Sunteți pe pagina 1din 1

IniŃiere Elaborare ConstrucŃie TranziŃie

Management • Planificarea fazei de Elaborare • Planificarea fazei de construcŃie • Planificarea fazei de TranziŃie • Satisfacere client
software • Definirea echipei • Recrutarea echipei complete • Optimizarea planului de • Încheiere contract
• Definire contract • SoluŃionare riscuri construcŃie • Suport vânzări
• Costuri arhitectura • Criterii de acceptare a produsului • Managementul riscurilor • Planificarea generaŃiei următoare
• Costuri construcŃie
Arhitectura • Prototipizare arhitectură • Bază arhitectură • ÎntreŃinere arhitectură • ÎntreŃinere arhitectură
software • Decizii „make/buy” • Demonstrare scenariu primar • SoluŃionare probleme multi - • SoluŃionare probleme multi -
• Definirea scenariului primar • Decizii „make/buy” componente componente
• Definirea criteriilor de evaluare a • Ajustare performanŃă • Ajustare performanŃă
arhitecturii • ÎmbunătăŃiri calitate • ÎmbunătăŃiri calitate
Dezvoltare • Suport prototipizare • Proiectare componente critice • Proiectare componentă • ÎntreŃinere componentă
software • Decizii „make/buy” • Implementare şi testarea • Implementare componentă • DocumentaŃie componentă
componente critice • Testare componentă
• ÎntreŃinere componentă
Evaluare • Planificare infrastructură • Bază infrastructură • Actualizări infrastructură • ÎntreŃinere infrastructură
software • Prototipizare scenariu primar • Testare livrare arhitectură • Testare la livrare • Livrare
• Management schimbare • Management schimbare • Management schimbare
• Manual de utilizare iniŃial • Manual de utilizare • Plasare la utilizatori
• Verificare cerinŃe • Verificare cerinŃe