Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

Cap. I Introducere………………………...................................................2

Cap. II Analiza SWOT hotel CASA MUREŞAN.....................................2

2.1 Puncte forte...............................................................................................2

2.2 Puncte slabe..............................................................................................3

2.3 Oportunităţi..............................................................................................3

2.4 Ameninţări.................................................................................................4

1
Cap I. Introducere

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice


pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de
realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la
întrebarea „Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al întreprinderii şi
a mediului extern general şi specific.
Analiza SWOT dă ocazia să se identifice măsurile oportune pentru
înlăturarea/diminuarea punctelor slabe (ierarhizarea lor ca priorităţi) şi elimină în mare
măsură surprinderea în cazul ameninţărilor.

Cap. II Analiza SWOT hotel CASA MUREŞAN

2.1 Puncte forte :

- Societatea beneficiază de un management modern;


- Forţă de muncă specializată, angajaţii sunt absolvenţi de studii superioare sau cursuri
de formare profesională în turism;
- Arie propice practicării turismului în toate anotimpurile;
- Aşezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice;
- Costuri și cheltuieli mici;
- Flexibilitate crescută;
- Promptitudine în adoptarea deciziilor;
- Oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor, motivarea acestora cu bonusuri;
- Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor;
- Oferte de weekend împreună cu complexul Aqua Park „Paradisul Acvatic”, în preţul
cazării este inclusă şi intrarea la Aqua Park;
- Spaţiul de parcare pentru autoturisme cât şi pentru autocare;
- Posibilitatea de accesare în imediata apropiere a tuturor mijloacelor de transport;

2
- Atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor;
- Căi de comunicaţie performante oferite de hotel prin centrala telefonică digitală,
internet wireless, servicii de fax;
- Organizarea festivalului Steaua Carpaţilor, constituie un eveniment complex cultural
şi artistic ale cărui deziderate depaşesc, prin amploare şi inedit, sfera reprezentaţiilor
artistice proprii festivalurilor muzicale obişnuite. Este simultan un concurs şi o vacanţă.

2.2 Puncte slabe:

- Neamenajarea corespunzătoare a parcării din curtea şi din faţa hotelului, a locului de


joacă pentru copii;
- Lipsa notorietăţii mărcii;
- Nu are o locaţie bună, hotelul este situat într-o zonă mai retrasă a oraşului, pe strada
Nicopole;
- Lipsa aparatelor de aer condiţionat din toate camerele;
- Lipsa unor camere cu facilităţi pentru persoanele cu handicap;
- Dificultăţi în obţinerea de credite din cauza condiţiilor impuse de BNR în contextul
crizei financiare.

2.3 Oportunităţi:

- Negocierea furnizorilor şi a distribuitorilor, pentru a conduce la preţuri mai atractive;


- Relansarea rapidă şi durabilă a turismului cu acordarea unei atenţii speciale locului
turismului în dezvoltarea economiei naţionale;
- Promovarea dezvoltării unei zone în care principala activitate este turismul;
- Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi administrativ cu unităţi teritoriale
(similare sau asemănătoare) din ţară şi străinătate;

3
- Existenţa forţei de muncă și mărirea ei prin reîntoarcerea persoanelor plecate la muncă
în străinătate cauzată de criza financiară mondială;
- Scăderea preţurilor pentru a asigura volumul;
- Festivalul Steaua Carpaţilor îşi propune să introducă un concept nou în lumea
festivalurilor pentru copii şi tineret din România, şi anume, cel de turism muzical, o idee
în care coexistă neconflictual competiţia, prietenia, profesionalismul şi distracţia.

2.4 Ameninţări:

- Reorientarea unei părţi a cererii turistice interne către alte destinaţii externe;
- Consolidarea, în lumea turistică, a percepţiei de ofertă ieftină în dauna calităţii;
- Reducerea ponderii populaţiei active;
- Reducerea sau eliminarea unor facilităţi pentru prestatorii de servicii turistice;
- Puterea crescândă de negociere a clienţilor;
- Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor;
- Intrarea unor noi competitori pe piaţă;
- Presiunea crescânda a concurenţei;
- Scăderea interesului populaţiei pentru turismul urban.

S-ar putea să vă placă și