Sunteți pe pagina 1din 6

Gestionarea sistemului inchidere cheie al unui

autovehicul

1 Informatii generale
Aceste specificatii descriu performante, cerinte si conditii de testare pe care produsul trebuie sa le
indeplineasca. De asemenea, aceste specificatii stabilesc cerinte minime cu privire la functii, timp
de viata si alti factori similari.

2 Obiective
2.1 Informatii generale
Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui kit de motor pentru actionarea inchiderii centralizate a
autovehiculului. Pentru actionarea comoda a incuietorilor este nevoie de un cuplu minim de
200Nm.
ECU-ul trebuie sa fie adapatat la toate variantele posibile: montare pe portirera din dreapta fata,
stanga fata, dreapta spate, stanga spate. Este permisa adaptarea caracteristicilor electrice pentru
imbunatatirea performantelor.
ECU-ul trebuie sa poata fi montat in interiorul portierei, in oricare dintre cele 4 portiere ale
autovehiculului.
Motorul de curent continuu trebuie sa fie integrat in ansamblul mecanic al ECU-ului.

2.2 Lista de cerinte


Obiective ale proiectului:
1· Dezvoltarea unui ECU care incorporeaza un motor de curent continuu capabil sa
actioneze oricare dintre cele 4 incuietori ale automobilului. ECU-ul trebuie sa poata fi montat in
oricare dintre cele 4 portiere.
2· ECU-ul si motorul trebuie sa garanteze impreuna cuplul necesar pentru actionarea
incuietorilor autovehiculului.
3· Se cere o performanta tehnica optima precum si un cost al sistemului optim.
4· Fiabilitate crescuta a sistemului
5· Disponibilitate crescuta a sistemului
6· Implementarea unor functii de minimizare a zgomotului
7· Implementarea unor functii de compensare a uzurii motorului
8· Sistem optimizat din punct de vedere al masei
9· Eficienta energetica optima a sistemului
10· Transparenta completa asupra tehnologiei folosite si a costurilor

3 Unitatea de control si reteaua de


senzori/actuatori a sistemului
Unitatea de control are urmatoarele scopuri:
1· Componenta de control pentru generarea semnalelor de control pentru motor.
2· Componenta de conectare a retelei de senzori a sistemului
3· Componenta de interfatare a sistemului cu restul sistememlor electrice ale
autovehiculului
4· Componenta de conditionare a alimetarii ECU-ului pentru a-l face compatibil cu reteaua
electrica a autovehiculului.
5· Componenta de memorie pentru stocarea diferitilor parametri ai sistemului.
ECU

Microcontroller Bloc Alimentare


IO
IO
hardware

Bloc Memorie
ADC PWM CAN SPI
SPI
hardware hardware hardware hardware
CAN
PWM

Bloc Comunicatii
Externe

Bloc Comanda Motor


C
D
A

Control

Motor Restul Autovehicolului


Infasurari

Bloc Senzori

Figure 1

3.1 Microcontroller
Microcontrollerul trebuie sa dispuna de putere de calcul suficienta pentru indeplinirea tuturor
functiilor.
Cerinte minime pentru microcontroller:
1· Minim 256K memorie flash
2· Minim 32K memorie RAM
3· Minim 2 interfete SPI
4· Minim 3 canale PWM
5· ADC cu minim 6 intrari si rezolutie minima de 10 biti
6· Minim 12Mhz frecventa de functionare
7· Minim 10 pini de I/O pentru scopuri generale
8· Minim 1 timer cu 6 canale.
9· Controller de intreruperi
Functia microcontrollerului este de a gestiona intregul sistem:
1· Comanda motor
2· Citire date de intrare de la senzori
3· Comunicatii externe cu alte module din autovehicol
1· Comunicatii cu memoria externa a ECU-ului
2· Control al blocului de alimentare
3· Functii de failsafe, diagnoza si functionare in timp real

3.2 Bloc Alimentare


Blocul de alimentare trebuie sa fie capabil de a gestiona toate starile sistemului din punct de
vedere al alimentarii cu energie electrica.
Blocul de alimentare trebuie sa fie capabil sa furnizeze curentul necesar pentru functionarea
sistemului.
Blocul de alimentare trebuie sa fie capabil sa gestioneze corect intrarea in modul stand-by al
sistemului.
Blocul de alimentare trebuie sa fie capabil sa gestioneze corect iesirea din modul stand-by al
sistemului.
Blocul de alimentare trebuie sa fie capabil sa inceteze alimentarea oricarui modul individual, la
comanda microcontrollerului.
Blocul de alimentare trebuie sa se interfateze cu microcontrollerul prin intermediul pinilor de I/O ai
acestuia.

