupra sistemului de masurare;
- Versatilitatea sistemului de masurare;
- Disponibilitatile materiale ale operatorului.
Este evident faptul ca introducerea unui instrument de masurare intr-un circuit electric in
vederea masurarii unei marimi electrice(tensiune, curent) determina o perturbare a acesteia. Este
necesar ca aceasta perturbare sa fie minima, cerinta realizata prin alegerea unor instrumente de
masurare cu consumuri proprii reduse( ampermetre cu rezistente interne cat mai mici, voltmetre cu
rezistente interne cat mai mari).
Pentru masurarea tensiunilor, cea mai mare parte a multimetrelor analogice folosesc un
dispozitiv de masurat magneto-electric asociat cu mai multe rezistente legate in serie, rezistori ce au
scopul de a modifica domeniul de masurare. Imbunatatirea performantelor( cresterea rezistentei de
intrare si a sensibilitatii) se poate realiza prin utilizarea unor amplificatoare de curent continuu
amplasate inaintea dispozitivului de masurat.
Multimetrele digitale utilizeaza fie conversia tensiune-timp, fie tehnica aproximarii succesive
sau in trepre a tensiunii fixe.
Masurarea curentului se face cu ajutorul multimetrelor analogice, ce utilizeaza un dispozitiv
magnetoelectric asociat cu mai multe sunturi sau cu ajutorul multimetrelor digitale, caz in care se
masoara cu ajutorul unui volmetru numeric caderea de tensiune continua determinata de trecerea
curentului printr-o rezistenta etalon. Uzual, valorile curentilor masurabili cu ajutorul multimetrelor
sunt cuprinse intre 200 uA si 2 A.