Sunteți pe pagina 1din 1

Manager Arhitect/Dezvoltator Analist Manager Manager Inginer

proiect software cerinŃe testare controlul proces


schimbării
PRODUCE
Manager • Descriere arhitectură • Viziune • Sumar • Cerere • Caz
proiect • Descriere aplicaŃii evaluare schimbare Dezvoltare
• AplicaŃii semnificative teste
arhitectural • Plan testare
Arhitect/ • Business • Viziune • Plan testare • Cerere • Caz
Dezvoltator Case • Atribute cerinŃe schimbare Dezvoltare
• Planuri iteraŃii • SpecificaŃii
software
• Listă riscuri suplimentare
• Model use-case
NECESITĂłI

Analist • Business • Model proiectare • Cerere • Caz


cerinŃe Case • AplicaŃii semnificative schimbare Dezvoltare
• Planuri iteraŃii arhitectural
• Listă riscuri
Manager • Business • Descriere arhitectură • Viziune • Cerere
testare Case • Descriere aplicaŃie • Model use-case schimbare
• Planuri iteraŃii
• Listă riscuri
• Plan Măsură
proiect
• Plan Asig.
Calitate
Manager • Plan • Descriere arhitectură • Viziune
controlul dezvoltare • Descriere aplicaŃie
software
schimbării
Inginer
proces