3.3 Bloc Memorie


Blocul de memorie trebuie să fie capabil să stocheze cel puŃin 2K informaŃie
Blocul de memorie trebuie să se interfaŃeze cu microcontrollerul prin intermediul interfeŃei
SPI. Viteza minima de comunicaŃie trebuie să fie de 1Mbit/sec
Blocul de memorie trebuie să suporte un număr minim de 1 milion de scrieri.

3.4 Bloc Senzori


Blocul de senzori al sistemului trebuie să cuprindă un senzor de temperatură.
Senzorul de temperatură trebuie să se interfaŃeze cu microcontrollerul prin intermediul ADC-ului.
Pentru aceasta senzorul trebuie sa furnizeze un nivel de tensiune proporŃional cu temperatura
măsurată.
Temperatura maximă pe care o poate măsura senzorul trebuie să fie de 120 grade celsius.
Temperatura minimă pe care o poate măsura senzorul trebuie să fie de -30 grade celsius.
Nivelul de tensiune furnizat de senzor trebuie să fie între 0V i 5V pentru plaja de temperaturi
măsurate de -30 – +120 grade celsius.

3.5 Bloc Comandă Motor


Blocul de comandă al motorului trebuie să fie capabil să furnizeze suficient curent motorului
pentru funcŃionarea corectă a acestuia. Curentul minim care trebuie furnizat pe fiecare înfă urare
trebuie să fie de 10A, pentru obŃinerea cuplului dorit.
Blocul de comadă trebuie să se interfaŃeze cu microcontrollerul prin intermediul pinilor dedicaŃi
modulului de PWM al acestuia.
Blocul de comandă trebuie să aibă o arhitectură de tip "punte H".

3.6 Bloc ComunicaŃii Externe


Blocul de comunicaŃii externe trebuie să fie capabil să furnizeze lăŃime de bandă suficientă
pentru toate nevoile de comunicaŃie ale microcontrollerului cu celelalte componente electronice
ale vehiculului.
Blocul de comunicaŃii externe trebuie sa se interfaŃeze cu microcontrollerul prin intermediul
pinilor dedicaŃi modulului de CAN al acestuia.
Blocul de comunicaŃii externe trebuie să fie capabil să inducă starea stand-by a
microcontrollerului, atunci când aceasta este cerut ă de module din exterior.
4 FuncŃia de Watchdog
Blocul de alimetare al microcontrollerului trebuie să conŃină i un circuit de tip Watchdog extern,
care să fie capabil să monitorizeze funcŃionare microcontrollerului i să îl reseteze în cazul
funcŃionării defectuoase.
InterfaŃarea dintre circuitul de tip Watchdog si microcontroller se face prin intermediul interfeŃei
SPI.

5 Durata de viaŃă
Hardware-ul trebuie să aibă o durată de viaŃă de 19 ani.

6 CerinŃe asupra circuitului i cablajului imprimat


IndicaŃiile furnizorului de componente trebuie luate în consideraŃie în general pentru proiectarea
schemei electrice i a cablajului imprimat. Aceste indicaŃii trebuie făcute cunoscute i beneficiarului.

Toate intrările i ie irile sistemului trebuie proiectate pentru a fi rezistente la scurt circuit la masă i
VCC.
Componentele de tip SMD, în special capacitorii detip ceramic chip, trebuie plasate cât mai
departe de marginea circuitului imprimat pentru a reduce stresul mecanic asupra lor.
Grosimeaminimă admisă circuitului imprimat este de 1.2 mm.
Nu este permisă utilizarea unor rezistenŃe cu valoare mai mare de 100kohm.
Nu este permisă utilizarea conectorilor de tip socket pentru circuitele integrate.

7 Alte cerinŃe
Pentru acest produs trebuie să se furnizeze i un software minim care să dovedească
funcŃionarea hardware-ului in parametrii ceruŃi.
Pentru acest produs trebuie să se furnizeze dovada testării metodice a hardware-ului pentru
îndeplinirea cerinŃelor.
Pentru acest produs trebuie să se furnizeze dovada testării de tip EMI a produsului, pentru
asigurarea împotriva funcŃionării defectuoase a altor sisteme ale autovehicolului din cauza
interferenŃelor.
Pentru acest produs trebuie să se furnizeze în mod consecvent rapoarte ale activiăŃii de
dezvoltare a produsului.
Pentru acest produs trebuie să se furnizeze în mod consecvent rapoarte cu privirela costurile de
producŃie estimate ale produsului.
Beneficiarul îi rezervă dreptul de a modifica cerinŃele pentru acest produs din motive de costuri
sau funcŃionale, cu acceptul departamentului tehnic al contractorului.
Activitatea de dezvoltare a produsului se va desfă ura dupa modelul pachetelor de lucru. Pentru
fiecare pachet de lucru este necesar să se facă dovada verificarii rezultatelor de către un alt
inginer calificat în domeniul pachetului respectiv.