Sunteți pe pagina 1din 1

Structura orelor de proiect & teme de casa

Teme proiect
Tema 1:
Alegeti unul dintre proiectele propuse. Pentru proiectul propus intocmiti:
- o analiza SWOT a organizatiei, pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea proiectului
- stabiliti (aproximativ) date generale despre proiect: buget, resurse, durata
- intocmiti o lista de neclaritati (OIL) cu privire la cerintele proiectului
Tema 2:
Pentru proiectul ales:
- intocmiti un posibil flux net de numerar (pe durata proiectului)
- calculati rata interna a rentabilitatii pentru proiectul propus
- analizati rezultatul
Tema 3:
Pentru proiectul ales:
- intocmiti Work Breakdown Structure.
- realizati o diagrama Gantt a planului de proiect
- pentru fiecare activitate calculati marja libera si marja totala
- identificati drumul critic al proiectului
Tema 4:
Pentru proiectul ales:
- fixati timpul necesar pentru executia proiectului
- aplicati metoda programarii seriale pentru planificarea activitatilor proiectului in conditiile unui timp
limitat
Tema 5:
Pentru proiectul ales:
- fixati numarul de resurse necesar pentru executia proiectului
- aplicati metoda programarii paralele pentru planificarea activitatilor proiectului in conditiile unui numar
limitat de resurse
Tema 6:
Pentru proiectul ales:
- alegeti un moment in timp in executia proiectului
- la momentul ales, aplicati metoda valorii dobandite pentru a evalua modul de desfasurare a proiectului;
(puteti alege arbitrar valorile BCWS, BCWP, ACWP pentru lunile trecute ale proiectului)

Tema 7: Intocmiti un raport de final de proiect sub forma unei prezentări Power Point care să conŃină temele
1-6 şi temele de casă

Teme de casă
Pentru proiectul ales:
T1: identificati posibile riscuri ale proiectului şi intocmiti o analiza a riscului
T2: intocmiti o schema in care sa evidentiati ciclul de viata al unei cereri de schimbare (CR - Change
Request)
T3: intocmiti o organigrama in care sa aratati cum organizati echipa de proiect şi stabiliti pe scurt
responsabilitatile fiecarui membru al echipei de proiect